Манефон

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Манефон (дав.-гр. Μανέθων; лат. Manetho), точніше Манетон з Себенніта — давньоєгипетський історик і жрець з міста Себенніт в єгипетській Дельті, що жив за часів правління в Єгипті елліністичної династії Птолемеїв, в кінці IV – першій половині III ст. до н. е.

Життя та діяльність[ред. | ред. код]

Хоча до наших днів не збереглося багатьох відомостей про життя Манефона, імовірно, він жив і творив (за Василь Струве) в часи Птолемея I Сотера (323, формально 305-283 до н. е.) і Птолемея II Філадельфа (285-246 до н. е.). Якщо ж враховувати і згадку про Манефона в документі 240/241 до н. е., то він міг продовжувати свою діяльність і за правління Птолемея III Евергета (246-222 до н. е.).

Хоча Манефон був єгиптянином і займався єгипетською історією, писав він грецькою мовою. Манефону, крім відомої «Історії Єгипту», іноді приписують такі твори, які також не дійшли до нашого часу:

 • «Священна книга»,
 • «Епітоми (скорочені виписки) з фізики» (Φυσικών ἐπιτομή),
 • «Про свята» (Περί ἑορτών),
 • «Про старожитності і благочесті» (Περί αρχαϊσμού και ευσεβείας),
 • «Про виробництво кіфи» ,
 • «Проти Геродота» (Τά πρός Ἡροδότου),
 • «Книга Сотіс»
 • Астрологічний твір в 6 книгах «Апотелесматіка» (Ἀποτελεσματικά).

Ймовірно, Манефон був жерцем (ἱερογραμμᾰτεύς) бога Ра в Геліополі. Збереглися згадки, що Манефон був одним з головних засновників і перших служителів культу Серапіса (синкретичного елліністичного божества, що з'єднував Осіріса і Апіса).

Історія Єгипту[ред. | ред. код]

Манефон є єдиним відомим нам давньоєгипетськими автором, що склав повноцінну історичну працю з історії Стародавнього Єгипту — «Історію Єгипту» («Егіптіку», «Αἰγυπτιακά») в трьох книгах. Труд Манефона прийнято вважати історичним в сучасному сенсі слова (на відміну від більш ранніх історичних літописів Стародавнього Єгипту типу «Анналів Тутмоса III», які не робили висновків чи умовиводів, а всього лише констатували події), написаним за зразком «Історії» Геродота.

«Історія Єгипту», що збереглася до нашого часу лише в цитатах інших стародавніх авторів — Йосипа Флавія, Секста Іулія Африкана, Євсевія Кесарійського, Іоанна Малали, Георгія Синкелла та інших, є дуже цінним джерелом для єгиптологів, на який часто посилаються в питаннях коригування хронології правління фараонів.

Серед інших заслуг цієї праці слід зазначити, що в ній вперше вся історія Стародавнього Єгипту була розділена на періоди Давнього, Середнього і Нового царств (що відповідає 1-му, 2-му і 3-му томам «Історії Єгипту» Манефона). Хоча поділ Манефоном історії Єгипту був вельми умовним (оскільки він включав в кожен період по 10 династій фараонів без урахування конкретних історичних тенденцій і реалій), але в ледь видозміненому вигляді ця традиція збереглася і до нашого часу. Крім того, саме поняття «давньоєгипетська династія» було введено Манефоном для позначення ряду правителів, які правили послідовно і хто перебував у родинних стосунках.

Історію Єгипту Манефон починає з Гефеста - першого бога і людини. Його нащадками були Геліос, Крон і брати Осіріс і Тифон. Їм наслідував Гор. Потім правили напівбоги, духи і смертні. Всіх фараонів, починаючи з Менеса, Манефон розділив на 30 династій. Цим поділом єгиптологи користуються і нині.

Сучасні дослідники не завжди довіряють джерелами, що цитують Манефона (зокрема, в питаннях про діяльність Озарсіфа і про тривалість правління гіксосів), проте все ж вважається, що жрець-історик користувався достовірними староєгипетськими джерелами з царських і храмових архівів, зокрема, царськими списками.

