Нотація Ландау

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Приклад використання нотації О-велике: , бо існують (наприклад, ) та (наприклад, ), такі, що для кожного .

Нотація Ландау — поширена математична нотація для формального запису асимптотичної поведінки функцій. Широко вживається в теорії складності обчислень, інформатиці та математиці.

Названа нотацією Ландау на честь німецького математика Едмунда Ландау, який популяризував цю нотацію.

Відношення «O»

[ред. | ред. код]

Означення для функцій дійсного (комплексного) аргументу

Через позначимо або . Нехай , і  — гранична точка множини . Через позначимо -окіл точки .

Функція називається підпорядкованою функції при , якщо існують дійсні додатні числа та такі, що для довільного виконується нерівність

Для функція називається підпорядкованою функції при , якщо існують дійсне додатнє число і дійсне такі, що для довільного виконується нерівність

Для функція називається підпорядкованою функції при , якщо існують дійсне додатнє число і дійсне такі, що для довільного виконується нерівність

Позначення: , або , .

Означення для функцій цілого невід'ємного аргументу

Нехай . Функція називається підпорядкованою функції якщо існують додатнє дійсне число і натуральне такі, що для довільного виконується нерівність

Позначення: або .

Також кажуть, що « зростає не швидше ніж » або « є асимптотичною верхньою оцінкою ».

Властивості

[ред. | ред. код]
 1. для довільного
 2. для довільного
 3. Якщо , то
 4. Якщо і , то
 5. Якщо то
 6. Якщо і то
 7. Якщо і то
 8. Якщо і то (транзитивність)

Відношення «Ω»

[ред. | ред. код]

Означення для функцій дійсного (комплексного) аргументу

Через позначимо або . Нехай , і  — гранична точка множини . Через позначимо -окіл точки .

Кажуть, що функція підпорядковує функцію при , якщо існують дійсні додатні числа та такі, що для довільного виконується нерівність

Для кажуть, що функція підпорядковує функцію при , якщо існують дійсне додатнє число і дійсне такі, що для довільного виконується нерівність

Для кажуть, що функція підпорядковує функцію при , якщо існують дійсне додатнє число і дійсне такі, що для довільного виконується нерівність

Позначення: , або , .

Означення для функцій цілого невід'ємного аргументу

Нехай . Кажуть, що функція підпорядковує функцію якщо існують додатнє дійсне число і натуральне такі, що для довільного виконується нерівність

Позначення: або .

Також кажуть, що « зростає не повільніше ніж » або « є асимптотичною нижньою оцінкою ».

Властивості

[ред. | ред. код]
 1. тоді й лише тоді, коли
 2. для довільного
 3. для довільного
 4. Якщо , то
 5. Якщо і , то
 6. Якщо то
 7. Якщо і то
 8. Якщо і то
 9. Якщо і то (транзитивність)

Відношення «Θ»

[ред. | ред. код]

Означення для функцій дійсного (комплексного) аргументу

Через позначимо або . Нехай , і  — гранична точка множини . Через позначимо -окіл точки .

Функція називається асимптотичною точною оцінкою функції при , якщо існують дійсні додатні числа та такі, що для довільного виконується нерівність

Для функція називається асимптотичною точною оцінкою функції при , якщо існують дійсні додатні числа і дійсне такі, що для довільного виконується нерівність

Для функція називається асимптотичною точною оцінкою функції при , якщо існують дійсні додатні числа і дійсне такі, що для довільного виконується нерівність

Позначення: , або , .

Означення для функцій цілого невід'ємного аргументу

Нехай . Функція називається асимптотичною точною оцінкою функції якщо існують дійсні додатні числа і натуральне такі, що для довільного виконується нерівність

Позначення: або .

Властивості

[ред. | ред. код]
 1. тоді й лише тоді, коли і
 2. тоді й лише тоді, коли

Відношення «o»

[ред. | ред. код]

Означення для функцій дійсного (комплексного) аргументу

Через позначимо або . Нехай , і  — гранична точка множини . Через позначимо -окіл точки .

