Перелік наукових фахових видань з геологічних наук

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Перелік друкованих фахових видань (чинний до 01.08.2010)

Геологічні науки

Збірники наукових праць[ред. | ред. код]

 • Актуальні проблеми геології, географії та екології. (Видавництво «Навчальна книга»), 09.06.99.
 • Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія «Геологія і географія», 09.06.99.
 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Геологія», 09.06.99.
 • Вісник Львівського державного університету. Серія «Геологія»,09.06.99.
 • Вісник Одеського державного університету. Серія: Географічні та геологічні науки, 14.11.01.
 • Вісник Харківського державного університету, 09.06.99.
 • Геологія і геохімія горючих копалин. (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України), 09.06.99.
 • Геолого-мінералогічний вісник (Криворізький технічний університет Міносвіти і науки України), 14.11.01.
 • Збірник наукових праць Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу, 09.06.99.
 • Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України, 12.06.02.
 • Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України, 12.06.02.
 • Збірник наукових праць Національної гірничої академії України, 10.11.99.
 • Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту, 12.06.02.
 • Мінералогічний збірник. (Львівський національний університет імені Івана Франка), 09.06.99.
 • Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: гірничо-геологічна, 15.01.03, 10.12.03.
 • Палеонтологічний збірник (Львівський національний університет імені Івана Франка Міносвіти і науки України), 14.11.01.
 • Питання розвитку газової промисловості. (Укр НДІГаз, м. Харків), 09.06.99.
 • Пошукова та екологічна геохімія (НАН України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України), 12.06.02.
 • Праці Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. (м. Львів), 09.06.99.
 • Проблеми нафтогазової промисловості (ДП «НДІ нафтогазової промисловості» НАК «Нафтогаз України»), 18.01.07.
 • Проблеми прикладної геохімії (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Інститут прикладних проблем екології, геофізики та геохімії, ТОВ «КАРБОН-ЛТД»), 11.04.01.
 • Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація Чорнобильської зони відчуження), 09.06.99.
 • Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ (Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу Міносвіти України), 10.11.99.
 • Сейсмологічний бюлетень України (Інститут геофізики НАН України, Кримська експертна рада з оцінки сейсмічної небезпеки і прогнозу землетрусів), (геофізика), 15.01.03.
 • Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики (Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України, Всеукраїнська Асоціація геоінформатики), (геофізика, геологічна інформатика), 30.06.05.

Журнали[ред. | ред. код]

Додатковий список

 • Геолог України (Спілка геологів України), 08.06.05.
 • Наукові праці Інституту фундаментальних досліджень (Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації),


Новий перелік друкованих фахових видань (чинний з 01.08.2010)


Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Затверджено постановами президії ВАК України від 27.05.2009 р. № 1-05/2 від 08.07.2009 р. № 1-05/3 від 14.10.2009 р. № 1-05/4 від 18.11.2009 р. № 1-05/5 від 16.12.2009 р. № 1-05/6 від 10.02.2010 р. № 1-05/1 від 10.03.2010 р. № 1-05/2 від 14.04.2010 р. № 1-05/3 від 26.05.2010 р. № 1-05/4 від 01.07.2010 р. № 1-05/5 від 06.10.2010 р. № 1-05/6 від 06.10.2010 р. № 3-05/6

