Партатуа

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Партатуа (Бартатуа, Прототій)(ассир. Par/Bar-ta-tū-a, грец. Προτοθύες)(674/ 673 — ?) — скіфський династ, наступник Ішпакая, якого в ассирійських джерелах названо «цар країни скіфів».

Згадується у зверненні ассирійського царя Асархаддона до оракула бога Шамаша, яке датується близько 671 р. до н. е. На думку деяких вчених побрався з донькою названого царя Ассирії. Вийшов з антиассирійської коаліції, до складу якої окрім скіфів входили кімерійці, царство Манна, мідійські царі, що дало змогу Ассирії закінчити війну на більш-менш прийнятних для неї умовах. Згаданий Геродотом, як Прототій (грец. Προτοθύες) батько Мадія (Історія, І, 103).[1]

Етимологія імені:

Партатуа у джерелах[ред.ред. код]

 • Запит до бога Шамаша царя Асархаддона (SAA 04 020)

Шамаше, великий господи, дай мені правдиву відповідь на запитання моє. Бартатуа, цар країни скіфів, який зараз послав своїх послів до Асархаддона, царя ассирійського, щодо шлюбу з царською дочкою, якщо Асархаддон, цар, дає йому царську дочку заміж, буде Бартатуа, цар скіфів, говорити сумлінні, правдиві і чесні слова про мир? Чи буде він додержуватись угоди? Чи буде він робити що визначено Асархаддоном, царем Ассирії? Великий боже, ти знаєш це. Чи витребувані та затверджені його слова відповідно до вимог та висловів твого великого божества, о Шамаше, великий господи. Чи справді побачать і почують це?[4]

 • Геродот (Історія,І,103)

…Кіаксар… переміг ассирійців у одній сутичці і вже обложив Нін, проти нього виступило численне військо скіфів, очолюване царем скіфів Мадієм, сином Прототія. Ці скіфи, вигнавши кіммерійців із Європи, вдерлися до Азії, і коли ті повтікали, вони, переслідуючи їх, прибули таким шляхом до Мідії.[5]

Джерела. Примітки. Посилання[ред.ред. код]

 1. (рос.)Дьяконов И. М. История Мидии. Фил. Фак. СПбГУ, СПб, 2008
 2. (рос.)С. В. Кулланда. Еще раз о скифском языке. Orientalia et Classica. Труды Института восточных культур и античности. Выпуск VI.2005.
 3. (рос.)Дьяконов И. М. История Мидии. Фил. Фак. СПбГУ, СПб, 2008; ?Грантовский?
 4. переклад на українську з англійської, некваліфікований, і не може використовуватись у якості джерела для посилань. Орігінальна публікація за посиланням: SAA Online. SAA 04 020,
  англ. Šamaš, great lord, give me a firm positive answer to what I am asking you! Bartatua, king of the Scythians, who has now sent his messengers to Esarhaddon, king of Assyria, concerning a royal daughter in marriage — if Esarhaddon, king of [Assyria], gives him a royal daughter in marriage, will Bartatua, king of the Scythians, speak with [Esarhaddon, king of Assyria], in good faith, true and honest words of peace? Will he keep the treaty of [Esarhaddon, king of Assyria]? Will he do [whatever i]s pleasing to Esarhaddon, king of Assyria? Is it decreed and confirmed in a favorable case, [by the command of your great divinity], Šamaš, great lord? Will he who can see, s[ee it? Will he who can hear], hear it?

  ассир. (транслітерація):

  dUTU EN GAL-ú šá a-šal-lu-ka an-na GI.NA a-⸢pal⸣-an-ni

  mbar-ta-tu-a LUGAL šá KUR.⸢iš⸣-ku-za šá i-na-an-⸢na⸣ DUMU-MEŠ—šip-ri-šú

  a-na pa-an mdaš-šur—ŠEŠ—SUM-na LUGAL KUR—aš-šur.⸢KI⸣ [i]-⸢na⸣ UGU DUMU.MÍ LUGAL

  iš-pu-ra GIM mdaš-šur—ŠEŠ—SUM-na LUGAL KUR—[aš-šur].⸢KI⸣ DUMU.MÍ LUGAL

  a-na áš-šu-ú-tu it-tan-na-[áš]-šú

  mbar-ta-tu-a LUGAL šá KUR.iš-ku-za it-ti m[d]aš-šur—ŠEŠ—SUM-na LUGAL KUR—aš-šur.KI

  dib-bi ki-nu-ú-tu šá-⸢al⸣-mu-tu šá šu-⸢lum⸣-mé-e i-na kit-ti-šú

  i-dab-bu-ú-bu a-[de]-e šá md[aš-šur—ŠEŠ]—SUM-na LUGAL KUR—aš-šur.KI

  i-na-aṣ-ṣa-a-ra [mim-ma] ⸢šá⸣ a-na UGU mdaš-šur—ŠEŠ—SUM-na LUGAL KUR—aš-šur ṭa-a-bu

  ip-pu-ú-šú i-na SILIM-[tim i-na KA DINGIR-ti-ka GAL]-⸢ti⸣ dUTU EN GAL-ú qa-bi-i ku-ni-i

  a-mi-ri im-⸢mar⸣-[ra še-mu-ú] ⸢i⸣-šem-mé-e

 5. Геродот. Історії в дев'яти книгах. К.: Наукова думка, 1993.
  грец. Ιστορίαι (Ηροδότου)/Κλειώ. 103 "1 Φραόρτεω δὲ τελευτήσαντος ἐξεδέξατο Κυαξάρης ὁ Φραόρτεω τοῦ Δηιόκεω παῖς. οὗτος λέγεται πολλὸν ἔτι γενέσθαι ἀλκιμώτερος τῶν προγόνων, καὶ πρῶτός τε ἐλόχισε κατὰ τέλεα τοὺς ἐν τῇ, Ἀσίῃ καὶ πρῶτος διέταξε χωρὶς ἑκάστους εἶναι, τούς τε αἰχμοφόρους καὶ τοὺς τοξοφόρους καὶ τοὺς ἱππέας· πρὸ τοῦ δὲ ἀναμὶξ ἦν πάντα ὁμοίως ἀναπεφυρμένα. 2 οὗτος ὁ τοῖσι Λυδοῖσι ἐστὶ μαχεσάμενος ὅτε νὺξ ἡ ἡμέρη ἐγένετό σφι μαχομένοισι, καὶ ὁ τὴν Ἅλυος ποταμοῦ ἄνω Ἀσίην πᾶσαν συστήσας ἑωυτῷ. συλλέξας δὲ τοὺς ὑπ᾽ ἑωυτῷ ἀρχομένους πάντας ἐστρατεύετο ἐπὶ τὴν Νίνον, τιμωρέων τε τῷ πατρὶ καὶ τὴν πόλιν ταύτην θέλων ἐξελεῖν. 3 καί οἱ, ὡς συμβαλὼν ἐνίκησε τοὺς Ἀσσυρίους, περικατημένῳ τὴν Νίνον ἐπῆλθε Σκυθέων στρατὸς μέγας, ἦγε δὲ αὐτοὺς βασιλεὺς ὁ Σκυθέων Μαδύης Προτοθύεω παῖς· οἳ ἐσέβαλον μὲν ἐς τὴν Ἀσίην Κιμμερίους ἐκβαλόντες ἐκ τῆς Εὐρώπης, τούτοισι δὲ ἐπισπόμενοι φεύγουσι οὕτω ἐς τὴν Μηδικὴν χώρην ἀπίκοντο."