Державний комітет України у справах захисту прав споживачів

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Державний комітет України у справах захисту прав споживачів (Держспоживзахист України) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення у життя державної політики щодо захисту прав споживачів на всій території України, здійснює керівництво дорученою сферою управління, несе відповідальність за стан її розвитку.

  Держспоживзахист України організовує діяльність щодо захисту прав споживачів, сприяє виконанню в Україні Керівних принципів для захисту інтересів споживачів, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН 9 квітня 1985 року, а також здійснює контроль за дотриманням 
законодавства про рекламу.
  2. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією України (254к/96-ВР), законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами  і  розпорядженнями  Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
  Комітет узагальнює практику застосування законодавства  з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції з удосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Комітет організовує  виконання  актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
3. Основними завданнями Держспоживзахисту України є:
 • здійснення державного контролю за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів центральними і місцевими органами виконавчої влади та господарюючими суб'єктами — підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами-підприємцями та іноземними юридичними особами, що проводять підприємницьку діяльність на території України;
 • здійснення контролю за дотриманням рекламодавцями, виробниками та розповсюджувачами реклами вимог законодавства України про рекламу у сфері захисту прав споживачів;
 • захист споживачів від порушень рекламодавцями, виробниками та розповсюджувачами реклами законодавства України про рекламу;
 • захист інтересів і прав громадян як споживачів у разі придбання, замовлення або використання ними товарів (робіт, послуг) для власних побутових потреб;
 • вжиття до господарюючих суб'єктів, які порушують права споживачів, а також до рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами, які порушують законодавство про рекламу, передбачених законодавством заходів впливу;
 • координація роботи з Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації, органами і установами державного санітарного нагляду України та з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади у питаннях захисту прав споживачів;
 • здійснення міжнародного співробітництва у сфері захисту прав споживачів;
 • висвітлення у засобах масової інформації результатів роботи державних органів у справах захисту прав споживачів, інформування населення про порядок реалізації прав споживачів та законодавства про рекламу.