Українське мистецтво

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Українське мистецтво — сукупність усіх творів мистецтва, створених за всю історію розвитку України.

Історичний розвиток[ред. | ред. код]

Розвиток мистецтва в Україні веде відлік із прадавніх часів.

Види українського мистецтва:[1][ред. | ред. код]

Українське народне мистецтво[ред. | ред. код]

Народне мистецтво України — це пласт української культури, пов'язаний з відтворенням світосприйняття українського народу, його психології, етичних настанов і естетичних прагнень, що охоплює всі види народної творчості, традиційно притаманні Україні: музику, танці, пісні, фольклор, декоративно-ужиткове мистецтво, що розвиваються, як єдиний комплекс, і органічно входять у життя народу протягом усієї його історії[2].

Мистецтво у добах[ред. | ред. код]

Українське мистецтво доби готики[ред. | ред. код]

Докладніше: Українська готика

Один з найцікавіших періодів історії архітектури України — кінець XIV — перша І половина XV століття. В українські міста прибуває багато поселенців, переважно німців, які принесли в мистецтво, а зокрема в архітектуру, нові стильові форми. Живописці створювали фрески й вівтарні композиції, але найяскравіше готична живопис втілилась у вітражах, які заповнювали величезні отвори стрілчастих вікон та круглихокон-роз, а верхньому поверсі капел.[3]

Українське мистецтво доби відродження[ред. | ред. код]

Період останньої чверті XVI — перша половина XVII ст. називаюється добою Ренесансу або Відродження. В цілому для архітектури, образотворчого мистецтва доби Ренесансу в Україні є характерним поширення архітектурних, мистецьких форм італійського, Північного Ренесансу, сприйняття нових надбань європейського мистецтва та їх синтез з традиціями мистецтва Київської Русі та українського народного мистецтва. Нові художні засоби, прийоми були не самоціллю, а засобом для втілення в архітектурних, спорудах, мистецьких образах гуманістичних ідеалів. Художня культура Ренесансу України стала основою для неповторного українського бароко. В добу Ренесансу українська культура в полемічних творах, витворах мистецтва втілила національні духовні цінності, національну ідею і духовно підготувала, створила ту суспільну атмосферу, в якій розгорнулась національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, яка завершилась відновленням Української держави.

Українське мистецтво доби бароко[ред. | ред. код]

Докладніше: Українське бароко

Період другої половини 17 — 18 століття називають епохою староукраїнської культури, тобто тієї, що передувала новій, створеній за останні два століття. Мистецтво тієї доби розвивається в стилі бароко, котрий проникає в усі культурні сфери і набуває свого розквіту у 18 столітті як відоме всьому світові «українське бароко».

Сучасне українське мистецтво[ред. | ред. код]

Сучасне українське мистецтво у своїй ширині й глибині репрезентоване багатьма мистецькими гуртами. Ці гурти, хоч ідуть різними мистецькими шляхами, прямують до одної мети: прагнуть знайти пластичний вислів українського мистецтва, поглибити його формальні цінності і внести їх у скарбницю світового мистецтва.

Сучасне українське мистецтво нерозривно пов'язане із західноєвропейським шляхами свого розвитку і метою. Українське мистецтво через політичне положення українського народу дещо запізнилося у своєму розвитку в часах поневолення царатом, одначе тепер, швидкими кроками, воно надробило все те, що потрібне було для його подальшої еволюції.

Уже імпресіонізм в Україні дав поштовх для творчості таких блискучих майстрів українського мистецтва, як Бурачек, Васильківський, Іжакевич, Дяченко, Замирайло, Жук,Красицький, В. Кричевський, Ф. Кричевський, Левченко, Кульчицький, Мурашко, Маневич, Новаківський, Пимоненко, Сосенко, Самокиш, Холодний, Труш, Шульга, Яремич і багатьох інших. Їх діяльність у малярській практиці і у пропаганді українського мистецтва виставками, статтями, педагогічною роботою поклала основи під сучасну працю наших митців.

