Дніпровський гуманітарний університет

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
заклад вищої освіти
Дніпровський гуманітарний університет
ДГУ
Dgu logo.png
Країна Україна
Девіз
 • Дніпровський гуманітарний університет — осередок гуманітарної освіти регіону
 • Засновано 2003
  Акредитація: IІІ рівня
  Ректор Негодченко Олександр Володимирович
  Студентів: 1,000
  Веб-сайт: www.dgu.com.ua
  Адреса: 49064, місто Дніпро, вулиця Орловська, 1-Б, тел.: +38056 7673524

  Дніпровський гуманітарний університет (ДГУ) — приватний вищий навчальний заклад у Дніпрі.

  Дніпровський гуманітарний університет акредитований за статусом вищого навчального закладу IІІ рівня і має право на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ № 458756, виданої 05.08.2014 р., з підготовки фахівців ступенів бакалавра і магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями «Психологія», «Туризм», «Правознавство».

  Історія[ред. | ред. код]

  Дніпровський гуманітарний університет

  Історичний шлях становлення і розвитку університету бере відлік від його заснування у 2003 році, коли на підставі рішення загальних зборів засновників від 26 травня 2003 року про створення навчального закладу було проведено реєстрацію Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради від 09 червня 2003 року. Після реєстрації, у тому ж місяці, Дніпропетровський гуманітарний університет отримав ліцензію Міністерства освіти і науки про надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти.

  На першому етапі свого становлення (з 2003—2004 навчального року по 2010—2011 навчальний рік) університет розміщувався на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, так як більшу половину кадрового потенціалу при підготовці фахівців за спеціальністю «Правознавство» складали провідні науково-педагогічні працівники зазначеного навчального закладу. З відкриттям напряму підготовки «Психологія», а згодом і «Туризм» кількість студентів, що здобували вищу освіту в Дніпропетровському гуманітарному університеті, значно збільшилась і наявна матеріально-технічна база вже не могла задовольнити потреби у забезпеченні навчальними аудиторіями. Тому засновниками та керівництвом університету було прийнято рішення про його забезпечення власною базою, в результаті чого 2011—2012 навчальний рік розпочався у новому навчальному корпусі. З цього моменту бере відлік другий етап розвитку університету, який характеризується автономністю, формуванням власної стратегії розвитку його навчальної та наукової діяльності й організаційного механізму, що забезпечує злагоджену роботу всіх структурних підрозділів університету.

  Хряпінський П. В.

  Першим ректором університету став доктор юридичних наук, професор Хряпінський Петро Васильович, який очолював навчальний заклад з 2003 по 2004 рік.

  Мінка П. Я.

  Майже 10 років, з 2004 року по 2013 рік на посаді ректора працював кандидат юридичних наук, доцент Мінка Павло Якович.

  З грудня 2013 року університет очолює ректор, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Негодченко Олександр Володимирович.

  Сформована структура університету, його матеріально-технічна база, потужний кадровий потенціал науково-педагогічних працівників з року в рік дозволяють випускати висококваліфікованих фахівців — бакалаврів, спеціалістів і магістрів у галузі психології, права та туризму, добре підготовлених до професійної діяльності. За 12 років своєї навчальної та наукової діяльності університет став осередком гуманітарної освіти регіону та підготував понад дві тисячі спеціалістів, здатних забезпечити вирішення актуальних проблем сьогодення у правовій, гуманітарній і соціально-економічній сферах життя суспільства, застосовуючи на практиці здобуті знання.

  Негодченко О. В.

  У вирішенні питань життєдіяльності Дніпровського гуманітарного університету особливу роль відіграє його Наглядова рада, визначаючі шляхи перспективного розвитку університету, здійснюючи громадський контроль над діяльністю адміністрації, забезпечуючи ефективну взаємодію навчального закладу з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними, виробничими та бізнесовими структурами.

  Активну участь в управлінні справами навчального закладу бере Вчена рада, під контролем якої перебувають питання вдосконалення організації навчально-виховного процесу, підвищення рівня наукових досліджень, кадрові питання тощо. У складі Вченої ради діють постійні комісії з кадрової роботи, навчально-виховної та методичної діяльності, правових засад діяльності та регламенту, наукової роботи, оптимізації структури університету, бюджетно-фінансових питань, соціально-економічної і господарської роботи, міжнародного співробітництва.

  Навчальний заклад є активним учасником загального процесу гуманітарного розвитку суспільства. Університет у своїй діяльності в повній мірі реалізує сучасні тенденції розвитку вищої школи, задовольняє потреби області та регіону у висококваліфікованих фахівцях, виступає осередком гуманітарної науки і культури.

