Модуль:Color contrast

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
{{i}} Документація модуля[перегляд] [редагувати] [історія] [очистити кеш]

Цей модуль використовується в основному для

{{Color contrast ratio}}
{{ColorToLum}} / {{RGBColorToLum}}
{{Color contrast conformance}}
{{Ensure AAA contrast ratio}}
{{Greater color contrast ratio}}

Також він використовується для спостереження у

Модуль:Navbox
Модуль:Episode list

та для документації у

Модуль:College color

Використання[ред. код]

Для використання цього модуля, ви можете використовувати один з наведених вище шаблонів, або викликати модуль напряму

Для того, щоб обчислити відносну люмінесценцію

{{ColorToLum|color}} або {{#invoke:Color contrast|lum|color}}

Для того, щоб обчислити коефіцієнт контрастності між двома кольорами

{{Color contrast ratio|color1|color2|error=?}} або {{#invoke:Color contrast|ratio|color1|color2|error=?}}

Для того, щоб визначити, який з двох кольорів (color2a та color2b) має більший коефіцієнт контрастності з певним кольором (color1)

{{Greater color contrast ratio|color1|color2a|color2b}} або {{#invoke:Color contrast|greatercontrast|color1|color2a|color2b}}

Для обчислення коефіцієнта контрастності між кольорами тла й тексту, зазначених в рядку стилів CSS

{{#invoke:Color contrast|styleratio|css style statement string|default background color|default text color}}
--
-- This module implements 
-- {{Color contrast ratio}}
-- {{Greater color contrast ratio}}
-- {{ColorToLum}}
-- {{RGBColorToLum}}
--
local p = {}
local HTMLcolor = mw.loadData( 'Module:Color contrast/colors' )

local function sRGB ( v ) 
	if (v <= 0.03928) then 
		v = v / 12.92
	else
		v = math.pow((v+0.055)/1.055, 2.4)
	end
	return v
end

local function rgbdec2lum( R, G, B )
	if ( 0 <= R and R < 256 and 0 <= G and G < 256 and 0 <= B and B < 256 ) then
		return 0.2126 * sRGB(R/255) + 0.7152 * sRGB(G/255) + 0.0722 * sRGB(B/255)
	else
		return ''
	end
end

local function hsl2lum( h, s, l )
	if ( 0 <= h and h < 360 and 0 <= s and s <= 1 and 0 <= l and l <= 1 ) then
		local c = (1 - math.abs(2*l - 1))*s
		local x = c*(1 - math.abs( math.fmod(h/60, 2) - 1) )
		local m = l - c/2

		local r, g, b = m, m, m
		if( 0 <= h and h < 60 ) then
			r = r + c
			g = g + x
		elseif( 60 <= h and h < 120 ) then
			r = r + x
			g = g + c
		elseif( 120 <= h and h < 180 ) then
			g = g + c
			b = b + x
		elseif( 180 <= h and h < 240 ) then
			g = g + x
			b = b + c
		elseif( 240 <= h and h < 300 ) then
			r = r + x
			b = b + c
		elseif( 300 <= h and h < 360 ) then
			r = r + c
			b = b + x
		end
		return rgbdec2lum(255*r, 255*g, 255*b)
	else
		return ''
	end
end

local function color2lum( c )

	if (c == nil) then
		return ''
	end
	-- whitespace
	c = c:match( '^%s*(.-)[%s;]*$' )

	-- lowercase
	c = c:lower()

	-- first try to look it up
	local L = HTMLcolor[c]
	if (L ~= nil) then
		return L
	end

  	-- convert from hsl
  	if mw.ustring.match(c,'^hsl%([%s]*[0-9][0-9%.]*[%s]*,[%s]*[0-9][0-9%.]*%%[%s]*,[%s]*[0-9][0-9%.]*%%[%s]*%)$') then
		local h, s, l = mw.ustring.match(c,'^hsl%([%s]*([0-9][0-9%.]*)[%s]*,[%s]*([0-9][0-9%.]*)%%[%s]*,[%s]*([0-9][0-9%.]*)%%[%s]*%)$')
		return hsl2lum(tonumber(h), tonumber(s)/100, tonumber(l)/100)
  	end

  	-- convert from rgb
  	if mw.ustring.match(c,'^rgb%([%s]*[0-9][0-9]*[%s]*,[%s]*[0-9][0-9]*[%s]*,[%s]*[0-9][0-9]*[%s]*%)$') then
		local R, G, B = mw.ustring.match(c,'^rgb%([%s]*([0-9][0-9]*)[%s]*,[%s]*([0-9][0-9]*)[%s]*,[%s]*([0-9][0-9]*)[%s]*%)$')
		return rgbdec2lum(tonumber(R), tonumber(G), tonumber(B))
  	end

