Острівні кельтські мови

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Острівні кельтські мови
Поширена в Британські острови, Бретань
Писемність латиниця
Класифікація

Індоєвропейська сім'я

Кельтська група
Офіційний статус
Коди мови

Острівні кельтські мови — ті з кельтських мов , які починаючи з ранньоісторічного періоду були представлені на Британських островах, а також їхні прямі нащадки. Дана група протиставляється нині вимерлим континентальним кельтським мовам, колись представленим на величезному просторі континентальної Європи від Атлантики до Анатолії .

Всі нині існуючі кельтські мови відносяться до острівних і поділяються, у свою чергу, на дві підгрупи:

Гіпотеза про спільного предка острівних мов[ред. | ред. код]

Згідно з однією з гіпотез, як гойдельські, так і бриттські мови мали спільного предка, що виник на Британських островах, і мають більше спільних рис один з одним, ніж з будь-якою з вимерлою континентальною кельтською мовою (такими, як кельтіберська, гальська, галатська і лепонтська).

Прихильники гіпотези про первинному спорідненість острівних кельтських мов, серед яких такі видатні лінгвісти, як Петер Схрейвер[1] , вказують на загальні інновації, в тому числі займенникова флексія при прийменниках, загальне використання деяких придієсловних часток, порядок слів VSO, а також відмінність між абсолютними і кон'юнктними дієслівними закінченнями, широко представлене в давньоірландській і в невеликій мірі в середньоваллійській (див. Morphology of the Proto-Celtic language). Також прихильники вказують, що різниця між P-кельтськими (до яких належать бриттські і мертва галльська) і Q-кельтськими мовами (до яких належать гойдельські і мертва кельтіберська) може бути поверхневим, пов'язаним з древнім мовним контактом, оскільки один і той же фонетичний зсув (/kʷ/ -> /p/) міг статися незалежно у мов-попередників галльської і бриттської гілки, або міг поширитися через мовний контакт між (прото) гальською і протобриттською.

Згідно з даною гіпотезою, еволюційне древо острівних кельтських мов виглядає так:

Критика[ред. | ред. код]

Дана гіпотеза часто зазнає критики. Так, відзначається той факт, що між окремими групами в рамках острівних мов існують глибші відмінності у фонетиці і лексиці, ніж між даними групами та окремими континентальними кельтськими мовами.

У таблиці нижче наведено вибірковий список когнатів, що показують перетворення протокельтського звуку */kʷ/ в звук /p/ у галльській і бриттській, але у /k/ у гойдельськіх мовах.

Протокельтська Галльська Валлійська Корнська Бретонська Архаїчна ірландська Сучасна ірландська Шотландська гельська Менський Переклад
*kʷennos pennos pen penn penn qennos ceann ceann kione «голова»
*kʷetwar- petor pedwar peswar pevar *qetwar- ceathair ceithir kiare «чотири»
*kʷenkʷe pempe pump pymp pemp *qenqe cúig còig queig «п'ять»
*kʷeis pis pwy piw piv *qeis (older cia) cò/cia quoi «хто»

Значна відмінність між гойдельськими і бриттськими мовами полягає в трансформації поєднання *an, am в деназалізованний голосний з подовженням, é, перед оригінальним глухим вибуховим або фрикативним, порівн. давньоірл. éc «смерть», écath «рибальський гачок», dét «зуб», cét «сто» і валлійські angau, angad, dant і cant. Інші приклади:

 • носовий зберігається перед голосним, , w, m, і збіглим a:
  • давньоірл. ben «жінка» (< *benā)
  • давньоірл. gainethar «він народився/вона народилась» (< *gan-i̯e-tor)
  • давньоірл. ainb «невіглас» (< *anwiss)
 • носовий переходить в en перед другим n:
  • давньоірл. benn «пік» (< *banno) (порівн. валлійськ. bann)
  • середньоірл. ro-geinn «має місце» (< *ganne) (порівн.. валлійськ. gannaf)
 • носовий переходить в in, im перед дзвінким вибуховим
  • давньоірл. imb «масло» (порівн. бретон. aman(en)n, корн. amanyn)
  • давньоірл. ingen «ніготь» (порівн. др.валлійськ. eguin)
  • давньоірл. tengae «язик» (порівн. валлійськ. tafod)
  • давньоірл. ing «прямий» (порівн. середньоваллійськ. eh-ang «широкий»)

Гіпотеза про острівні мови як мовний союз[ред. | ред. код]

Щоб довести, що загальні інновації пов'язані з загальним походженням, потрібно довести, що ці інновації виникли не в результаті мовного контакту після поділу. Результатом вельми поширеного білінгвізму або екзогамії, а також відсутність жорсткого соціолінгвистичного поділу може бути утворення мовного союзу. У постримській Британії гойдельські і бриттські мови, мабуть, користувалися приблизно рівним статусом; в бриттських мовами було декілька гойдельских запозичень, а в гойдельських — кілька бриттських. Існують історичні свідчення того, що в зазначений період Ірландська мова була поширена на території Уельсу та Англії, а бретонська — в Ірландії. Існують також археологічні свідчення широких контактів між Британією та Ірландією в доримський і римський періоди.

