Кінологія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Кіноло́гія (від грец. κυν (кін) — собака та λογος (логос) — слово) — наука про собак, виведення порід собак, дресирування собак, історію походження собак. Кінологія виникла в останній чверті XIX століття, коли розпочалась робота по організації ведення родоводу собак.

A-Wurf von den Spessartraeubern.jpg

Походження терміну та його використання[ред. | ред. код]

Кінологія є класичне складне слово (від грец. κύων, kyōn, kyon, граматично похідні від κυνός, kynos, собака; та -λογία, -логія), що стосується вивчення собак (dogs). В англійській мові кінологія позначається терміном Cynology (Шаблон:PronEng), що переходить в нашу транслітерацію як цинологія, порівняй наше кінік з англійським цинік(!), котрі звучать схоже, проте займають різні семантичні ніші в слов'янських мовах. Оскільки слов'янські мови ближчі до старогрецької, тому звукова передача грецького слова собака, звучить в слов'янських мовах як кіно. В англійську мову це слово потрапило з французької (cynologique). Очевидно, що слово «кіно/цино» походять від протоіндо-європейської мови, де словом *k'won- позначалася вівчарка.

Західні мови практично не відрізняють двох типів собак, добрих та злих. Проте східнослов'янські мови мають два слова для позначення собак, перше — тривіальна собака, котре в загальному випадку є цілком нейтральним (тобто майже не несе за собою негативного змісту), та друге — пес, котре несе в основному негативне значення (порівняй — «пес на прив'язі», «псяча кров», і т.і). Очевидно, що подібне розділення для семантичної ніші собака виникло досить давно і пов'язано з т.з. дихотомністю типа добро — зло. Тобто просто собака була на стороні добра, а злий пес — на стороні зла. Не даром ще древні греки для пса вживали термін Цербер, ще більше підсиливши його негативність (злість) трьома головами. Таким чином, для вивчення злих псів також доцільно ввести термін церберологія, котрий також на сьогодні не має відношення до науки взагалі. Проте сам термін церберологія можна дещо розширити, розповсюдивши його на суспільство (соціологію) для вивчення максимально жорстоких методів соціального управління.

Вивчення собак[ред. | ред. код]

Наукове вивчення собак проводиться такими науковими дисциплінами, як генетика, бігевіоризм (соціальна психологія) та іншими (наприклад, прикладна ветеринарія). Проте слово кінологія не використовується в цих наукових дисциплінах.

Проте собак також вивчають і ті, хто не має наукової підготовки, наприклад спеціалісти по виведенню порід (breeders), різноманітні тренери (в тому числі і поліціянти), і багато інших. Багато корисної літератури та відеозаписів сьогодні присутні на полицях магазинів, присвячених вивченню собак, проте навіть в них термін кінологія поки що не здобув широкого поширення.

Той, хто свідомо відносить себе до кінологів може формально вивчати такі речі, як виведення нових порід собак, поліпшення старих порід собак, вивчення їх поведінки (етологія) та навчання певному набору команд, а також вивчення історії одомашнення собак та їх різноманітних порід.

Види дресирування собак[ред. | ред. код]

Вітчизняні види служб (спортивні напрями)

 • ОКД
 • ЗКС
 • Караульна служба
 • Служба розшуку
 • Служба зв'язку
 • Пошуково-рятувальна служба
 • Російський ринг (Великий ринг)

Інші види служб

 • Конвойна служба
 • Патрульно-постова, патрульно-дозорна служба
 • Сторожова служба
 • Міно-пошукова служба
 • Розвідка
 • Рудопошукова та газопошукова служба
 • Пошук наркотиків
 • Пастухова служба

Соціальні види служб

 • Собака-провідник
 • Спасіння на водах
 • Собаки-пожежники
 • Каністерапія (реабілітація людей з обмеженими здатностями)

Спортивні види дресирування

Європейські та американські види дресирування

Див. також[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

 • Володин В. Б. Общий курс дрессировки собак разных пород.-М.:ООО Изд-во АСТ; Донецк: Сталкер, 2005.-61 с.:ил.-(В вашем доме).
 • Искусство дрессировки\Автор-сост. В. Т. Пономарев.-М.: ООО Изд-во АСТ; Донецк: Сталкер, 2005.- 155 с.: ил.- (Секреты мастерства)
 • Круковер В. 600 практических советов. Домашние животные. Дрессирвка.- М.: ТИД КОНТИНЕНТ-Пресс, 2002.- 400 с.: ил.- (Мои животные).
 • Манфред К. 400 советов любителю собак/Пер с нем.- М.: Профиздат.- 1992.- 112 с.: ил.
 • О чем лают собаки: Сборник/ Сост. Е. В. Котенкова.- М.: Патриот, 1991.- 296 с.: ил.
 • Псалмов М. Г. Книга собаковода.- М.: РОСАГРОПРОМИЗДАТ.- 1990,- 192 с.: ил.
 • Чебыкина Л. Дрессировка служебных собак- М.: АКВАРИУМ.- 2005

Посилання[ред. | ред. код]