Національна служба посередництва і примирення

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Національна служба посередництва і примирення
(НСПП)
Загальна інформація
Країна Україна Україна, Київ
Дата створення 17 листопада 1998 року
Штаб-квартира 01024, м. Київ,
вул. Басейна, 1/2-А,
4-й пов.
Річний бюджет 43 796 500 ₴[1]
Голова Національної служби посередництва і примирення Кухнюк Дмитро Володимирович
Ключові документи Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
Положення про Національну службу посередництва і примирення
Закон України "Про соціальний діалог в Україні"
Код ЄДРПОУ 21709530
nspp.gov.ua
Map

Національна служба посередництва і примирення (далі — НСПП) є постійно діючим державним органом, створеним Президентом України для сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів).

Статус[ред. | ред. код]

 • НСПП очолює голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України;
 • Голова НСПП має заступників, у тому числі одного першого;
 • НСПП складається з висококваліфікованих фахівців та експертів з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) і має свої відділення в Автономній Республіці Крим та областях;
 • Рішення НСПП мають рекомендаційний характер і повинні розглядатися сторонами колективного трудового спору (конфлікту) та відповідними центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;
 • НСПП фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.;
 • Положення про Національну службу посередництва і примирення затверджується Президентом України.

До компетенції НСПП належить:

 • здійснення реєстрації висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів);
 • аналіз вимог, виявлення та узагальнення причин колективних трудових спорів (конфліктів), підготовка пропозицій для їх усунення;
 • підготовка посередників та арбітрів, які спеціалізуються на вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);
 • формування списків арбітрів та посередників;
 • перевірка, в разі необхідності, повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);
 • посередництво у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);
 • залучення до участі в примирних процедурах народних депутатів України, представників державної влади, місцевого самоврядування.

Національна служба посередництва і примирення та її відділення проводять оцінку відповідності критеріям репрезентативності, підтвердження репрезентативності профспілок, їх організацій та об`єднань, організацій роботодавців та їх об`єднань для участі в колективних переговорах з укладення генеральної, галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, обрання (делегування) представників до тристоронніх або двосторонніх органів соціального діалогу, участі в міжнародних заходах.

Національна служба посередництва і примирення та її відділення за результатами оцінки відповідності критеріям репрезентативності і підтвердження репрезентативності приймають відповідні рішення згідно із Законом України "Про соціальний діалог в Україні" і ведуть реєстр суб`єктів сторони профспілок та сторони роботодавців.

Основними завданнями НСПП є:

 • сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними;
 • прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню;
 • здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та трудових відносин в Україні;
 • здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);
 • підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин.

НСПП відповідно до покладених на неї завдань:

 1. вивчає та узагальнює причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) і можливі їх наслідки на національному, територіальному і галузевому рівнях, виробляє пропозиції щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів:
 2. здійснює реєстрацію висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів);
 3. аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює оцінку їх обґрунтування;
 4. сприяє встановленню контактів між сторонами колективного трудового спору (конфлікту);
 5. перевіряє в разі необхідності повноваження представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);
 6. консультує сторони колективного трудового спору (конфлікту) з питань:
 • компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання яких сприятиме його вирішенню;
 • застосування нормативно-правових актів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

7. за зверненням сторін колективного трудового спору (конфлікту) розглядає матеріали щодо колективного трудового спору (конфлікту) з метою його вирішення;

8. звертається у випадках, передбачених статтею 24 Закону України " Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" і коли рекомендації НСПП щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) сторонами не враховано, в установленому порядку із заявою до суду про вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

9. формує списки незалежних посередників та арбітрів;

10. на прохання сторін колективного трудового спору (конфлікту) пропонує їм кандидатури незалежних посередників та членів трудового арбітражу для залучення у примирних процедурах, координує роботу трудового арбітражу, направляє своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів, здійснює мониторинг стану виконання рішень примирних органів;

