Національне агентство з питань запобігання корупції

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Національне агентство з питань запобігання корупції
(НАЗК)
Logo of the National agency on corruption prevention of Ukraine.svg
Загальна інформація
Країна Україна
Дата створення 18 березня 2015
Керівництво діяльністю здійснює Верховна Рада України (відповідальність та підконтрольність),
Кабінет Міністрів України (підзвітність)
Штаб-квартира Київ, бульвар Дружби народів, 28[1]
Кількість співробітників до 311
Річний бюджет 758.37 млн. (2019)[2]
Голова Наталія Новак
ЄДРПОУ 40381452
Офіційний сайт

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Створення Національного агентства було передбачене Законом України «Про запобігання корупції», прийнятим 14 жовтня 2014 року. Закон уведений у дію з 26 квітня 2015 року.

Національне агентство з питань запобігання корупції має превентивну[ru] функцію, зокрема щодо перевірки декларацій державних службовців і стилю їх життя, розкриття будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою. Запуск роботи антикорупційного агентства є однією з вимог Європейського Союзу щодо безвізового режиму з Україною[3].

Засади статусу[ред. | ред. код]

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, Національне агентство з питань запобігання корупції створена як спеціалізований превентивний антикорупційний орган. Такий підхід дозволить забезпечити виконання рекомендації І Групи держав проти корупції (GRECO), наданої за результатами Спільних Першого та Другого раундів оцінювання, а також відповідних рекомендацій експертів Європейської Комісії в рамках реалізації Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стане інструментом імплементації в національне законодавство положень статті 6 Конвенції ООН проти корупції щодо забезпечення створення та функціонування органу з питань антикорупційної політики.

Національне агентство відповідальне перед Верховною Радою України і підзвітне Кабінету Міністрів України.

Національне агентство утворюється Кабінетом Міністрів України.

До складу Національного агентства входить п'ять членів[⇨], які є державними службовцями.

Члени Національного агентства призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України строком на чотири роки за результатами конкурсу. Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду понад два строки підряд.

Голова Національного агентства обирається строком на два роки з числа її членів. Одна й та ж особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.

Основною формою роботи Національного агентства є засідання, що проводяться не рідше одного разу на тиждень. Рішення приймаються більшістю голосів від загального складу агентства.

Функції Національного агентства[ред. | ред. код]

Засідання НАЗК

На Національне агентство покладаються такі функції:

 1. проведення аналізу:
 2. розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки ефективності виконання Антикорупційної стратегії;
 3. підготовка та подання в установленому законом порядку до Кабінету Міністрів України проекту національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики;
 4. підготовка пропозицій щодо формування та реалізації антикорупційної політики, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;
 5. організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції;
 6. здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб;
 7. координація та надання методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, в тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм;
 8. здійснення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 9. забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
 10. затвердження правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 11. координація в межах компетенції, методичне забезпечення та здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
 12. погодження антикорупційних програм державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, розробка типової антикорупційної програми юридичної особи;
 13. внесення керівникам державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, в яких передбачена наявність уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, подань щодо призначення керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб);
 14. здійснення співпраці із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону (викривачі), вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, у зв'язку з таким інформуванням;
 15. організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадових осіб місцевого самоврядування;
 16. надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб;
 17. інформування громадськості про здійснювані заходи щодо запобігання корупції, реалізація заходів, спрямованих на формування у свідомості громадян негативного ставлення до корупції;
 18. залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики;
 19. координація виконання міжнародних зобов'язань у сфері формування та реалізації антикорупційної політики, співпраця з державними органами, неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями в межах своєї компетенції;
 20. обмін інформацією з компетентними органами та іноземних держав та міжнародними організаціями;
 21. інші повноваження, визначені законом.

