Нечітка множина

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Визначення[ред. | ред. код]

Нехай множина (класична). Нечітка множина A задається своєю функцією приналежності:


Якщо приймає значення {0, 1}, то множина — класична, в іншому випадку, така множина є нечіткою.

Носій нечіткої множини A — це


А множина рівня α (де α ∈ [0; 1]) це:


Тоді

А порожня множина , універсальна множина .

Можна казати, що — це ступінь належності елемента x до множини A.

Якщо , то нечіткі множини називають нечіткими числами.

Операції над нечіткими множинами[ред. | ред. код]

Домінування (Вміщення)[ред. | ред. код]

Нехай A і B — нечіткі множини на універсальній множині E.

Говорять, що A міститься в B, якщо ∀ x ∈ E µA(x) < µB(x).

Позначення: A ⊂ B.

Коли використовують термін "домінування", тобто у випадку якщо A ⊂ B, говорять, що B домінує A.

Рівність[ред. | ред. код]

A і B рівні, якщо ∀ x ∈ E µA(x) = µB(x).

Позначення: A = B.

Доповнення[ред. | ред. код]

Нехай µ = [0, 1], A і B - нечіткі множини, задані на E. A і B доповнюють один одного, якщо ∀ x ∈ Ε µA(x)= 1 - µB(x).

Позначення: або

Очевидно, що . (Доповнення визначене для µ = [0, 1], але очевидно, що його можна визначити для будь-якого впорядкованого M).

Доповнення нечіткої множини А позначається символом і визначається

Операція доповнення відповідає логічному запереченню.

Перетин[ред. | ред. код]

Перетин А і В позначається A ∩ B і визначається

Перетин відповідає логічній зв'язці «і». A∩B – найменша нечітка підмножина, яка міститься одночасно в A і B:

µA∩B(x)= µin(µA(x), µB(x)).

Об'єднання[ред. | ред. код]

Об'єднання нечітких множин А і В (А + В)

Об'єднання відповідає логічній зв'язці «або».

А ∪ В – найбільша нечітка підмножина, яка включає як А, так і В, з функцією приналежності:

µA ∪ B(x)= max(µA(x), µ B(x)).

Диз'юнктивна сума[ред. | ред. код]

А⊕B = (А - B) ∪ (B - А) = (А ∩ ) ∪ ∩ B) з функцією приналежності:

µA - B(x) = max {[min {µA(x), 1 - µB(x)}];

[min {1 - µA(x), µB(x)}] }

Добуток А і В позначається АВ і визначається[ред. | ред. код]

Піднесення до степеня[ред. | ред. код]

Концентрація (частковий випадок піднесення до степеня):[ред. | ред. код]

Розтягування (розмивання):[ред. | ред. код]

Чітке відображення[ред. | ред. код]

Нехай X і Y - дві заданих універсальних множини. Говорять, що наявна функція, визначена на X зі значенням у Y, якщо, у силу деякого закону f, кожному елементу відповідає елемент .

Коли функцію f : називають відображенням, значення , що вона приймає на елементі , звичайно називають образом елемента x.

Образом множини при відображенні називають множину тих елементів Y, що є образами елементів множини А.

Дане класичне визначення відображення, яке у теорії нечітких множин прийнято називати чітким відображенням.

Нечітке відображення[ред. | ред. код]

Нечітке відображення— це відображення[en] виду:


Нечіткі відображення задаються функціями приналежності образів нечітких множин.

Тобто, якщо — функція належності множини та нехай


Тоді функція належності множини B задається у вигляді:

Або:

Джерела[ред. | ред. код]

  • О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко (2011). Моделі та методи прийняття рішень. Київ. 
  • В. Я. Півкін, Є. П. Бакулін, Д. І. Кореньков; (2001). Нечіткі множини в системах управління: навч. посібник [Електронний ресурс].