Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю…

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
«Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю…»
Пісня Гмиря Борис Романович, Козловський Іван Семенович, Жадан Іван Данилович, Солов'яненко Анатолій Борисович, Юрій Гуляєв і Іванов Андрій Олексійович
Моваукраїнська
Автор слівПетренко Михайло Миколайович
КомпозиторАлександрова Людмила Володимирівна

Присвята творові на обкладинці газети «Культура і життя»

«Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…» — пісня на слова українського поета-романтика Михайла Миколайовича Петренка[1][2][3][4]. Є однією з двох перших пісень, що були виконані у космосі (12 серпня 1962 року на радянських космічних кораблях «Восток-3» та «Восток-4» першим українським космонавтом Павлом Поповичем та його чуваським колегою Адріяном Ніколаєвим[5][6][7]). За 55 років після першого виконання у космосі української пісні, що нею була улюблена пісня видатного українського конструктора Сергія Корольова «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…», 12 серпня 2017 року було ініційовано впровадження цього дня Дня української пісні[8].

Історія

[ред. | ред. код]

Текст

[ред. | ред. код]

Вперше вірш Михайла Петренка, що починався словами «Дивлюся на небо та й думку гадаю…» подано Олександром Корсуном в поетичній збірці «Снjпъ»[9] 1841-го року, де він мав первісну назву «Недоля».

Вдруге вірш з'явився в циклі «Небо» в «Южном русском зборнике»[10], підготовленому й виданому 1848-го року Амвросієм Метлинським. Друга редакція вірша практично не відрізнялася від першої.

1876-го року думу надруковано у львівській «Правді»[11] в рубриці «З недрукованих ще поезій Тараса Шевченка». Згаданий текст знайдено в альбомі Тараса Шевченка, куди Кобзар інколи записував вірші, що йому були до вподоби. Це і спричинило літературну помилку, яку на сторінках львівського журналу «Зоря» 1887-го року, виправив Олександр Кониський. Але дехто і сьогодні помилково вважає Тараса Григоровича Шевченка автором цього вірша.

Версія 1841 року[9] Версія 1848 року[10] Версія, приписана Т. Шевченку[11]
В минуту жизни трудную
Тѣснится въ сердце грусть…
Лермонтовъ.

Дивлюся на небо та й думку гадаю:
Чому я не соколъ, чому не лjтаю?
Чому менj, Боже, Ти крилля не давъ?
Я бъ землю покинувъ и въ небо злjтавъ…
Далèко, за хмари, подальше вjдъ свjту,
Шукать собj долj, на горе привjту,
И ласки у сонца, у зjрокъ прохать,
Й у свjтj ихъ яснjмъ себé покохать.
Бо долj ще з-малу кажусь я нелюбій;
Я наймjт у неи; хлопцюга приблудній:
Чужій я у долj, чужій у людей…
Хиба хто кохае нерjднихъ дjтей?…
Кохаюся лихомъ и щастя не знаю,
И гjрко безъ долj свjй вjкъ каратаю;
Й у гópj спjзнавъ я, шо тjлькj одна
Далекое небо моя сторона…..
И на свjтj гjрко! — Якъ стане щé гjрше,
Я очи на небо — менj веселjше,
И въ думкахъ забуду, що я сирота —
И думка далеко, висóко лjта!….
Такъ дайте же крилля, орлячого крилля!
Я землю покину — и на новосjлля
Орломъ бистрокрилимъ у небо польну
И въ хмарахъ вjдъ свjту на-вjкъ утону.

Дuвлюся на небо, та й думку гадаю,
Чому я не сокил, чому не ли́таю,
Чому мени, Боже, тu крuльлив не дав?
Я землю-б покuнув и в небо зли́тав!
Далеко за хмарu, подальше од свиту,
Шукать соби доли, на горе прuвиту,
И ласкu у зи́рок, у сонця просuть,
У свити их ясним все горе втопuть;
Бо доли ще з-малу здаюся не любuй,
Я наймuт у неи, хлопцюга прuблуднuй;
Чужuй я у доли, чужuй у людей:
Хиба-ж хто кохає нери́днuх дитей?
Кохаюся лuхом, прuвиту не знаю,
И гирько, и марно сви́й вик каратаю,
И в гори спи́знав я, що тилькu одна —
Далекеє небо — моя сторона.
И нà-свити гирько; як стане ще гирьше,
Я очи на небо, мени веселише!
И в думках забуду, що я сuрота,
И думка далеко, вuсоко ли́та.
Колu-б мени крuльля, орлячи ти крuльля,
Я землю-б покuнув, и на новоси́льля
Орлом бuстрокрuлuм у небо польнув,
И в хмарах навикu од свита втонув!

