Маніфест про приєднання Курляндії

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Маніфест про приєднання Курляндії
CoA of Russian Empire (1730).svg
Виданий 15 (26) квітня 1795
Тип маніфест
Зміст приєднання Курляндії
гарантія свобод і прав
Посилання [1] [2]

Маніфе́ст про приєдна́ння Курля́ндії — маніфест російської імператриці Катерини II від 15 (26) квітня 1795 року про приєднання герцогства Курляндії і Семигалії, а також Пільтенського округу. Надрукований німецькою і російською мовами. Виданий після звернення курляндського ландтагу про «добровільне підлягання під високославний скіпетр Її величності» у березні того ж року, а також зречення курляндського герцога Петера фон Бірона від 17 (28) березня 1795 року. Розданий представникам делегацій курляндського і пільтенського лицарства на урочистій аудієнції Катерини ІІ у Зимовому палаці. Проголошував вічне приєднання Курляндії, Семигалії і Пільтена до Росії, призначав Петера-Людвіга фон дер Палена їхнім губернатором, зобов'язував усіх підданих цих областей складати присягу на вірність Росії, гарантував їм свободу віросповідання (лютеранства), а також підтверджував майнові права і привілеї лицарства, земств і міст. Одночасно, на основі маніфесту, був виданий указ Катерини ІІ до Сенату про прийняття присяги на вічне російське підданство від курляндських представників.

Назва[ред. | ред. код]

  • Повна назва: Про приєднання навічно до Російської імперії князівств Курляндського і Семигальського, також округу Пільтенського і про запрошення уповноваженних до Сенату для складання присяги на вірність підданства (рос. О присоединении на вечные времена к Российской империи княжеств Курляндского и Семигальского, также округа Пильтенского и о приглашении уполномоченных в Сенат для учинения присяги на верность подданства)

Опис[ред. | ред. код]

