Ознака подільності чисел

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Jump to navigation Jump to search

Ознака подільності — алгоритм, що дозволяє порівняно швидко визначити, чи є число кратним заздалегідь заданому[1]. Якщо ознака подільності дозволяє з'ясувати не тільки подільність числа на заздалегідь задане, але і залишок від ділення, то його називають ознакою рівноостаточності.

Як правило, ознаки подільності застосовуються при ручному рахунку та для чисел, представлених в конкретній позиційній системі числення (зазвичай десяткової).

Ознаки подільності чисел[ред.ред. код]

на 2[ред.ред. код]

Ознака

На 2 ділиться без остачі будь-яке ціле число, остання цифра якого парна (0, 2, 4, 6, 8) (наприклад: 58/2=29, 1004/2=502).

Доведення: будь-яке ціле число можна представити у вигляді суми першого розряду та решти числа. Нехай |a|=b1+10b2, де b1 — перший розряд a, b2 — число, що складається з решти розрядів a. Якщо поділити a на 2, то вираз b1+10b2 можна розписати, як b1/2+10b2/2, або b1/2+5b2. Отже b1 має націло ділитись на 2. Оскільки воно лежить в межах від 0 до 9, і є натуральним числом, то воно може бути одним з п'яти наступних чисел: 0, 2, 4, 6, 8.

на 3[ред.ред. код]

Число ділиться на 3 тоді, коли сума його цифр ділиться на 3. Наприклад: 57 в сумі має цифру 12. 12:3 = 4, отже число ділиться на 3

на 4[ред.ред. код]

Число ділиться на 4 тоді, коли його останні дві цифри утворюють число подільне на 4 (наприклад: 128/4 = 32, 256/4 = 64) або =0.

на 5[ред.ред. код]

Ознака

На 5 ділиться будь-яке ціле число, остання цифра якого дорівнює 5 або 0 (наприклад: 65/5=13, 783910/5=156782).

Доведення

Нехай a=b1+10b2, де b1 — перший розряд a, а b2 — число, що складається з решти розрядів числа a. Якщо a поділити на 5, то вираз b1+10b2 можна переписати так: b1/5+10b2/5, або так b1/5+2b2. Отже b1 має націло ділитися на 5. Оскільки b1 натуральне та лежить в межах від 0 до 9, то воно може набирати одне з двох значень: 0 або 5.

на 6[ред.ред. код]

Ознака

Число ділиться на 6 тоді і тільки тоді, коли воно ділиться на 2 та на 3.

на 7[ред.ред. код]

Число 7 буде дільником заданого числа у випадку якщо виконується одне з правил: Якщо потроєна сума десятків разом з одиницями ділиться на 7. Наприклад, перевіримо число 112 за ознаками подільності 3*11+2=35; 35/7=5. Правило виконується, отже 112 ділиться на 7. Якщо сума подвоєного числа без останніх двох цифр ділиться на 7. Наприклад, 168 ділиться на 7, оскільки 2*1+68=70; 70 /7 = 10. Якщо сума числа без останньої цифри, помноженої на 5, ділиться на 7. Наприклад, 161 ділиться на 7, оскільки 16+5*1=21; 21/7 =3 ділиться на 7 націло.

на 8[ред.ред. код]

Ознака

Число ділиться на 8 тоді і тільки тоді, якщо число, утворене його трьома останніми цифрами ділиться на 8. (наприклад: 128/8 = 16, 1800 / 8 = 225).

Доведення

Діємо аналогічно випадку для подільності на 4. Представимо число N у вигляді A*1000 + B. Оскільки 1000 ділиться на 8, то число N ділиться на 8 тоді і тільки тоді, коли B ділиться на 8. Але саме B і є числом, утвореним трьома останніми цифрами числа N.

на 9[ред.ред. код]

Ознака

Число ділиться на 9 тоді і тільки тоді, якщо сума його цифр у десятковому запису ділиться на 9 (наприклад: 333/9 = 37, 1111111101 / 9 = 123456789).

Доведення

Будь-яке число А можна представити у вигляді А = a0*10k + a1*10k — 1 + … + ak-1*101 + ak*100, де a0, a1, .., ak — цифри числа А з найбільш значущої до найменш значущої (розряду одиниць). Сума декількох чисел ділиться на число Y тоді і тільки тоді, коли сума залишків цих чисел при діленні на Y також ділиться на Y. Іншими словами:

(x0 + x1 + … + xk) mod Y = ((x0 mod Y) + (x1 mod Y) + … + (xk mod Y)) mod Y.

Аналогічне співвідношення виконується і для множення:
(x0 * x1 * … * xk) mod Y = ((x0 mod Y) * (x1 mod Y) * … * (xk mod Y)) mod Y.

