Зелений бізнес

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Зеле́ний бі́знес — це діяльність пов'язана з виробництвом та реалізацією екологічних товарів та послуг під час виробництва та надання яких застосовуються екологічно-конструктивні методи та технології. Діяльність підприємств цього напрямку пов'язана з формуванням екологічної свідомості у громадян та сприяє підвищенню їх економічних, екологічних та соціальних умов життя як в короткостроковому, так і в довгостроковому періодах. Більш детально: Статті та доповіді, що стосуються поняття «зелений бізнес».

Зелений бізнес, як окремий напрямок підприємницької діяльності, має функції, що можна розділити на дві категорії: притаманні всім напрямкам діяльності та такі, що притаманні лише представникам ЗБ.

Функції зеленого бізнесу[ред.ред. код]

1. Встановлення цін на товари та послуги, що реалізуються.

2. Проведення НДДКР та створення інноваційних товарів, методів та технологій.

3. Формування конкурентного середовища на ринку ЕТП.

4. Створення робочих місць.

5. Створення валової доданої вартості на ЕТП.

6. Ефективне використання ресурсів.

7. Задоволення екологічних потреб суспільства.

8. Мінімізація екологічно-деструктивного впливу на довкілля.

9. Захист НПС.

10. Формування екологічної свідомості суспільства.

11. Збереження природного капіталу.

Більшість вищезазначених функцій стосується всіх напрямків підприємницької діяльності. До таких, що притаманні лише представникам зеленого бізнесу, відносяться: задоволення суспільних потреб, захист навколишнього середовища, мінімізація екологічно-деструктивного впливу на довкілля, формування екологічної свідомості суспільства. Саме виконання цих функцій і виділяє ЗБ з-поміж інших напрямків діяльності. Слід окремо відзначити, що функції, які притаманні всім напрямкам діяльності, в зеленому бізнесу проявляються більш екологічно-раціональним чином. Наприклад, ефективне використання ресурсів передбачає не лише мінімізацію обсягів їх використання, але й ґрунтується на виборі тих ресурсів, використання яких буде мати мінімально можливий вплив на довкілля.

Форми прояву[ред.ред. код]

— еко-компанія;

— виробництво екологічних товарів та послуг;

— зелений бізнес.

Перша форма прояву ЗБ — еко-компанія — передбачає впровадження екологічного менеджменту, що переважно пов'язано з адміністративним регулюванням діяльності підприємств у країні. Внаслідок цього підприємство сприяє зниженню забруднення НПС, але, як правило, не за власним бажанням, а відповідно до вимог законодавчо-нормативних актів або постанов світових організацій.

Друга форма прояву ЗБ проявляється тоді, коли компанія за власним бажанням, переходить на енергоефективні, екологічно-конструктивні технології виробництва товарів та послуг і сприяє покращенню довкілля за допомогою використання в процесі діяльності методів та сировини, які мінімізують екологічно-деструктивний вплив на НПС та ведуть до покращення умов життя населення.

Особливістю третьої форми ЗБ є те, що окрім мінімізації шкідливих екологічних екстернальних ефектів від виробничої діяльності, на підприємстві у керівників та співробітників формується екологічна свідомість, яка ґрунтується на забезпеченні екологічних потреб не лише сучасного покоління, але й передбачає створення сприятливих умов життя для майбутніх поколінь шляхом мінімізації впливу виробництва на довкілля у довгостроковому періоді.