Когнітивна система

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Когніти́вна система (від лат. cognitio — пізнання, пізнавання, ознайомлення) — компонент свідомості людини і її загальнолюдської когніції; багаторівнева система, яка забезпечує виконання всіх основних когнітивних функцій центральної нервової системи.

Під когнітивною системою розуміють систему пізнання, що склалася в свідомості людини в результаті становлення її характеру, виховання, навчання, спостереження і роздумів про навколишній світ. На основі цієї системи людина ставить собі цілі і приймає рішення про те, як треба діяти в тій чи іншій ситуації, намагаючись уникнути когнітивного дисонансу. В основі когнітивної системи лежить взаємодія сприйняття, свідомості, пам'яті та мови; носієм такої системи є мозок людини[1].

Поняття в когнітивній науці[ред. | ред. код]

Поняття «когнітивна система» виникло в результаті широкого застосування в когнітивістиці моделі переробки інформації і побудови на її основі різного роду когнітивних моделей пізнання. Модель переробки інформації передбачає, що процес пізнання можна розкласти на ряд гіпотетичних етапів, кожен з яких включає набір унікальних операцій, які виконуються над вхідною інформацією. Передбачається також, що відповідна реакція на подію є результатом серії таких етапів і операцій[2].

Когнітивна система забезпечує виконання усіх етапів процесу пізнання, вона включає в себе низку підсистем, таких як системи сприйняття, уваги, пам'яті, мислення тощо. Ці системи також можуть складатися з відповідних підсистем, а ті, в свою чергу, — з когнітивних структур. З цими структурами зазвичай пов'язують певні когнітивні процеси, які відносяться до наборів операцій (функцій), що дозволяють отримувати, аналізувати, змінювати і переробляти інформацію (наприклад функції осмислення, формування понять, забування). Когнітивні структури і відповідні когнітивні процеси взаємопов'язані, кожен з них частково є наслідком іншого. Когнітивні процеси певним чином управляються структурами, а деякі когнітивні структури утворюються в процесі переробки когнітивної інформації. Через це когнітивні структури і процеси об'єднують в цілісну когнітивну систему[2].

Визначальниим ознаками когнітивної системи є[3]:

  • Виразність (що вербалізується засобами системи мови);
  • Ефективність (націленість на швидке і ефективне вирішення практичних завдань);
  • Алгоритмічність (будується на алгоритмах);
  • Засвоюваність (система засвоюється людиною в результаті навчання);
  • Адаптованість.

Різні когнітивні системи об'єднуються в єдину інфраструктуру, іменовану архітектурою когніції[3].

В когнітивній лінгвістиці мовна здатність (англ. language faculty) людини представляється як окрема когнітивна система. Розрізняються дві підкомпоненти мови — зберігання інформації (англ. competence) і реалізації (англ. performance systems), які здійснюють доступ до інформації при артикуляції, сприйнятті і обміні відомостями про навколишній світ[3].

Виділяються також штучні когнітивні системи, тобто небіологічні системи, властиві машинам з ознаками штучного інтелекту, що володіє когнітивною функцією, під якою, в свою чергу, розуміється «здатність зв'язування подій у часі, побудова інтерактивної просторово-часової моделі подій»[4].

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

  1. Хомякова Е. Г. Информационная-когнитивная система и её актуализация в языке. Информационная-когнитивная система и её актуализация в языке. Е. Г. Хомякова. Коммуникация и образование. Сборник статей. — Под ред. С. И. Дудника. — СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2004. — С. 180—197. Философская антропология.  (рос.)
  2. а б Солсо Р. Когнитивная психология. — 6-е изд. — Санкт-Петербург : «Питер», 2006. — 589 с. — ISBN 5-94723-182-4. (рос.)
  3. а б в Демьянков В. З. Когнитивная система. Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Под общей редакцией Е. С. Кубряковой. М. : Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 1996. С.74-76.  (рос.)
  4. А.В. Ковальчук. Когнитивная система как системная архитектура (PDF). Центр Оптико-Нейронных Технологий Научно-Исследовательского Института Системных Исследований Российской Академии Наук. Архів оригіналу за 2013-10-29. Процитовано 2013-10-25. 

Джерела[ред. | ред. код]

  • Когнитивная система // Философия: Энциклопедический словарь — М. : Гардарики. Под редакцией А. А. Ивина. 2004.