Захист

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Поняття за́хист (рос. защита, англ. protection, нім. Schutz) може мати наступні означення:

 • Дія за значенням захищати, захистити, захищатися, захиститися.
 • Охорона, підтримка, заступництво; сукупність правових, економічних, організаційних та технічних заходів, що мають на меті запобігти порушенням прав будь-кого.
 • Місце, притулок, де можна захиститися, заховатися від чого-небудь, укриття. Наприклад, укриття робітників під час аварії.
 • Захід, пристрій, спосіб для убезпечення роботи, нормального функціонування, запобігання збоїв, завад і т.ін.
 • У системах оброблення інформації — засіб обмеження доступу до використання всієї обчислювальної системи чи її частини. ДСТУ 2226-93, п. 1.27 m.

На підприємствах розрізняють протидимовий, радіаційний, електрохімічний, тепловий, електричний, релейний захист, а також вибухозахист, аварійний захист тощо.

Захист права — це використання передбачених законом можливостей (інструментів) для поновлення свого порушеного, визнання невизнаного, чи присудження оспорюваного права. «Право на захист особа здійснює на свій розсуд» (стаття 20 Цивільного кодексу).

Захист як вид адвокатської діяльності полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення (Стаття 1 [1] Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Див. також[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

 • Алейников Г.  Про надання права самостійної діяльності адвоката-захисника по збиранню доказів у кримінальному процесі / Г. Алейников  // Право України. – 2002. - №10. – С. 100-104.
 • Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. – 2005.-№1. – С.49.
 • Борзих Н. В. Проблеми надання юридичної допомоги адвокатом за призначенням / Н. В.Борзих  // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2008.  №3(398). – С. 303-310.
 • Дроздов О.  Огляд справ щодо іноземних країн, розглянутих ЄСПЛ протягом квітня травня 2016 року  / О. Дроздов, О. Дроздова  // Вісник НААУ. – 2016. –  № 7-8 (25).  – С. 61-72.
 • Зейкан Я. Настільна книга адвоката в кримінальній справі (КПК 2012) / Я. Зейкан, С. Сафулько. – К.: Дакор, 2013.
 • Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний коментар (Вид. третє, стереотипне). / Я. П. Зейкан.  – К.: КНТ, 2007. – 600 с.
 • Корчева Т. В.  Проблеми діяльності захисника  у досудовому провадженні та в суді першої інстанції / Т. В. Корчева. – Харків, 2007. – 200 с.
 • Михайлова Н. В. Інститут захисту прав потерпілого за новим КПК України  // Право і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 211-216.
 • Молдован А. В.  Адвокатура України: Навчальний посібник / А. В. Молдован,  Т. М. Тилик. – К.:  Алерта, 2013. – 256 с.
 • Несінов О. Про деякі спірні і суперечливі положення КПК України та їх використання для посилення позиції захисту (частина перша) / О. Несінов  // Вісник НААУ. – 2016. –  № 5 (23). – С. 7- 11.
 • Несінов О. Про деякі спірні і суперечливі положення КПК України та їх використання для посилення позиції захисту (частина друга) / О. Несінов  // Вісник НААУ. – 2016. –  № 7-8 (25). – С. 32- 36.
 • Одинцова І. М.  Діяльність  сторони захисту  при збиранні, дослідженні та перевірці доказів в умовах  судового слідства / І. М. Одинцова // Право і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 254–259.
 • Одинцова І.М.  Право на захист на досудовому розслідуванні за новим КПК України  / І. М. Одинцова // Право і суспільство. – 2012. – № 5. – С. 179-183.
 • Острогляд О. В. Діяльність захисника  в апеляційному провадженні. Навчальний посібник. / О. В. Острогляд. – Івано-Франківськ: Прикарпатський  національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – 162 с
 • Плевако Ф. Н. Избранные речи  / Ф.  Плевако; вступительная статья Г. М. Резника. – М.:  Издательство Юрайт, 2012 – 649 с.
 • Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України. Академічний курс. Підруч.: У 2 т. / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: ТОВ "Ви-давництво «Юридична думка», 2006. — 544 с., 800 с.
 • Попелюшко  В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми. Монографія / В. О. Попелюшко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 634 с
 • Словарь основных уголовно-процессуальных понятий и терминов // А. М. Баранов, П. Г. Марфицин.
 • Старенький О. С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні: теорія та практика: монографія / О. С. Старенький; за загал. ред. д. ю.н., проф. М. А. Погорецького. – К.: Алерта, 2016. – 336 с.
 • Тертишник В. М. Захисник у змагальному кримінальному процесі / В. Тертишник // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – №12. – С. 90-95.
 • Тертишник В. М. Правнича допомога та захист у кримінальному процесі: Підручник / За заг. ред.  д.ю.н., академіка НАН України Ю. С. Шемшученко. Київ: Алерта, 2018. 480 с.
 • Фіолевський Д. П.  Адвокатура: підручник / Д. П. Фіолевський. – К.: Алерта, 2014. – 624 с.
 • Яновська О. Г. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: навч. посіб. / О. Г. Яновська, Л. Л. Лазебний. – К. : Прецедент, 2013. – 160 с.
 • Яновська О. Г. Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час  досудового розслідування: науково-практичний посібник / О. Г. Яновська. – К.: Прецедент, 2013. – 32 с.
 • Яновська О. Правова позиція захисту в кримінальному провадженні: шляхи відстоювання у процесі доказування / О. Яновська // Право України.  – 2014. – №10. – С. 124-132.
 • Ясинок М. М.  Особливості захисту честі, гідності та ділової репутації фізичних та юридичних осіб в порядку окремого провадження  / М. М. Ясинок  // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. - №12. – С. 64-69.
 • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004—2013.