У часах діяльності цих митців повстала потреба мистецьких організацій, щоб упланувати і впорядкувати їх працю і надати їй організаційні форми. Такою першою мистецькою організацією було «Товариство Діячів українського мистецтва» у Києві, та аналогічне у Харкові, пізніше й у Львові.

Нове покоління українських митців зовсім змінило мистецьку ситуацію на українських землях. Рамці діяльності їх так розрослися, що виявилася потреба ідеологічних мистецьких організацій у мистецькому розумінні, та поширення їх діяльності у великих розмірах. Темп мистецького життя виявилося у великому його розгоні. Власне, повстає ціла низка таких організацій, що начислюють десятки діяльних членів і своєю різнородною мистецькою діяльністю втягують до зацікавлення мистецтвом широкі верстви української суспільности та несуть досягнення нашого мистецтва далеко поза межі українських земель.

Організацією з суто українськими мистецькими проблемами широкої міри була «Асоціяція Революційних Митців України», яка окрім практики мистецтва європейських напрямків у головнім своїм ядрі обєднувала групу нововізантиністів, що базували свою творчість на добі візантійського мистецтва в Україні.

Досягнення цієї групи дуже значні, а її стилеві шукання лишили глибокий слід в українськім мистецтві та звернули увагу на свою працю зах.-європейського мистецького світу. До цієї групи належали такі митці: Бойчук, Седляр, Падалка, Наліпинська-Бойчук, Азовський, Сахновська, Мізин, Гвоздик, Бизюків і інші, ціла низка передових різьбарів, графіків і мистецтвознавців та критиків.

Українські сезаністи і митці, що працюють у формі західньо — європейської дійсности від експресіонізму до новокласицизму, зорганізовані в «Об'єднання Сучасних Мистців України» до яких, як головні представники належали Таран, Пальмів, Ткаченко, Садиленко, Крамаренко, Жданко й інші.

Близькою до обох цих організацій у мистецькому розумінні є «Асоціяція Незалежних Українських Митців» на західно-українських землях з такими митцями: Андрієнко, Бутович, Грищенко, Глущенко, Гординський, Дольницька, Ємець, Ковжун, Осіньчук, Лятуринська, Музика, Сельський і інші.

Численна Група митців, що основує свою творчість на українськім народнім мистецтві в широкім розумінні цього слова, до яких примикають ще й імпресіоністи об'єднані були в «Асоціації Червоних Митців України» з такими іменами як Ф. Кричевський, Михайлів, Новосельський, Шовкуненко, Жук, Трохименко, Козик, Коровчинський, Іванів, Сиротенко й інші.

Ці головні і провідні мистецькі організації з широкою програмою своєї діяльності, що включають в себе активний мистецький елемент усіх ділянок мистецтва та мистецької публіцистики доповнює ціла низка менших організацій, що в тій або іншій формі поширювали рямки мистецтва.

З них «Об'єднання Молодих Митців України», «Жовтень», «Українське Мистецьке Об'єднання», «Спокій», чи Празька або Паризька ґрупа наших митців хоч нових ідей не вносять в українське мистецтво, одначе розширюють його практику.[4]

Галерея[ред. | ред. код]

