Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин ІСПП НАПН України

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин
Тип Лабораторія
Галузь Соціальна психологія
Країна Україна
Розташування Київ
Підпорядкування Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Дата відкриття 2006
Керівник Чорна Лідія Георгіївна
Координати
Сайт: http://gorn.kiev.ua/group

Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин є одним з наукових підрозділів Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України.

Історія[ред. | ред. код]

Лабораторія була створена у 2006 році. Її співробітники розпочали працювати над темою «Особливості групової динаміки в умовах реформування загальноосвітньої школи» (2006—2008). Науковий керівник: П. П. Горностай. Виконавці: О. Л. Вознесенська, І. В. Грибенко, Л. Г. Чорна, Л. В. Никоненко, О. Т. Плетка. У 2009—2013 рр. лабораторія виконувала тему «Особливості становлення групової ідентичності в освітніх та соціальних середовищах». Науковий керівник: П. П. Горностай. Виконавці: І. В. Грибенко, Л. Г. Чорна, Г. В. Циганенко, В. В. Покладова, О. Т. Плетка, О. В. Скрипнік.

У 2014—2017 рр. лабораторія виконувала тему «Свідоме та несвідоме як чинники регуляції групової взаємодії суб'єктів освітнього процесу» (2014—2017 рр.). Науковий керівник: П. П. Горностай. Виконавці: В. В. Горбунова, В. Р. Дорожкін, Л. Г. Чорна, Г. В. Циганенко, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка. Актуальність теми зумовлена важливістю процесів взаємодії, що відбувається між індивідуальними та груповими суб'єктами освітнього процесу. Метою дослідження було вивчення чинників внутрішньогрупової і міжгрупової взаємодії суб'єктів освітнього процесу, що належать до групового свідомого та несвідомого; розробка методів оптимізації групової взаємодії з метою підвищення її ефективності.

З 2018 р. колектив лабораторії працює над темою НДР «Психологічні феномени групової взаємодії в складних соціальних ситуаціях» (2018—2020 рр.). Актуальність теми визначається гострою суспільною потребою в розробленні соціально прийнятних засобів долання негативних соціальних ситуацій, зумовлених соціальною напруженістю, протистоянням, конфліктами та високим рівнем міжгрупової недовіри між представниками різних соціальних груп, важкістю знаходження порозуміння між ними. Метою дослідження є виокремлення, класифікація та розкриття психологічної природи феноменів проблемної внутрішньогрупової та міжгрупової взаємодії в складних соціальних ситуаціях.

Найбільшими науковими досягненнями лабораторії є створення теорії групової ідентичності стосовно малих груп та розробка основних положень теорії групової взаємодії в малих групах.

Склад лабораторії[ред. | ред. код]

В.о. завідувача лабораторії: Чорна Лідія Георгіївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник .

Співробітники лабораторії: Горностай Павло Петрович, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник; Циганенко Галина Валентинівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник; Коробанова Ольга Леонідівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник; Вус Віктор Ілларіонович, кандидат психологічних наук, науковий співробітник; Плетка Ольга Тарасівна, молодший науковий співробітник.

Дисертації, захищені в лабораторії[ред. | ред. код]

На здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук[ред. | ред. код]

 • Горностай П. П. «Психологія рольової самореалізації особистості», 2009 (спеціальність 19.00.05 — соціальна психологія; психологія соціальної роботи).
 • Горбунова В. В. «Психологія командотворення: ціннісно-рольова парадигма», 2014 (спеціальність 19.00.05 — соціальна психологія; психологія соціальної роботи).

На здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук[ред. | ред. код]

 • Ісаєнко О. С. «Агресія в системі комунікації „мати-дитина“ як фактор соціальної дезадаптованості молодших школярів», 2007 (спеціальність 19.00.05 — соціальна психологія; психологія соціальної роботи).
 • Чорна Л. Г. «Стратегіальна організація мислення як показник обдарованості», 2010 (спеціальність 19.00.01 — загальна психологія, історія психології).
 • Ніконова О. Ю. «Соціально-психологічні ознаки співзалежної особистості: гендерний аспект» 2012 (спеціальність 19.00.05 — соціальна психологія; психологія соціальної роботи).
 • Єфимова І. В. «Соціально-психологічні особливості зворотного зв'язку між суб'єктами допологової підготовки», 2016 (спеціальність 19.00.05 — соціальна психологія; психологія соціальної роботи).
 • Никоненко І. О. «Особистісні чинники формування копінг-стратегій лікарів-хірургів», 2017 (спеціальність 19.00.01 — загальна психологія, історія психології).
 • Голентовська О. С. Ціннісно-рольова регуляція особистісної успішності у командній діяльності, 2018. (спеціальність 19.00.05 — соціальна психологія; психологія соціальної роботи).

