Менеджмент продуктом

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Менеджмент продукту (управління продуктом) — це сукупність процесів, які виконуються від моменту виявлення потреб суспільства в певному продукті до утилізації виробу після його використання, тобто управління на всіх стадіях життєвого циклу продукту.

Керування продуктом — метод керування, що передбачає створення спеціальних органів, відповідальних за планування, проектування, виробництво і збут певних видів продукції. Характерний для фірм з великим ступенем диверсифікованості.

Опис продукту

[ред. | ред. код]

Управління продуктом складається, головним чином, з двох частин: розробці продукту та маркетингу продуктом, які хоч і відрізняються зусиллями на розробку напряму, на меті мають максимізацію доходів від продажу, ринкової ціни компанії та прибутку. Менеджер з управління продуктом часто відповідальний за аналіз ринкових умов та визначення можливостей використання продукту. Управління продуктом охоплює багато видів діяльності від стратегічного до тактичного і варіюється в залежності від організаційної структури компанії. Управління продуктом може виконуватись відокремлено або як частина маркетингової діяльності компанії. Менеджмент продуктом в основному фокусується на розробці нових продуктів. За даними Асоціації з розробки та менеджментом продуктом (PDMA) головне, що забезпечує успіх та рентабельність продукції — це покращення та диференціація нових продуктів — те, що дає унікальну перевагу та створює цінність для клієнта.

Розробка продукту

[ред. | ред. код]
 • Визначення можливого нового продукту
 • Визначення ринкових потреб
 • Визначення вимог до продукції
 • Планування розвитку продукту

Маркетинг продуктом

[ред. | ред. код]

Маркетинг продуктом передусім являє собою управління життєвим циклом продукту (PLM). За сучасним підходом можна виділити 11 етапів життєвого циклу продукту:

 • Маркетинг і вивчення ринку;
 • Проектування і розробка продукту;
 • Планування й розробка процесів (технологій виробництва, експлуатації тощо);
 • Закупівельна діяльність;
 • Виробництво або надання послуг;
 • Упаковка і зберігання;
 • Збут та реалізація;
 • Установка і введення в експлуатацію;
 • Технічна допомога і обслуговування;
 • Сервісне обслуговування;
 • Утилізація та переробка в кінці корисного терміну служби.

Розвиток PLM

[ред. | ред. код]

Термін «управління життєвим циклом продукту» з'явився як результат майже двадцятирічної еволюції відповідних ринків і технологій. До середини 1990-х рр.. єдиної думки щодо того, що саме слід відносити до категорії інформація про продукт не існувало. Поступово ці дані стали конкретизуватися, як дані про продукт. Саме в цей час з'явився термін «управління даними про продукт» (PDM). В останні роки цей напрямок сформувався і постійно розширюється як за ступенем охоплення, так і за потужністю пропонованих рішень, завдяки чому, власне, і був прийнятий термін PLM. Цей термін нині використовується для опису бізнес-підходів до:

 • створення інтелектуального капіталу та інформації, які відносяться до продукту;
 • управління цими складовими продукту;
 • спрямованому використанню капіталу та інформації протягом усього життєвого циклу продукту.

У ході розвитку PLM змінювалися і підходи до визначення життєвого циклу виробу.

Застосування PLM

[ред. | ред. код]

Сфера застосування PLM-систем швидко зростає. Вона інтегрує такі сфери діяльності, в яких використання інтелектуальних активів, пов'язаних з виробом та обмін такими активами забезпечують помітне збільшення цінності. Використання таких систем дає підприємствам можливість виробляти продукцію необхідної якості і забезпечує замовникам і користувачам найкращі переваги в роботі з конкретними видами продуктів. Споріднення PLM з іншими областями приносить нові можливості і відкриває такі сфери, де потенціал пов'язаного з виробом інтелектуального капіталу реалізується всередині розширеного підприємства. Зараз PLM застосовують у таких сферах:

 • управління процесом формування ідей
 • цифрове виробництво
 • аналіз і управління моделюванням
 • обслуговування після продажу, включаючи технічне обслуговування, ремонт і експлуатацію
 • програми гарантійного обслуговування
 • управління вихідними вимогами
 • управління портфельними активами
 • управління портфелем програм
 • управління портфелем продукції
 • управління активами в дискретному виробництві
 • мехатроніка — управління інтеграцією електронних пристроїв і програмного забезпечення
 • проектування систем
 • управління технічними характеристиками / рецептурою / номенклатурою.

