Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2013 року

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2013 року.

За підсумками конкурсу 2013 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України лауреатами премій стали:

Премія Премійовані роботи Лауреати Коротко про лауреата
Премія НАН України імені М. Г. Крейна за цикл праць «Екстремальні проблеми теорії наближення гладких функцій» Буслаєв Віктор Іванович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Математичного інституту імені В. А. Стєклова Російської АН
Романюк Анатолій Сергійович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту математики НАН України
Тіман Майор Пилипович доктор фізико-математичних наук, професор Дніпропетровського державного аграрного університету
Премія НАН України імені О. В. Погорєлова за цикл наукових праць «Геометрія і властивості гіперпросторів та просторів ідемпотентних мір» Зарічний Михайло Михайлович доктор фізико-математичних наук, декан механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Микитюк Ігор Володимирович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України
Пелих Володимир Олександрович доктор фізико-математичних наук, заступник директора Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України
Премія НАН України імені А. О. Дородніцина за цикл робіт «Методи, алгоритми, інформаційні технології комплексного аналізу складних об'єктів» Дейнека Василь Степанович академік НАН України, головний науковий співробітник Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Довгий Станіслав Олексійович член-кореспондент НАН України, директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
Євтушенко Юрій Гаврилович академік РАН, директор обчислювального центру імені А. О. Дородніцина Російської АН
Премія НАН України імені С. О. Лебедєва за цикл робіт «Моделі, методи та застосування високопродуктивних обчислень на суперкомп'ютерних системах» Андон Пилип Іларіонович академік НАН України, директор Інституту програмних систем НАН України
Дорошенко Анатолій Юхимович доктор фізико-математичних наук, професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Тульчинський Вадим Григорович кандидат фізико-математичних наук, завідувач лабораторії Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Премія НАН України імені О. К. Антонова за цикл робіт «Розробка нових методів експериментального дослідження апаратів з метою удосконалення та оптимізації їх гідроаеродинамічних характеристик» Бабенко Віктор Віталійович доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту гідромеханіки НАН України
Мороз Володимир Васильович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту гідромеханіки НАН України
Центило Наталія Петрівна начальник відділу Державного підприємства «Антонов»
Премія НАН України імені Г. С. Писаренка за монографію «Основи механіки руйнування композитів при стиску» Гузь Олександр Миколайович академік НАН України, директор Інституту механіки імені С. П. Тимошенка НАН України
Премія НАН України імені Б. І. Вєркіна за цикл робіт «Розробка створення та впровадження кріогенної апаратури для наукових експериментів» Жарков Іван Павлович кандидат фізико-математичних наук, завідувач лабораторії Інституту фізики НАН України
Сафронов Віталій Вікторович науковий співробітник Інституту фізики НАН України
Премія НАН України імені С. Я. Брауде за цикл робіт «Електромагнітні властивості нових магнітоактивних метаматеріалів у міліметровому діапазоні хвиль» Тарапов Сергій Іванович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України
Погорілий Анатолій Миколайович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту магнетизму НАН України
Білозоров Дмитро Павлович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики імені О. І. Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Премія НАН України імені О. С. Давидова за цикл робіт «Теорія динамічних та стохастичних властивостей конденсованих систем з конкуруючими взаємодіями» Гайдідей Юрій Борисович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України
Лев Богдан Іванович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України
Стасюк Ігор Васильович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту фізики конденсованих систем НАН України
Премія НАН України імені Н. Д. Моргуліса за цикл робіт «Функціональні властивості та діагностика новітніх НВЧ приладів» Бєляєв Олександр Євгенович член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України
Конакова Раїса Василівна доктор технічних наук, завідувач лабораторії Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України
Саченко Анатолій Васильович доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України
Премія НАН України імені П. А. Тутковського за цикл праць «Геоекологічні умови формування і розробки родовищ вуглеводнів і пелоїдів Чорного моря» Ємельянов Володимир Олександрович доктор геолого-мінералогічних наук, головний науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України
Пасинков Анатолій Андрійович доктор геолого-мінералогічних наук, доцент Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
Савчак Олеся Зіновіївна кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України
Премія НАН України імені Є. О. Патона за цикл праць «Розробка технології та комп'ютеризованого устаткування для електронно-променевого зварювання в галузях авіаційного, енергетичного машинобудування та металургії» Назаренко Олег Кузьмович член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України
Нестеренков Володимир Михайлович член-кореспондент НАН України, заступник завідувача відділу Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України
Майстренко Анатолій Львович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України
