Проєкт сприяння академічній доброчесності

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP) — це ініціатива, спрямована на системні зміни в українській вищій освіті: підвищення якості, створення умов для реалізації найбільш обдарованих студентів, покращення іміджу українських університетів. Проєкт реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти [Архівовано 24 березня 2022 у Wayback Machine.] за сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки Посольства США в Україні. Проєкт має на меті застосовувати спільний досвід США і України для розробки та втілення чотирирічного плану заходів, зміст яких полягає в орієнтації та навчанні студентів, викладачів та адміністраторів навчальних закладів України практичної цінності і важливості академічної доброчесності, наданні ресурсів і плану дій задля їхнього тісного залучення до зміцнення академічної доброчесності в освітньому середовищі. Ініціатори, виконавці та партнери Проєкту розглядають формування академічної культури загалом й академічної доброчесності як її складової зокрема як важливу складову трансформації української освітньої системи.

Про проєкт[ред. | ред. код]

Місія проєкту — формування нової академічної культури, яка базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні, справжній науковій роботі.

Візія проєкту — системні зміни в українській освіті, від яких виграють всі учасники академічного процесу — студенти та учні, викладачі та вчителі, університети та школи.

Напрямки діяльності[ред. | ред. код]

Проєкт має чотири основні напрямки діяльності: просвітницька кампанія, практичний навчальний курс в університетах, поширення міжнародних практик в українських університетах, робота над нормативною базою і регулятивними механізмами.

Проєкт в університетах[ред. | ред. код]

Проєкт розрахований на 4 роки. Цей термін дозволяє охопити ціле покоління студентів, починаючи з їх першого року навчання в університеті і закінчуючи отриманням дипломів бакалавра. Саме це покоління випускників повинно стати носієм нових цінностей у вищій освіті, в науці та в суспільстві загалом.

Академічна доброчесність дозволяє системі освіти залишатися дієвою, такою що справді дає знання та навички, а не лише документи про здобуття освіти. Країни з високим рівень академічної доброчесності не мають такої проблеми як «визнання дипломів» — як правило, це успішні, економічно розвинені країни з високим рівнем освіти та науки.

Прояви академічної недоброчесності, а саме: списування, плагіат, корупція — не можуть бути визначальними для всієї системи освіти, зокрема вищої, оскільки вони руйнують її, перетворюючи навчальний процес на імітацію. Нечесність в освіті негативно впливає і на все суспільство, і на кожного окремого індивіда, адже створює систему в якій неможливо досягнути успіху чесним шляхом, а таке суспільство/країна не можуть бути успішними в довготривалій перспективі.

Проєкт в школах[ред. | ред. код]

Академічна доброчесність є невід'ємною складовою забезпечення якості освіти, а дотримання принципів академічної доброчесності під час навчання та викладання в школі впливає не лише на якість шкільної освіти, а й на формування засадничих цінностей випускників та їх уявлення про світ, соціум, успіх, працю тощо. Окрім того, шкільні випускники — це потенційні студенти вищих навчальних закладів. Отже від того, яка академічна культура виховується в школі, залежить тип академічної культури майбутніх студентів університетів.

Рамковий Закон України «Про освіту» [Архівовано 15 квітня 2020 у Wayback Machine.] 2017 року окремо наголошує на важливості та обов'язковості забезпечення принципів академічної доброчесності у освітньому процесі під час навчання та викладання. Закон України «Про освіту» [Архівовано 15 квітня 2020 у Wayback Machine.] Стаття 42 ЗУ «Про освіту» дає визначення таким поняттям як: «академічна доброчесність», «об'єктивне оцінювання результатів навчання», «порушення академічної доброчесності», «списування» тощо та визначає основні види академічної відповідальності.

«Проєкт формування академічної доброчесності у школі» (SAISS), який здійснюється Американськими Радами з міжнародної освіти [Архівовано 24 березня 2022 у Wayback Machine.], сприяє практичній реалізації статті 42 Закону України «Про освіту» через партнерство з Посольством США в Україні та Міністерства освіти і науки України.

