Портал:Фізика

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Розділ Вікіпедії: Фізика
Проект  |  Портал (Скор.: П:ФІЗ)

Редагувати Ласкаво просимо до порталу
Фізика
Energy Arc (central electrode of a Plasma Lamp).jpg
Скорочення
П:ФІЗ

Фізика (від грецького φυσικός (фізікос): природний, φύσις (фізіс): природа) — природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова. Фізики вивчають поведінку та властивості матерії в широких межах її проявів, від субмікроскопічних елементарних частинок, з яких побудоване все матеріальне, до поведінки всього Всесвіту, як єдиної системи.

Редагувати Вибрана стаття
Bundesarchiv Bild183-R57262, Werner Heisenberg.jpg

Вернер Карл Гейзенберг (нім. Werner Karl Heisenberg; 5 грудня 1901, Вюрцбург — 1 лютого 1976, Мюнхен) — німецький фізик-теоретик, один із творців квантової механіки, лауреат Нобелівської премії з фізики (1932), член кількох академій та наукових товариств світу. Гейзенберг є автором низки фундаментальних результатів у квантовій теорії: він заклав основи матричної механіки, сформулював принцип невизначеності, застосував формалізм квантової механіки до проблем феромагнетизму, аномального ефекту Зеемана та інших. Брав активну участь у розвитку квантової електродинаміки (теорія Гейзенберга — Паулі) та квантової теорії поля (теорія S-матриці), в останні десятиріччя життя робив спроби створення єдиної теорії поля.

Редагувати Добра стаття
Erwin Schrödinger (1933).jpg

Ервін Шредінгер (нім. Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger; МФА: [ˈɛrviːn ˈʃrøːdɪŋɐ]; нар.12 серпня 1887, Відень — пом.4 січня 1961, там же) — австрійський фізик-теоретик, один із творців квантової механіки. Лауреат Нобелівської премії з фізики (1933). Член низки академій наук світу, в тому числі іноземний член Академії наук СРСР (1934). Шредінгеру належить низка фундаментальних результатів у галузі квантової теорії, які лягли в основу хвильової механіки: він сформулював хвильові рівняння (стаціонарне і залежне від часу рівняння Шредінгера)

Редагувати Біографія
Іван Пулюй.jpg

Іван Пулюй (Ivan Pulyuy, Johann Puluj; *2 лютого 1845, Гримайлів, Галичина, тепер Гусятинського району Тернопільської області — †31 січня 1918, Прага) — український фізик і електротехнік, організатор науки, громадський діяч.

Закінчив Тернопільську гімназію та, з відзнакою, теологічний факультет Віденського університету, згодом фізико-математичне відділення філософського факультету. Викладав у Військово-морській академії у Фіуме (Рієка, Хорватія). Доцент Віденського університету. Професор Вищої технічної школи в Празі, ректор її першого в Європі електротехнічного факультету. Доктор Страсбурзького університету. Державний радник з електротехніки Чехії і Моравії. Був членом НТШ.

Редагувати Вибрана закономірність
Wavy.gif
Загальна теорія відносності (ЗТВ)

теорія гравітації опублікована Альбертом Ейнштейном в 1915 році. На відміну від нерелятивістської теорії гравітації Ньютона ЗТВ придатна для опису гравітаційної взаємодії тіл, що рухаються зі швидкостями близькими до швидкості світла. Її також можна застосовувати у випадку сильних гравітаційних полів, що виникають, наприклад, поблизу нейтронних зірок та чорних дір. У сонячній системі ефекти ЗТВ проявляють себе незначними відхиленнями фактичних траєкторій руху планет та інших космічних тіл (у першу чергу Меркурія) від орбіт, розрахованих у рамках теорії Ньютона.

Редагувати Історія фізики
Galilée
Античність
Архімед · Аристотель · Демокріт · Герон Александрійський · Клавдій Птолемей · Фалес
Середні віки
Микола Орезмський
Ренесанс
Джироламо Кардано · Галілео Галілей · Йоганн Кеплер
XVII століття 
Роберт Бойль · Рене Декарт · Роберт Гук · Хрістіан Гюйгенс · Ісаак Ньютон · Блез Паскаль · Торрічеллі Еванджеліста
XVIII та XIX століття
Андре-Марі Ампер · Антуан Анрі Беккерель · Бенуа Клапейрон · Шарль Оґюстен Кулон · Майкл Фарадей · Леон Фуко · Бенджамін Франклін · Карл Фрідріх Гаус · Герман фон Гельмгольц · Генріх Герц · Джеймс Прескотт Джоуль · П'єр-Симон Лаплас · Джеймс Клерк Максвелл · Георг Симон Ом · Алессандро Вольта 
XX століття
Фелікс Блох · Нільс Бор · Макс Борн · Луї де Бройль · Марія Кюрі · Енріко Фермі · Альберт Ейнштейн · Річард Філіпс Фейнман · Вернер Карл Гейзенберг · Ландау Лев Давидович · Макс фон Лауе · Гендрік Антон Лоренц · Луї Неель · Роберт Оппенгеймер · Вольфганг Паулі · Макс Планк · Анрі Пуанкаре · Ернест Резерфорд · Ервін Шредінгер · Джозеф Джон Томсон · Пітер Зееман
XXI століття
Редагувати Редагують зараз