Премія НАН України імені Г. В. Карпенка за цикл праць «Інженерія поверхні виробів з титанових сплавів для підвищення їх працездатності в умовах дії контактних навантажень та агресивних середовищ» Погрелюк Ірина Миколаївна доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України
Яськів Олег Ігорович співробітник Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України
Клапків Михайло Дмитрович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України
Премія НАН України імені Г. Ф. Проскури за цикл праць «Моделювання та аналіз електромагнітних процесів в електроенергетичних системах із нелінійними навантаженнями» Жаркін Андрій Федорович член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту електродинаміки НАН України
Кондратенко Ігор Петрович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту електродинаміки НАН України
Подольцев Олександр Дмитрович доктор технічних наук, головний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України
Премія НАН України імені О. І. Лейпунського за серію робіт «Експлуатаційні ушкодження та фізичні механізми деградації конструкційних матеріалів другого контуру енергоблоків з реакторами ВВЕР-1000» Ожигов Леонід Семенович кандидат фізико-математичних наук, начальник лабораторії Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Митрофанов Анатолій Сергійович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Крайнюк Євген Олександрович молодший науковий співробітник Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Премія НАН України імені А. І. Кіпріанова за цикл праць «Конденсовані гетероциклічні системи — синтетичні аналоги природних біоактивних сполук» Хиля Володимир Петрович член-кореспондент НАН України, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Воловенко Юліан Михайлович професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Премія НАН України імені М. М. Амосова за монографію «Аневризми грудної аорти (клініка, діагностика, лікування)» Ситарь Леонід Лукич завідувач відділу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України»
Премія НАН України імені В. П. Комісаренка за серію праць «Феномени та механізми впливу гормонів і цитокінів на нормальну і малігнізовану передміхурову залозу» Резніков Олександр Григорович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України»
Корнелюк Олександр Іванович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
Чайковська Людмила В'ячеславівна кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України»
Премія НАН України імені П. Г. Костюка за цикл праць «Іонні канали плазматичної мембрани» Кришталь Олег Олександрович академік НАН України, директор Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
Лук'янець Олена Олександрівна доктор біологічних наук, завідувач лабораторії Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
Шуба Ярослав Михайлович доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
Премія НАН України імені О. В. Палладіна за монографію «Біохімічна трансформація ксенобіотиків у організмі» Марченко Михайло Маркович доктор біологічних наук, в. о. директора Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Кеця Оксана Віталіївна кандидат біологічних наук, доцент Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
Великий Микола Миколайович доктор біологічних наук, завідувач лабораторії Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України
Премія НАН України імені В. Я. Юр'єва за працю «Пшеница: биология, морфология, селекция, семеноводство» Шелепов Володимир Васильович доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Національної наукової сількогосподарської бібліотеки НААН України
Гаврилюк Микола Микитович академік НААН України, заступник директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
Вергунов Віктор Анатолійович член-кореспондент НААН України, директор Національної наукової сількогосподарської бібліотеки НААН України
Премія НАН України імені І. І. Шмальгаузена за цикл праць «Систематика та еволюція перетинчастокрилих комах родин Formicidae та Eulopidae Західної Палеарктики» Радченко Олександр Григорович доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України
Гумовський Олексій Васильович доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України
Перковський Євген Едуардович доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України
Премія НАН України імені М. І. Туган-Барановського за цикл робіт «Високотехнологічні складові промислової політики в Україні» Кизим Микола Олександрович доктор економічних наук, директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України
Матюшенко Ігор Юрійович кандидат технічних наук, професор кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Шостак Ігор Володимирович доктор технічних наук, професор Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського
Премія НАН України імені М. П. Василенка за цикл праць з проблем дослідження кримінології в Україні Кваша Оксана Олександрівна доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Прилуцький Сергій Валентинович кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Премія НАН України імені М. І. Костомарова за цикл праць з історичного джерелознавства в Україні Копиленко Олександр Любимович член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Цибань Валерій Олексійович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України
Яблонський Василь Миколайович кандидат історичних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
Премія НАН України імені І. Я. Франка за працю «Художній дискурс української поезії кінця ХІХ — початку ХХ ст.» Камінчук Ольга Анатоліївна доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

Джерела[ред. | ред. код]