Оригінал[1] Переклад
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ
МЫ ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ,
ИМПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССІЙСКАЯ
и прочая, и прочая, и прочачя
Божою милістю
ми, Катерина Друга,
імператриця і самодержиця Всеросійська,
тощо, тощо, тощо.
Нам любезноверным подданным княжеств Курляндского и Семигальского, також Пильтенского округа благородному рыцарству и земству, городам и всем обитателям.
Нашим люб'язновірним підданим — шляхетному лицарству і земству, містам і всім обивателям князівств Курляндського і Семигальського, а також Пільтенського повіту.
Призвание ваше к попечениям нашим, издавна продолжаемым, о сохранении отечества вашего в целости и безопасности посреди различных в соседстве беспокойств, наипаче же во время последнего мятежа, в Польше происшедшего, мы приемлем с особливым нашим благоволением. Быв уверены в чистосердечном желании вашем, на общем собрании вашем изъявленном и через уполномоченных от вас пред престолом нашим императорским торжественно подтвержденном, о присоединении княжеств Курляндского и Семигальского и округа Пильтенского под державу нашу, удовлетворяем оному, всемилостивейше приемля вас в число верных подданных наших и присовокупляя помянутые области на вечные времена к империи Всероссийской; вследствие чего по учинении уполномоченными от вас в Сенате нашем присяге на верность назначаем в должность генерал-губернатора курляндского генерал-поручика барона Петра фон-дер-Палена, возложа на него привести к таковой же присяге всех и всякого звания обитателей княжеств Курляндского и Семигальского, також и Пильтенского округа; по вступлении же его в управление сими областями представить нам те распоряжения, которые благу и тишине оных надежным образом способствовать могут.
Заклик ваш до піклувань наших, які віддавна продовжуються, про збереження батьківщини вашої у цілості й безпеці посеред різних сусідніх клопотів, найпаче ж під час останнього бунту, що в Польщі був відбувся, ми приймаємо із особливою нашою ласкою. Переконавшись у щиросердому бажанні вашому, яке на загальних зборах ваших ви виразили і через уповноважених від вас перед престолом нашим імператорським урочисто підтвердили, про приєднання князівств Курляндського і Семигальського і округу Пільтенського під державу нашу, задовольняємо його, наймилостивіше приймаючи вас до числа вірних підданих наших і прилучаючи згадані області навічно до імперії Всероссійської; внаслідок чого після складання уповноваженими від вас у Сенаті нашому присяги на вірність призначаємо на посаду генерал-губернатора курляндського, генерал-поручника, барона Петра фон дер Палена, зобов'язуючи його привести до цієї присяги всіх і всякого звання мешканців князівств Курляндського і Семигальського, також і Пільтенського округа; після вступу ж його в управління цими областями представити нам ті розпорядження, які благу і тиші їхній надійним чином сприяти можуть.
Объявляем при том императорским нашим словом, что не токмо свободное исповедание веры, от предков вами наследованной, права, преимущества и собственность, законно каждому принадлежащая, в целости соблюдены будут, но что от сего времени каждое состояние народное вышеозначенных областей имеет пользоваться и всеми теми правами, вольностями, выгодами и преимуществами, каковыми древние подданные российские по милости наших предков и нашей наслаждаются. В прочем пребудем удостоверены, что вы и потомки ваши сохранением непоколебимой верности нам и преемникам нашим и усердием к пользе и службе государства нашего, которого промысл Всевышнего учинил вас ныне сочленами, потщитесь заслуживать продолжение монаршего благоволения.
Оголошуємо при тому імператорський нашим слово, що не лише вільне сповідання віри, яку ви від пращурів успадкували, права, переваги і власність, яка законно кожному нелажить, в цілості збережені будуть, але що відтепер кожен стан народний вищезазначих областей може користуватися й усіма тими правами, вольностями, вигодами і перевагами, якими давні піддані російські з милості наших пращурів і нашої насолоджуються. В іншому будемо переконані, що ви і нащадки ваші збереженням непорушної вірності нам і спадкоємцям нашим, і завзяттям до користі і служби держави нашої, якої провидіння Всевишнього вчинило вас нині співчленами, старатиметеся заслуговувати продовження монаршої ласки.
Дана в С.-Петербурге апреля пятогонадесять дня, в лето от Рождества Христова 1795-е. Царствования же нашего всероссийского тридесять третье и таврического третиенадесять.
Дано у Санкт-Петербурзі, дня 15 квітня, року 1795 від Різдва Христового. Царстування ж нашого всеросійського 33 і таврійського 13 року.
Подлинная подписана собственною ее и. в-ва рукою тако:
ЕКАТЕРИНА
Оригінальна, підписана власною рукою Її імператорської величності так:
КАТЕРИНА

Примітки[ред. | ред. код]

  1. Архив внешней политики России, ф. СПб. Главный архив 1—10, оп. 23, 1795, д. 256, л. 1-2 (печатный экземпляр). Опубл.: Полное собрание законов Российской империи.- Т. XXIII.-№ 17319.

Бібліографія[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

  • Манифест Екатерины II от 15 апреля 1795 года: О присоединении на вечные времена к Российской империи княжеств Курляндского и Семигальского, также округа Пильтенского и о приглашении уполномоченных в Сенат для учинения присяги на верность подданства (Місце зберігання: Росія, Москва, Міністерство іноземних справ, Історико-документальний департамент, архів зовнішньої політики Російської імперії) [3] [4] [Архівовано 19 вересня 2020 у Wayback Machine.]
  • Nr. 23. Manifest Katharinas II. an die neuen Untertanen in Kurland, Semgallen und Pilten. St. Petersburg, 15./26. April 1795. // Oberländer, E.; Keller, V. Kurland: vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz. Paderborn: Schöningh, 2008 S. 317—318.
  • Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ)
    • Именной указ, данный Сенату, «О присоединении на вечные времена к Российской империи княжеств Курляндского и Семигальского, а также округа Пильтенского и о приглашении уполномоченных в Сенат для учинения присяги на верность подданства». 15 апреля 1795 г. // ПСЗРИ, 1, Т. 23, № 17.319.
    • Именной указ, данный генерал-поручику барону фон дер Палену, «О поручении ему в управление княжеств курляндского и семигальского». 2 мая 1795 г. // ПСЗРИ, 1, Т. 23, №17.324.

Монографії[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]