Основні завдання PLM

[ред. | ред. код]

Прийнято виділяти шість основних ключових завдань роботи PLM в рамках ведення продукту від розробки до утилізації:

 • управління даними про продукт
 • управління життєвим циклом основних засобів
 • управління програмами та проектами
 • взаємодія підрозділів протягом життєвого циклу продукту
 • управління якістю
 • охорона навколишнього середовища та праці, виробнича медицина.

Управління даними про продукт

[ред. | ред. код]

Дані про продукт займають значну частину загального обсягу інформації, яка використовується протягом життєвого циклу виробу. На основі цих даних вирішуються завдання виробництва, матеріально-технічного постачання, збуту, експлуатації та ремонту. Як видно з практики, навіть часткове електронне подання скорочує терміни виробництва виробу в півтора рази і призводить до зменшення витрат на 50-80 %.

Управління життєвим циклом устаткування

[ред. | ред. код]

PLM-рішення допомагає підприємствам при плануванні, експлуатації, технічному обслуговуванні і заміні обладнання, забезпечуючи їм можливість досягнення більш високого рівня контролю і точності роботи устаткування. Під управлінням життєвим циклом устаткування розуміється цілий ряд функцій, спрямованих на поліпшення роботи в цілому, забезпечення безперебійного циклу виробництва тощо.

Програмно-проектне управління

[ред. | ред. код]

Дана функціональна сфера надає інформацію для прийняття стратегічного рішення щодо виробленої продукції. Для ефективного управління проект повинен бути добре структурований — розбитий на пов'язані між собою пакети робіт, що дозволяє контролювати бюджет продукту, планувати необхідні потужності, управляти комунікаційними потоками.

Підтримка взаємодії підрозділів

[ред. | ред. код]

Збільшення ефективності розробки продукту дозволяє значно скоротити його собівартість, і, тим самим, підвищити конкурентоздатність. Тісна інтеграція процесів проектування, виробництва, збуту й обслуговування підвищує ефективність виведення нового продукту на ринок за рахунок забезпечення негайного і безперервного зворотного зв'язку протягом всіх етапів розробки.

Управління якістю

[ред. | ред. код]

Посилення конкуренції призвело до помітного посилення вимог, що висуваються споживачем до якості продукції. Щоб зберегти конкурентоспроможність і вести економічну діяльність без збитків, необхідно застосовувати ефективні та результативні системи контролю якості на всіх етапах життєвого циклу продукту. Цей аспект досить широкий, він включає в себе маркетинг, проектування і розробку технічних умов, матеріально-технічне постачання і закупівлю, розробку виробничих процесів, власне виробництво, контроль випробувань, сертифікацію, монтаж, експлуатацію, технічне обслуговування й утилізацію. PLM-системи допомагають ефективно вирішувати завдання такого роду.

PLM-системи, крім усього іншого, повинні включати в себе компоненти, покликані знизити витрати, мінімізувати ризики і врахувати вимоги регулюючого законодавства, що сприяє збереженню позитивної репутації компанії в очах громадськості, розширює можливості з підвищення кваліфікації персоналу за рахунок підтримки обміну інформацією в рамках всієї організації. Крім того, застосування таких додатків в системі PLM-рішення значно знижує час на заповнення бланків розпоряджень з техніки безпеки.

Див. також

[ред. | ред. код]

Література

[ред. | ред. код]
 1. Kahn, Kenneth B. (Editor). The PDMA Handbook of New Product Development. Second Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2005.
 2. Product Management & Product Marketing — A Definition." April 7, 2006. Retrieved March 1, 2012 http://michael.hightechproductmanagement.com/2006/04/product_management_product_marketing.html[недоступне посилання з липня 2019]
 3. Product management and project management — Two Functions, Two Vital Roles. AIPMM http://www.aipmm.com/html/newsletter/archives/000034.php[недоступне посилання з липня 2019]