Призначена для комфорту патрулювання вікіпедистами статтей пов’язаних з порталом "Фізика". Не відображає відпатрульовані статті.

 • Bombardier — редагована 06:56, 2017-02-24 користувачем Sanya3
 • Air Berlin — редагована 06:29, 2017-02-24 користувачем Sanya3
 • Jaguar XF — редагована 18:35, 2017-02-23 користувачем ZZZico
 • Audi Q8 — редагована 17:55, 2017-02-23 користувачем ZZZico
 • Вага — редагована 14:32, 2017-02-23 користувачем IP
Редагувати Вибране зображення
Archimedes-screw one-screw-threads with-ball 3D-view animated small.gif
Архімедів гвинт - винахід античності.
Редагувати Кращі статті
Редагувати Цікаві факти
Едвард Віттен
Святослав Вакарчук
Стівен Хокінг
Редагувати Списки
Редагувати Нові статті
 • TRAPPIST — почато 22 лютого 2017 користувачем Ivasykus
 • Ecotec — почато 22 лютого 2017 користувачем ZZZico
 • VOR — почато 17 лютого 2017 користувачем Losth.


Усього знайдено статей: 17641 (24 лютого 2017)

Редагувати Основні теми

Класична механіка Класична механіка

Центр інерції · Кінематика · Динаміка · Кінетична енергія · Потенціальна енергія · Дія · Сила · Момент сили · Закони Ньютона · Маса · Гармонічний осцилятор · Система відліку · Статика · Швидкість · "

Матеріалознавство Фізика матеріалів

Сплави · Корозія · Кристалографія · Деформація · Фазова діаграма · Твердість · Агрегатний стан · Сегнетоелектрики · Феромагнетики · Матеріал · Композити · Метали · Модуль Юнга · Полімер · Фонон · П'єзоефект · Квазікристал · Напівпровідник · Надпровідність · Скло · "

Термодинаміка Термодинаміка

Калориметрія · Теплоємність · Цикл Карно · Термодинамічна ентропія · Рівняння стану · Ідеальний газ · Розподіл Больцмана · Температура · Кінетична теорія · Параметр порядку · "

Атом Атомна фізика

Атом · Атом водню · Конденсат Бозе-Ейнштейна · Електронна конфігурація · Квантове число · Атомний номер · Лінійчатий спектр · Зонна теорія · "

Ядерна фізика Ядерна фізика

Ядро атома · Нейтрон · Протон · Атомний номер · Ізотоп · Період напіврозпаду · Радіоактивність · α · β & γ · Ядерна реакція · Поділ ядра · Ядерний синтез · "

Фізика елементарних частинок Фізика елементарних частинок

Прискорювач заряджених частинок · Бозон · Бозон Гіґґса · Квантова електродинаміка · Електрон · Ферміон · Глюон · Стандартна модель · Нейтрино · Елементарна частинка · Фотон · Кварк · Квантова теорія поля · Баріонний заряд · Лептонний заряд · "

Оптика Оптика

Колір · Дифракція · Корпускулярно-хвильовий дуалізм · Інтерференція · Лазер · Закон Снеліуса · Світло · Геометрична оптика · Фотон · Заломлення · "

Класична електродинаміка Класична електродинаміка

Магніт · Магнітне поле · Електростатика · Рівняння Максвела · Сила Лоренца · Хвилевід · Гігантський магнетоопір · Електромагнітна хвиля · Фотон · Радіо · "

Електротехніка Електротехніка

Змінний струм · Постійний струм · Напруга · Потенціал · Потужність · Електричний опір · Гальванічний елемент · Електричне коло · Електрична схема · Провідник · Напівпровідник · Електродвигун · Світлодіод · Конденсатор · Трансформатор · Правила Кірхгофа · "

Акустика Акустика

Звук · Ефект Доплера · Луна · Розсіювання частинок і хвиль · Швидкість звуку · "

Квантова фізика Квантова фізика

Кіт Шредінгера · Рівняння Шредінгера · Інтеграл вздовж траєкторій · Копенгагенська інтерпретація · Бра-кет нотація · Квантовий рух у прямокутній потенційній ямі · Принцип виключення Паулі · Спін · Теорія збурень · "

