Псевдообернена матриця

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Псевдообернена матриця — узагальнення оберненої матриці в математиці, зокрема, в лінійній алгебрі.

Матриця, псевдообернена до матриці \ A позначаєтся як \ A^+.

Найвідомішим є псевдообернення Мура-Пенроуза, яке було незалежно описано Е. Х. Муром (Moore) в 1920 і Роджером Пенроузом в 1955.

Раніше, в 1903 році, концепцію псевдообернених інтегруючих операторів представив Фредгольм.

Псевдообернена матриця застосовується для знаходження найкращого наближення (методом найменших квадратів) розв'язку СЛАР.

Визначення[ред.ред. код]

Визначення Мура[ред.ред. код]

\ A^+ називаєтся псевдооберненою матрицею до матриці \ A, якщо вона задовільняє такі критерії:

 1. A A^+A = A             (A A^+ чи A^+A не обов'язково дорівнюватимуть одиничній матриці);
 2. A^+A A^+ = A^+;
 3. (AA^+)^* = AA^+       (це означає, що AA^+ермітова матриця);
 4. (A^+A)^* = A^+A       (A^+A — також ермітова матриця);

де A^* - ермітово-спряжена матриця до матриці A .

Визначення Мура-Пенроуза через граничний перехід[ред.ред. код]

A^+ = \lim_{\delta \to 0} (A^* A + \delta I)^{-1} A^*
     = \lim_{\delta \to 0} A^* (A A^* + \delta I)^{-1}

Ці границі існують, навіть якщо (A A^*)^{-1} і (A^* A)^{-1} не комутують.

Властивості[ред.ред. код]

(A^+)^+ = A.
(A^T)^+ = (A^+)^T, \qquad (\overline{A})^+ = \overline{A^+}, \qquad (A^*)^+ = (A^+)^*.
rank\ A^+ = rank\ A
 • Псевдообернення добутку матриці A на скаляр \alpha дорівнює добутку матриці A^+ на обернене число \alpha^{-1}:
(\alpha A)^+ = \alpha^{-1} \; A^+, \quad \forall \alpha \ne 0.
 • Якщо вже відома матриця (A^*A)^+ чи матриця (AA^*)^+, то їх можна використати для обчислення A^+:
A^+ = (A^*A)^+ \; A^*
A^+ = A^* \; (AA^*)^+ .
то A_i^+ буде утворюватись з \ A^+ добавленням нульового стовпця/рядка в і-ту позицію.
 • Якщо рядок/стовпець в попередній процедурі не є нульовим a_i \ne \vec 0, то існує формула Гревіля для вираження A_i^+ через A, \; A^+, \; a_i.

Часткові випадки[ред.ред. код]

Ортонормовані стовпці чи рядки[ред.ред. код]

 • Якщо в матриці A ортонормовані стовпці (A^* A = I), або рядки (A A^* = I), то:
A^+ = A^*.

Повний ранг[ред.ред. код]

 • Якщо стовпці матриці A лінійно незалежні, тоді матриця (A^* A) має повний ранг, а отже є оборотною. Тоді:
A^+ = (A^* A)^{-1} A^*

Отже A^+ A = I, звідки слідує, що A^+ — ліва обернена матриця для A.

 • Якщо рядки матриці A лінійно незалежні, тоді матриця (A A^*) має повний ранг, а отже є оборотною. Тоді:
A^+ = A^*(A A^*)^{-1}

Отже A A^+ = I, звідки слідує, що A^+ — права обернена матриця для A.

 • Якщо і стовпці і рядки лінійно незалежні (що вірно для квадратних невирождених матриць), тоді:
A^+ = A^{-1}.

Ці часткові випадки еквівалентні прибиранню доданка \delta I \! з формули визначення псевдообернення через граничний перехід.

Псевдообернення добутку[ред.ред. код]

Якщо матриці A і B такі, что добуток AB визначений, а також:

 • або A має ортонормовані стовпці (A^+=A^*),
 • або B має ортонормовані рядки (B^+=B^*),
 • або стовці A линійно незалежні(A^+ A = I) і рядки B линійно незалежні(B B^+ = I).

Тоді:

\ (AB)^+ = B^+ A^+.

Доводиться прямою підстановкою в визначення.