Права Національного агентства[ред. | ред. код]

Голосування членів НАЗК

Національне агентство з метою виконання покладених на неї повноважень має такі права:

 1. одержувати в установленому порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 2. мати прямий доступ до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, користуватися державними, в тому числі урядовими системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
 3. залучати у встановленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
 4. створювати комісії та робочі групи, організовувати конференції, семінари і наради з питань запобігання і протидії корупції;
 5. приймати з питань, що належать до її компетенції, обов'язкові для виконання нормативно-правові акти;
 6. отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції», проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення вимог цього Закону;
 7. проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, зокрема щодо підготовки та виконання антикорупційних програм;
 8. вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом;
 9. отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених цим Законом, щодо достовірності відомостей, зазначених у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 10. звертатися до суду із позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів, укладених внаслідок вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення;
 11. затверджувати методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів владі, проводить аналіз антикорупційних програм органів влади та надавати обов'язкові для розгляду пропозиції до таких програм;
 12. ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, надсилати до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень;
 13. інші права, передбачені законом.

Приписи Національного агентства є обов'язковими для виконання.

Уповноважені особи і підрозділи Національного агентства[ред. | ред. код]

Національне агентство взаємодіє з державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування через уповноважені підрозділи (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.

Уповноважені особи Національного агентства мають право:

 • безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
 • вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;
 • отримувати в межах своєї компетенції письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
 • відповідно до розподілу обов'язків складати протоколи про адміністративні правопорушення у справах, що належать до компетенції Національного агентства;
 • представляти агентство в судах в порядку, встановленому законом.

Завданнями уповноважених підрозділів є:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням;
2) виявлення ризиків вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб відповідного органу, внесення керівнику відповідного органу пропозицій щодо їх усунення;
3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання законодавства щодо запобігання і протидії корупції;
4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, що були вжиті для його врегулювання;
5) надання допомоги у заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
6) інформування керівника відповідного органу, Національного агентства та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Апарат[ред. | ред. код]

Протягом перехідного періоду інституційного перезавантаження Агентства обов'язки його керівника виконує Новак Наталія Василівна (з 20 жовтня 2019 року)[4].

Члени Агентства
ПІБ Дата призначення Примітки
Мангул Олександр Анатолійович 17 січня 2018[5] Голова Нацагентства з 28 березня 2018[6] по 20 жовтня 2019[4]
Патюк Станіслав Станіславович 17 січня 2018[7] Заступник Голови Нацагентства з 28 березня 2018[6]
Серьогін Олександр Юрійович 15 серпня 2017[8]
Корчак Наталія Миколаївна 11 грудня 2015[3] Голова Нацагентства з 28 березня 2016[9] по 28 березня 2018[6]
Скопич Олександр Дмитрович 11 грудня 2015[3]
Члени НАЗК
Наталія Новак
Олександр Мангул
Станіслав Патюк
Наталія Корчак
Олександр Скопич
Олександр Серьогін

Авторам законопроекту найбільш оптимальним видавався підхід, за якого орієнтовна штатна чисельність працівників апарату Національного агентства складатиме 250 осіб. Кабмін затвердив граничну чисельність штату в 311 держслужбовців[10].

Колишні члени
ПІБ Дата призначення Дата звільнення Примітки
Чумак Віктор Васильович 11 грудня 2015[3] 24 лютого 2016[11] Відмовився від членства у НАЗК[12][13]
Рябошапка Руслан Георгійович 16 березня 2016[14] 14 червня 2017[15] Подав у відставку 9 червня 2017 — після того, як інші члени відкинули його власний план виведення установи з кризи[16][17]
Радецький Руслан Станіславович 16 березня 2016[14] 18 серпня 2017[18] Подав заяву про відставку після притягнення до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення та обшуків у службовому кабінеті[19][20][21]
Колишні члени НАЗК
Віктор Чумак
Руслан Рябошапка

Громадська рада[ред. | ред. код]

Громадська рада при НАЗК сформована 24 лютого 2017 року[22], затверджена Кабміном 5 квітня[23].

Діяльність Національного агентства[ред. | ред. код]

Початок діяльності[ред. | ред. код]

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про створення Національного агентства з питань запобігання корупції 18 березня 2015 року[24].