Дивлюсь я на небо — та й думку гадаю:
Чому я не сокіл, чому не літаю?
Чому мені, Боже, ти крила не дав?
Я б землю покинув и в небо злітав,
Далеко за хмари, подальше від світу,
Шукать собі долі, на горе привіту
И ласки у сонця и зірок прохать
И в світі іх яснім себе покохать.
Бо долі ще з-малку кажусь я нелюбий!
Я наймит у неі, хлопцюга приблудний,
Чужий я у долі, чужий у людей!
Хиба ж хто кохає нерідних дітей?
Кохаюсь я лихом и щастя не знаю
И гірко без долі свій вік коротаю.
И в світі гірко, а як стане ще гірше…
Я очі на небо, — и мені веселійше,
И в думках забуду, що я сирота,
И думка далеко, високо літа!
Дайте ж мені криля, орлиниі криля:
Я землю покину, на небо полину
И в хмарах від світу на віки утону.

(З рукопису 1848-го року)

Третю публікацію відомого вірша, що здійснено ще за життя автора, подано в книжці «Holos na holos dlia Halyčyny» (початок квітня 1861)[12]. В збірці надано дві поезії Михайла Петренка (без згадки прізвища автора), одна з них має назву «Dumka (nedolia.)»:

Dyvliu sia na nebo taj dumku hadaju,
Čomu ja ne sokil, čomu ne litaju?
Čomu mini Bože ty kryla ne dav,
Jab zemliu pokynuv i v nebo zlitav!
Daleko z za chmary, podalše vid sjvitu
Šukaty sy doli na hore pryvitu,
I laski u soncia u zirok prosyty
I v sjvitli ich jasnim sebe poliubyty.
Bo doli šče z milu kažu-sj ja neliubyj,
Ja najmyt u neji chlopciuha prybludnyj;
Čužyj ja u doli čužyj u liudej,
Chyba kto kohaje neridnych ditej?
Kochaju sia lychom i ščastia neznaju
I hirko bez doli svij vik korotaju;
I v horiu zpiznav ja, ščo tyljko odna
Dalekoje nebo — moja storona.
I na sjviti hirko! — jak stane šče hirše,
Ja očy na nebo, mini veselijše,
I v dumkach zabudu , ščo ja syrota
I dumka daleko vid sjvita lita! —
Tak, dajtež my krylia,
Ja zemliu pokynu I na novosilia
Orlom bystrokrylym u nebo poljnu
I v chmarach vid sjvita na vik utonu!

Беручи до уваги деякі невеличкі розбіжності, поданий текст збігається з віршем Михайла Петренка з збірки «Сніпъ».

Усі відомі версії вірша «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…» доступні на сайті «Дивлюсь я на небо»[13], а деякі — у книзі «Михайло Петренко: Життя і творчість»[14], що вийшла в Києві з нагоди 196-ї річниці народження Поета (2013).

Музика

[ред. | ред. код]
ноти

Покладена на музику Людмилою Александровою[15] (про що згадано, наприклад, в літературно-науковому місячнику «Червоний шлях»[16]).

Згодом музикант, хормейстер і вчитель музики Владислав Заремба вдало обробив пісню Людмили Александрової «Дивлюсь я на небо…» для голосу та фортепіано.

Переклади

[ред. | ред. код]
Видання «„Дивлюся на небо та й думку гадаю“ в перекладах мовами світу» (2017)

Вірш «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю…» перекладено багатьма мовами. Ці переклади створили Рауль Чілачава (грузинською), Мрідула Гош (бенгальською), Левон Блбулян (вірменською), Антон Паперний (івритом), Юко Янаі (японською), Марсель Салімов і Сергій Дзюба (татарською), Андрій Гевка (словенською), Димитр Христов (болгарською) й інші відомі у світі поети і перекладачі[17].

Восени 2017 року вийшла у світ книжка «„Дивлюся на небо та й думку гадаю“ в перекладах мовами світу»[18], яка увібрала в себе 24 переклади — всі відомі на час видання. Перша презентація книжки відбулася у Лебедині, під час урочистих заходів на честь 200-річчя з року народження Михайла Петренка[19]. Грецькою мовою переклала Оксана Терещенко.[20] Автор перекладу чеченською мовою — Тамара Сангарієва.[21]

Цікаві факти

[ред. | ред. код]

Виконання пісні для Сталіна

[ред. | ред. код]

1949 року у СРСР святкували 70-річчя з дня народження Сталіна. На інтернаціональні свята до Москви зібрались представники багатьох країн. Був серед запрошених і Мао Цзедун, як голова уряду молодої Китайської Народної Республіки.

Після урочистого засідання, присвяченого ювілею, відбувся офіційний ювілейний концерт. Наступного дня був ще один концерт в Георгієвській залі Великого Кремлівського палацу для членів Політбюро та гостей ювіляра, на якому відомий співак Дмитро Гнатюк, тоді студент Київської консерваторії (клас Паторжинського), виконав дві пісні. Одна з них була «Дивлюсь я на небо…».[22]

Перша пісня, виконана у космосі

[ред. | ред. код]

12 серпня 1962-го року в космічний політ з Байконуру стартував корабель «Восток-4», на борту якого був перший космонавт українського походження Павло Попович. Впродовж сеансу радіозв'язку в Центрі управління польотами був присутній Сергій Корольов, також за походженням українець. У космосі Павло Попович заспівав пісню «Дивлюсь я на небо…», начебто для Корольова і знаючи, що пісня йому до вподоби.[22]

Таким чином, «Дивлюсь я на небо…» стала першою піснею, що пролунала у космосі[23].