  	-- convert from rgb percent
  	if mw.ustring.match(c,'^rgb%([%s]*[0-9][0-9%.]*%%[%s]*,[%s]*[0-9][0-9%.]*%%[%s]*,[%s]*[0-9][0-9%.]*%%[%s]*%)$') then
		local R, G, B = mw.ustring.match(c,'^rgb%([%s]*([0-9][0-9%.]*)%%[%s]*,[%s]*([0-9][0-9%.]*)%%[%s]*,[%s]*([0-9][0-9%.]*)%%[%s]*%)$')
		return rgbdec2lum(255*tonumber(R)/100, 255*tonumber(G)/100, 255*tonumber(B)/100)
  	end

	-- remove leading # (if there is one) and whitespace
	c = mw.ustring.match(c, '^[%s#]*([a-f0-9]*)[%s]*$')

	-- split into rgb
	local cs = mw.text.split(c or '', '')
	if( #cs == 6 ) then
		local R = 16*tonumber('0x' .. cs[1]) + tonumber('0x' .. cs[2])
		local G = 16*tonumber('0x' .. cs[3]) + tonumber('0x' .. cs[4])
		local B = 16*tonumber('0x' .. cs[5]) + tonumber('0x' .. cs[6])

		return rgbdec2lum(R, G, B)
	elseif ( #cs == 3 ) then
		local R = 16*tonumber('0x' .. cs[1]) + tonumber('0x' .. cs[1])
		local G = 16*tonumber('0x' .. cs[2]) + tonumber('0x' .. cs[2])
		local B = 16*tonumber('0x' .. cs[3]) + tonumber('0x' .. cs[3])

		return rgbdec2lum(R, G, B)
	end

	-- failure, return blank
	return ''
end

function p._greatercontrast(args)
	local bias = tonumber(args['bias'] or '0') or 0
	local v1 = color2lum(args[1] or '')
	local c2 = args[2] or '#FFFFFF'
	local v2 = color2lum(c2)
	local c3 = args[3] or '#000000'
	local v3 = color2lum(c3)
	local ratio1 = 0;
	local ratio2 = 0;
	if (type(v1) == 'number' and type(v2) == 'number') then
		ratio1 = (v2 + 0.05)/(v1 + 0.05)
		ratio1 = (ratio1 < 1) and 1/ratio1 or ratio1
	end
	if (type(v1) == 'number' and type(v3) == 'number') then
		ratio2 = (v3 + 0.05)/(v1 + 0.05)
		ratio2 = (ratio2 < 1) and 1/ratio2 or ratio2
	end
	return (ratio1 + bias > ratio2) and c2 or c3
end

function p._ratio(args)
	local v1 = color2lum(mw.text.unstripNoWiki(args[1] or ''))
	local v2 = color2lum(mw.text.unstripNoWiki(args[2] or ''))
	if (type(v1) == 'number' and type(v2) == 'number') then
		-- v1 should be the brighter of the two.
		if v2 > v1 then
			v1, v2 = v2, v1
		end
		return (v1 + 0.05)/(v2 + 0.05)
	else
		return args['error'] or '?'
	end
end

function p._styleratio(args)
	local style = (args[1] or ''):lower()
	local bg, fg = 'white', 'black'
	local lum_bg, lum_fg = 1, 0

	if args[2] then
		local lum = color2lum(args[2])
		if lum ~= '' then bg, lum_bg = args[2], lum end
	end
	if args[3] then
		local lum = color2lum(args[3])
		if lum ~= '' then fg, lum_fg = args[3], lum end
	end

	local slist = mw.text.split(style or '', ';')
	for k = 1,#slist do
		s = slist[k]
		local k,v = s:match( '^[%s]*([^:]-):([^:]-)[%s;]*$' )
		k = k or ''
		v = v or ''
		if (k:match('^[%s]*(background)[%s]*$') or k:match('^[%s]*(background%-color)[%s]*$')) then
			local lum = color2lum(v)
			if( lum ~= '' ) then bg, lum_bg = v, lum end
		elseif (k:match('^[%s]*(color)[%s]*$')) then
			local lum = color2lum(v)
			if( lum ~= '' ) then bg, lum_fg = v, lum end
		end
	end
	if lum_bg > lum_fg then
		return (lum_bg + 0.05)/(lum_fg + 0.05)
	else
		return (lum_fg + 0.05)/(lum_bg + 0.05)
	end
end

function p.lum(frame)
	return color2lum(frame.args[1] or frame:getParent().args[1])
end

function p.ratio(frame)
	local args = frame.args[1] and frame.args or frame:getParent().args
	return p._ratio(args)
end

function p.styleratio(frame)
	local args = frame.args[1] and frame.args or frame:getParent().args
	return p._styleratio(args)
end

function p.greatercontrast(frame)
	local args = frame.args[1] and frame.args or frame:getParent().args
	return p._greatercontrast(args)
end

return p