Котикова Олена Іванівна

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Котикова Олена Іванівна
Котикова.JPG
Народилася 18 серпня 1977(1977-08-18) (40 років)
село Широколанівка, Веселинівський район, Миколаївська область
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів Стійкий розвиток сільськогосподарського землекористування
Заклад Миколаївський національний аграрний університет
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор економічних наук

Котикова Олена Іванівна (нар. 18 серпня 1977, село Широколанівка, Веселинівський район, Миколаївська область) — українська вчена у галузі стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування, доктор економічних наук (2011), професор (2013).

Біографія[ред.ред. код]

Середню школу Котикова Олена закінчила у 1994 році і того ж року вступила до Миколаївського сільськогосподарського інституту. Після закінчення у 1999 році Миколаївської державної аграрної академії працювала асистентом кафедри економіки сільського господарства. З 2000 року по 2002 рік навчалася в аспірантурі Національного університету «Києво-Могилянська академія», після закінчення якої у 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Еколого-економічна ефективність використання потенціалу земельних ресурсів (на матеріалах агроформувань Миколаївської області)». У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Організаційно-економічні основи стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування». З вересня 2011 року працює завідуючею кафедрою економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету.

Наукова діяльність[ред.ред. код]

Науково-дослідницьку роботу проводить з проблем стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування, результати якої викладено в 90 публікаціях наукового характеру, в тому числі — 3 монографіях. Найбільш суттєвими результатами проведених досліджень є наступні:

вперше:

 • розроблено методологію комплексної оцінки стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування, що охоплює визначення і систематизацію екологічних регламентацій, обмежень, критеріїв стійкого розвитку землекористування на тривалу перспективу, за трьома напрямами: на макро- та мезорівні, порівняння стійкості землекористування регіонів та сільських територій; методику оцінки стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування на макрорівні;
 • розроблено наукові підходи до здійснення класифікації і побудовано ієрархію систем землекористування та землеробства на основі визначених передумов виникнення та особливостей їх розвитку на території сучасної України на основі використання історичного та синергетичного підходів;
 • наукового обґрунтовано і розроблено Концепцію стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування, структурний зміст якої враховує вимоги не лише вітчизняного законодавства, а й європейського (система моніторингу та оцінки);

удосконалено:

 • систему показників стійкості розвитку сільськогосподарського землекористування на макрорівні та методику визначення інтегрального показника для порівняння стійкості землекористування сільських територій або регіонів України;
 • класифікатор документації із землеустрою за рівнем і видом документу, категорією земель, основним призначенням та цільовою спрямованістю документу, принциповою особливістю якого є деталізація переліку документів відповідно до основного призначення та цільової спрямованості видів робіт за категоріями земель та рівнем застосування;
 • методологічний підхід до обґрунтування і реалізації принципів управління земельними ресурсами, в основу якого покладено види та етапи формування і реалізації принципів землеустрою та землевпорядкування;
 • механізм управління землями сільськогосподарського призначення (обґрунтована об'єктивна необхідність поділу категорії управління землями сільськогосподарського призначення на галузеве управління та внутрішньогосподарське управління і відповідні їм форми, інструменти та засоби);
 • зміст та структуру Схеми землеустрою та охорони земель сільськогосподарського призначення регіону, що включає напрями вдосконалення економіки землекористування та перспективи розвитку обігу земель;

одержали подальший розвиток:

