Компонувальник (шаблон проектування)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Компонувальник, Composite — структурний шаблон який об'єднує об'єкти в ієрархічну деревовидну структуру, і дозволяє уніфіковане звертання для кожного елемента дерева.

Призначення[ред.ред. код]

Дозволяє користувачам будувати складні структури з простіших компонентів. Проектувальник може згрупувати дрібні компоненти для формування більших, які, в свою чергу, можуть стати основою для створення ще більших.

Структура[ред.ред. код]

Composite UML class diagram (fixed).svg


Ключем до паттерну компонувальник є абстрактний клас, який є одночасно і примітивом, і контейнером(Component). У ньому оголошені методи, специфічні для кожного виду об'єкта (такі як Operation) і загальні для всіх складових об'єктів, наприклад операції для доступу і управління нащадками. Підкласи Leaf визначає примітивні об'єкти, які не є контейнерами. У них операція Operation реалізована відповідно до їх специфічних потреб. Оскільки у примітивних об'єктів немає нащадків, то жоден з цих підкласів не реалізує операції, пов'язані з управління нащадками (Add, Remove, GetChild). Клас Composite складається з інших примітивніших об'єктів Component. Реалізована в ньому операція Operation викликає однойменну функцію відтворення для кожного нащадка, а операції для роботи з нащадками вже не порожні. Оскільки інтерфейс класу Composite відповідає інтерфейсу Component, то до складу об'єкта Composite можуть входити і інші такі ж об'єкти.

Учасники[ред.ред. код]

 • Component (Component)

Оголошує інтерфейс для компонованих об'єктів; Надає відповідну реалізацію операцій за замовчуванням, загальну для всіх класів; Оголошує єдиний інтерфейс для доступу до нащадків та управління ними; Визначає інтерфейс для доступу до батька компонента в рекурсивної структурі і при необхідності реалізує його (можливість необов'язкова);

 • Leaf (Leaf_1, Leaf_2) — лист.

Об'єкт того ж типу що і Composite, але без реалізації контейнерних функцій; Представляє листові вузли композиції і не має нащадків; Визначає поведінку примітивних об'єктів в композиції; Входить до складу контейнерних об'єктів;

 • Composite (Composite) — складений об'єкт.

Визначає поведінку контейнерних об'єктів, у яких є нащадки; Зберігає ієрархію компонентів-нащадків; Реалізує пов'язані з управління нащадками (контейнерні) операції в інтерфейсі класу Component;

Приклад реалізації[ред.ред. код]

// Composite pattern -- Structural example

using System;
using System.Collections.Generic;
 
namespace DoFactory.GangOfFour.Composite.Structural
{
 /// <summary>
 /// MainApp startup class for Structural
 /// Composite Design Pattern.
 /// </summary>
 class MainApp
 {
  /// <summary>
  /// Entry point into console application.
  /// </summary>
  static void Main()
  {
   // Create a tree structure
   Composite root = new Composite("root");
   root.Add(new Leaf("Leaf A"));
   root.Add(new Leaf("Leaf B"));
 
   Composite comp = new Composite("Composite X");
   comp.Add(new Leaf("Leaf XA"));
   comp.Add(new Leaf("Leaf XB"));
 
   root.Add(comp);
   root.Add(new Leaf("Leaf C"));
 
   // Add and remove a leaf
   Leaf leaf = new Leaf("Leaf D");
   root.Add(leaf);
   root.Remove(leaf);
 
   // Recursively display tree
   root.Display(1);
 
   // Wait for user
   Console.ReadKey();
  }
 }
 
 /// <summary>
 /// The 'Component' abstract class
 /// </summary>
 abstract class Component
 {
  protected string name;
 
  // Constructor
  public Component(string name)
  {
   this.name = name;
  }
 
  public abstract void Add(Component c);
  public abstract void Remove(Component c);
  public abstract void Display(int depth);
 }
 
 /// <summary>
 /// The 'Composite' class
 /// </summary>
 class Composite : Component
 {
  private List<Component> _children = new List<Component>();
 
  // Constructor
  public Composite(string name)
   : base(name)
  {
  }
 
  public override void Add(Component component)
  {
   _children.Add(component);
  }
 
  public override void Remove(Component component)
  {
   _children.Remove(component);
  }
 
  public override void Display(int depth)
  {
   Console.WriteLine(new String('-', depth) + name);
 
   // Recursively display child nodes
   foreach (Component component in _children)
   {
    component.Display(depth + 2);
   }
  }
 }
 
 /// <summary>
 /// The 'Leaf' class
 /// </summary>
 class Leaf : Component
 {
  // Constructor
  public Leaf(string name)
   : base(name)
  {
  }
 
  public override void Add(Component c)
  {
   Console.WriteLine("Cannot add to a leaf");
  }
 
  public override void Remove(Component c)
  {
   Console.WriteLine("Cannot remove from a leaf");
  }
 
  public override void Display(int depth)
  {
   Console.WriteLine(new String('-', depth) + name);
  }
 }
}

Джерела[ред.ред. код]