Ранко Матасович представив список змін, які торкнулися обидві гілки острівних кельтських мов, але для яких відсутні докази того, що вони зародилися ще в протокельтський період[2]. Це, зокрема:

 • Фонологічні зміни
  • Леніція глухих вибухових
  • Підвищення/вплив i
  • Пониження/вплив a
  • Апокопа
  • Синкопа
 • Морфологічні зміни
  • Виникнення прийменників із займенниковими закінченнями
  • Втрата відмінкового відмінювання особових займенників
  • Виникнення зрівняльного ступеню прикметників
  • Виникнення імперфекту
  • Виникнення умовного способу
 • Морфосинтаксичні та синтаксичні
  • Закріплення порядку VSO
  • Виникнення препозитивного означеного артикля
  • Виникнення частинок, що виражають підтвердження і заперечення
  • Створення перифрастичної конструкції
  • Створення маркерів доповнення
  • Використання порядкових числівників в сенсі «один із».

Абсолютне і зв'язане дієслово[ред. | ред. код]

Дієслівна система острівних кельтських мов має особливість, невластиву ніяким іншим індоєвропейським мовам: дієслова мають різні відмінюванні форми залежно від того, займають вони в реченні незалежне початкове місце (при порядку слів VSO), або ж їм передує переддієсловна граматична частка. Найбільше прикладів даного явища відомі в давньоірландській, проте вони також якоюсь мірою представлено в шотландській гельській, а сліди його також помітні в середньоваллійській мовах.

Форми на початку речення називаються «абсолютними», а форми після частки — «кон'юнктними», «пов'язаними» (докладніше див у статті Dependent and independent verb forms[en]). Парадигма відмінювання індикатива активу теперішнього часу староірландського дієслова beirid «нести» приведена нижче; кон'юнктна форма наведена в поєднанні з часткою «не».

  Абсолютний стан Зв'язаний стан
1-а особа одн. biru «несу» ní biur «не несу»
2-а особа одн. biri «несеш» ní bir «не несеш»
3-я особа одн. beirid «несе» ní beir «не несе»
1-а особа множ. bermai «несемо» ní beram «не несемо»
2-а особа множ. beirthe «несете» ní beirid «не несете»
3-я особа множ. berait «несуть» ní berat «не несуть»


У шотландській гельській це розходження все ще існує для деяких дієслівних форм:

Абсолютний стан Зв'язаний стан
cuiridh «кладе/положить» cha chuir «не кладе/не положить»
òlaidh «п'є/буде пити» chan òl «не п'є/не буде пити»
ceannaichidh «купляє/купить» cha cheannaich «не купляє/не купить»

У середньоваллійській відмінність найкраще спостерігається в прислів'ях за формулою «X трапляється, Y не страпляється» (Evans 1964: 119):

 • Pereid y rycheu, ny phara a’e goreu «Борозни залишаються, а той, хто їх провів — ні»
 • Trenghit golut, ny threingk molut «Багатство гине, а слава не вмирає»
 • Tyuit maban, ny thyf y gadachan «Дитина росте, а його пелюшки ні»
 • Chwaryit mab noeth, ny chware mab newynawc «Голий дитина грає (веселиться), а голодний — не грає (не радіє)»

Згідно з раннішого аналізу цього розокремлення, який провів Р. Турнейзен (Thurneysen, 1946, 360 ff.), абсолютні закінчення походять від «первинних закінчень» (використовувалися у теперішньому і майбутньому часу), тоді як кон'юнктні закінчення походять від «вторинних закінчень» (використовувалися в минулих часах). Таким чином, староірландське beirid «несе» зводилося до *bʰereti (порівн. санскр. bharati «несе»), а кон'юнктне beir — до *bʰeret (порівн. санскр. a-bharat «ніс/несла»).