  Сьогодення[ред. | ред. код]

  В університеті функціонують юридичний факультет та випускові кафедри психології і економіки та менеджменту туристичної діяльності, які готують фахівців відповідно за напрямами (спеціальностями) «Правознавство», «Психологія» та «Туризм». Навчальний процес забезпечують шість кафедр: 3 — на юридичному факультеті (загально-правових дисциплін, цивільно-правових дисциплін та кримінально-правових дисциплін), а також кафедри психології, економіки та менеджменту туристичної діяльності, соціально-гуманітарних дисциплін. Кафедри університету є основною ланкою забезпечення навчально-виховного процесу за всіма напрямами, оскільки саме ці структурні підрозділи безпосередньо розробляють науково-методичні матеріали та забезпечують їх втілення в життя.

  Кафедри проводять дослідження з правових, історичних, психологічних і соціально-економічних проблем становлення та розвитку країни в ринкових умовах господарювання.

  Протягом останніх десяти років кафедрами під час виконання тематик науково-дослідних робіт було видано друком понад 80 найменувань підручників, монографій, навчальних посібників тощо.

  Кадрова робота в Дніпровському гуманітарному університеті постійно спрямована на підвищення професійного рівня викладачів і науковців, залучення до викладацької і наукової діяльності фахівців вищої кваліфікації, додержання оптимальних вікових пропорцій, підвищення професійної майстерності працівників, яка дозволяє проводити підготовку студентів на рівні сучасних вимог згідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм. Планомірно втілюються у навчально-виховний процес і результати постійного підвищення кваліфікації працівників. За десять років існування в університеті створено потужний потенціал вчених — на сьогодні майже 80 % науково-педагогічних працівників, що забезпечують навчальний процес, мають наукові ступені та вчені звання у відповідних галузях.

  Висока професійна майстерність науково-педагогічних працівників дозволяє вести підготовку висококваліфікованих фахівців — майбутніх юристів, психологів і менеджерів туристичних підприємств — на рівні сучасних вимог ринку праці, тобто бути конкурентоздатними на ньому, що в умовах сьогодення є запорукою успішного працевлаштування по закінченню університету на підприємствах як державного, так і приватного сектора економіки.

  Університет постійно вдосконалює навчальний процес у відповідності до європейських вимог та освітянських стандартів, органічно поєднуючи традиційні і новітні освітні технології. Адміністрація навчального закладу формує інноваційне навчально-виховне середовище, в якому є місце інтеріоризації змісту освіти, засвоєнню навичок та вмінь для практичної діяльності за обраним напрямом підготовки, комплексному вдосконаленню професійної майстерності викладачів шляхом опанування інноваційних і дослідно-експериментальних методів навчання з метою підготовки універсальних фахівців з сучасним типом мислення. Основні напрями діяльності всіх структурних підрозділів університету спрямовані на динамічний розвиток наукових досліджень, підтримки найбільш перспективних наукових напрямків, забезпечення стандартів якості навчального процесу, визнаних на міжнародному рівні, високої конкурентоспроможності університету на регіональному та загальнонаціональному освітянських ринках, створення умов та стимулів розвитку кадрового потенціалу, належного виконання навчальним закладом його функцій. Особлива увага приділяється демократизації та оптимізації управління університетом в цілому та його окремими підрозділами, розвитку студентського самоврядування, залучення максимально широкого кола членів колективу до обговорення, прийняття та реалізації управлінських рішень, а також контролю за їх виконанням.

  Діяльність університету сприяє налагодженню партнерства з вітчизняними вищими навчальними закладами гуманітарного напряму і міжнародної науково-методичної співпраці з університетами, науковими та громадськими організаціями США, Німеччини, Франції, Польщі, Туреччини, Росії та інших держав. Так, на сучасному етапі відбувається створення конкурентоспроможних освітніх програм для входження у зовнішній соціально-освітній простір, розвиток спільної наукової діяльності, організація та проведення міжнародних науково-практичних конференцій і семінарів, розширення договірних зв'язків з університетами Європи, активізація академічної мобільності студентів університету, розширення їх навчання, стажування, навчальних практик у закордонних університетах.

  Також впроваджуються і в перспективі будуть реалізовуватися такі пріоритетні напрями діяльності університету, як: міжнародний студентський і академічний обмін з вузами-партнерами; підготовка науково-педагогічних працівників університету, здатних викладати навчальні дисципліни англійською мовою; залучення іноземних фахівців до роботи в університеті та участь провідних викладачів і науковців у навчальній і науковій діяльності закордонних університетів, наукових установ; кооперація з іншими вищими навчальними закладами для розробки спільних міжнародних проектів; подання заявок на гранти.

  У Дніпровському гуманітарному університеті запроваджена практика створення міжвузівських творчих колективів учених та викладачів, які за результатами досліджень готують кандидатські і докторські дисертації, монографії, підручники, навчальні посібники, методичні розробки щодо забезпечення навчального процесу у закладах освіти. Важливою формою співпраці є проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів в університеті. Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів здійснюється через докторантуру, аспірантуру, ад'юнктуру та з числа здобувачів, які навчаються в інших вузах міста Дніпра, а також інших міст, зокрема Запоріжжя, Луганська, Києва. Викладачі та науковці університету беруть участь у роботі експертних комісій, експертних груп та спеціалізованих вчених рад.