Див. також[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

 1. Начерк історії українського мистецтва / Микола Голубець. — Львів: Накладом фонду «Учітеся, брати мої», 1922- . — (Учітеся, брати мої!). Ч. 1 : — 1922 (: З друк. Ставропиг. ін-ту під управою Ю. Сидорака).[5]
 2. Українське мистецтво: (вступ до історії) / Микола Голубець. — Львів; К. : Накладом вид-ва «Шляхи», 1918 . —(Новітня бібліотека; ч. 29).[6]
 3. Мистецтво старої Руси-України / Ф. І. Шміт. — Х. : Союз, 1919 (: Друк. «Печ. дело»). —(Культурно-історична бібліотека / під ред. Д. І. Багалія).[7]
 4. Основні риси українського мистецтва / В. Модзалевський ; мал. Павли Діденко. — Чернігів: Друк. Г. М. Веселої, 1918 .[8]
 5. Антонович Д. Українське мистецтво: Конспективний історичний нарис. — Прага–Берлін, 1923.
 6. Антонович Д. Скорочений курс історії українського мистецтва. — Прага, 1923.
 7. Історія українського мистецтва : у 6-х т. / гол. ред. М. Бажан. — К.: УРЕ, 1966—1973.[9]
 8. Історія українського мистецтва : у 5 т. Т. 1. Мистецтво первісної доби та стародавнього світу / ред.: Р. Михайлова, Р. Забашта; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2008. — 709 c. — ISBN 978-966-02-4914-1 (Т.1)[10]
 9. Історія українського мистецтва: у 5 т. Т. 2. Мистецтво середніх віків / ред.: Л. Ганзенко, Р. Забашта, Т. Трегубова; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2010. — 1293 c. — ISBN 078-966-02-5821-1 (Т. 2)[11]
 10. Історія українського мистецтва: у 5 т. Т. 3. Мистецтво другої половини XVI — XVIII століття / ред.: Г. Скрипник, Д. Степовик; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2011. — 1087 c. — ISBN 978-966-02-6134-1 (Т. 3)[12]
 11. Історія українського мистецтва: у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник ; ред. тому В. Рубан. — К., 2006. — Т. 4 : Мистецтво XIX століття. — 760 с. — ISBN 966-02-4103-6 (Т. 4)[13]
 12. Історія українського мистецтва: у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. — К., 2007. — Т. 5 : Мистецтво XX століття. — 1048 с. — ISBN 966-02-4107-0 (Т. 5)[14]
 13. Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. Т. 1. Від найдавніших часів до пізнього середньовіччя / ред.: Г. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. — К., 2010. — 476 c. — Бібліогр.: с. 443—468 . — укр. — ISBN 978-966-02-5822-8[11]
 14. Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. Т. 2. Мистецтво XVII—XVIII століття / ред.: Г. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. — К., 2007. — 336 c. — Бібліогр.: с. 311—327. — укр. — ISBN 978-966-02-4558-7[14]
 15. Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. Т. 3. Мистецтво XIX століття / ред.: Г. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. — К., 2009. — 346 c. — ISBN 978-966-02-5418-3[15]
 16. Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України ; голов. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. — К., 2011. — Т. 4 : Народне мистецтво та художні промисли ХХ ст. — 512 с. : іл. — ISBN 978-966-02-6057-3[12]
 17. Історія української музичної культури: підручник / Л. П. Корній, Б. О. Сюта. — К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2011. — 719 c. — укр.
 18. Історія української музики: у 6 т. Т. 2. XIX століття / ред.: В. В. Кузик, А. І. Азарова; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2009. — 798 c. — ISBN 978-966-02-5276-9 (Т. 2)[15]
 19. Історія української музики: В 6 т. Т. 5. 1941—1958 рр. / М. В. Бєляєва, Т. П. Булат, М. М. Гордійчук, М. П. Загайкевич, А. П. Калениченко; ред.: Г. А. Скрипник; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2004. — 504 c. — укр. — ISBN 966-02-3166-0 (Т. 5)
 20. Історія української музики: творча діяльність видатних музикантів України кінця XIX — другої половини ХХ століть: навч. посіб. / упоряд.: В. В. Бєлікова; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг: Вид. дім, 2008. — 232 c. — укр.
 21. Історія української музики: навч. посіб. для студ. ф-тів мистецтв вищ. навч. закл. / В. В. Бєлікова; Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т». — Кривий Ріг: Видавн. дім, 2011. — 467 c.
 22. Історія української музики. Від найдавніших часів до першої чверті XIX століття: навч. посіб. для студентів вищ. муз. навч. закл. / С. Й. Лісецький; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2015. — 147, [1] c. — укр.
 23. Історія української музики другої половини XIX ст. : навч. посіб. / О. П. Крусь; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. — Рівне: НУВГП, 2014. — 225 c. — Бібліогр.: с. 210—212 — укр.
 24. Історія української музики XX століття: навч. посіб. / О. Є. Верещагіна, Л. П. Холодкова. — 2-ге вид., доповн. — Т. : Астон, 2010. — 279 c. — укр.