Останнім кроком у нашому доведенні буде помітити, що усі ступені числа 10 (1, 10, 100, 1000, …) дають у залишку 1 при діленні на 9. Отже: А mod 9 = (a0*10k + a1*10k — 1 + … + ak  -1*101 + ak*100) mod 9 = (((a0*10k) mod 9) + ((a1*10k — 1) mod 9) + … + ((a1*101) mod 9) + ((ak*100) mod 9)) mod 9 = (a0 + a1 + … + ak — 1 + ak) mod 9,

що необхідно було довести.

на 10[ред.ред. код]

Ознака

Число ділиться на 10 тоді і тільки тоді, якщо остання його цифра — 0. ('наприклад: 370/10 = 37, 1111111110 / 10 = 111111111).

Доведення

Оскільк |- !Дільник !Умова Подільності !Приклади |- |2 |Остання цифра є парною |1,294: 4 є парне. |- |3 |Сума цифр повинна ділитися на 3. |405: 4 + 0 + 5 = 9. 9 ділиться на 3. |- |4 |Якщо число, утворене двома останніми цифрами ділиться на 4. | 2,092: 92 ділиться на 4. |- |5 |Остання цифра або 5 або 0. |490: остання цифра 0. |- |6 |Якщо число ділиться на 2 і на 3. |24: число ділиться на 2 і на 3. |- | rowspan="4" |7 |Число розбивається на блоки по три цифри, починаючи з кінця. Число ділиться на 7, якщо різниця суми блоків, що стоять на парних місцях, і суми блоків, що стоять на непарних місцях, ділиться на 7. |2,911,272: 911 — (2 + 272) = 637. 637 ділиться на 7. |- |Якщо сума подвоєного числа без останніх двох цифр і останніх двох цифр ділиться на 7. |364: (3x2) + 64 = 70. 70 ділиться на 7. |- |Якщо сума числа без останньої цифри і останньої цифри, помноженої на 5, ділиться на 7 |364: 36 + (5×4) = 56. 56 ділиться на 7. |- |Різниця між числом без останньої цифри і подвоєної останньої цифри повинна ділитись на 7. |364: 36 − (2×4) = 28. 28 ділиться на 7. |- | rowspan="3" |8 |Якщо число, утворене останніми трьома цифрами, ділиться на 8. |5,128: 128 ділиться на 8. |- | style="border-bottom: hidden;" |Якщо число сотень є парне, то число, утворене двома останніми цифрами повинне ділитись на 8. | style="border-bottom: hidden;" |624: 6 — парне, 24 ділиться на 8. |- |Якщо число сотень є непарним, то до числа, утвореного двома останніми цифрами, потрібно додати 4. Таке число повинне ділитись на 8. |352: 52+4 = 56. 56 ділиться на 8. |- |9 |Сума цифр повинна ділитися на 9. |2,880: 2 + 8 + 8 + 0 = 18. 18 ділиться на 9. |- |10 |Остання цифра 0. |130: остання цифра 0. |- |rowspan=3|11 |Число розбивається на блоки по дві цифри, починаючи з кінця. Сума блоків повинна ділитись на 11. |627: 6 + 27 = 33. 33 ділиться на 11. |- |Якщо різниця між числом без останньої цифри і останньою цифрою ділиться на 11. |627: 62 — 7 = 55. 55 ділиться на 11. |- |Якщо сума цифр, що стоять на парних місцях відрізняється від суми цифр, що стоять на непарних місцях, починаючи з кінця, на число, що кратне 11. |182,919: (9 + 9 + 8) — (1 + 2 + 1) = 22. |- |rowspan=2|12 |Якщо число ділиться на 3 і на 4. |324: воно ділиться і на 3, і на 4. |- |Число без останньої цифри множать на два і віднімають останню цифру. Таке число повинне ділитись на 12. |324: (32x2) − 4 = 60. 60 ділиться на 12. |- |rowspan=3|13 |Число ділиться на блоки по три цифри, починаючи з кінця. Сумуються блоки, що стоять на парних і непарних місцях. Різниця цих сум повинна ділитись на 13. |2,911,272: 911 — (2 + 272) = 637. 637 ділиться на 13. |- |До числа без останньої цифри додають останню цифру, помножену на 4. Утворене число повинне ділитись на 13. |338: 33 + (8×4) = 65. 65 ділиться на 13. |- |Від числа без останньої цифри віднімають останню цифру, помножену на 9. Утворене число повинне ділитись на 13. |637: 63 − (7×9) = 0. 