Кобякова Ірина Карпівна

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Кобякова Ірина Карпівна

Кобякова Ірина Карпівна— кандидат філологічних наук, професор і завідувач кафедри германської філології[1] Сумського державного університету. Є дійсним членом Української Асоціації Когнітивної Лінгвістики і поетики; Асоціації українських германістів; Всеукраїнської спілки викладачів перекладу.

Освіта та кар’єра[ред. | ред. код]

У 1985 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка за спеціальністю англійська та німецька мова.

До 1992 р. - викладач кафедри іноземних мов Вільнюського вищого командного училища радіоелектроніки.

З листопада 1993 р. до липня 1996 р. - аспірант Сумського державного педагогічного інституту.

У 1996 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій раді Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

З 1997 р. по 2001 р. - доцент кафедри перекладу Сумського державного університету.

З травня 2001 р. по листопад 2007 р. - завідувач кафедри перекладу Сумського державного університету.

З листопада 2008 р. і до нині - завідувач кафедри германської філології Сумського державного університету.

У лютому 2012 р. пройшла стажування у Федеральному державному бюджетному закладі науки Інституті Мовознавства Російської академії наук та отримала підтверджуючий сертифікат з Когнітивної лінгвістики та концептуальних досліджень.

У Вроцлавському університеті 14 -17 жовтня 2013 р. одержала сертифікат учасника ІІ Симпозіуму "Education Culture and Society - Nowadays Challenges", який об’єднав науковців з Великої Британії, США, Німеччини, Литви, України, Білорусі, Польщі, Росії та Румунії.

З січня по березень 2014 р. пройшла стажування в університеті Амстердаму та отримала підтверджуючий сертифікат з Introduction to Communication Science.

28 лютого 2014 р. отримала диплом «SOPHIST» N DS-014/0017 в Міжнародному науково–аналітичному проекті GISAP в галузі “Philological Science” в Лондоні.

15 грудня 2015 присвоєно вчене звання професора кафедри германської філології.

6 червня 2016 р. отримала диплом «SOPHIST» N DS-064/0049 у Міжнародному науково–аналітичному проекті GISAP в галузі “Philological Science” у Лондоні.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Вступ до мовознавства, історія англійської мови, історія перекладознавства, методологічні проблеми сучасного перекладознавства, ділова англійська мова.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Мовознавство, перекладознавство, текстологія.

Google Scholar

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

З травня 2015 професор Кобякова І. К. є заступником голови Науково-методичної комісії з гуманітарних наук та богослов’я МОН України.

Доц. Кобякова І. К. постійно керує аспірантами зі спеціальності 10.02.04 – «германські мови», її два аспіранта в 2012 році захистили кандидатські дисертації.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Заступник головного редактора наукового журналу «Філологічні трактати».

Член асоціації когнітивістів України.

Навчальні посібники[ред. | ред. код]

 • Коbyakova, І.К. Justice and Law [Текст]: study guide / І.К. Коbyakova, О.V. Yemelyanova. - Sumy: Sumy State University, 2014. - 211 p. + Гриф МОН [1]
 • Кобякова, І.К. Навчати перекладу: навч. посіб. / І.К. Кобякова. - Суми: СумДУ, 2013. - 159 с. + Гриф МОН [2]
 • Кобякова, І.К. Латинська мова: навч. посіб./О.М. Кобяков, І.К. Кобякова. - Суми: СумДУ, 2011. - 146 с. + Гриф МОН [3]
 • Кобякова, І.К. Числівник англійської мови: навч. посіб./С.О. Швачко, С.В. Баранова, І.К. Кобякова та ін. - Суми: СумДУ, 2010.-171 с. + Гриф МОН [4]

Наукові праці[ред. | ред. код]

Статті[ред. | ред. код]