У наші дні, проте, більшість кельтологів (Cowgill, 1975, слідом за Pedersen, 1913, 340 ff.) дійшли іншого висновку про походження відмінності між абсолютним і кон'юнктним закінченням дієслова: енклітика, яка реконструюється як *es після приголосних і *s після голосних, опинилася на другій позиції в реченні. Якщо перше слово в реченні являло собою іншу частку, то *(e)s виявлялася після неї, таким чином, перед дієсловом, але якщо дієслово був першим словом у реченні, *(e)s ставала його клітикою. Згідно з цією теорією, староірландське абсолютне beirid походить від протокельтського *bereti-s, тоді як кон'юнктне ní beir — від *nī-s bereti.

Походження частки *(e)s залишається не зрозумілим. Каугілл (Cowgill) вважає, що вона семантично пов'язана з дієсловом-зв'язкою *esti «є», тоді як Схрейвер (Schrijver, 1994) вважає, що вона сталася від *eti «і тоді», засвідченої у галльській мові.

У континентальних кельтських мовах відмінність між абсолютними і кон'юнктними формами дієслова відсутня. З іншого боку, в континентальних мовах спостерігалися тільки два порядки слів: SVO або SOV, як і в інших індоєвропейських мовах. Це підтверджує припущення, що абсолютні та кон'юнктні форми дієслів могли бути наслідком порядку VSO, що існували в острівних кельтських мовах.

Проблема острівного докельтського субстрату[ред. | ред. код]

Незалежно від середньовічної ідеї про те, що всі мови світу походять від давньоєврейської, деяку схожість характерних особливостей острівних кельтських мов з афразійськими (займенникові суфікси, порядок слів VSO) дало народження концепції Афразійського субстрату. Вперше подібну ідею висунув Джон Морріс-Джонс (John Morris-Jones[en]) в 1900.[3] Пізніше на підтримку цієї гіпотеза висловлювалися Юліус Покірний[4] Генрих Вагнер,[5] і Орин Генслер.[6] Дану теорію розвинули Аріель Шиша-Галеві[7] і Тео Феннеманн.

Теорія афразійськіого субстрату зазнала серйозної критики з боку таких лінгвістів, як Грехем Айзек [8] і Кім Маккон.[9] Айзек вважає, що двадцять подібних моментів, які виявив Генслер, є або звичайними збігами, або натяжками.

Ряд сучасних фахівців, не відкидаючи можливість зв'язку загальних для острівних кельтських мовних явищ з субстратом, воліють говорити про чисто типологічну подібність з афразійськими мовами без будь-якої спорідненості.

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Cowgill 1975; McCone 1991, 1992; Schrijver 1995
 2. Insular Celtic as a Language Area in The Celtic Languages in Contact, Hildegard Tristram, 2007.
 3. Appendix to The Welsh People by John Rhys[en] and David Brymore-Jones
 4. Das nicht-indogermanische substrat im Irischen in Zeitschrift fur Celtische Philologie 16 and 19
 5. Gaeilge theilinn (1959) and subsequent articles
 6. A Typological Evaluation of Celtic/Hamito-Semitic Syntactic Parellels, University of California Press, 1993
 7. «Celtic Syntax, Egyptian-Coptic Syntax Архівовано 21 липень 2011 у Wayback Machine.», in: Das Alte Ägypten und seine Nachbarn: Festschrift Helmut Satzinger, Krems: Österreichisches Literaturforum, 245—302
 8. «Celtic and Afro-Asiatic» in The Celtic Languages in Contact (2007)
 9. The Origins and Development of Insular Celtic Verbal Complex (2006)

Література[ред. | ред. код]

 • Cowgill, Warren (1975). The origins of the Insular Celtic conjunct and absolute verbal endings. У H. Rix (ed.). Flexion und Wortbildung: Akten der V. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, Regensburg, 9.–14. September 1973. Wiesbaden: Reichert. с. 40–70. ISBN 3-920153-40-5. 
 • McCone, Kim (1991). The PIE stops and syllabic nasals in Celtic. Studia Celtica Japonica 4: 37–69. 
 • McCone, Kim (1992). Relative Chronologie: Keltisch. У R. Beekes, A. Lubotsky, and J. Weitenberg (eds.). Rekonstruktion und relative Chronologie: Akten Der VIII. Fachtagung Der Indogermanischen Gesellschaft, Leiden, 31. August–4. September 1987. Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck. с. 12–39. ISBN 3-85124-613-6. 
 • Schrijver, Peter (1995). Studies in British Celtic historical phonology. Amsterdam: Rodopi. ISBN 90-5183-820-4.