Принцип відносності Теорія відносності

E=mc² · Дослід Майкельсона · Просторово-часовий інтервал · Гравітація · Гравітаційні хвилі · Парадокс близнят · Принцип еквівалентності · Загальна теорія відносності · Спеціальна теорія відносності · Світова лінія · Швидкість світла · "

Теорія великого об'єднання Теорії великого об'єднання

Класична електродинаміка · Гравітація · Петльова квантова гравітація · Фундаментальні взаємодії · Слабка взаємодія · Сильна взаємодія · Суперсиметрія · Теорія струн · М-теорія · Брана · "

Статистична фізика Статистична фізика

Статистична сума · Термодинамічна ентропія · Броунівський рух · Статистика Бозе-Ейнштейна · Статистика Фермі-Дірака · Закон рівнорозподілу · Фазовий перехід · "

Редагувати Фізика в Україні

Видатні науковці

Ахієзер Олександр Ілліч · Бар'яхтар Віктор Григорович · Боголюбов Микола Миколайович · Голоняк Нік · Давидов Олександр Сергійович · Кістяківський Георгій Богданович · Лейпунський Олександр Ілліч · Ліфшиць Євген Михайлович · Пекар Соломон Ісакович · Пулюй Іван Павлович  · Раєвський Борис · Семиноженко Володимир Петрович · Синельников Кирило Дмитрович · Смакула Олександр Теодорович · Стасів Остап · Тимошенко Степан Прокопович · Юхновський Ігор Рафаїлович

Нобелівські лауреати-фізики пов’язані з Україною

Ігор Тамм (1958) · Лев Ландау (1962) · Георгій Харпак (1992)

Відкриття зроблені українцями або в Україні

Формула Остроградського · Теорія альфа-розпаду · Антирефлексійне покриття лінз · Теорема Боголюбова — Парасюка · Лазерний діод · Рентгенівське випромінювання

Наукові установи

Інститут фізики · Інститут теоретичної фізики · Інститут ядерних досліджень · Інститут фізики напівпровідників · Фізико-технічний інститут низьких температур

Університети

Київський національний університет імені Тараса Шевченка · Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна · Львівський національний університет імені Івана Франка · Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Технічні університети

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» · Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» · Національний університет «Львівська політехніка»

Періодичні видання

«Фізика» всеукраїнська газета для вчителів фізики

Редагувати Як Ви можете допомогти
Evolution-tasks.png

Запрошуємо Вас взяти участь у написанні статей про фізику.

Ви можете написати власні статті. Для цього наберіть слово або термін, про який Ви бажаєте створити статтю, у панелі "Пошук", що знаходится згори зліва, і натисніть кнопку "Перейти". Якщо статті за вказаним словом або терміном Ви не знайшли, можете створити її використовуючи панель "Створити статтю" розміщену нижче.


У незавершених статтях з фізики Ви знайдете матеріали, які потребують Вашої уваги, коментарів і доробки. Просимо витратити Ваш дорогоцінний час на них.

Запити на нові статті з фізики можете знайти або розмістити на Exquisite-kwrite.png цій сторінці...


Ранжування статей за розміром у кілобайтах — формальним показником якості:

Достатньо повні статті (більше за 17k):

 1. Галілео Галілей (45k)
 2. Джеймс Прескотт Джоуль (36k)
 3. Ернест Резерфорд (43k)
 4. Майкл Фарадей (40k)
 5. Енріко Фермі (38k)
 6. Макс Планк (41k)
 7. Нікола Тесла (46k)
 8. Енергія (18k)
 9. Закон збереження енергії (15k)
 10. Електромагнітна хвиля (23k)
 11. Ультрафіолетове випромінювання (40k)
 12. Колір (32k)
 13. Магнітне поле (17k)
 14. Гравітація (21k)
 15. Метали (45k)
 16. Газ (40k)
 17. Рідина (40k)
 18. Тверде тіло (41k)
 19. Квантова механіка (46k)
 20. Радіоактивність (23k)
 21. Загальна теорія відносності (32k)
 22. Спеціальна теорія відносності (20k)
 23. Термодинаміка (49k)
 24. Міжнародна система СІ (39k)
 25. Нанотехнології (42k)
 26. Електроніка (18k)
 27. Електричний конденсатор (40k)
 28. Котушка індуктивності (39k)
 29. Діод (44k)
 30. Резистор (40k)
 31. Магніт (45k)
 32. Прискорення (40k)
 33. Світло (18k)
 34. Сила (38k)
 35. Напівпровідник (19k)
 36. Частота (40k)
Редагувати Братні портали
Редагувати Інші розділи Вікімедії


Довідка · Пісочниця · Кнайпа · Портали · Проекти · Запити · Портал спільноти