12 серпня 2017 року — з нагоди 55 річниці космічного польоту Павла Поповича — редакція інтернет-видання «Український інтерес» виступила з ініціативою запровадження у цей день («коли українська пісня уперше прозвучала на цілий Всесвіт») свята української пісні[24].

Виконавці пісні

[ред. | ред. код]
Пісню «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…» виконує лауреат всеукраїнських і дипломант міжнародних конкурсів Маркіян Свято під акомпанемент члена НСКУ Андрія Бондаренка. Презентація книги «„Дивлюся на небо та й думку гадаю“ в перекладах мовами світу». 14 грудня 2017

Примітки

[ред. | ред. код]
 1. Українські народні пісні з репертуару Б. Р. Гмирі / упоряд. Т. Шефер . — Київ: Музична Україна, 1972. — 64 с.
 2. Українські народні пісні з репертуару Анатолія Мокренка — Київ: Музична Україна, 1980. — 64 с.
 3. Барабанова О. А. Творчість Михайла Петренка в контексті української поезії 30 — 50-х років XIX століття [Архівовано 16 жовтня 2020 у Wayback Machine.]: автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01 / О. А. Барабанова ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 19 с.
 4. Смірнова Н. П. Проблеми становлення української фольклористики в періодиці першої половини XIX століття [Архівовано 6 липня 2020 у Wayback Machine.]: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.07 / Н. П. Смірнова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с.
 5. Павло Попович. Перший український космонавт. Архів оригіналу за 17 листопада 2018. Процитовано 17 листопада 2018.
 6. Павло Попович: У космосі співав «Дивлюсь я на небо…». Архів оригіналу за 17 листопада 2018. Процитовано 17 листопада 2018.
 7. «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…». Архів оригіналу за 8 травня 2019. Процитовано 17 листопада 2018.
 8. В Україні ініціюють впровадження 12 серпня свята української пісні. Архів оригіналу за 17 листопада 2018. Процитовано 17 листопада 2018.
 9. а б Сніпъ, украинскій новорочникъ. — Х., 1841. [Архівовано 10 лютого 2020 у Wayback Machine.] — С. 175–176
 10. а б Южный русскій зборникъ. — Х., 1848. — С. 32–33
 11. а б Правда. / Письмо литературно-политичне. Рік ІХ, ч. 4, 29 лютого. — Л., 1876.
 12. Holos na holos dlia Halyčyny. «v drukarny Jana Ekharta i syna». — Černivci, 1861.
 13. www.дивлюсьянанебо.com[недоступне посилання з травня 2019]
 14. Михайло Петренко : Життя і творчість : Художні тексти, дослідження, документи / упор. О. Є. Петренко, О. О. Редчук ; наук. ред. М. П. Бондар. — К. : Фенікс, 2013. — 218 с. — ISBN 978-966-651-899-9.
 15. Оксана Богдан. Музыка и слова — не народные [Архівовано 15 жовтня 2013 у Wayback Machine.] // Время, 18.11.2011.
 16. «Червоний шлях», 1926 р., № 9.
 17. Переклади вірша Михайла Петренка «Дивлюся на небо та й думку гадаю…» // дивлюсьянанебо.com.
 18. «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю» в перекладах мовами світу / Упорядники Букет Євген Васильович, Петренко Олександр Євграфович. — Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2017. — 112 с. — (Бібліотека газети «Культура і життя»). — ISBN 978-617-7607-13-6.
 19. В Лебедині в День Архістратига Михаїла відбулись урочисті заходи з 200-річчя поета-романтика Михайла Петренка. Діловий Слов'янськ. 23.11.2017. Архів оригіналу за 14 грудня 2017. Процитовано 14 грудня 2017.
 20. «Дивлюся на небо…» перекладено грецькою // Вебпортал Жінка-українка. — 2018. — 5 квітня. Архів оригіналу за 5 квітня 2018. Процитовано 5 квітня 2018.
 21. Дзюба С. Вірш Михайла Петренка «Дивлюсь я на небо» переклали чеченською // Вебпортал Жінка-українка. — 2018. — 17 квітня. Архів оригіналу за 18 квітня 2018. Процитовано 17 квітня 2018.
 22. а б Петренко, Олександр. «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю...» Дві історії однієї пісні // День : газета. — 2013. — № 164 (12 вересня).
 23. Перша пісня, яка пролунала в космосі, була українською!. Архів оригіналу за 24 серпня 2019. Процитовано 17 серпня 2017.
 24. «Український інтерес» ініціює запровадження свята Української пісні. Архів оригіналу за 17 серпня 2017. Процитовано 17 серпня 2017.

Джерела

[ред. | ред. код]