Функція називається знехтуваною у порівнянні з функцією при якщо для довільного додатнього існує додатнє таке, що для довільного виконується нерівність

Для функція називається знехтуваною у порівнянні з функцією при , якщо для довільного додатнього існує додатнє таке, що для довільного виконується нерівність

Для функція називається знехтуваною у порівнянні з функцією при , якщо для довільного додатнього існує додатнє таке, що для довільного виконується нерівність

Позначення: або

Означення для функцій цілого невід'ємного аргументу

Нехай . Функція називається знехтуваною у порівнянні з функцією , якщо для довільного додатнього існує натуральне таке, що для довільного виконується нерівність

Властивості

[ред. | ред. код]
 1. тоді й лише тоді, коли
 2. Якщо то
 3. Якщо і то Таким чином, Аналогічно
 4. Якщо і то
 5. Якщо і то
 6. Якщо і то (транзитивність)

Відношення «ω»

[ред. | ред. код]

Означення для функцій дійсного (комплексного) аргументу

Через позначимо або . Нехай , і  — гранична точка множини . Через позначимо -окіл точки .

Функція називається домінуючою у порівнянні з функцією при якщо для довільного додатнього існує додатнє таке, що для довільного виконується нерівність

Для функція називається домінуючою у порівнянні з функцією при , якщо для довільного додатнього існує додатнє таке, що для довільного виконується нерівність

Для функція називається домінуючою у порівнянні з функцією при , якщо для довільного додатнього існує додатнє таке, що для довільного виконується нерівність

Позначення: або

Означення для функцій цілого невід'ємного аргументу

Нехай . Функція називається домінуючою у порівнянні з функцією , якщо для довільного додатнього існує натуральне таке, що для довільного виконується нерівність

Властивості

[ред. | ред. код]
 1. тоді й лише тоді, коли
 2. тоді й лише тоді, коли
 3. Якщо то
 4. Якщо і то Таким чином, Аналогічно
 5. Якщо і то
 6. Якщо і то
 7. Якщо і то (транзитивність)

Відношення еквівалентності функцій

[ред. | ред. код]

Через позначимо або . Нехай , і  — гранична точка множини .

Функції і називаються еквівалентними при якщо

Означення для функцій цілого невід'ємного аргументу аналогічне.

Позначення: або

Властивості

[ред. | ред. код]
 1. Відношення є відношенням еквівалентності на множині функцій.
 2. Нехай для всіх Тоді тоді й лише тоді, коли
 3. Якщо і то
 4. Нехай для всіх , і Тоді для будь-якої функції з існування однієї з границь
,
випливає існування другої границі і їх рівність.
Аналогічно з існування однієї з границь
,
випливає існування другої і їх рівність.

Приклади

[ред. | ред. код]

Приклад 1: Нехай , і . Маємо:

тобто і ця нерівність виконується для всіх

Звідси

, тут і Звідси

Отже,

Приклад 2: Нехай і цілі числа, . Якщо , то при . Для доведення цього запишемо

Покладемо . Тоді означає що , оскільки . Отже, якщо , нерівність виконується при виборі . Також, з аналогічним обмеженням на та , ми маємо, що при з . Для доведення цього запишемо

Виберемо, наприклад, . Тоді, означає, що оскільки .

Використання

[ред. | ред. код]

Нотація Ландау має дві основні сфери використання:

В обох випадках функція в позначеннях, як правило, вибирається максимально простою без константних множників.

Деякі важливі класи відношень

[ред. | ред. код]
Графіки деяких поширених функцій.

Нижче наведений список класів функцій, які часто зустрічаються в аналізі алгоритмів. Тут с — додатна константа, n необмежено зростає. Функції, які зростають повільніше, наведені першими.

Нотація Назва Приклад
сталий час Визначенно парності числа (у двійковому запису); Пошук у хеш-таблиці
двічі логарифмічний Час амортизації на одну операцію при використанні обмеженої черги з пріоритетом[1]
логарифмічний час Двійковий пошук; Швидке піднесення до степеня

полілогарифмічний час
лінійний час Пошук найбільшого або найменшого елементу невпорядкованого масиву
лінеаритмічний час Швидке сортування; Сортування злиттям
квадратичний час Сортування бульбашкою; Сортування включенням
поліноміальний час Алгоритм Кармаркара для лінійного програмування; Тест простоти AKS

експоненціальний час Вирішення задачі комівояжера за допомогою динамічного програмування
факторіальний час Вирішення задачі комівояжера повним перебором

Розширення нотації Ландау

[ред. | ред. код]

У інформатиці іноді використовується позначення Õ (читається як м’яке О): f(n) = Õ(g(n)) це скороченням до f(n) = O(g(n) logk n) для деякого k.[2] Іноді для цього використовують O*.[3] По суті, це нотація великого O, яка ігнорує логарифмічні множники, оскільки на швидкість зростання деякі більші функції від великих вхідних параметрів впливають значно більше, що важливіше для прогнозування поганої продуктивності під час виконання. Це позначення часто використовується, щоб уникнути «придирок» до темпів зростання, які вважаються жорстко обмеженими (logk n завжди є o(nε) для будь-якої константи k і будь-якого ε > 0).