  Дніпровський гуманітарний університет має достатню матеріально-технічну базу для забезпечення належних умов реалізації навчального процесу, побуту і відпочинку студентів. До їх послуг новий чотирьохповерховий навчальний корпус, збудований у 2011 році за новітніми технологіями, що має сучасний зовнішній та внутрішній дизайн інтер'єру, в якому містяться конференційна та актова зали, лекційні зали і навчальні аудиторії, буфет-їдальня на 60 місць, бібліотека з читальним залом, спортивна зала, комп'ютерні класи з сучасним обладнанням та вільним доступом до мережі Інтернет тощо. Медичне обслуговування персоналу та студентства університету здійснюється на базі міських лікарень за договором на обслуговування. Ведеться також робота з організації студентського молодіжного центру університету з метою системного об'єднання зусиль студентської ради і університету з питань виховання та розвитку особистості. Особливістю у діяльності Дніпровського гуманітарного університету з надання освітніх послуг є те, що до кожного студента в університеті ставляться як до особистості, виходячи з індивідуального підходу до організації умов навчання, що позитивно впливає на формування його професійної мотивації та успішне входження у студентське середовище. Теоретичні знання студентів, формування у них професійних умінь та навичок для виконання майбутніх функціональних обов'язків закріплюються і вдосконалюються кожного року на навчальній практиці.

  Дозвілля студентів забезпечено можливістю творчо самореалізовуватися у галузі науки, спорту та художньої самодіяльності через наявні в університеті науково-практичні гуртки та спортивні секції: Медіа-центр, Центр міжнародних зв'язків з питань гуманітарної освіти, Центр практичної психології, Юридична клініка, Туристична студія, спортивно-оздоровчий клуб «Платан», до якого входять секції фітнесу, самбо та дзюдо, сучасних танців, дитячий клуб та тренажерна зала. Студенти наукових гуртків університету успішно доводять свою здатність проводити науково-дослідну роботу участю у регіональних та міжнародних конференціях та семінарах.

  Таким чином, за 12 років існування Дніпровського гуманітарного університету закладено ґрунтовний фундамент, створено основу науково-педагогічного потенціалу сучасного вищого навчального закладу, і очевидно, що позитивні традиції цього процесу мають бути продовжені та розвинені.

  І, не дивлячись на свій молодий вік, університет впевнено крокує в майбутнє, як перспективний провідний учасник освітнього процесу та наукової сфери.

  Підрозділи університету[ред. | ред. код]

  • юридичний факультет (засновано 2003 року):
   • кафедра кримінально-правових дисциплін,
   • кафедра загально-правових дисциплін,
   • кафедра цивільно-правових дисциплін
  • кафедра психології (засновано 2003 року)
  • кафедра економіки та менеджменту туристичної діяльності (засновано 2010 року)
  • кафедра соціально-гуманітарних дисциплін.


  Прийом до університету на всі освітні ступені (освітньо-кваліфікаційні рівні) здійснюється за конкурсом.

  Отримавши диплом державного зразка про вищу освіту за відповідною спеціальністю, випускники ДГУ можуть працювати на наступних посадах:

  • спеціальність «Правознавство» — секретар суду, керівник (помічник керівника) апарату суду, секретар судового засідання, юрисконсульт, адвокат, нотаріус, інспектор митної, кадрової, податкової служби, спеціаліст органів РАГСу, викладач вищого навчального закладу;
  • спеціальність «Психологія» — менеджер з персоналу, педагог-валеолог, методист-валеолог, фахівець в галузі праці та зайнятості населення, психолог, соціальний робітник, інспектор з соціальної допомоги, фахівець з вирішення конфліктів у побутовій сфері, викладач вищого навчального закладу, консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації;
  • спеціальність «Туризм» — менеджер туристичної фірми, організатор туристичної діяльності, організатор подорожей (екскурсій), менеджер із санаторно-курортної справи, агент з організації туризму, гід (екскурсовод), викладач навчальних закладів, референт керівника центральних органів виконавчої влади в сфері туризму на різних рівнях управління та інше.

  Головною особливістю у діяльності Дніпровського гуманітарного університету з надання освітніх послуг є те, що студенти, які будуть навчатися за обраною спеціальністю (денна форма), одночасно за їх бажанням мають можливість отримати другу вищу освіту (заочна форма) із значною знижкою в оплаті за навчання. До того ж, враховуючи важку фінансово-економічну ситуацію в нашій країні, керівництво вишу розглядає звернення студентів та їх батьків щодо можливості поетапної оплати за навчання, вартість якого значно нижче ніж в інших вишах з аналогічних напрямів підготовки фахівців. Необхідно також відзначити, що до кожного студента в університеті ставляться як до гідної особистості, виходячи з індивідуального підходу до організації умов навчання, що позитивно впливає на формування його професійної мотивації та успішне входження у студентське середовище.

  Посилання[ред. | ред. код]