Перетворення Фур'є

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Перетворення Фур'є — інтегральне перетворення однієї комплекснозначної функції дійсної змінної на іншу. Тісно пов'язане з перетворенням Лапласа та аналогічне розкладу у ряд Фур'є для неперіодичних функцій. Це перетворення розкладає дану функцію на осциляторні функції. Використовується для того, щоб розрахувати спектр частот для сигналів змінних у часі (таких як мова або електрична напруга). Перетворення названо на честь французького математика Жана Батиста Жозефа Фур'є, який ввів поняття в 1822 році.

Визначення[ред.ред. код]

Перетворення Фур'є функції математично визначається як комплексна функція , яка задається інтегралом[1]

Обернене перетворення Фур'є задається виразом

Властивості[ред.ред. код]

Якщо задані інтегровні функції , та та їхні відповідні перетворення Фур'є , та , тоді самому перетворенню властиво наступне:

Лінійність
Для довільних комплексних чисел та , якщо , тоді  
Трансляція
Для довільного дійсного числа , якщо , тоді 
Модуляція
Для довільного дійсного числа , якщо , тоді  .
Масштабування
Для не рівного нулю дійсного числа a, якщо , тоді  .     Випадок a = −1 призводить до властивості «обернення часу», згідно з якою: якщо , тоді  .
Спряження
Якщо , тоді 
Зокрема, якщо ƒ дійсне, тоді має місце «умова дійсності»  
Згортка
Якщо , тоді 

Перетворення Фур'є узагальнених функцій[ред.ред. код]

Перетворення Фур'є можна визначити для широкого класу узагальнених функцій. Як основний простір вибирають простір гладких швидкоспадних функцій (простір Шварца):

Цей простір є інваріантним відносно перетворення Фур'є.

Позначимо через спряжений простір до . Цей підпростір простору всіх узагальнених функцій називається простором узагальнениих функцій повільного зростання. Для довільної функції її перетворенням Фур'є називається узагальнена функція , яка діє на основні функції за правилом

Наприклад, обчислимо перетворення Фур'є дельта-функції:

Таким чином, перетворенням Фур'є дельта-функції є константа, в даному випадку .

Перетворення Фур'є функцій багатьох змінних[ред.ред. код]

Перетворення Фур'є може бути означене для довільної кількості змінних (вимірів) :

де and  — -вимірні вектори, а позначає скалярний добуток цих векторів.

Використання[ред.ред. код]

Перетворення Фур'є застосовуються для отримання частотного спектру неперіодичної функції, наприклад, електричного сигналу, тобто для представлення сигналу у вигляді суми гармонічних коливань. При цьому використовується властивість згортки.

На практиці, це можна побачити у використанні системами розподіленого обчислення для пошуку можливих сигналів позаземних цивілізацій (проекти SETI і відповідно SETI@Home).

Нехай відгук системи на збурення у вигляді сигналу має вигляд

,

де  — певна функція. Такий запис означає, що відгук системи залежить не тільки від моментального значення збурення, а також від того збурення, яке було певний час тому, і, яке, змінило стан системи.

Застосовуючи перетворення Фур'є до обох частин рівняння, отримуємо

Оскільки

,

де  — дельта-функція Дірака, інтегрування дає

,

де

.

Важливим висновком з цього перетворення є те, що вихідний спектр отримується з вхідного простим множенням на функцію відклику системи .

Таблиця образів деяких функцій[ред.ред. код]

У наступній таблиці и позначають перетворення Фур'є функцій и , відповідно. Функцій і повинні бути інтегровними або узагальненими функціями.

Як множник при інтегралі у формулі для прямого та зворотного перетворення Фур'є тут вибрано

Функція Образ Примітки
1 Лінійність
2 Запізнення
3 Частотний зсув
4
5 Перетворення Фур'є похідної
6
7 Перетворення згортки
8 Зворотнє до 7
9 Перетворення дельта-функції Дірака
10 Зворотнє до 9
11 Для -ої узагальненої похідної дельта-функції
12 Наслідок з 3 і 10
13
14
15 Образ функції Гауса збігається з оригіналом (функція належить до простору Шварца)
16 фільтр низьких частот
17 Тут  — функція знаку.
18
19
20 Тут  — функція Хевісайда.

Див. також[ред.ред. код]

Примітки[ред.ред. код]

^  1. Існують також інші конвенції щодо означення перетворення Фур'є, в яких замість циклічної частоти використовують лінійну частоту , розподіляють множник порівно між прямим та оберненим перетворенням тощо. Усі конвенції до певної міри еквіваленті, якщо їх застосовувати послідовно.

Джерела[ред.ред. код]

  • До методу розділення змінних Фур'є: Навч.-метод. посіб. / О. С. Гаврилів. — Л. : Вид. Тараса Сороки, 2009. — 32 c.
  • Перетворення Фур'є, Лапласа: узагальнення та застосування: навч.-метод. посіб. [для студентів та аспірантів мех.-мат. і природн. спец. ВНЗ] / Г. П. Лопушанська, А. О. Лопушанський, О. М. М'яус ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів: ЛНУ, 2014. — 152 с. — Бібліогр.: с. 147—152 (90 назв).
  • Bochner S.,Chandrasekharan K. (1949), Fourier Transforms, Princeton University Press
  • Bracewell, R. N. (2000), The Fourier Transform and Its Applications (3rd ed.), Boston: McGraw-Hill.

Література[ред.ред. код]

  • Функції комплексної змінної. Перетворення Фур'є та Лапласа : Навч. посіб. для студ. техн. спец. вищ. закл. освіти / Я. І. Дасюк, В. С. Ільків, П. І. Каленюк, П. П. Костробій, З. М. Нитребич; Ін-т змісту і методів навчання. - Л., 1999. - 271 c. - (Математика для інженерів). - Бібліогр.: 20 назв.

Посилання[ред.ред. код]

Сигма Це незавершена стаття з математики.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.