Міфічні королі Британії

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Міфі́чні королі́ Брита́нії (англ. Mythical British kings) - перелік легендарних королів Британії, наведений Джефрі Монмутським у його творі Historia Regum Britannie (1136). Джефрі Монмутський сконструював велику казкову історію британців, яка частково базується на роботах істориків раннього Середньовіччя Гільда, Неннія і Беди, валлійській генеалогії, життєписах святих, частково на втрачених або невідомих джерелах та його власній багатій уяві. Частина королів, описаних Джефрі Монмутським, існували та правили насправді, проте автор збагатив історію їх життя вигаданими подіями.

Походження[ред.ред. код]

Історія Джефрі Монмутського починається з прибуття у Британію вигнаного троянського принца Брута Троянського, нащадка Енея.

Таблиця міфічних володарів Британії[ред.ред. код]

Нижче наведено таблицю міфічних королів і королев Британії. Після перекладених українською мовою імен правителів вказано їхнє оригінальне латинське або англійське написання (наприклад: "Локрін (Locrinus)"). Після цього часто вказуються роки (наприклад: "Каравзіус (Carausius) (286-293 до н.е.)") або тривалість (наприклад: "Брут I Троянський (Brutus I, Brutus of Troy) (24 роки)") правління. Знаком "/" у таблиці замінено слово "або" (наприклад, "682/689" означає "682 або 689 рік").