28 серпня 2015 року були визначені 4 представники громадськості, які обиратимуть членів Нацагентства з питань запобігання корупції — Андрій Марусов, Леся Шевченко, Віктор Шлінчак та Віктор Таран[25] До складу комісії також увійшли представник Президента України у Кабінеті Міністрів Олександр Данилюк, голова Нацдержслужби Костянтин Ващенко[26], представник від Верховної Ради, доцент НаУКМА Володимир Сущенко[27].

11 грудня були призначені перші три з п'яти його членів, що (як вважає Уряд) достатньо для початку роботи[3]. Водночас, очільник Transparency International Україна та низка антикорупційних організацій незадоволені процедурою вибору[28][29].

Очікувалося, що Агентство запрацює до кінця 2015 року[26][30], проте цього не сталося, що викликало розчарування Євросоюзу[31]. ЄС очікує на початок роботи Агентства до кінця першого кварталу 2016 року[32].

16 березня 2016 Уряд призначив за рекомендацією конкурсної комісії ще двох членів Агентства. За виключенням Віктора Чумака, який відмовився від посади, загальна кількість членів досягла чотирьох. Це дало можливість Агентству почати роботу[33].

Очікувалося, що повноцінно НАЗК запрацює у липні 2016 року[34]. Але про офіційний запуск роботи НАЗК відбувся лише 15 серпня 2016[35][36].

Атестація системи захисту реєстру декларацій[ред. | ред. код]

12 серпня 2016, за два дні до запланованого запуску Єдиного державного реєстру деклараційДержавна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України оголосила про відмову в сертифікації системи захисту інформації (КСЗІ) цього реєстру[37]. Важливість своєчасного запуску цього реєстру обумовлена неможливістю повноцінної роботи НАЗК та зобов'язаннями України перед ЄС в рамках переговорів про безвізовий режим.

Підготовка до атестації велася протягом останніх трьох місяців до дати запуску, що була запланована на 15 серпня. 28 липня 2016 року НАЗК затвердило експертною організацією ТОВ «Криптософт». Але виявилося, що це та сама організація, що розробляла КЗСІ. Тому 2 серпня 2016 року Держспецзв'язку наполіг на призначенні експертизи своєю дочірньою організацією «Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам» (ДЦКЗ)[38]. Технічне завдання на побудову КСЗІ було передано розробнику програмного продукту (ТОВ «Міранда»).

Протягом першої половини серпня неодноразово висловлювалися підозри у навмисному саботажі запуску системи[39][40][41][42][43][44][45][46][47].

14 серпня голова НАЗК прийняла рішення про запуск системи з 00:00 годин 15 серпня, незважаючи на відсутність сертифікату — у «режимі дослідної експлуатації». Це дозволило б уникати кримінального покарання за подання неправдивих відомостей у деклараціях, адже відомості з несертифікованої системи не матимуть доказової сили в суді[48][49][50][51].

Зважаючи на суспільний резонанс, доступ до системи був тимчасово припинений[52]. Остаточний перезапуск системи відбувся 1 вересня[53] — після усунення зауважень Держспецзв'язку[54] та політичної заяви Президента[55].

Перевірка фінансування політичних партій[ред. | ред. код]

Починаючи з 2017 року політичні партії, які отримують державне фінансування, зобов'язані пройти зовнішній незалежний фінансовий аудит звітності про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

За результатами перевірки звітів політичних партій, в НАЗК складено 62 протоколи про адміністративні правопорушення. В ході перевірки у 12 звітах політичних партій виявлено ознаки кримінальних правопорушень[56]. Поліцією відкрито 6 кримінальних проваджень[57].

Конкретні результати діяльності[ред. | ред. код]

За рік роботи було перевірено всього 91 декларацію з півтора мільйона, що викликає невдоволення як всередині країни, так і зі сторони ЄС[58][59][60]. Досі не введено автоматизований режим перевірки декларацій, усі декларації перевіряються в ручному режимі.

З метою поліпшити ефективність своєї роботи НАЗК співпрацює з експертами Антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні (EUACI). У 2017 році Агентство стало бенефіціаром цієї міжнародної структури[61][62].