Окрім того, проєкт SAISS сприяє реалізації масштабної реформи української середньої школи, яка описана в концепції «Нова українська школа» і впровадження якої вже розпочато. Концепція НУШ передбачає, що ключовими компонентами нової школи стануть «наскрізний процес виховання, який формує цінності». Проект співпрацює з різними шкільними аудиторіями — вчителями, учнями, адміністраторами шкіл, батьками, управлінцями зі сфери освіти, формуючи в кожної з них чітке уявлення про основи академічної доброчесності та нової шкільної культури.

Діяльність[ред. | ред. код]

Просвітницька кампанія[ред. | ред. код]

Просвітницька кампанія передбачає роботу з поширення інформації про систему академічної доброчесності, її структуру, основні принципи та практику застосування.

Термін «Академічна доброчесність» є відносно новим для української вищої освіти, з одного боку він означає зрозумілі і загально відомі речі, але водночас немає системного уявлення про академічну доброчесність та сталого терміну, який би її позначав.

Метою просвітницької кампанії є впровадження терміну «Академічна доброчесність», пояснення її важливості для розвитку освіти і суспільства всім учасникам академічного процесу — студентам, батькам, викладачам та адміністраціям університетів, створення широкої суспільної підтримки.

Нова академічна культура[ред. | ред. код]

Діяльність Проєкту спрямована на формування нової академічної культури, яка базуватиметься на принципах чесності, реального навчання, справедливості, довіри та взаємоповаги усіх учасників академічного процесу.

Успадкована з радянських часів культура взаємовідносин всередині університету не відповідає сучасному розвитку українського суспільства. Принцип університетської автономії повинен бути підтриманий формуванням нових навичок та практик, нової культури навчання та викладання.

В рамках Проєкту буде розроблений курс «Академічне письмо», який навчить студентів правильно писати і оформлювати академічні роботи, відрізняти прийнятні та неприйнятні навчальні і дослідницькі практики, дасть загальне уявлення про те, що таке навчання в університеті. Курс «Академічне письмо» буде впроваджений спочатку в 10 університетах-партнерах Проекту, а згодом — рекомендований для всіх ВНЗ. Також передбачається створення он-лайн версії цього курсу.

Спільнота, яка має міцну культуру з чітко визначеними нормами, здатна долати кризи і успішно розвиватися. Саме така академічна культура повинна бути створена як всередині університетських середовищ, так і в українській вищій освіті загалом.

Впровадження міжнародних практик[ред. | ред. код]

Академічна доброчесність є усталеним терміном і невід'ємною складовою якості вищої освіти в усьому світі. Впровадження академічної доброчесності сприятиме підвищенню якості і конкурентоспроможності українських ВНЗ та допоможе їм стати повноцінними учасниками глобальних освітніх процесів.

Проєкт передбачає міжнародний обмін досвідом із залученням кращих фахівців та міжнародних практик. Партнером Проєкту є Університет Ферфілд (Fairfield University) зі Штату Конектикут, США, представники якого поділяться навчальними практиками і напрацюваннями в сфері забезпечення якості освіти. Студенти, викладачі та адміністрація українських ВНЗ матимуть змогу ознайомитися з академічною доброчесністю як складовою освітнього процесу за кордоном та поширити цей досвід в своїх навчальних закладах.

Інтернаціоналізація є важливим етапом реформування української вищої освіти. Проєкт допоможе українським університетам бути успішними на цьому етапі.

Нові правила гри для українських ВНЗ[ред. | ред. код]

Академічна доброчесність — це, насамперед, культура з усталеними нормами, яка вимагає чітких правил гри та механізмів їх дотримання. Даний компонент спрямований на формування нових правил на рівні державної політики в сфері освіти та всередині самих університетів через розробку відповідного законодавства та університетських «Кодексів честі».

«Кодекс честі» університету — документ, який розробляється всередині вищого навчального закладу, містить загальні положення щодо дотримання принципів академічної доброчесності, перелік можливих порушень та перелік санкцій. Існування кодексів честі в університетах є поширеною світовою практикою. Проєкт надаватиме консультаційну підтримку українським ВНЗ у створенні власних кодексів честі.

Університети-учасники[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

https://saiup.org.ua [Архівовано 31 жовтня 2020 у Wayback Machine.]

https://americancouncils.org.ua [Архівовано 24 березня 2022 у Wayback Machine.]

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [Архівовано 15 квітня 2020 у Wayback Machine.]