Модуль Perl

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Perl модуль (англ. modules) — окрема програмна структура в мові програмування Perl, яка має власний простір назв, змінні, процедури та має механізм експорту визначених назв в загальний простір назв програми, до якої додається модуль. Кожний модуль має власну назву, який завдає простір назв та відбивається на файл з текстом програми модуля. Наприклад, модуль Net::Time:

 • має простір назв Net::Time;
 • знаходиться в файлі Net/Time.pm. В Unix-подібних операційних системах, пошук модулів виконується в теках /usr/lib/perl5, /usr/local/lib/perl5.

В мережі існує централізоване сховище модулів CPAN, в якому зберігаються майже всі розроблені Perl-модулі.

Завдяки підтримки Perl одночасно декількох парадигм програмування, то модулі можуть бути написані як в процедурному стилі, так й в об'єктно-орієнтованому. Одночасно можуть використовуватись модулі, написані в будь-якій стиль.

Текст модуля також включає документацію по його використанню, яка оформлюється в POD форматі. За прийнятою практикою в Perl, структура POD-документації робиться робиться за структурою довідкових сторінок UNIX.

Приклад[ред. | ред. код]

Нижче, на прикладі класичного Hello world! наведено різні стилі організації модулів. Важливо підкреслити — модулі в Perl є необов'язковими, на відміну, наприклад, від [Java]] в якому завжди потрібно визначати клас. Можна визначити функцію «Hello, World» так:

sub hello { "Hello, world!\n" }
print hello();

або скорити до однієї стрічки:

print "Hello, world!\n";

Нижче цей же приклад в різних парадигмах.

в процедурному стилі[ред. | ред. код]

Приклад показує оформлення модуля із застосуванням процедурного стиля.

Код програми з підключенням модуля та викликом функції.

#!/usr/bin/perl
# Підключення модуля та імпорт всіх його публічних функцій в простір назв програми 

use Hello::World; # підключення модуля

print hello();       # друкує з модуля "Hello, world!\n"
print hello("Milky Way"); # друкує "Hello, Milky Way!\n"

Текст модуля Hello/World.pm.

package Hello::World; # Назва модуля й одночасно простір назв, де будуть знаходиться всі об'єкти модуля
 
use strict;  # включення перевірки, що всі зміні попередньо визначені та мають початкові значення
use warnings; # показувати всі попередження компілятора - зазвичай, вони не відображаються, так як 
       # вважається що виконується скрипт користувача
our $VERSION = '1.00'; # версія модуля, зберігається в $ModuleName::VERSION
use base 'Exporter';  # підключення механізму експорту назв об'єктів модуля в простір програми
our @EXPORT = qw(hello); # в масиві перераховуємо назви, які експортуємо 

# Строки, що починаються із символу "=" є ознакою, що далі пішов текст документації 
# в форматі POD, до стрічки, яка має починатись з "=cut"

=head1 NAME
 Hello::World - An encapsulation of a common output message

=head1 SYNOPSIS
 use Hello::World;
 print hello();
 print hello("Milky Way");

=head1 DESCRIPTION

Це процедурний модуль, який друкує привітання тому, кому вказано 
в параметрі процедури. Інакше - просто "Hello, world!"

=head2 Functions
  Доступні наступні функції 

=head3 hello
  print hello();
  print hello($target);

Друкує привітання. Якщо C<$target> пусте, то замість нього використовується "world".

=cut
  # безпосередньо сам код функції hello()
sub hello {
  my $target = shift;
  $target = 'world' unless defined $target;
  
  return "Hello, $target!\n";
}
=head1 AUTHOR
  Joe Hacker <joe@joehacker.org>
=cut

# Важливо! Кожний модуль Perl має повертати ознаку, що він успішно завантажений.
# Це будь-яке значення, яке не "0" та не пусте. Інакше він не буде завантажений.

1;

в об'єктно-орієнтовному стилі[ред. | ред. код]

Приклад показує оформлення модуля із застосуванням об'єктно-орієнтованого стиля (надалі — ОО). Перевага модуля OO полягає в тому, що кожен об'єкт може бути налаштований незалежно від інших об'єктів.

Код програми із створенням об'єкта та викликом метода.

#!/usr/bin/perl

use Hello::World;
my $hello = Hello::World->new;
  $hello->print;        # друкує "Hello, world!\n"
  $hello->target("Milky Way");
  $hello->print;        # друкує "Hello, Milky Way!\n"

my $greeting = Hello::World->new(target => "Pittsburgh"); # створюємо інший об'єкт
  $greeting->print;       # надрукує "Hello, Pittsburgh!\n"
  $hello->print;        # все ще надрукує "Hello, Milky Way!\n"

Текст модуля Hello/World.pm

# Perl не має окремого визначення класу, на зразок зарезервованого слова 'class',
#  простір назв і є клас.
package Hello::World;

use strict;
use warnings;
our $VERSION = "1.00";

=head1 NAME
Hello::World - узагальнене привітання
 
=head1 SYNOPSIS
  use Hello::World;
  my $hello = Hello::World->new();
  $hello->print;
 
=head1 DESCRIPTION
 Об'єктно-орієнтована бібліотека, що надає класичне "Hello word!" повідомлення.
 
=head2 Methods
 
=head3 new
  my $hello = Hello::World->new();
  my $hello = Hello::World->new( target => $target );

Екземпляри об'єкту, що містять привітання. Якщо C<$target> визначено,
 то воно передається в C<< $hello->target >>.
 
=cut
 
# Конструктор об'єкта зазвичай має назву new(). Проте їм може бути будь-який метод 
# і конструкторів може бути декілька
 
sub new {
 my($class, %args) = @_;
 
 my $self = bless({}, $class);
 
 my $target = exists $args{target} ? $args{target} : "world";
 $self->{target} = $target;
 
 return $self;
}
 
 
=head3 target
 
  my $target = $hello->target;
  $hello->target($target);
 
Встановлює та повертає значення повідомлення.
=cut
 
sub target {
 my $self = shift;
 if( @_ ) {
   my $target = shift;
   $self->{target} = $target;
 }

 return $self->{target};
}
 
=head3 to_string

  my $greeting = $hello->to_string;

Повертає $greeting як строку.
=cut
 
sub to_string {
 my $self = shift;
 return "Hello, $self->{target}!";
}
 
=head3 print
  $hello->print;
Виводить привітання в стандартний потік STDOUT 
=cut
sub print {
 my $self = shift;
 print $self->to_string(), "\n";
}
 
=head1 AUTHOR
  Joe Hacker <joe@joehacker.org>
=cut

1;

Посилання[ред. | ред. код]