Критика, внутрішні чвари[ред. | ред. код]

За перший рік роботи Агентству не вдалося якісно налагодити систему електронного декларування, внаслідок чого реєстр не працював упродовж декількох днів перед закінченням кампанії декларування в березні 2017 року («друга хвиля»)[63]. НАЗК також надто повільно перевіряло декларації найвищих посадовців, не створена автоматизована система перевірки декларацій.

Критику також викликають великі суми премій членам НАЗК, які вони самі собі встановлюють[64].

У спільній заяві впливові громадські організації Трансперенсі Інтернешенл Україна, АвтоМайдан, Центр протидії корупції та Антикорупційна група Реанімаційного пакету реформ назвали керівництво Агентства «некомпетентним» і закликали до його відставки[65].

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман увійшов у публічну дискусію з головою НАЗК Наталією Корчак на засіданні Уряду 29 березня 2017 року, спонукаючи її до відставки[66]. Незважаючи на це, Корчак відмовилася складати повноваження[67].

Член НАЗК Руслан Рябошапка також вважає, що Наталія Корчак не відповідає займаній посаді за своїми діловими якостями і що орган під її керівництвом прийшов до «напіврозвалу»[68]. В подальшому конфлікт між ними не вщухав[69][70][71].

У листопаді 2017 голова департаменту НАЗК Ганна Соломатіна виступила з викривальними заявами про те, що орган повністю керується з Адміністрації Президента, його використовують для розправи над неугодними політиками та покривання лояльних до влади чиновників, існують факти фальсифікацій висновків НАЗК щодо перевірки е-декларацій (результати перевірок були негативними, а висновки затверджували позитивні)[58].

2018 року кілька антикорупційних організацій закинули НАЗК у тому, що агентство затягує перевірку декларації народного депутата Андрія Павелка. Нардеп за сумісництвом є головою Федерації футболу України та фігурує в матеріалах НАБУ в корупційній справі. Активісти переконували, що голова агентства Мангул має дружні відносини з Павелком[72].

Див. також[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Про передачу нежитлових приміщень у м. Києві до сфери управління Національного агентства з питань запобігання корупції: Розпорядження КМУ від 27 квітня 2016 р. № 329-р Архівовано 27.05.2016
 2. Розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік (документ .xls), лист «dod3», рядок 615 — офіційний сайт Верховної Ради України
 3. а б в г д Уряд призначив на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції, обраних конкурсною комісією / ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ, 11.12.2015 | 17:14 Архівовано 12.12.2015
 4. а б Уряд затвердив Державну програму розвитку українських Карпат до 2022 року та ухвалив низку кадрових рішень. Урядовий портал. 20 жовтня 2019. Процитовано 20 жовтня 2019. 
 5. Про призначення Мангула О. А. членом Національного агентства з питань запобігання корупції: Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 17.01.2018 № 31-р
 6. а б в НАЗК обрало собі нового голову / УП, 28 березня 2018
 7. Про призначення Патюка С. С. членом Національного агентства з питань запобігання корупції: Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 17.01.2018 № 30-р
 8. Конкурсна комісія обрала нового члена НАЗК / УП, 15 серпня 2017
 9. Схвалено першочергові заходи із забезпечення функціонування Національного агентства України з питань запобігання корупції / Держінформ'юст, 28-03-2016 Архівовано 31.03.2016
 10. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 703 та від 5 квітня 2014 р. № 85: Постанова КМ України від 30 березня 2016 р. № 244
 11. Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2015 р. № 1285: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 136-р Архівовано 03.03.2016
 12. «Більшість схиляється до того, що працювати мені там [у НАЗК] не дадуть. І невідомо, коли воно запрацює»

  Віктор Чумак відмовився від членства в «БПП» та НАЗК / Слово і діло, 28 січня 2016, 16:49
 13. Яценюк попросив Чумака повернутися в НАЗК. Той відмовився / УП, 24 лютого 2016, 14:15
 14. а б В НАЗК дообрали двох членів. Агенція може розпочати роботу. Українська правда. Процитовано 2016-03-16. 
 15. Відставка члена НАЗК Рябошапки: Кабмін ухвалив рішення / 24 канал, 14 червня 2017
 16. «НАЗК як інструмент боротьби з корупцією не використовується за призначенням»