Для позначення функцій, які мають час зростання, що залежить від , між поліноміальним та експоненціальним, використовують L-нотацію:

де  — додатня стала,

Узагальнення для функцій багатьох змінних

[ред. | ред. код]

Існує декілька узагальнень нотації Ландау для функцій багатьох функцій.[4][5] Одне з них:

Для функції , де , позначимо

для всіх

Нехай . Функція називається підпорядкованою функції якщо існують додатнє дійсне число і натуральне такі, що для всіх виконуються нерівності

та

Позначення: або .

Аналогічно, , якщо існують додатнє дійсне число і натуральне такі, що для всіх виконуються нерівності

та

, якщо існують додатні дійсні числа , і натуральне число такі, що для всіх виконуються нерівності

та

Для функцій одного аргументу матимемо, що для при деякому буде , і Однак, для при всіх це не буде вірним.


, якщо для кожного додатного дійсного числа існує натуральне число таке, що для всіх виконуються нерівності

та

, якщо для кожного додатного дійсного числа існує натуральне число таке, що для всіх виконуються нерівності

та

Для функцій однієї змінної відношення , збігаються з відношеннями , відповідно.

Додаткова умова до і дозволяє зберегти деякі корисні властивості.

Властивості

[ред. | ред. код]
 1. Для довільного буде
 2. Якщо і то
 3. Якщо не спадає по всім аргументам і при для деякого то з того, що випливає, що
 4. Якщо та не спадають по всім аргументам, то з того, що та випливає, що

Див. також

[ред. | ред. код]

Література

[ред. | ред. код]
 • Дороговцев А. Я. Математичний аналіз. Частина 1. — К. : Либідь, 1993. — 320 с. — ISBN 5-325-00380-1.(укр.)
 • Григорій Михайлович Фіхтенгольц. Курс диференціального та інтегрального числення. — 2024. — 2300+ с.(укр.)
 • John M. Howie. Complex Analysis. — Springer London, 2003. — 260 с. — ISBN 978-1-4471-0027-0. — DOI:https://doi.org/10.1007/978-1-4471-0027-0.
 • Hardy, G. H. (1910). Orders of Infinity: The 'Infinitärcalcül' of Paul du Bois-Reymond. Cambridge University Press.
 • Knuth, Donald (1997). Fundamental Algorithms. The Art of Computer Programming. Т. 1 (вид. 3-тє). Addison-Wesley. ISBN 978-0-201-89683-1.
 • Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E.; Rivest, Ronald L.; Stein, Clifford (2001). Introduction to Algorithms (вид. 2-ге). MIT Press and McGraw-Hill. ISBN 978-0-262-03293-3.
 • Sipser, Michael (1997). Introduction to the Theory of Computation. PWS Publishing. с. 226–228. ISBN 978-0-534-94728-6.

Примітки

[ред. | ред. код]
 1. Mehlhorn, Kurt; Naher, Stefan (1990). Bounded ordered dictionaries in O(log log N) time and O(n) space. Information Processing Letters. 35 (4): 183—189. doi:10.1016/0020-0190(90)90022-P.
 2. Introduction to algorithms. Cormen, Thomas H. (вид. Third). Cambridge, Mass.: MIT Press. 2009. с. 63. ISBN 978-0-262-27083-0. OCLC 676697295.
 3. Andreas Björklund and Thore Husfeldt and Mikko Koivisto (2009). Set partitioning via inclusion-exclusion (PDF). SIAM Journal on Computing. 39 (2): 546—563. Див. розділ 2.3, с.551.
 4. Howell, Rodney (2008). On Asymptotic Notation with Multiple Variables (PDF).
 5. Guéneau, Armaël; Charguéraud, Arthur; François, Pottier (2018). A Fistful of Dollars: Formalizing Asymptotic Complexity Claims via Deductive Program Verification.