Англійський єгиптолог Вільям Фліндерс Петрі писав про працю Манефона:

"Це твір був в його оригінальній формі найвищою мірою авторитетним. Складений за часів діяльного покровителя вченості - Птолемея Філадельфоса - і цілком можливо для великої бібліотеки, яку він створював, і написаний єгипетським жерцем, який знав, як використовувати всі документи, що дійшли до його днів, він має найсильніші зовнішні домагання на довіру. Ми знаємо навіть з фрагментів, що дісталися нашого часу, якими ґрунтовними і систематичними були єгипетські записи: хроніка усіх років і правлінь перших п'яти династій не має собі рівних ні в якій країні, і фрагмент її в Палермо показує, який в таку ранню епоху існував систематичний запис; в той час як пізніший Туринський папірус XVIII династії, або до неї, даючи час правління кожного короля з підсумовуванням в інтервалах, показує, що та ж сама схильність до точного обчислення зберігалася і в пізніші часи. Саме тоді були створені копії тих робіт, на які міг посилатися Манефон при складанні своєї історії для грецького світу"[1].

Манефон про євреїв[ред. | ред. код]

Манефон прямо про євреїв не говорить, проте згадує, що після вигнання з Єгипту гіксоси закріпилися в Юдеї і заснували Єрусалим. Крім того, єгипетський фараон зібрав прокажених і виселив їх на північний схід Єгипту, де вони підпали під вплив побіжного геліопольского жерця Озарсіфа (служителя Осіріса), який загітував їх тікати в Юдею.[2]

Спадщина[ред. | ред. код]

Відомості про Манефона і його твори дійшли до нас через посередництво стародавньої і середньовічної літератури на різних мовах (грецькій, латинській, вірменській, сирійській, арабській, давньоруській, грузинській і навіть санскриті). Ці матеріали досить докладно досліджені відносно грецької і латинської традиції, і більшої частини вірменської. Але до цих пір залишаються абсолютно не дослідженими відомості про Манефона в інших східних християнських і мусульманських письменників.

Антична грецько-латинська традиція[ред. | ред. код]

Твори історика Манефона відбилися у античних авторів, які писали на грецькій мові: (бл. 45 - 127) Плутарх Херонейський, Птолемей Мендесський, Апіон Оасійський, син Плейстоніка (народ. бл. 30 до н. е.), Херемон Олександрійський (I ст.), Манефон астролог (I-II ст.), Порфірій (бл. 234-303), Іамбліх Халкісскій (бл. 250-330), Діоген Лаертський (1-ша пол. III в). Компіляціями з Манефона на грецькій мові користувалися в своїх працях Ератосфен Киренський (III ст. до н. е.), Йосип Флавій (37 - після 100) і Клавдій Еліан (бл. 170 - після 222).

Компіляцією з відомостями з Манефона користувався також Публій Корнелій Тацит (бл. 58 - 117), що писав латинською мовою.

Яка частина відомостей про Стародавній Єгипет в творах Гекатея Абдерського (IV-III ст. до н. е.), Діодора Сицилійського(Бл. 90 - 21 до н. е. ), Марка Теренція Варрона Реатінского (116 - 27 до н. е.), Гая Плінія Старшого (23 - 79) належить до традиції Манефона - залишається предметом дискусій.

Християнська традиція[ред. | ред. код]

Пізніше «Єгіптіаку» Манефона, через хронологічні вибірки з неї, використовували багато разів пізньоантичні і середньовічні літописці для своїх хронологий. З них найбільш важливі Секст Іулій Африкан (II-III ст.), Теофіл Антіохійський (II ст.), Євсебія Памфіл Кесарейський (бл. 263-339), Іоанн Малала (бл. 491-578), автор «Великодньої хроніки» (VII ст.), Георгій Синкелл (VIII-IX ст.) та інші, які писали на грецькому;

Ієронім (бл. 342-420.), Автор «Excerpta latina barbari», Іоанн Анній Вітербенский (XIV в.) і інші - латинською (бл. VI ст.);

Мойсей Хоренський (V ст.), Перекладач хроніки Евсебія (VI ст.), Самуїл Анійський (XI ст.) і деякі інші хроністи — вірменською мовою.