  Представник НАЗК Рябошапка подав у відставку / ЗІК, 9 червня 2017
 17. Представник НАЗК Рябошапка подав у відставку / ЗІК, 9 червня 2017
 18. КАБМІН ЗВІЛЬНИВ ЧЛЕНА НАЦАГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ / ТСН, 19 серпня 2017
 19. Заступника голови Нацагентства із запобігання корупції оштрафували за корупцію / Zaxid.net, 3 серпня 2017
 20. ПОЛІЦІЯ СКЛАЛА ПРОТОКОЛ НА ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ НАЗК ЧЕРЕЗ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ / ТСН, 12 травня 2017
 21. У БУДІВЛІ НАЗК ВІДБУВАЮТЬСЯ ОБШУКИ / ТСН, 15 червня 2017
 22. Сформовано склад Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції / Урядовий портал, 24.02.2017 Архівовано 04.03.2017
 23. Кабмін затвердив склад громадської ради при НАЗК / УП, 5 квітня 2017
 24. Уряд створив Національне агентство з питань запобігання корупції / Радіо Свобода, 18.03.2015
 25. Урядовий портал :: Визначено чотирьох представників громадськості, які обиратимуть членів Нацагентства з питань запобігання корупції. www.kmu.gov.ua. Процитовано 2015-09-10. 
 26. а б До кінця року має з'явитися Національне агентство з питань запобігання корупції - Голос України: Інформаційний портал. golosukraine.com. Архів оригіналу за 2015-12-23. Процитовано 2015-09-10. 
 27. Викладач НаУКМА Володимир Сущенко став представником від Верховної Ради. НаУКМА. Процитовано 2016-02-20. 
 28. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ TRANSPARENCY INTERNATIONAL УКРАЇНА: Я НЕ ГРАТИМУ З УРЯДОВИМИ ШУЛЕРАМИ / Transparency International Україна, 14.12.2015
 29. Уряд винен у провалі створення агентства із запобігання корупції — активісти / Центр протидії корупції, 14/12/15
 30. Нацагентство по противодействию коррупции заработает к концу года / Юрлига, 18:00 21.05.15
 31. Томбінські: Побороти корупцію в Україні — питання лише політичної волі / Укрінформ, 20.02.2016
 32. Transparency International: ЄС може відмовитись від безвізового режиму з Україною через корупцію / depo.ua, 05 січня 2016
 33. Уряд призначив ще двох членів НАЗК. Україна виконала останній критерій для отримання безвізового режиму з ЄС / КМУ, 16.03.2016 | 18:45 Архівовано 17.03.2016
 34. Агентство по предотвращению коррупции заработает в июле / ЮрЛига, 09.06.2016
 35. НАЗК ухвалило рішення про офіційний початок своєї роботи. Українська правда. Процитовано 2016-08-14. 
 36. В Україні офіційно запрацювала система е-декларування. Українська правда. Процитовано 15 серпня 2016. 
 37. Держспецзв'язок відмовив у атестації е-декларування. Українська правда. Процитовано 2016-08-13. 
 38. Електронні декларації, що є умовою безвізу, зривають через "захист інформації". Європейська правда. Процитовано 2016-08-13. 
 39. В ООН здивовані затримкою e-декларування нібито через "питання безпеки". Європейська правда. Процитовано 2016-08-13. 
 40. Сотрудник ПРООН сообщил об отказе системы резервного питания в дата-центре, где хранятся госреестры. AIN.UA. Процитовано 2016-08-13. 
 41. Експерт: Проблеми з програмним забезпеченням для е-декларацій - фіктивні. Європейська правда. Процитовано 2016-08-13. 
 42. Transparency International вимагає від України не відкладати е-декларування. Європейська правда. Процитовано 2016-08-13. 
 43. Член НАЗК звинуватив Держспецзв'язок в саботажі е-декларування. Європейська правда. Процитовано 2016-08-13. 