 25. Кара-Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України XX століття. У пошуках «великого стилю». — Київ: Либідь, 2005. — 280 с., іл. — ISBN 966-06-0404-5
 26. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво. — Ч. І–ІІІ. — Львів, 2003—2005.
 27. Львів мистецький (1965—1985 рр.): наука, культура, влада : монографія / Маркіян Нестайко ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. — Львів : Растр-7, 2017. — 243 с. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 198—243 (743 назви). — ISBN 978-966-02-8230-8
 28. Музичне мистецтво XXI століття — історія, теорія, практика: зб. наук. пр. Ін-ту муз. мистецтва Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка / упоряд.: А. І. Душний; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Ін-т муз. мистецтва, Ун-т ім. Яна Кохановського, Ін-т муз. освіти, Ун-т Вітовта Великого, Казах. нац. консерваторія ім. Курмангази. — Дрогобич: Посвіт, 2016. — 287 c.
 29. Найдавніше мистецтво України = L'art des origines en Ukraine: [монографія] / Л. Яковлева ; [наук. ред Ф. Джінджан ; Ін-т археології НАН України]. — К. : Стародавній Світ, 2013. — 288 с. : іл. — Бібліогр.: с. 250—256. — ISBN 978-966-2608-08-3
 30. Нариси музичного мистецтва Галицько-Волинського князівства / Б. Д. Кіндратюк; НАН України. Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича. — Л.; Івано-Франківськ, 2001. — 144 c. — (Історія укр. музики: Дослідж.; Вип. 9).
 31. Хай М. Музично-інструментальна культура українців (фольклорна традиція) : 2-ге вид., виправл. і допов. — К. ; Дрогобич: Коло, 2011. — 559 с. — ISBN 978-966-2405-79-8
 32. Історія українського мистецтва: конспект курсу лекцій / В. Г. Лукань; МОНМС України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т мистец. — Т. : Навч. кн. — Богдан, 2012. — 192 c.
 33. Українське мистецтво XX століття в художній критиці. Теорія. Історія. Практика: монографія / М. О. Криволапов. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : КИТ, 2010. — 475 c. — Бібліогр.: 730 назв.
 34. Українське мистецтво : в 2 т. з додатками / Вадим і Данило Щербаківські ; [передм. І.О. Ходак ; упоряд. О.О. Савчука] ; Інститут археології Національної академії наук України [та ін.]. - Харків : Видавець Савчук О.О., 2015. - 472 с. : іл., портр.
 35. Нариси з історії українського мистецтвознавства. Історія українського мистецтва в працях вчених київської школи кінця XIX — початку XX століття: Навч. посіб. / Є. Антонович, І. Удріс; Київ. ін-т реклами, Криворіз. держ. пед. ун-т. — К.; Кривий Ріг: ПП «Вид. дім», 2004. — 273 c.
 36. Сучасне мистецтво: наук. зб. / Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. — К. : Акта, 2004-. Вип. 8 : — К. : Фенікс. — 2012.[16]
 37. Сучасне мистецтво: наук. зб. / редкол.: В. Д. Сидоренко (голова) та ін. ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистец. — К. : Акта, 2004-. Вип. 9 : — К. : Фенікс. — 2013.[17]
 38. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / Сидоренко В. Д. ІПСМ АМУ. — К.: ВХ[студіо], 2008. — 188 с.: іл.[18]
 39. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм / Роготченко О. О. ІПСМ АМУ. — К.: Фенікс, 2007. — 608 с.: іл. (PDF-файл)
 40. Про мистецтво та художню критику України ХХ століття: Вибрані статті різних років. Кн. І: Формування та розвиток національної мистецької школи і мистецтвознавчої науки в Україні ХХ століття / Криволапов М. О. ІПСМ АМУ. — К.: Видавничий дім А+С, 2006. — 268 с.: іл.[19]
 41. Проблема людини в українському мистецтві: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Черепанова; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Львів. наук.-практ. центр. — Л. : Світ, 2001. — 293 c. — Бібліогр.: 90 назв.
 42. Третє Око: Мистецькі студії (Монографічна збірка статей) / Ольга Петрова. ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2015. — 480 с.: іл., кольор. вкл.: XL с. — ISBN 978-966-136-283-2[20]
 43. Всередині часу: Філософська та мистецтвознавча есеїстка / Упоряд.: Василь Щербак; Редкол.: Ольга Козловська, Іван Кулінський, Андрій Пучков та ін.; ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2013. — 200 с.: іл. — ISBN 978-966-136-081-4[21]
 44. Літопис образотворчих видань. Державний бібліографічний покажчик України / Гол. ред. М. І. Сенченко ; Відп. за вип. Г. О. Гуцол ; Укл. Н. А. Палащина. — К.: Книжкова палата України, 2015. — 301 с. — ISSN 0136—0906
 45. Кейван І. Українські мистці поза Батьківщиною = Ukrainian artists outside Ukraine. — Едмонт; Монреаль, 1996. — 227 с.
 46. Soroker Yakov. Ukrainian musical elements in classical music / Edmonton, Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1995. — 155 p.
 47. Natalia Moussienko. Kyiv Art Space / Woodrow Wilson International Center for Scholars. — Washington, D.C., 2013. — 26 p. — ISBN 978-1-938027-26-0[22]