11. вивчає, узагальнює і поширює вітчизняний та іноземний досвід роботи щодо запобігання та врегулювання колективних трудових спорів (конфлікту);

12. залучає у разі необхідності до участі у примирних процедурах народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб;

13. забезпечує підготовку і підвищення кваліфікації незалежних посередників, арбітрів, які спеціалізуються на розгляді колективних трудових спорів (конфліктів);

14. узагальнює та вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

15. у межах своєї компетенції розробляє і затверджує положення, інструкції та інші нормативні акти щодо діяльності НСПП та здійснення примирних процедур;

16. здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності регіональних відділень;

17. взаємодіє у межах своєї компетенції з Офісом Президента України, іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України,

Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та

органами місцевого самоврядування, об`єднаннями роботодавців, профспілок, підприємствами, установами і організаціями;

18. координує вирішення сторонами колективного трудового спору (конфлікту) питань щодо організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи незалежних посередників, членів примирних комісій і трудового арбітражу;

19. інформує громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації, видає Бюлетень Національної служби посередництва і примирення;

20. сприяє підвищенню рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин щодо запобігання і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

НСПП має право:

 • брати участь у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) на всіх його стадіях;
 • координувати роботу трудового арбітражу, направляти своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів;
 • одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, професійних спілок, роботодавців та їх об`єднань, сторін колективних трудових спорів (конфліктів) інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на НСПП законом функцій;
 • попереджати сторони про порушення ними вимог чинного законодавства під час розгляду колективного трудового спору (конфлікту) та можливі наслідки таких порушень;
 • надсилати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту), реалізація яких належить до їх компетенції;
 • звертатися до органів прокуратури, правоохоронних органів, державних органів з нагляду за додержанням законодавства про працю з пропозиціями щодо здійснення заходів, спрямованих на додержання законодавства про працю, в тому числі щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Структура НСПП:

Центральний апарат НСПП:

 • Відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування;
 • Відділ правового забезпечення;
 • Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності та матеріального забезпечення;
 • Сектор управління персоналом;
 • Сектор з питань організаційної роботи та комунікації із сторонами соціального діалогу.

Відділення НСПП:

 • Відділення Національної служби посередництва і примирення у Вінницькій області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Житомирській області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Закарпатській області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Івано - Франківській області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Луганській області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Львівській області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Одеській області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Рівненській області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Сумській області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Тернопільській області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Харківській області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Херсонській області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернівецькій області
 • Відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області

Історія[ред. | ред. код]

 • Національна служба посередництва і примирення утворена відповідно до Закону України " Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (137/98-ВР).
 • Указом Президента України "Про утворення Національної служби посередництва і примирення" від 17 листопада 1998 року №1258/98 затверджено Положення про Національну службу посередництва і примирення.
 • Указом Президента України "Про призначення В. Руденка головою Національної служби посередництва і примирення" від 01 лютого 1999 року №107/99 головою Національної служби посередництва і примирення призначено Руденка Василя Миколайовича.
 • Указом Президента України "Про звільнення В. Руденка з посади голови Національної служби посередництва і примирення" від 31 жовтня 2006 року №910/2006 Руденка Василя Миколайовича звільнено з посади голови Національної служби посередництва і примирення згідно з поданою ним заявою.
 • Указом Президента України "Про призначення О.Окіса головою Національної служби посередництва і примирення" від 31 жовтня 2006 року №911/2006 головою Національної служби посередництва і примирення призначено Окіса Олександра Ярославовича.
 • Указом Президента України "Про звільнення О.Окіса з посади голови Національної служби посередництва і примирення" від 14 вересня 2022 року №648/2022 Окіса Олександра Ярославовича звільнено з посади голови Національної служби посередництва і примирення згідно з поданою ним заявою.
 • Указом Президента України "Про призначення Д.Кухнюка головою Національної служби посередництва і примирення" від 14 вересня 2022 року №649/2022 головою Національної служби посередництва і примирення призначено Кухнюка Дмитра Володимировича.

Керівник[ред. | ред. код]

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]