 44. В НАЗК кажуть про фіктивність зауважень, через які зупинили е-декларування. Європейська правда. Процитовано 2016-08-13. 
 45. В НАЗК кажуть про фіктивність зауважень, через які зупинили е-декларування. Європейська правда. Процитовано 2016-08-13. 
 46. Порошенко вимагає дозволити e-декларування, попри "недоліки системи". Європейська правда. Процитовано 2016-08-13. 
 47. Гройсман обурений зривом е-декларування, погрожує наслідками. Європейська правда. Процитовано 2016-08-13. 
 48. Е-ДЕКЛАРАЦІЇ ЗАПРАЦЮЮТЬ ОПІВНОЧІ ПОПРИ ВІДСУТНІСТЬ ЗАХИСТУ ДАНИХ. Європейська правда. Процитовано 2016-08-14. 
 49. В Україні офіційно запрацювала система е-декларування / УП, 15 серпня 2016
 50. ЗАЯВА: АНТИКОРУПЦІЙНА ГРУПА РПР ЗАСТЕРІГАЄ УРЯД ТА ПРЕЗИДЕНТА ЩОДО НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УКРАЇНИ ІЗ ЗАПУСКУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРУВАННЯ / Transparency International Україна, 13.08.2016
 51. Сергій Сидоренко. Хто зірвав електронне декларування статків: хронологія та документи / Європейська правда, 14 серпня 2016
 52. НАЗК припиняє доступ до системи е-декларування до 1 вересня / НАЗК, 23 серпня 2016
 53. НАЗК запустило в промислову експлуатацію системи е-декларацій / Європейська правда, 31 серпня 2016
 54. Держспецзв'язок надав атестат для е-декларування, система готова до експлуатації / Європейська правда, 31 серпня 2016
 55. Порошенко пообіцяв атестацію е-декларування / Європейська правда, 31 серпня 2016
 56. Партійні звіти: НАЗК склало 62 протоколи про правопорушення / Укрінформ, 10.02.2017
 57. Поліція знайшла порушення в фінансових звітностях 6 партій, — Корчак / ІнА «Українські Новини», 02.03.2017
 58. а б Братущак О. Викривальниця НАЗК vs «куратор» з Банкової / УП, 15 листопада 2017
 59. За рік НАЗК перевірило 91 декларацію із 1,5 млн — Соломатіна / Дзеркало тижня, 15 листопада 2017
 60. Єврокомісар: Україна недопрацьовує у боротьбі з корупцією, терпіння вичерпується / ЄП, 16 листопада 2017
 61. НАЗК та Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні обговорили подальшу співпрацю. https://nazk.gov.ua. Національне агентство з питань запобігання корупції. 31 Січня 2018. Архів оригіналу за 20 квітня 2018. Процитовано 19 квітня 2018. 
 62. Керівний комітет. https://euaci.eu/ua/. EUACI — Антикорупційна ініціатива Євросоюзу в Україні. Процитовано 19 квітня 2018. 
 63. Проблеми з реєстром е-декларацій: винні всі? / Радіо Свобода, 29 березня 2017
 64. У НАЗК Корчак заробляє близько 100 тисяч, премії сягають 450 % / УП, 19 листопада 2017
 65. За провал е-декларування Уряд має звільнити керівництво НАЗК — активісти. Заява від 29.03.2017
 66. Гройсман закликає Корчак і решту НАЗК піти у відставку / УП, 29 березня 2017
 67. КОРЧАК РІЗКО ВІДРЕАГУВАЛА НА ВІДЧИТУВАННЯ З БОКУ ГРОЙСМАНА / ТСН, 29 березня 2017
 68. Рябошапка: НАЗК врятує відставка Корчак, але ніхто не планує звільнятися / УП, 29 березня 2017
 69. Член НАЗК звинуватив Корчак у перевищенні повноважень / УП, 30 травня 2017
 70. Конфлікт у НАЗК: Корчак каже, що Рябошапці не вистачає освіти / УП, 31 травня 2017
 71. Голова НАЗК погано справляється зі своїми обов'язками, — Руслан Рябошапка / ЗІК, 9 червня 2017
 72. Новий «рекорд» України. Чиновники НАЗК розтягнули перевірку декларації нардепа. ТСН.ua (uk). 2018-09-11. Процитовано 2018-10-04.