Посилання[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. «Види мистецтва та основні художньо-стильові напрямки». Архів оригіналу за 2 липня 2014. Процитовано 22 серпня 2013.
 2. Українські культурні дослідження. Архів оригіналу за 21 квітня 2017. Процитовано 22 серпня 2013.
 3. «Готичний стиль мистецтва». Архів оригіналу за 28 січня 2020. Процитовано 22 серпня 2013.
 4. «Сучасне українське мистецтво». Архів оригіналу за 19 жовтня 2017. Процитовано 22 серпня 2013.
 5. Переглянути на сайті Національної парламентської бібліотеки України. Архів оригіналу за 17 вересня 2018. Процитовано 29 листопада 2016.
 6. Переглянути на сайті Національної парламентської бібліотеки України. Архів оригіналу за 2 липня 2018. Процитовано 29 листопада 2016.
 7. Переглянути на сайті Національної парламентської бібліотеки України. Архів оригіналу за 2 липня 2018. Процитовано 29 листопада 2016.
 8. Переглянути на сайті Національної парламентської бібліотеки України. Архів оригіналу за 7 листопада 2017. Процитовано 29 листопада 2016.
 9. Архівована копія. Архів оригіналу за 16 вересня 2019. Процитовано 29 листопада 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 10. Завантажити з сайту Ін-ту мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. Архів оригіналу за 3 березня 2021. Процитовано 29 листопада 2016.
 11. а б Завантажити з сайту Ін-ту мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. Архів оригіналу за 3 березня 2021. Процитовано 29 листопада 2016.
 12. а б Завантажити з сайту Ін-ту мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. Архів оригіналу за 25 листопада 2020. Процитовано 29 листопада 2016.
 13. Завантажити з сайту Ін-ту мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. Архів оригіналу за 3 березня 2021. Процитовано 29 листопада 2016.
 14. а б Завантажити з сайту Ін-ту мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. Архів оригіналу за 25 листопада 2020. Процитовано 29 листопада 2016.
 15. а б Завантажити з сайту Ін-ту мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. Архів оригіналу за 3 березня 2021. Процитовано 29 листопада 2016.
 16. Переглянути на сайті Національної парламентської бібліотеки України. Архів оригіналу за 7 листопада 2017. Процитовано 29 листопада 2016.
 17. Переглянути на сайті Національної парламентської бібліотеки України. Архів оригіналу за 7 листопада 2017. Процитовано 29 листопада 2016.
 18. PDF-файл (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 22 серпня 2017. Процитовано 30 листопада 2016.
 19. PDF-файл (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 8 квітня 2016. Процитовано 30 листопада 2016.
 20. PDF-файл (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 8 квітня 2016. Процитовано 30 листопада 2016.
 21. PDF-файл (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 7 квітня 2016. Процитовано 30 листопада 2016.
 22. PDF-файл (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 8 квітня 2016. Процитовано 30 листопада 2016.