Економічна та соціальна географія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Економі́чна та соціа́льна геогра́фія — науково-прикладна спеціальність, що займається розробленням наукових засад територіальної організації суспільства, дослідження територіального та комплексно-пропорційного аспектів розвитку продуктивних сил. Це передбачає глибоке вивчення процесу взаємодії суспільства з природою, розміщення виробництва, розселення населення, організації території з урахуванням природних, соціальних, економічних і екологічних чинників, прогнозування розвитку регіонів.

Напрямки досліджень[ред.ред. код]

Основні напрямки досліджень:

 • Теорія та методологія суспільно-географічних досліджень.
 • Розроблення суспільно-географічних основ регіональної політики України, комплексні дослідження соціально-економічних районів і міжрайонних зв'язків, обґрунтування соціально-економічного районування держави, участі України в міждержавних інтеграційних процесах.

Див. також[ред.ред. код]

Література[ред.ред. код]

 1. Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної географії: підручник. — К.: Либідь, 1996.
 2. Економічна і соціальна географія світу: навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів / С. П. Кузик, О. І. Шаблій, М. Книш. — Львів: Світ, 2005. — 672 с. — Бібліогр.: с. 668. — ISBN 966-603-311-9
 3. Жупанський Я. І. Економічна і соціальна географія Україн. — К., 1998.
 4. Жупанський Я. І. Історія географії в Україні: Навчальний посібник. — К, 2006.
 5. Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. — К.: Лібра, 1996.
 6. Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. — К., 1998.
 7. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії: Навчальний посібник. — К.: Вища школа, 1996.
 8. Суспільна географія. Основи теорії / Укладач В. І. Єфименко. — К.: Шлях, 2006.
 9. Топчієв О. Г. Терміни і поняття в економічній географії. — К.: Радянська школа, 1982.
 10. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії. — Одеса: Астропринт, 2001.
 11. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навчальний посібник. — Одеса: Астропринт, 2005.
 12. Шаблій О. І. Математичні методи в соціально-економічній географії. — Львів: ЛДУ, 1994.
 13. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. — Львів, 2001.
 14. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. — Львів, 2003.
 1. (рос.) Алаев Э. Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь. — М.: Мысль, 1983.
 2. (рос.) Алисов Н. В. , Хореев Б. С. Экономическая и социальная география мира (общий обзор). — М.: Гардарики, 2000.
 3. (рос.) Баранский Н. Н. Научные принципы в географии. // Избранные труды. — М.: Лепсель, 1980.
 4. (рос.) Голубчик М. М., Жулина М. А. Социальная география: сущность, задачи, новые направления исследования // География. — 2005. — № 3. — с. 23-27.
 5. (рос.) Голубчиков Ю. Н. География человека. — М., 2003.
 6. (рос.) Максаковский В. П. Географическая картина мира. В 2 книгах. / В. П. Максаковский. — 3-е изд., испр. — М.: Дрофа, 2006. — 495 с.
 7. (рос.) Мересте У. Н., Ныммик С. Я. Современная география: вопросы теории. — М.: Мысль, 1984.
 8. (рос.) Саушкин Ю. Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем. — М.: Мысль, 1973.
 9. (рос.) Саушкин Ю. Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. — М.: Мысль, 1973.
 10. (рос.) Саушкин Ю. Г. История и методология географической науки. — М.: Издательство Московского государственного университета, 1976.
 11. (рос.) Хорев Б. Д. Территориальная организация общества. — М.: Мысль, 1981.
 12. (рос.) Хореев Б. Д. Некоторые методологические вопросы науковедения и развития теории географической науки // География в системе наук. — Л.: Наука, 1987.


Армілярна сфера Це незавершена стаття з географічної термінології.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.