0 ділиться на 13. |- |rowspan=2|14 |Якщо число ділиться на 2 і на 7. |224: воно ділиться на і на 2, і на 7. |- |Число без останніх двох цифр множать на 2. До результату додають число, утворене двома останніми двома цифрами. Сума повинна ділитись на 14. |364: (3x2) + 64 = 70. |- |15 |Якщо число ділиться на 3 і на 5. |390: число ділиться на 3 і на 5. |- |rowspan=3|16 | style="border-bottom: hidden;" |Якщо число тисяч є парним, то перевіряють число, складене з останніх трьох цифр. | style="border-bottom: hidden;" |254,176: 176 ділиться на 16. |- |Якщо число тисяч є непарним, то до числа, утвореного останніми трьома цифрами, додають 8. |3,408: 408+8 = 416. 416 ділиться на 16. |- |Число без останніх двох цифр множать на 4 і додають число, утворене останніми двома цифрами. Результат повинен ділитись на 16. |176: (1x4) + 76 = 80. 80 ділиться на 16. |- |rowspan=2|17 |Число без останніх двох цифр множать на 2 і додають число, утворене останніми двома цифрами. Результат повинен ділитись на 17. |187: − (1x2) + 87 = 85. 85 ділиться на 17. |- |Від числа без останньої цифри віднімають останню цифру, помножену на 5. Результат повинен ділитись на 17. |85: − 8 + (5×5) = 17. |- |18 |Якщо число ділиться на 2 і на 9. |342: воно ділиться і на 2, і на 9. |- |19 |До числа без останньої цифри додають подвоєну останню цифру. Результат повинен ділитись на 19. |437: 43 + (7x2) = 57. 57 ділиться на 19. |- |rowspan=2|20 |Якщо число ділиться на 10 і число десятків є парне. |360: число ділиться на 10 і 6 є парним. |- |Якщо число, утворенне двома останніми цифрами ділиться на 20. |480: 80 ділиться на 20. |- |22 |Якщо число закінчується на парну цифру й ділиться на 11. |6886: ділиться на 11 і закінчується парним. |- |25 |Якщо число, складене з двох останніх цифр, ділиться на 25. |134,250: 50 ділиться на 25. |- |26 |Якщо число ділиться на 13 і є парним. |2,911,272: число ділиться на 13 і є парним. |- |rowspan=2|27 |Число ділять на блоки по три цифри, починаючи з кінця. Сума утворених блоків повинна ділитись на 27. |2,644,272: 2 + 644 + 272 = 918. 918 ділиться на 27. |- |Від числа без останньої цифри віднімають останню цифру, помножену на 8. |621: 62 − (1×8) = 54. 54 ділиться на 27. |- |rowspan=3| 32 | style="border-bottom: hidden;" |Якщо число десятків тисяч є парним, то перевіряють на подільність число, утворене останніми чотирма цифрами. | style="border-bottom: hidden;" |41,312: 1312 ділиться на 32. |- |Якщо число десятків тисяч є непарним, то до числа, утвореного останніми чотирма цифрами, додають 16. |254,176: 4176+16 = 4192. 4192 ділиться на 32. |- |Число без останніх двох цифр множать на 4 і до результату додають останні дві цифри. Суму перевіряють на подільність на 32. |1,312: (13x4) + 12 = 64. 64 ділиться на 32. |- |rowspan=2| 33 |Якщо число ділиться на 11 і на 3. |1,003,002: число ділиться на 11 і на 3. |- |Число ділять на блоки по дві цифри, починаючи з кінця. Утворені блоками числа сумують. Результат повинен ділитись на 33. |627: 6 + 27 = 33. |- |rowspan=2| 37 |Число ділять на блоки по три цифри, починаючи з кінця. Число, утворені блоками сумують. Сума повинна ділитись на 37. |2,651,272: 2 + 651 + 272 = 925. 925 ділиться на 37. |- |Від числа без останньої цифри віднімають останню цифру, помножену на 11. Результат повинен ділитися на 37. |925: 92 − (5x11) = 37. |- | 49 |До числа без останньої цифри додають останню цифру, помножену на 5. Таке число повинне ділитись на 49. |1,127: 112 + (7×5) = 147. 147 ділиться на 49. |- |}

Див. також[ред.ред. код]

Примітки[ред.ред. код]

  1. З практичної точки зору «порівняно швидко» означає «швидше, ніж можна було б виконати фактичний розподіл» тими ж самими засобами. Причому ефективність цього алгоритму в чималому ступені залежить від форми подання чисел і наявних у розпорядженні обчислювальних можливостей.

Джерела[ред.ред. код]

  • Воробьёв Николай Николаевич. Признаки делимости. — 4-е, исправленное. — Москва : «Наука», 1988. — 96 с. — («Популярные лекции по математике», выпуск 39) — 165 000 прим. — ISBN 5-02-013731-6. (рос.)