Сирійською мовою[ред. | ред. код]

Ілля Насібінский (1008-1048), Михайло Сирієць (XII-XIII ст.), Григорій Іоанн Баргебрей (1226-1286) і ін. хроністи— сирійською мовою користуються (крім Африкана і Евсебія) третьою хронологічною канвою Манефона, яка ведеться з грецького хроніста Андроніка.

Грузинською мовою[ред. | ред. код]

Є також давньогрузинські переклади грецьких хронік (Іоанна Малали, Георгія Амартола) з витягами з Манефона.

Пізня латинська традиція[ред. | ред. код]

В західноєвропейських хроніках також містяться відомості, які ведуться з Манефона (через латинський переклад «Хроніки» Євсевія Кесарійського, зроблений Ієронімом Стридонським). Короткі витяги з Манефона латинською мовою розкидані по творах деяких європейських письменників - в 1 кн. «Історії франків» Григорія Турського (539-594), в «Загальній хроніці» Еккехард з Аури (XII ст.) і ін. Найбільш повно передає відомості Манефона Іоанн Анній Вітербський)(лат. Joannes Annius Viterb(i)ensis) (1432–1502).

Слов’янськими мовами[ред. | ред. код]

В давньоруських перекладах пізніх грецьких хронік (Іоанна Малали, Георгія Синкелла та інших), в російських хронографах та інших творах маються витяги з Манефона. З них в основному видані джерела, що містять уривки з Іоанна Малала (тобто з 1-й книги «Егіптіакі»).

У «Хроніці всього світу» Мартіна Бєльського (1494-1575) маються витяги з Манефона польською мовою.

Арабською мовою[ред. | ред. код]

Ранній арабський переклад Манефона (IX в.) ведеться в основному з грецької традиції Евсебія (відображає 2-ю і 3-ю книги «Егіптіакі») і переказується більш ніж десятком знаменитих східних літописців: Агапій Гієрапольский (пом. після 941.), Якуби (пом. 897/905.), Аль-Масуді (пом. 965), Біруни (9731048), Якут (11781229), Ібн аль-Асир (пом. 1233), Макрізі (13641442) та багато інших.

Санскритом[ред. | ред. код]

Тільки астрологічна традиція про Манефона (перекладення «Апотелесматікі» III або IV ст.) збереглася на санскриті.

Джерела[ред. | ред. код]

 • Манефон. История Египта. [Папирусные отрывки] [1] [Архівовано 11 квітня 2012 у Wayback Machine.] (на др.-греч.)
 • Manetho. [Works] / With an Engl. transl. by W. G. Waddell. — London; Cambridge, 1940. — (The Loeb Classical Library; 350). ISBN 0-674-99385-3.
 • Манефон. Рассказ… о первой и второй династиях согласно Африкану // Эмери У. Б. Архаический Египет. — СПб.: Нева; Летний сад, 2001. — (Александр. б-ка. Сер.: «Египет»). — С. 308—309.
 • Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. — 2-е изд. — М., 1986.
 • Иосиф Флавий. О древности еврейского народа. Против Апиона: 1) Пер. А. Пумпянский // «Гакармель». — Вильно, 1860; 2) Пер. Я. Израэльсона и Г. Генкеля. — СПб., 1895; 3) Пер. А. В. Вдовиченко // Филон Александрийский. Против Флакка. О Посольстве к Гаю; Иосиф Флавий. О древности еврейского народа. Против Апиона. — М.: Иерусалим, 1994; 4) Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. — М.: Иерусалим, 1997. — Т. 1.
 • Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе.— М., 1994.
 • Пасхальная хроника / Пер. с греч., вступ. ст., коммент. Л. А. Самуткиной. — СПб.: Алетейя, 2004. — [Ч. 1]. ISBN 5-89329-686-9
 • Плутарх. Исида и Осирис. — Киев, 1996.

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Flinders Petrie WM Researches in Sinai . London , 1906. P. 171
 2. МАНЕФОН. Архів оригіналу за 21 лютого 2014. Процитовано 23 серпня 2014.

Література[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]