Права студентів в Україні

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Комплекс прав студентів в Україні визначений нормативно-правовою основою до осіб які навчаються у вищих навчальних закладах. Яка в процесі наслідування радянської правової бази, носить неврегульований процес, та неодноразово порушується вищими навчальними закладами та її працівниками, вчасності щодо гуртожитків.

25 травня 2011 року українські студенти вийшли на вулицю з транспорантами та гаслами, аби таким чином запобігти прийняттю закону «Про вищу освіту». Київ

Права[ред. | ред. код]

Студенти мають загальні права:

 • Вибору форми навчання;
 • Безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • Трудову діяльність у позанавчальний час;
 • Додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • Користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
 • Участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • Надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
 • Участь у об'єднаннях громадян;
 • Обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
 • Участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • Моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
 • Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • Безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
 • Канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;
 • Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України;
 • Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.
 • Запізнення заборонено (Деяких на 5-15 хв)

Нормативно-правова основа прав студентів[ред. | ред. код]

Дані права гарантуються нормативно-правими актами:

 • Конвенція ООН про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14 грудня 1960 року;
 • Рекомендація ООН про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14 грудня 1960 року;
 • Конституцією України;
 • Закон України «Про освіту» від 23 березня 1996 року № 100/96-ВР (зі змінами);
 • Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-III (зі змінами);
 • Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 5 лютого 1993 року № 2998-XII (зі змінами);
 • Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV (зі змінами);
 • Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР;
 • Закону України «Про прожитковий мінімум» від 15 липня 1999 року № 966-XIV;
 • Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 року № 2017-III;
 • Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21 листопада 1992 року № 2811-XII;
 • Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796-XII;
 • Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-XII;
 • Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV;
 • Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 3 липня 1991 року № 1282-XII;
 • Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-III;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про документи про освіту та вчені звання» від 12 листопада 1997 року № 1260;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 року № 882;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 5 квітня 1994 року № 226 (зі змінами);
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України» від 5 квітня 1999 року № 541 (зі змінами);
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» від 22 вересня 1997 року № 1050;
 • Положення про державний вищий навчальний заклад;
 • Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах;
 • Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України;
 • Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти;
 • Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти;
 • Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості;
 • Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням;
 • Типові правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках навчальних закладів Міністерства освіти України;
 • Типове положення про студентське містечко навчального закладу Міністерства освіти України; і тому подібне

Гуртожитки[ред. | ред. код]

Поселення в студентські гуртожитки[ред. | ред. код]

Процедура поселення та виселення студентів регулюється внутрішнім положенням гуртожитку.

Доступ до студентських гуртожитків[ред. | ред. код]

Обмеження доступу студентів чи мешканців до гуртожитку з будь-якої години є невідповідним дійством, та порушують законні права осіб, які навчаються та проживають у гуртожитках, дане дійство суперечать Конституції України, статті 9 Житлового кодексу Української РСР, де зазначено те, що є врегулювання будь-якої форми обмеження є забороненим. Внутрішньо-правовим положенням про гуртожиток визначає критерії доступу, разом з тими воно не є вище Житлового кодексу та інших нормативно-правових актів.

Встановлення плати за гуртожиток[ред. | ред. код]

Розмір плати за проживання не може перевищувати граничні розміри плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів та встановлюється керівником відповідного вищого навчального закладу і розраховується відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами виходячи з нормативу житлової площі на кожного мешканця, встановленого згідно з проектною документацією при будівництві гуртожитку, та розрахункового коефіцієнта загальної площі, що припадає на кожного мешканця гуртожитку.

Порушення прав студентів щодо гуртожитків[ред. | ред. код]

Неодноразові порушення прав студентів пов'язані з відсутністю цілодобового доступу до гуртожитків. Це пов'язано через архаїчність та радянську традицію працівників гуртожитків, або керівництва вищого навчального закладу.

У лютому 2012 році Міністрі освіти і науки Дмитро Табачник заявив те, що студентів зобов'язані пускати після 23:00 години. Щодо порушення прав, заявлено наступне:

Я видав наказ, що гуртожиток є таким же житлом і жоден ректор не має права забороняти студентам, які працюють, чергують вночі, когось проводжають пускати до гуртожитку після 22, 23 годин.
Є устав гуртожитку і не повинно бути самодурства ректора чи коменданта, якому зручніше когось не пускати.

Після Революції Гідності, де рушійною силою стало студентство. Ситуація продовжує набувати тих самих рис. Міністр освіти і науки Сергій Квіт підписав лист на рахунок скасування так званої комендатської години.

У зв’язку з численними зверненнями студентів вищих навчальних закладів та громадських організацій просимо Вас невідкладно переглянути внутрішні нормативні документи вищого навчального закладу, які регламентують проживання студентів в гуртожитках, а саме у частині, яка стосується цілодобового безперешкодного доступу до приміщень студентських гуртожитків та забезпечити особам, які в них проживають таке право

Водночас повідомлено, про унеможливість зловживання адміністрацією власного трактування прав студентів.

Див. також[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]

Частина нормативно-правових актів[ред. | ред. код]