Корпоративне управління

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Корпорати́вне управлі́ння (англ. corporate governance) — внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контролю корпорації

Корпоративне управління (англ. corporate governance) — система взаємодії між акціонерами і керівництвом компанії (акціонерного товариства, корпорації), включаючи її раду директорів, а також з іншими зацікавленими особами, з допомогою якої реалізуються права акціонерів; комплекс механізмів, що дозволяють акціонерам (інвесторам) контролювати діяльність керівників компанії і вирішувати виникаючі проблеми з іншими групами впливу.

Корпоративне управління є формою організації діяльності корпорації через впорядкований вплив суб'єктів такого управління на мікроекономічні процеси, їх взаємодія між собою, що забезпечує оптимальне соціоекономічне існування корпорації в макроекономічному середовище[1].

Корпоративне управління не має безпосереднього відношення до оперативного (англ. operational management) і тактичного управління компанією, але останнім часом включається в стратегічне управління. Предметом корпоративного управління є контроль за здійсненням корпоративних дій.

Необхідність корпоративного управління обумовлена ​​тим, що бізнес як власність належить принципалам (власникам, інвесторам), а права керування цим майном делеговані агентам — раді директорів і менеджменту, що породжує асиметрію інформації та пов'язані з нею агентські витрати, що виражаються в діях менеджменту, не спрямованих на задоволення інтересів власників.

Поряд з такими поняттями, як гудвіл, можна виділити вплив якості корпоративного управління на вартість організації, яке можна враховувати у вигляді премії власникам акцій, використовуваної при обчисленні ставки дисконтування в порівнянні з іншими інструментами, наприклад облігаціями. Значення цієї премії зазвичай коливається від 0% до 30%. Ця премія відображає ризики власника акцій, пов'язані, насамперед, з ризиком виведення чистого прибутку та активів з компанії. Чим вище дана премія, тим, за інших рівних умов, гірше якість корпоративного управління, яке даної премією компенсується.

Для оцінки застосовується рейтингування, коли ставку дисконтування вартості бізнесу для компаній з найвищим рейтингом беруть за базу.

Для науки менеджменту до суб’єктів корпоративного управління входить широко коло учасників економічної діяльності корпорації, які входять до інституціонального рівня, управлінського, а також технічного рівня менеджменту.

В свою чергу, з позиції права – управління є процесом реалізації влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. Отже фенемон корпоративного управління юридичною наукою і наукою менеджменту має різне розуміння.

В силу наведеного корпоративне управління можливо розглядати в широкому і вузькому сенсі[2].

В широкому сенсі корпоративне управління - це процесом прийняття організаційно-розпорядчих рішень відносно діяльності об’єкту управління. В наведеному сенсі, корпоративне управління є сферою менеджменту з домінуючи людським фактором формування відносин всередині групи. Тобто цей процес окрім власно корпоративного управління (corporative governance) включає в себе також корпоративний менеджмент (corporative management).

Вузьке розуміння терміну «корпоративне управління» обмежується розумінням категорії юридичної особи[2].

Посилання[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

  • Корпоративне управління : Посіб. для студ. спец. 7.050206 "Менеджмент зовнішньоекон. діяльн." усіх форм навчання / О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак, О. С. Скибінський, М. В. Колісник; ред.: О. Є. Кузьмін; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2004. - 172 c.
  • Kostruba A. V. Corporate governance: the main issues // EVOLUTION OF PRIVATE LAW – NEW CHALLENGES.  edited by Piotr Pinior, Wojciech Wyrzykowski, Mateusz Żaba Katowice 2020. 220 р.
  • Феномен корпоративного управления юридическим лицом: правовой аспект вопроса Современные проблемы развития предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом : монография / к пяти- летию «Журнала предпринимательского и корпоративного права» ; Н. Ю. Андреев, Л. Л. Арзуманова, В. С. Белых [и др.] ; под общ. ред. В. А. Вайпана, М. А. Егоровой. — М. : Юстицинформ, 2021. — 672 с.


  1. Kostruba, Anatoliy (14 лютого 2021). Corporate governance: the main issues (англ.). figshare. doi:10.6084/m9.figshare.14012294.v1. Архів оригіналу за 9 липня 2021. Процитовано 30 червня 2021.
  2. а б Kostruba, Anatoliy (26 листопада 2020). КРИТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ЕКСТЕРНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ (англ.). doi:10.6084/m9.figshare.13291856.v1. Архів оригіналу за 9 липня 2021. Процитовано 30 червня 2021.