Моногібридне схрещування

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Моногібридне схрещування — поєднання батьківських форм, які відрізняються різними станами лише однієї спадкової ознаки. Є ще дигібридне схрещування — схрещування двох ознак і полігібридне трьох ознак і більше.

Основні закономірності спадковості були відкриті Грегором Менделем (1865). Метод, що використовував Мендель при виведенні законів, називається гібридологічним. Гібриди — нащадки, одержані внаслідок схрещування двох організмів, що несуть альтернативні ознаки. Для дослідів Мендель вибрав рослину горох з таких міркувань. Горох — самозапильна рослина, і тому легко можна отримати чисту лінію, тобто гомозиготні особини за визначеними ознаками. В горосі є яскраво виражені альтернативні ознаки: колір насінин, форма горошин, забарвлення квіток, розмір рослин і т. д. І, нарешті, велика кількість нащадків дає можливість одержати статистичне достовірні результати.

Альтернативні ознаки — різні стани однієї ознаки, які визначаються різними алелями гену.

Вихідні батьківські особини у дослідах були гомозиготними, а отримані нащадки — гетерозиготними. Для дослідження вибирали тільки одну або дві ознаки, а не їх сукупність.

Моногібридне схрещування — схрещування за однією парою ознак: Закон одноманітності першого покоління (1-й закон Менделя). При схрещуванні двох гомозиготних особин з альтернативними ознаками у першому поколінні всі гібриди однакові за фенотипом і схожі на одного з батьків. У гібридів І покоління проявляється тільки домінантна ознака.

Для наступного схрещування використовуються гібриди І покоління.

Основні положення хромосомної теорії спадковості[ред. | ред. код]

— гени розташовані в хромосомах; різні хромосоми містять неоднакову кількість генів, кожна з негомологічних хромосом має свій унікальний набір генів;

— гени розташовані вздовж хромосом у лінійному порядку;

— кожен ген займає в хромосомі певну ділянку (локус); алельні гени заповнюють однакові локуси гомологічних хромосом;

— усі гени однієї хромосоми утворюють групу зчеплення, завдяки чому відбувається зчеплене успадкування деяких ознак; сила зчеплення між двома генами обернено пропорційна відстані між ними;

— зчеплення між генами, розташованими в одній хромосомі, порушується внаслідок кросинговеру, під час якого гомологічні хромосоми обмінюються своїми ділянками;

— кожен біологічний вид характеризується певним каріотипом (певною кількістю і формою хромосом).


Закон незалежного комбінування ознак.


Схрестивши гібриди першого покоління між собою ,Г.Мендель виявив серед гібридів другого покоління F2 чотири фенотипові групи в таких співвідношеннях:приблизно 9 частин рослин утворювали насіння жовтого кольору з гладенькою поверхнею (315 насінин),3 частини - жовтого кольору зі зморшкуватою поверхнею(101 насінина),ще 3 частини - зеленого кольору з гладенькою поверхнею ( 108 насінин),а 1 частина- зеленого кольору зі зморшкуватою поверхнею(32 насінини).Таким чином гени,які визначають забарвлення насіння та характер його поверхні, успадковуються незалежно.Але звідки у гібридів другого покоління з'явилися нові варіанти фенотипів,не властиві батьківським формам? Щоб пояснити отримані результати,Г.Мендель простежив успадкування різних варіантів кожної з двох окремо.Співвідношення насіння різного кольору ,яке утворювали гібриди другого покоління ,виявилося приблизно таким:приблизно 12 частин насіння мало жовтий колір ,а 4-зелений.Тобто розщеплення за ознакою кольору,як і в разі моногібридного схрещування ,становило 3:1.Те саме він спостерігав і при розщепленні за ознакою характеру поверхні насіння : приблизно 12 частин насіння мало гладеньку поверхню ,а 4- зморшкувату.Таким чином ,розщеплення за ознакою характеру поверхні нсіння також було 3:1. На підставі отриманих результатів Г.Мендель сформулював закон незалежного комбінування ознак: при ди- або полігібридному схрещуванні розщеплення за кожною ознакою відбувається незалежно від інших.Тобто дигібридне схрещування за умови,що один з алельних генів повністю домінує над іншим ,становить,по суті, два моногібридних ,які ніби накладаються одне на одне ,тригібридне-три і т.д.

Див. також[ред. | ред. код]