 • теоретичні положення теорії стійкого розвитку землекористування: систематизовано наукові підходи щодо визначення змісту «sustainable development» та обґрунтовано доцільність застосування терміну «стійкий» замість «сталий»; визначено теоретичні і методологічні підходи до формування концепції стійкого розвитку (антропоцентричний, біосферно-центричний і ноосферний); визначено стійкий розвиток сільськогосподарського землекористування як модель функціонування системи сільськогосподарського землекористування із обмеженими параметрами, що забезпечує збалансовану динамічну рівновагу між компонентами інтегрованої соціо-економіко-екологічної системи протягом визначеного проміжку часу;
 • дослідження хронології ідеї стійкого розвитку: виокремлено головні етапи, їх цілі та результати;
 • система закономірностей, особливостей позитивного та негативного впливу, а також існуючих передумов і таких, які потрібно створити, для переходу сучасного землекористування на модель стійкого розвитку в Україні за такими ознаками: ґрунтово-кліматичні, соціальні, економічні, екологічні, політичні умови;
 • стратегія реформування земельної політики держави, орієнтованої на перехід на модель стійкого розвитку землекористування, та напрями трансформації земельного законодавства України з метою адаптації його до вимог Європейського Союзу;
 • идову класифікацію ефективності виробництва за окремими ознаками: за одержаним результатом, за методом розрахунку, за типом економічного зростання, за характером витрат, за фактором виробництва, за завданням оцінки;
 • принципові відмінності землі та її потенціалу, як головного фактора виробництва в сільському господарстві, порівняно з капіталом та працею у виробничій функції;
 • методика визначення необхідної площі посіву багаторічних трав для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в сівозміні.

Тексти вибраних публікацій[ред.ред. код]

 1. Котикова О. І. Зміст поняття стійкого розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2007. — № 12. — С.170-174. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/ekonomika/2007_12/R5/5.pdf
 2. Котикова О. І. Передумови переходу до моделі сталого розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Збірник наукових праць. Економічні науки. — 2008. — Випуск № 4. — С. 56-67. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2008_4.pdf#page=56
 3. Котикова О. І. Перехід сільськогосподарського землекористування до моделі сталого розвитку в Україні — реалії та перспективи [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2007. — Спеціальний випуск 3 (42). — С. 28-33. — Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/vestnik/visnik_2007-(42)-tom1.pdf#page=28
 4. Котикова О. І. Тенденції вітчизняного землекористування та закономірності переходу його до моделі стійкого [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2008. — Випуск 4 (48). — С.66-70. — Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/vestnik/visnik_2009-1(48).pdf#page=66
 5. Котикова О. І. Методологічні підходи до формування концепції стійкого розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2009. — Випуск 2 (49). — С.42-47. — Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/vestnik/visnik_2009-2(49).pdf#page=42
 6. Котикова О. І. Удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2009. — Випуск 3 (50). — С.62-67. — Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/vestnik/visnik_2009-3(50).pdf#page=62
 7. Котикова О. І. Обґрунтування та реалізація принципів управління земельними ресурсами як засобу забезпечення стійкого розвитку землекористування [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Актуальні проблеми економіки. — Київ, 2010. — Випуск 1 (103). — С.75-79. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/APE/2010_1/75-79.pdf
 8. Котикова О. І. Індикаційна модель стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Інноваційна економіка. — 2010. — № 1. — С. 121–126. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2010_1/121.pdf
 9. Котикова О. І. Напрями покращення якісного стану угідь Миколаївської області [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2012. — Випуск 2 (66). — С.10-15. — Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/vestnik/visnik_2012-2(66).pdf#page=10
 10. Котикова О. І. Концепція стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Інноваційна економіка. — 2012. — № 6 (32). — С. 22-28. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2012_6/22.pdf
 11. Котикова О. І. Державна програма як інструмент реалізації земельної політики [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Інноваційна економіка. — 2012. — № 7 (33). — С. 3-7. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2012_7/3.pdf
 12. Котикова О. І. Теоретичні засади формування інноваційної моделі сільськогосподарського землекористування [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Сталий розвиток економіки. — 2012. — № 5 (15). — С. 9-13. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2012_5/9.pdf
 13. Котикова О. І. Система управління якістю підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Інноваційна економіка. — 2012. — № 10 (36). — С.3-6. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2012_10/3.pdf
 14. Сохнич А. Я. Особливості впливу умов землекористування на його сталий розвиток [Електронний ресурс] / А. Я. Сохнич, О. І. Котикова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. — № 1-2, 2012. — С. 54—59. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Zemleustriy/2012_1-2/St09.pdf

Джерела[ред.ред. код]