Морфологія рослин

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ботаніка
Ця стаття є частиною тематичної серії статей із ботаніки
Шаблон ШаблониКатегорія Категорія Портал

Морфологія рослин (грец. морфа — форма; логос — слово, вчення) вивчає як зовнішні форми так і внутрішні структури, які сприймаються безпосередньо людським оком або за допомогою спеціальних інструментів (лупи, світлового або електронного мікроскопа). Цей розділ можна також назвати структурною ботанікою. Морфологія складає первісну і цілком необхідну основу для всіх інших ботанічних дисциплін. У зв'язку з цим вивчення курсу ботаніка розпочинається саме з морфології.

Морфологія в свою чергу включає ряд розділів, морфологічних за своєю суттю:

 • Цитологія (грец. китос (цитос) посудина, клітина) вивчає будову і життєдіяльність клітин.
 • Гістологія рослин (грец. гістос — тканина) вивчає рослинні тканини і їх розподіл в органах рослин.
 • Зазвичай як окремий розділ виділяють анатомію рослин (грец. анатомео — розрізаю), яка за допомогою мікроскопа вивчає внутрішню будову рослин і, таким чином, включає цитологію і гістологію. Окремим розділом анатомії є також гістохімія, яка за допомогою мікроскопа і хімічних реакцій встановлює розподіл різних речовин в клітинах і тканинах.

Як один з розділів структурної ботаніки історично відокремилась ембріологія рослин (грец. ембріон — зародок), яка вивчає зародження і ранні етапи розвитку рослинного організму.

Морфологія головними своїми методами має спостереження і опис. Проте її не можна віднести до чисто описових наук, оскільки вона широко застосовує експеримент, виясняючи вплив різних факторів (причин) на будову рослини.

Важливу роль у морфології відіграє порівняльний метод, тобто співставлення відповідних структур у ряду видів рослин, як нині живучих, так і вимерлих. Цей метод допомагає виясненню еволюційної історії окремих структур або видів рослин. Таким чином, всі структури рослин повинні вивчатись у їх розвитку, як індивідуальному, онтогенетичному (від грецького онто — суще, живе; генезис — народження), так і еволюційному, філогенетичному (від грецького філон — плем'я).

Джерела[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

 • Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин / М. І. Стеблянко [та ін.] ; ред. М. І. Стеблянко. - К. : Вища школа, 1995. - 384 с.: іл. - ISBN 5-11-004290-X
 • Ботаніка (морфологія рослин) в таблицях та схемах / Киричук Г. Є. [та ін.] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - 241 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 238-241. - 300 прим. - ISBN 978-966-485-114-2
 • Ботаніка. Практикум з анатомії та морфології рослин : [навч. посіб.] / Микола Барна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль : Терно-граф, 2014. - 303 с. : рис. - Бібліогр.: с. 301-303. - 300 прим. - ISBN 978-966-457-207-8
 • Морфологія і анатомія вищих рослин. Ч. 1. Клітина рослин : навч. посіб. / С. О. Волгін, А. І. Прокопів. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. - 110 с.
 • Морфологія рослин // Біологічний словник : 2-е вид. / за редакцією академіка АН УРСР К. М. Ситника, члена-кореспондента АН УРСР В. О. Топачевського. — К. : Головна редакція УРЕ, 1986. — С. 373.
 • Морфологія рослин / В. І. Парпан, Н. В. Кокар ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т природн. наук. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. - 331 с. : рис. - Бібліогр.: с. 315-321. - 300 прим. - ISBN 978-966-640-287-8
 • Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології / Ю. О. Войтюк [та ін.]. - К. : Фітосоціоцентр, 1998. - 215 с. - ISBN 966-7459-03-7
 • Морфологія та анатомія рослин / І. В. Гончаренко ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С. Макаренка. - Суми : СумДПУ, 2002. - 160 с.: рис. - Бібліогр.: с. 159. - ISBN 966-7413-91-8