Основні наукові праці співробітників[ред. | ред. код]

 • Горностай П. П. Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности. — К.: «Интерпресс ЛТД», 2007. — 312 с. ISBN 978-966-501-060-9
 • Оптимізація соціально-психологічного клімату групових суб'єктів освітньої діяльності: Методичні рекомендації / [П. П. Горностай, О. Л. Вознесенська, Л. Г. Чорна та ін.]; за ред. П. П. Горностая. — К.: 2011. — 80 с.
 • Динамічні процеси в малій групі: соціально-психологічний вимір освітнього середовища: [монографія] / [П. П. Горностай, О. Л. Вознесенська, І. В. Грибенко та ін.]; за ред. П. П. Горностая. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. — 190 с. ISBN 9789661892780
 • Семиліт М. В. Проектування життєвого шляху особистості: соціально-психологічний аналіз. — К.: ІСПП, видавець Чабаненко Ю. А., 2013. — 278 с. ISBN 9789664936771
 • Процеси ідентифікації особистості в малій групі: досвід теоретичного та емпіричного дослідження: практичний посібник / за ред. П. П. Горностая. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. — 106 с. ISBN 9789661892582
 • Психологія групової ідентичності: закономірності становлення: [монографія] / [П. П. Горностай, О. А. Ліщинська, Л. Г. Чорна та ін.] ; за наук. ред. П. П. Горностая. — К. : Міленіум, 2014. — 252 с.
 • Горбунова В. В. Психологія командотворення: Ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд: монографія / Вікторія Горбунова. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 380 с. ISBN 9789664851623
 • Чорна Л. Г. Рольова ідентичність старшокласників: посібник / Л. Г. Чорна. — К. : Міленіум, 2014. — 128 с. ISBN 9789668063061
 • Плетка О., Чаплинська Ю. Как позаботиться о себе: экологичность в работе специалистов социальной сферы: метод. пос. / О. Т. Плетка, Ю. С. Чаплинська. — К. : Університет «Україна» , 2016. — 114 с. ISBN 978-966-388-540-7
 • Циганенко Г. Путівник для військовослужбовця та демобілізованого / Г. Циганенко, Р. П'яста — Львів: Колесо. 2016. — 64 с. ISBN 978-966-2527-48-3
 • Повернення: пам'ятка для членів сімей учасників АТО /Упоряд. Г. Циганенко; О. Вознесенська; О. Масик — Київ: КМЦСССДМ, 2016. — 48 с. ББК 65.272я9
 • Бойовий стрес та навички першої психологічної допомоги: пам'ятка бійця / Упоряд. Г. Циганенко Київ: КМЦСССДМ, 2016. — 32 с. ББК 6849 (4Укр)3+88.4
 • Методи групової роботи в системі освіти: Методичні рекомендації / [П. П. Горностай, В. В. Горбунова, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна та ін.]; за ред. П. П. Горностая. — К. : Міленіум, 2017. — 64 с.
 • Психолого-педагогічне забезпечення соціально-психологічного клімату в колективі: Навчально-методичний комплекс спецкурсу для слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти / [П. П. Горностай, В. В. Горбунова, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна та ін.]; за ред. П. П. Горностая. — К. : Міленіум, 2017. — 48 с.
 • Горностай П. П. Консультативная психология: Теория и практика проблемного подхода. — Киев : Ника-Центр, 2018. — 400 с. ISBN 978-966-521-720-6
 • Свідоме і несвідоме у груповій взаємодії : монографія / [П. П. Горностай, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна]; за наук. ред. П. П. Горностая. — Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. — 244 с. ISBN 978-966-189-378-7

Монографія «Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности» у 2007 році стала переможцем конкурсу наукових праць Інституту соціальної та політичної психології НАПН України у номінації «Найкраща монографія».

Монографія «Психологія групової ідентичності: закономірності становлення» у 2014 році стала переможцем конкурсу наукових праць Інституту соціальної та політичної психології НАПН України у номінації «Найкраща монографія» та отримала диплом II ступеню на конкурсі наукових праць Національної академії педагогічних наук України.

Посилання[ред. | ред. код]