  • Примітка: оскільки в таблиці йдеться про міфічних і/або легендарних королів прадавніх часів, то роки, вказані тут, є приблизними, і їх не можна вважати абсолютно достовірними, як і правдивість існування самих правителів.
  • Гамбер - річка на сході Англії.
Королівство
Англія Шотландія Уельс Корнуол
Брут I Троянський (Brutus I, Brutus of Troy) (24 роки) Кориней (Corineus)
Локрін (Locrinus) (10 років) Албанакт (Albanactus) Камбер (Kamber, Camber) Королева Ґвендолен (Queen Gwendolen)
Королева Ґвендолен (Queen Gwendolen) (15 років)
Маддан (Maddan) (40 років) Королева Ґвендолен (Queen Gwendolen)
Мемпріціус (Mempricius) (20 років)
Ебравк (Ebraucus) (39 років)
Брут II Зелений Щит (Brutus II Greenshield) (12 років)
Лейл (Leil) (25 років)
Руд Гуд Гудібрас (Rud Hud Hudibras) (39 років)
Бладуд (Bladud) (20 років)
Лейр (Leir) (54 роки)
Дочки короля Лейра (Leir) - Ґонеріл (Goneril) і Реґан (Regan), які відібрали владу в батька, та їхні чоловіки - герцоги Маґлаунус (Maglaunus) і Генвінус (Henuinus) (3 роки)
Лейр (Leir) (повернення на трон) (3 роки)
Королева Корделія (Queen Cordelia) (5 років)
Марґан I (Marganus I) (північніше Гамбера) та Кунедаґіус (Cunedagius) (південніше Гамбера) (2 роки)
Кунедаґіус (Cunedagius) (33 роки)
Рівалло (Rivallo)
Ґурґустіус (Gurgustius)
Сісілліус I (Sisillius I)
Яґо (Jago)
Кімарк (Kimarcus)
Ґорбодук (Gorboduc)
Війна між Феррексом (Ferrex) і Поррексом І (Porrex I)
Поррекс I (Porrex I)
Громадянська війна; Британію поділено між п'ятьма королями
Піннер (Pinner) Статерій (Staterius) Рудавк (Rudaucus) Клотен (Cloten)
Дунвалло Молмутський (Dunvallo Molmutius)
Дунвалло Молмутський (Dunvallo Molmutius) (40 років)
Бренній (Brennius) (північніше Гамбера) та Белін (Belinus) (південніше Гамбера) (5 років)
Белін (Belinus)
Ґурґуйт Барбтрук (Gurguit Barbtruc)
Ґвітелін (Guithelin)
Королева Марсія (Queen Marcia) (регент, 5 років)
Сісілліус II (Sisillius II) (6 років)
Кінаріус (Kinarius)
Даніус (Danius)
Морвід (Morvidus)
Ґорбоніан (Gorbonianus)
Арчґалло (Archgallo)
Елідур (Elidurus) (5 років)
Арчґалло (Archgallo) (знову) (10 років)
Елідур (Elidurus) (знову)
Передур (Peredurus) (північніше Гамбера) та Інґеніус (Ingenius) (південніше Гамбера) (7 років)
Передур (Peredurus)
Елідур (Elidurus) (знову)
Син Ґорбоніана
Марґан II (Marganus II)
Енніонус (Enniaunus)
Ідвалло (Idvallo)
Руно (Runo)
Ґереннус (Gerennus)
Кателлус (Catellus)
Міллус (Millus)
Поррекс II (Porrex II)
Черін (Cherin)
Фулґеніус (Fulgenius)
Едадус (Edadus)
Андраґіус (Andragius)
Уріанус (Urianus)
Еліуд (Eliud)
Кледавк (Cledaucus)
Клотенус (Clotenus)
Ґурґінтіус (Gurgintius)
Меріанус (Merianus)
Бледудо (Bledudo)
Кап (Cap)
Оенус (Oenus)
Сісілліус III (Sisillius III)
Белдґабред (Beldgabred)
Арчмейл (Archmail)
Елдол (Eldol)
Редон (Redon)
Редечіус (Redechius)
Самуїл Пенессіл (Samuil Penessil)
Пір (Pir)
Капоїр (Capoir)
Діґвейлус (Digueillus)
Гелі (Heli) (40 років)
Луд (Lud)
Кассібелан (Cassibelanus, Cassivellaunus)
Тенвантій (Tenvantius, Tasciovanus)
Кимбелін (Kimbelinus, Cunobeline)
Ґвідеріус (Guiderius)
Арвіраґус (Arviragus, Arvirargus)
Маріус (Marius)
Койлус (Coilus)
Луціус/Луцій (Lucius) (помер у 156 році)
Війна між Северусом (Луцієм Септимієм Севером) (Lucius Septimius Severus) і Сулґеніусом (Sulgenius)
Ґета (Geta), Бассіанус (Каракалла) (Bassianus/Caracalla) (лютий 211-грудень 211/лютий 212)
Бассіанус (Каракалла) (Bassianus/Caracalla) (грудень 211/лютий 212-квітень 217)
Каравзіус (Carausius) (286-293)
Аллектус (Allectus) (293-296)
Асклепіодотус (Юлій Асклепіодот) (Julius Asclepiodotus)
Коел (Coel)
Констанцій I Хлор (Constantius I Chlorus) (помер у 306 році)
Константин I Великий (Constantine I, Constantine the Great) (306-337)
Октавіус (Octavius)
Трагерн (Trahern)
Октавіус (Octavius) (знову)
Максиміанус (Maximianus) (пізніше з Діонотусом (Dionotus) як регентом) (383/384-388) Карадок (Caradocus), потім Діонотус (Dionotus)
Ґрасіанус (Gracianus)
Кінець римського правління в Британії
Константин II (Constantine II) (337-340)
Констанс (Constans) (340-350)
Вортіґерн (Vortigern)
Вортімер (Vortimer)
Вортіґерн (Vortigern) (повернення на трон)
Авреліус Амброзіус (Aurelius Ambrosius)
Утер Пендраґон (Uther Pendragon) Герцог Ґорлуа; після його смерті - Утер Пендраґон (Uther Pendragon)
Артур (Arthur) тощо) (помер у 537 році)
Константин III (Constantine III) (537-540)
Авреліус Конанус (Aurelius Conanus) (540-542)
Вортіпорус (Vortiporus) (542-546)
Малґо (Malgo) (Ґвінед; 546-547)
Кередік (Keredic)
Окупація Англії саксами на чолі з африканським царем Ґормундом
Троє саксонських тиранів Кередік (Keredic) (помер у 616 році)
Кадван (Cadvan) (південніше Гамбера), Етельфрід (північніше Гамбера)
Кадваллон (Cadwallon, Cadwallo) (48 років)
Кадвалладр (Cadwallader) (помер у 682/689 році)

Перші правителі[ред.ред. код]

Корнуольська династія[ред.ред. код]

Громадянська війна п'яти королів[ред.ред. код]

Корнуольська династія[ред.ред. код]

Бібліографія[ред.ред. код]

  • John Morris. The Age of Arthur: A History of the British Isles from 350 to 650. Barnes & Noble Books: New York. 1996 (originally 1973). ISBN 0-7607-0243-8
  • John Jay Parry and Robert Caldwell. Geoffrey of Monmouth in Arthurian Literature in the Middle Ages, Roger S. Loomis (ed.). Clarendon Press: Oxford University. 1959. ISBN 0-19-811588-1
  • Brynley F. Roberts, Geoffrey of Monmouth and Welsh Historical Tradition, Nottingham Medieval Studies, 20 (1976), 29—40.
  • J.S.P. Tatlock. The Legendary History of Britain: Geoffrey of Monmouth's Historia Regum Britanniae and its early vernacular versions. University of California Press. Berkeley. 1950.