Скаляри і вектори[ред.ред. код]

Псевдообернення можна визначити для скалярів і векторів, якщо трактувати їх як матриці:

 • Псевдообернення скаляра x є скаляр
x^+ = \left\{\begin{matrix} 0, & x=0;
 \\ x^{-1}, & x \ne 0. \end{matrix}\right.
 • Псевдообернення вектора x є вектор
x^+ = \left\{\begin{matrix} 0^T, & x = 0;
 \\ {x^* \over x^* x}, & x \ne 0. \end{matrix}\right.

Дані трактування задовільняють визначення псевдообернення.

Обчислення[ред.ред. код]

За допомогою A=BC розкладу[ред.ред. код]

Нехай rранг матриці A розміру m \times n. Тоді A може бути представлена як A = BC, де B — матриця розміру m \times r, C — матриця розміру r \times n. Тоді

 • A^+ = C^*(CC^*)^{-1}(B^*B)^{-1}B^*.

чи

 • A^+ = C^*(B^*AC^*)^{-1}B^*
де (CC^*)^{-1}(B^*B)^{-1} = (B^*BCC^*)^{-1} = (B^*AC^*)^{-1} — матриця меншого розміру r \times r.

За допомогою QR розкладу[ред.ред. код]

Матрицю A представимо у вигляді A = QR, де Q - унітарна матриця, Q^*Q = QQ^* = I , і R - верхня трикутна матриця. Тоді

 A^*A=(QR)^*(QR)=R^*Q^*QR=R^*R,
 A^+ = (R^*R)^+ A^*

За допомогою SVD розкладу[ред.ред. код]

Якщо A = U\Sigma V^*сингулярне представлення матриці A, тоді

A^+ = V\Sigma^+ U^*.

Для діагональної матриці, такої як \Sigma, псевдообернена матриця обчислюється заміною всіх ненульових значень діагональних елементів на обернені.

За допомогою мінорів[ред.ред. код]

Нехай k - ранг матриці A розміру m \times n.

Позначимо через A_k \! матрицю складену з k лінійно незалежних стовпців матриці A,
через A_{\overline{k}} позначимо матрицю з k лінійно незалежних рядків матриці A,
через A_{kk \!} матрицю з елементів на перетині A_k \! з A_{\overline{k}}.

Тоді

A^+ = A_{\overline{k}}^*(A_{\overline{k}} A_{\overline{k}}^*)^{-1} \cdot A_{kk} \cdot (A_k^*A_k)^{-1}A_k^*

Застосування до СЛАР[ред.ред. код]

 • Система рівнянь \ A x = b може не мати точних розв'язків, але можна знайти приблизні розв'язки — такі \ x при яких мінімізується \|A x - b\|^2. Це розв'язок методом найменших квадратів.
 • Загальний розв'язок системи \ A x = b є сумою часткового розв'язку цієї системи та загального розв'язку однорідної системи \ A x = 0.
 \ker {A} = Z(A)y\!

де:

 Z(A)=I-A^+A \!      (проектор на \ker {A} \!);
 y \! — довільний вектор тієї ж розмірності що і x.\!
 • Частковим розв'язком неоднорідної системи є \ x=A^+b, він ортогональний до \ker {A}\! і тому має найменшу норму серед всіх розв'язків.
 • Загальний розвязок
\ A x = b єдиний розв'язок
 \det {A^*A} \ne 0 \!
множина розв'язків
 \det {A^*A} = 0 \!
точні розв'язки є
 b^*Z(A)b = 0 \!
x=A^+b \! \Omega_x=A^+b + \ker {A} \!
тільки приблизні розв'язки
 b^*Z(A)b \ne 0 \!
 • Відстань від довільної точки \ y до множини розв'язків \ \Omega_x рівна:
\| P(A)(y - A^+ b) \| = \| P(A)y - A^+ b \| = \| A^+(Ay-b) \|,

де:

 P(A)=I-Z(A) \!      (проектор ортогональний до \ \ker {A}).

Джерела[ред.ред. код]

 • Гантмахер Ф. Р. (1967). III. Теория матриц (вид. друге). Москва: Наука. с. 576 с. 
 • Adi Ben-Israel, Thomas N.E. Greville (2003). Generalized Inverses. Theory and Applications (вид. друге). Springer. с. 436 с.