Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
ДВНЗ ПХДПУ, ПХДПУ
Емблема
Переяслав-Хмельницький педуніверсит
Переяслав-Хмельницький педуніверсит
пошук у Nominatim
Країна
|країна= не задано
Засновано 1986
Акредитація: IV рівня
Ректор Коцур Віктор Петрович
Веб-сайт: phdpu.edu.ua
Адреса: 08401, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» — вищий навчальний заклад у м. Переяслав-Хмельницький (Київська область).

Створений у 1986 р. — спершу як Переяслав-Хмельницький філіал Київського державного педагогічного інституту — ПХДПУ продовжив стародавні переяславські освітні традиції. ВНЗ розташований у мальовничому куточку міста-музею. Має три навчальні корпуси, три студентські гуртожитки, бібліотеку з потужним книжковим фондом та сучасними інформаційними засобами. В університеті діє 10 комп'ютерних класів з відкритим Internet-доступом.

ПХДПУ здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» на денній, заочній, екстернатній, дистанційній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

Підрозділи[ред.ред. код]

Факультети[ред.ред. код]

 • історичний,
 • педагогіки і психології,
 • педагогічний,
 • філологічний
 • природничо-технологічний
 • фінансово-гуманітарний
 • фізичного виховання

Відділення[ред.ред. код]

 • аспірантури і докторантури
 • післядипломної освіти.

Історичні відомості[ред.ред. код]

Університет розпочав свою діяльність 23 червня 1986 року як Переяслав-Хмельницький філіал Київського державного педагогічного інститут ім. О. М. Горького. Постановою Кабінету Міністрів України № 949 від 24 листопада 1993 року на базі Переяслав-Хмельницького філіалу Українського державного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова був створений Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут, якому в 1994 році присвоєно ім'я Г. С. Сковороди та у 2000 році рішенням ДАК визнано акредитованим за III рівнем акредитації. Розпорядженням Кабінету Міністрів України у 2002 році на базі інституту створено Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, який у 2004 та 2010 роках акредитовано за IV рівнем акредитації.

Науковий потенціал університету[ред.ред. код]

Станом на 2016 рік науковий потенціал університету складає:

 1. доктори наук, професори – 76,
 2. доктори наук, доценти – 18,
 3. кандидати наук, професори – 11,
 4. кандидати наук, доценти – 241

Відсоток викладачів, які мають науковий ступінь - 89,8 %

Кафедри університету[ред.ред. код]

 1. Педагогіки і методики дошкільної освіти
 2. Психології
 3. Соціальної педагогіки та освіти дорослих
 4. Загальної історії, правознавства та методики навчання
 5. Історії та культури України
 6. Філософії
 7. Політології
 8. Педагогіки, теорії та методики початкової освіти
 9. Педагогіки
 10. Мистецьких дисциплін і методик навчання
 11. Математики, інформатики та методики навчання
 12. Загальнотехнічних дисциплін і методики викладання трудового навчання і креслення
 13. Географії, екології та методики навчання
 14. Біології та методики навчання
 15. Медико-біологічних дисциплін і валеології
 16. Професійної освіти
 17. Економіки підприємства і економічної теорії
 18. Обліку, аудиту та контролінгу
 19. Фінансів, грошового обігу та кредиту
 20. Теорії та методики фізичного виховання і спорту
 21. Спортивних ігор
 22. Спортивних дисциплін і туризму
 23. Української та зарубіжної літератури і методики навчання
 24. Української лінгвістики та методики навчання
 25. Іноземної філології і методики навчання
 26. Практики іноземного мовлення
 27. Управління та моніторингу якості освіти

Міжнародна діяльність[ред.ред. код]

Міжнародне співробітництво із закордонними вищими навчальними закладами є одним з пріоритетних напрямів діяльності ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Мета міжнародного співробітництва – розвиток довгострокових університетських програм співробітництва у галузі науково-дослідної роботи, студентського та інформаційного обміну.

Головними напрямами міжнародного співробітництва університету є: участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками; проведення спільних наукових досліджень; організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів; участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; спільна видавнича діяльність; надання послуг, пов'язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні; організація і проведення короткострокових очних та он-лайн курсів і шкіл у різних галузях; волонтерське та гуманітарне співробітництво.

За поточний рік університет став учасником програми Erasmus+: із партнерським університетом імені Гаріка Масарика в місті Брно (Чехія) та Гданським університетом в Польщі. Завдяки цьому в наступному навчальному році студенти університету матимуть змогу навчатися протягом одного семестру в партнерських вузах, а професорсько-викладацький склад отримає новий досвід завдяки стажуванню у вказаних вишах.

