Економічний аналіз

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Економічна наука
 
Категорія КатегоріяPortal Портал

Економі́чний ана́ліз (англ. Economic Analysis, від грец. analysisрозкладання, розчленування) — взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення закономірностей і тенденцій розвитку економічних процесів, встановлення та оцінки основних факторів, що позитивно чи негативно впливають на показники ефективності.

Сфери інтересів[ред. | ред. код]

За допомогою економічного аналізу виявляють невикористані резерви поліпшення показників діяльності окремих галузей, об’єднань, підприємств. Результати економічного аналізу використовують для прогнозування і перспективного планування економічних процесів, а також для розробки програм і рекомендацій подальшого ефективного розвитку, прибуткової діяльності.

Абстра́кція економі́чна — вилучення з економічного аналізу економічних і позаекономічних фактів, що не стосуються певного процесу.

Статистичний економічний аналіз[ред. | ред. код]

Вивчення економічних даних про економічне явище для з’ясування його характерних рис за даних конкретних умов. Об’єктом статистичного аналізу можуть бути дані про окреме підприємство, район, галузь, економіку держави в цілому, а також про сукупність об’єктів дослідження. Дані для статистичного економічного аналізу беруть із різних статистичних джерел, а також одержують в результаті соціологічних спостережень. Статистичний аналіз може бути повним (всебічне вивчення стану і розвитку явища в цілому) та частковим (з’ясування стану явища за даних умов, взаємозв’язку ознак, динаміки явищ тощо).

Невід’ємними складовими статистичного аналізу є:

  • визначення мети аналізу;
  • висування гіпотези на підставі аналітико-економічних міркувань та ознайомлення з конкретними умовами розвитку явища;
  • підбір статистичних матеріалів і їх оцінки, а також систематизація відібраних даних і визначення недостатніх показників;
  • додаткова обробка матеріалу за допомогою спеціальних статистичних методів;
  • формування висновків і практичних пропозицій.

З 1990-х років застосовується нечіткий економічний аналіз у процесі планування.Традиційні математичні методи засновані на класичній логіці, є нетерпимi до неточності та необ'єктивності істини, а також до невизначенoсті у економічних системах. В свою чергу невизначеність системи призводить до зростання ризиків від прийняття неефективних рішень, результатом чого можуть бути негативні економічні наслідки. З цією метою виникає потреба у методах, що ґрунтуються на нечіткій логіці.

Наукові розробки в Україні[ред. | ред. код]

Провідною науковою установою в Україні, яка здійснює постійний економічний аналіз прерогативних напрямків розвитку економіки держави, наразі є Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України.[1]

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

  • Економічна енциклопедія. Київ: ВЦ «Академія», 20002002. ISBN 966-580-074-4
  • Економічний аналіз : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Тарасенко, У. Я. Грудзевич; Нац. банк України, Львів. банк. ін-т. - Л., 2003. - 411 c.
  • Економічний аналіз : Навч. посіб. для студ. спец. "Менедж. орг.", "Маркетинг", "Екон. кібернетика". Ч. 1. Теорія економічного аналізу / уклад.: Н. С. Приходько; Укоопспілка. Львів. комерц. акад. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2004. - 168 c.
  • Економічний аналіз : Навч. посіб. для студ. спец. "Менедж. орг.", "Маркетинг", "Екон. кібернетика". Ч. 2. Аналіз господарсько-фінансової діяльності / уклад.: Н. П. Штепа; Укоопспілка. Львів. комерц. акад. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2005. - 197 c. - Бібліогр.: 42 назви.
  • Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька, З. О. Коваль, О. І. Тивончук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317-320 (51 назва). – ISBN 978-617-607-175-4

Посилання[ред. | ред. код]


Методи економічного аналізу

Багатомірне шкалювання · Варіаційний аналіз · Дискримінантний аналіз · Кластер-аналіз · Регресійний аналіз · Факторний аналіз