Правовий спір

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Правовий спір — це юридичний конфлікт між учасниками правовідносин, у якому кожен з учасників правовідносин захищає свої суб'єктивні права.

Правові спори виникають внаслідок порушення суб'єктивних прав у результаті протиправних дій, а також у разі невизнання або оспорювання суб'єктивних прав.

Попередження та вирішення правових спорів здійснюється шляхом використання передбачених законом можливостей (інструментів) захисту суб'єктивних прав, таких, як:

 • загальні прийоми вирішення конфліктів (організація перемовин, залучення посередників, тощо);
 • звернення до відповідного державного, самоврядного чи громадського органу або уповноваженої особи за захистом свого суб'єктивного права.

Як правило, правові спори вирішуються судами за позовами зацікавлених осіб.

Див. також[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

 • Правознавство: Підручник / За відп. ред. О. В. Дзери - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 848 с.
 • Харитонов Є. О., Харитонова О. І., Старцев О. В. Цивільне право України: Підручник - К.: Істина, 2009. - 816 с.
 • Бурцев О. В. Земельнімежові спори: різновиди та їхособливості / О. В.Бурцев // Проблемизаконності :зб. наук. пр. – Харків, 2014. – Вип. 127. – С.88–94.
 • Кайдалова В. Ф. Трудовийспір як предмет судового розгляду / В. Ф.Кайдалова // Проблемизаконності. Вип. 105. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2009. - С. 220-226.
 • Летнянчин Л. І. Конституціоналізація адміністративного процесуального права: проблемитеорії та практики / Л. І. Летнянчин Вісник Національної академії правових наук України :зб. наук. пр. – Харків,2013. – № 4. – С. 67–80.4.
 • Лученко Д. В. Про європейський правовий досвід у розвитку інституту оскарження в адміністративному праві / Д. В. Лученко //Проблемизаконності : акад. зб. наук. пр. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад.України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - Вип. 120. - С. 134-143.
 • Лученко Д. В. Про основні ознаки адміністративно-правового спору / Д. В.Лученко // Вісник Національної Академії правових наук України :зб. наук. пр. - Х. : Право, 2013. - 2013 р. №2(73). - С. 148-156.
 • Лученко Д. В. Про позасудовеоскарження в адміністративному праві та перспективи його розвитку в Україні / Д. В. Лученко //Вісник Національного ун-ту "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Економічна теорія та право: зб. наук. пр. - Х.: Право, 2012. - 2012. № 3 (10). - С. 97-105.
 • Марченко О. О. Публічно-правові спори щодо публічної служби в Україні:особливості розв’язання. – 2013. – № 3-1. – С. 236–238.
 • Сьоміна В. А. Адміністративно-правовий спір: сутність та зміст / Сьоміна В.А. // Право та управління. – Ірпінь, 2011. – № 1. – С. 423–431.
 • Сьоміна В. А. Особливості правового забезпечення судового порядку вирішення публічно-правових спорів / В. А. Сьоміна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право :зб. наук. пр.– Х., 2011. – № 988, вип. 10. – С. 159–164.
 • Щербакова О. Ю. Предмет доказування в податкових спорах :автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. Ю. Щербакова ; кер. роботи О. О.Дмитрик ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – 20 с.

Посилання[ред. | ред. код]