Загальна хімія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Назва предмету Загальна хімія — означає основи хімії, її ґрунтовні (фундаментальні) поняття, які охоплюють хімію як науку в цілому. Тобто предмет «Загальна хімія» створює фундамент понять цілої хімії.

Загальна хімія — курс хімії у вишах, який являє собою сукупність ряду розділів неорганічної, органічної, фізичної, аналітичної хімії, а також інших напрямів хімічної науки. Основами сучасного курсу загальної хімії є вчення про будову атома і періодичний закон Менделєєва.[1]

Загальна хімія зазвичай включає інформацію про хімічні та фізичні властивості найважливіших неорганічних, органічних речовин, основні відомості про теорії будови речовини, елементи хімічної термодинаміки та кінетики, вчення про розчини, відомості про закономірності органічного синтезу, основи фізико-хімічного аналізу речовин тощо.

Загальною хімією також іноді називають довільно вибрану сукупність розділів різних напрямків хімічної науки, щоб підкреслити певну неадекватність і еклектичність наявної рубрикації хімічної науки (наприклад, неорганічна та органічна хімія — в основі рубрикація по об'єктах дослідження, аналітична хімія — в основі рубрикація мети і методи дослідження).

Приклади фундаментальних понять[ред. | ред. код]

Значення загальної хімії[ред. | ред. код]

На противагу до інших природничих дисциплін існує лише в хімії лат. Terminus Technicus Загальна хімія (наприклад назва Загальна фізика не існує). Цим наголошується існування і значення ґрунтовних знань для розуміння всієї хімії. Без мінімальних знань про будову атома, властивостей різних хімічних сполук, основ поведінки кислот та основ та різних концепцій окисно-відновних процесів неможливо опрацьовувати лише спеціальні ділянки в хімії. Отже стоїть Загальна хімія завжди на початку кожного хто хоче займатися хімією.

Література[ред. | ред. код]

  • Загальна та неорганічна хімія : навч. посіб. / Г. С. Дмитрів, В. В. Павлюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. - 300 с. : рис., табл. - ISBN 978-966-613-625-4
  • Загальна хімія : Навч.-метод. посіб. для студ. дистанц. форми навчання / ред.: М. В. Никипанчук, Р. М. Рихаль; Нац. ун-т "Львів. політехніка". Ін-т дистанц. навчання. - Л., 2004. - 155 c. - (Дистанц. навчання; N 22). - ISBN 966-553-393-2
  • Загальна хімія : Навч. посіб. / В. І. Кириченко. - К. : Вища шк., 2005. - 639 c. - Бібліогр.: 22 назв.
  • Загальна хімія : навч. посіб. / О. В. Жак, Я. М. Каличак ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - 368 с. : рис., табл. - ISBN 978-966-613-765-7
  • Загальна хімія : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Карнаухов, В. А. Копілевич, Д. О. Мельничук, М. С. Слободяник, С. І. Скляр, В. Є. Косматий, К. О. Чеботько. - К. : Фенікс, 2005. - 839 c.
  • Загальна та неорганічна хімія : посібник для студ. хім. фак. ун-тів / А. М. Голуб. – Київ, 1968-1971.
Ч. 1 : К. : Вид-во Київського ун-ту, 1968. – 441 с.
Ч. 2 : К. : Вища шк., 1971. – 414 с.
  • Курс загальної хімії. Теоретичні основи : навч. посібник / Б. М. Михалічко ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - К. : Знання, 2009. - 548 с.: рис. - ISBN 978-966-346-712-2
  • Основи загальної хімії : [Підручник для студ. хім. спец. вузів] / В. С. Телегус, О. І. Бодак, О. С. Заречнюк, В. В. Кінжибало ; ред. В. С. Телегус. - Л. : Світ, 2000. - 424 с.: іл. - ISBN 5-7773-0315-3
  • Полинг Л. Общая химия. — М. : Мир, 1974. — 848 с.
  • Хаускрофт К., Констебл Э. Современный курс общей химии. — М. : Мир, 2002. — 544+528 с.

Примітки[ред. | ред. код]