Одним із важливих напрямків міжнародного співробітництва є участь та розробка спільних міжнародних проектів, що мають на меті підготовку висококваліфікованих спеціалістів. Так, в рамках програми Erasmus + Key59 Action 2 (KA2) стратегічне партнерство, в поточному році започатковано співпрацю із Вінницьким соціально-економічним інститутом університету «Україна» у галузі інклюзивної освіти та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника у галузі гуманітарних наук.

Окрім цього, з метою удосконалення та вивчення іноземної мови та отримання нового міжнародного досвіду, в 2016 році студенти нашого університету взяли участь у програмах одностороннього культурного досвіду та програмах стажувань, таких як: «Work and Travel», «Camp America», «Au Pair». На даний час наші студенти знов готуються до участі в таких програмах влітку 2017 року.

Підготовка фахівців[ред.ред. код]

 • за 23 напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;
 • за 19 спеціальностями «спеціаліст»;
 • за 17 спеціальностями «магістр» IV рівня акредитації, що становить 74% напрямів і спеціальностей, за якими проводиться освітня діяльність університету.

Основний принцип і особливість сучасної діяльності[ред.ред. код]

Навчальний процес закладу визначається модернізацією навчально-виховного процесу відповідно до Болонської декларації через впровадження прогресивних освітніх технологій, кредитно-трансферної системи в навчальний процес, забезпечення комп'ютеризації та інформації всіх його етапів, удосконалення системи управління якістю підготовки фахівців на основі міжнародних стандартів, розвиток інформаційної інфраструктури, підготовку електронних навчальних посібників. За 22 випуски університетом підготовлено понад 22 тисячі фахівців для педагогічної освіти та економічної галузі. Понад 80% випускників розподіляються у навчальні заклади Київщини. З 2004 року університет активно долучився до реалізації положень Болонської декларації. В умовах кредитно-трансферної системи навчання ведеться підготовка бакалаврів всіх 23 напрямів та 19 спеціальностей підготовки спеціалістів і 17 магістрів. У навчальному закладі здійснено перехід на тестову форму моніторингу якості навчального процесу, що забезпечує безперервне стеження за навчальною траєкторією студента виконання завдань практичних, теоретичних модулів та модулів самостійної роботи, а також дозволяє позбутися суб’єктивізму в оцінюванні знань. Це стало можливим із впровадженням комп’ютерних програм «Moodle» та «Модульне навчальне середовище». Одним з напрямів розвитку університету є його присутність впродовж чотирнадцяти років на міжнародних, всеукраїнських та галузевих освітянських виставках, де отримано близько 30 нагород. Серед них 10 золотих медалей за впровадження інноваційних технологій у навчання та напрацювання з інтеграцій науки та освіти (2007 р., 2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р.), 7 срібних та 3 бронзові медалі на міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні». За оцінкою ЮНЕСКО п'ятий рік поспіль університет входить до числа 200 найкращих серед вищих навчальних закладів України, рейтинг за 2011 рік визначив 134 загальну позицію та 7 позицію серед педагогічних університетів. За рейтингом МОНМС України «Найкращих ВНЗ України за 2012 р.» серед педагогічних та гуманітарних, фізичного виховання і спорту ВНЗ університет зайняв 6 місце та 3 місце серед вищих педагогічних закладів. За досягненння у розвитку та підготовці фахівців університет було відзначено Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2007 р.). Одним із пріоритетних завдань модернізації системи вищої освіти в університеті є демократизація управління освітньою діяльністю, перехід від авторитарних методів впливу викладачів на студентський колектив до демократичних, що передбачають розвиток самоврядування, делегування повноважень. Саме така система створена в університеті. Ректорат активно співпрацює з органами студентського самоврядування. Представники органів студентського самоврядування входять до складу вчених рад факультетів і мають вирішальне право голосу, їх представництва забезпечено в складі Вченої ради та ректорату університету. Органами студентського самоврядування випускаються студентські газети «SMS. Сучасна. Молодіжна. Студентська» та «Три С» на ряду із університетською газетою «Педагогічні обрії». Надзвичайно потужною та сучасною є Бібліотека Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Фахові науково-теоретичні збірники[ред.ред. код]

 • “Наукові записки з української історії”;
 • “Школа І ступеня: теорія і практика”;
 • “Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”;
 • “Психолінгвістика”;
 • “Економічний вісник університету”;
 • “Теоретична і дидактична філологія”;
 • "Професійна освіта: методологія, теорія і технології".

Див. також[ред.ред. код]

Посилання[ред.ред. код]