№ Назва видання Засновник (співзасновники) Галузі науки Дата затвердження

 • 1.Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Геологія. Географія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України геологічні 10.03.10
 • 2.Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія Київський національний університет імені Тараса Шевченка геологічні, 01.07.10 фізико-математичні (геологічна інформатика, геофізика)
 • 3.Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана МОН України економічні, геологічні (економічна геологія) 08.07.09 16.12.09
 • 4.Вісник Львівського університету. Серія: геологічна Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України геологічні 10.02.10
 • 5.Вісник Харківського національного університету. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України геологічні, географічні 16.12.09 Серія «Геологія. Географія. Екологія»
 • 6.Геодинаміка Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, технічні (геодезія), геологічні 01.07.10
 • Державна служба геодезії, картографії та кадастру України,Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України,Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львівське астрономо-геодезичне товариство
 • 7.Геоінформатика. Геоинформатика. Національна академія наук України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України географічні, геологічні, фізико-математичні (геофізика, геологічна інформатика) 01.07.10 Geoinformatika
 • 8.Геологічний журнал. Національна академія наук України, Інститут геологічних наук НАН України геологічні 01.07.10 Геологический журнал. Geological journal
 • 9.Геологія і геохімія горючих копалин Національна академія наук України, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Українська нафтогазова академія геологічні 01.07.10
 • 10.Геологія і корисні копалини Світового океану. Національна академія наук України, Відділення морської геології та осадочного рудоутворення Національного науково-природничого музею НАН України геологічні 16.12.09 Геология и полезные ископаемые Мирового океана. Geology and Mineral Resources of the World Ocean
 • 11.Геолог України Спілка геологів України геологічні 01.07.10
 • 12.Геотехнічна механіка. Геотехническая механика. Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України технічні, геологічні 08.07.09 Geo-Technical Mechanics 01.07.10
 • 13.Геохімія та рудоутворення. Національна академія наук України, геологічні (геохімія, петрологія, мінералогія, кристалографія) 10.03.10 Геохимия и рудообразование. Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України Geochemistry and Ore Formation
 • 14.Геофізичний журнал. Національна академія наук України, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України фізико-математичні (геофізика), геологічні 01.07.10 Геофизический журнал
 • 15.Екологія довкілля та безпека життєдіяльності Товариство «Знання» України, НАН України, МОН України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища геологічні 10.02.10 технічні 14.04.10
 • 16.Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу. Національна академія наук України, Морський гідрофізичний інститут НАН України, технічні (екологічна безпека), геологічні, фізико-математичні (геофізика), географічні 14.04.10 Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. Одеський філіал Інституту біології південних морів ім.. О. О. Ковалевського НАН України, Ecological safety of coastal and shelf zones and comprehensive use of shelf resources Інститут геологічних наук НАН України 01.07.10
 • 17.Записки Українського мінералогічного товариства. Українське мінералогічне товариство геологічні 10.03.10 Proceedings of the Ukrainian mineralogical society
 • 18.Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Інститут геологічних наук НАН України геологічні 01.07.10 Сборник научных трудов Института геологических наук НАН Украины. Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences NAS of Ukraine
 • 19.Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища. Національна академія наук України, Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України геологічні 16.12.09 Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды. Collected papers of Institute of environmental geochemistry технічні 14.04.10
 • 20. Збірник наукових праць Національного гірничого університету Національний гірничий університет МОН України технічні, геологічні 26.05.10 01.07.10
 • 21.Мінералогічний журнал. Національна академія наук України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України геологічні (геохімія, петрологія, геологія металевих та неметалевих корисних копалин, мінералогія, Mineralogical Journal (Ukraine)
 • 22.Мінералогічний збірник Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України геологічні 14.10.09
 • 23. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України геологічні 16.12.09(геологія нафти і газу, геофізика), технічні, економічні
 • 24.Науковий вісник Національного гірничого університету Національний гірничий університет МОН України технічні, геологічні (геологія металевих і неметалевих корисних копалин), економічні 10.02.10
 • 25.Наукові праці УкрНДМІ НАН України Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи (УкрНДМІ) НАН України геологічні технічні (розробка корисних копалин) 08.07.09 10.02.10
 • 26.Палеонтологічний збірник Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України геологічні 14.10.09
 • 27.Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ Івано-Франківський технічний університет нафти і газу МОН України технічні, 16.12.09 геологічні (геологія нафти і газу, геофізика)
 • 28. Тектоніка і стратиграфія. Інститут геологічних наук НАН України геологічні 01.07.10Тектоника и стратиграфия. Tectonics and stratigraphy