 • Kobyakova I. Teaching Translation: Objective and Methods / I. Kobyakova, S. Shvachko // Advanced Education. - N 5 . - Kyiv: Kyiv Polytechnic Institute, 2016. - P. 9-13. [5] DOI
 • Kobyakova I. The category of "NOTHING" in translation heritage of JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLION / // GISAP: Philological Sciences. № 10. - London: International Academy of Science and Higher Education. London, - 2016. – P. 33-36. [6] DOI
 • Кобякова И.К. Expressiveness in blurbs: syntactic level/ И. Кобякова, Г. Чуланова// 97-ая Международная научно-практическая конференция "Развитие языковых систем в контексте ускоренной динамики общественных отношений" 24 февраля - 02 марта 2015, Лондон. [7]
 • Кобякова И.К. Лингво-когнитивный модус английских квантитативных слов/ И.К.Кобякова // 90th International Research and Practice Conference "Problems of combination of individualization and unification in language systems within modern communicative trends" October 09-14, 2014, London. [8]
 • Kobyakova I. Verbalization of Humourous Texts / I.Kobyakova // XLVI International Research and Practice Conference "In the beginning there was the Word: history and actual problems of philology and linguistics" March 28 – April02, 2013, London. [9]
 • Кобякова И.К. Метафизическая аналогия как способ предикации в коммуникативных единицах / И.К.Кобякова // Сборник научных трудов. Социальная жизнь в свете философской рефлекси. Ульяновск, 14-15 мая 2012 / под. ред. Т.Н.Брысиной. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. - C. 236-240. [10]
 • Кобякова І.К. Когнітивно-лінгвістичні аспекти мовної гри або від усіх турбот / І.К. Кобякова // Наукові записки. – Випуск 105 (2). – Серія: Філологічні наук (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – C. 346-350. [11]
 • Кобякова, И.К. Авторские юмористические изречения: структурно-содержательные характеристики / И.К. Кобякова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия Филология. Социальные коммуникации — 2011. — Том 24 (63) №2. Часть 2. — С. 495-498. [12]
 • Кобякова І.К. Семантичне буття термінів різних систем/ І.К. Кобякова // Функциональная лингвистика: Сб. науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. ред.. А.Н. Рудяков. - №2. Том № 2. – Симферополь, 2011. – С.289-292. [13]
 • Кобякова И.К. Сленговые слова творят чудеса / И.К.Кобякова // Профессиональное лингвообразование: материалы пятой международной конференции. Июль 2011 г. – Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятской гос. Службы, 2011. – 270 с. – С.108-112.
 • Кобякова І.К. Семантична ідентифікація та квантитативні параметри концепту QUANTITY в англійській / І.К.Кобякова // Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна. Серія “Романо-германська філологія.Методика викладання іноземних мов”, 2011. — №954.
 • Кобякова І.К. Авторське коментування пейзажних образів (на матеріалі поетичного дискурсу корелюючих / І.К.Кобякова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Філологічні науки (мовознавство): збірник наукових праць — 2011. — №96 (3).
 • Кобякова И.К. Онтологические характеристики слов / И.К.Кобякова // Сборник научных трудов : в 2 ч. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина; редкол.: С.Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2011. – Ч. 1. – 216 с. [14]
 • Кобякова І.К. Гендерні відносини в мовній картині/ І.К.Кобякова // Наукові записки. Нац. Університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» Вип. 16, 2010.
 • Кобякова И.К. Средства выражения понятия двойственности в английском языке / И.К.Кобякова // Наукові записки. Серія Філологічні науки (Мовознавство) у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім..В.Винниченка, 2010. Вип.89(3). - С.15-19.
 • Кобякова І.К. Омовлення неточної кількості: типологічні аспекти Текст / С.О.Швачко, І.К. Кобякова // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. - 2009. - Вип.45. [15]

Нагороди[ред. | ред. код]

Кобякова Ірина Карпівна отримала почесну грамоту голови Сумської обласної державної адміністрації за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, вагомі досягнення у науково-методичній роботі.

В 2014, 2015, 2016 та 2017 стала призером першості з наукової аналалітики в рамках науково-аналітичного проекта (GISAP).

2018 р. отримала Грамота Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

Примітки[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]