Сектор економіки

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Співвідношення доходів за секторами економіки

Се́ктор еконо́міки — сукупність кількох елементів національної економіки, яким притаманні деякі спільні галузеві, технологічні, організаційно-правові та інші характеристики. Це дозволяє виокремити складових економічної системи і частин народного господарства з теоретичною або прикладною метою.

Існує декілька різних способів розподілу економіки на сектори — за історичним розвитком, за гіпотезою трьох або чотирьох секторів економіки, або за належністю до державного, приватного чи неприбуткового сектору. Баланс між секторами економіки залежить від рівню економічного розвитку.

Історичний розвиток[ред. | ред. код]

Регіональні відмінності в структурі зайнятості за сектором економіки, на прикладі Німеччини в 1997 році. Зазначено відсоток людей за регіоном, зайнятих у первинному, вторинному і третинному секторі і рівень зайнятості в процентному відношенні до загальної чисельності населення (червоним кольором).

Економіка може включати в себе кілька секторів (також можуть називатися галузями), які розвилися в послідовних фазах:

Гіпотеза трьох (або п'ятьох) секторів економіки[ред. | ред. код]

Згідно з гіпотезою трьох секторів економіки, сучасні економічні системи характеризуються трьома основними сферами діяльності. А гіпотеза п'ятьох секторів економіки поділяє останній сектор на три:

Розподіл на п'ять секторів економіки[ред. | ред. код]

Деякі теоретики розділяють третинний сектор на два, а то й на три:

 • Третинний сектор економіки: галузі економіки, що постачають прямі нескладні послуги як для споживачів, так і для підприємств, такі як роздрібна та гуртова торгівля, житлово-комунальні послуги, догляд за дітьми, кіно і банківські послуги.
 • П'ятинний сектор економіки: галузі економіки, що входять в поняття «економіки знань». Включає в себе послуги населенню, що потребують високого рівня кваліфікації персоналу: освіта, медицина, наукові дослідження та розробки, необхідні для виробництва виробів з природних ресурсів. (Наприклад, лісозаготівельна компанія може досліджувати способи використання частково спаленої деревини таким чином, щоб неушкоджені частини деревини можна було переробити в деревну масу для виробництва паперу.) Інформаційні технології та галузь освіти також включаються в цей сектор.

Державний, приватний та неприбутковий сектори[ред. | ред. код]

Інший розподіл секторів включає:

Баланс між секторами економіки[ред. | ред. код]

Баланс між секторами економіки, за частиною валового продукту економіки або за рівнем зайнятості населення у різних секторах, залежить від рівня економічного розвитку суспільства. Оскільки процес економічного розвитку є далеко не однорідним в різних країнах та місцевостях, баланс між цими секторами сильно відрізняється серед різних регіонів світу, а іноді навіть і серед регіонів однієї країни.

Див. також[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

 • Боярко, І. М. Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України [Текст]: монографія / І. М. Боярко, Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека. — Суми: Університетська книга, 2013. — 165 с.
 • Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором [Текст]: учебник / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под ред. Н. А. Восколович. — М. : ЮНИТИ, 2008. — 367 с.
 • Гронтковська, Г. Е. Макроекономіка [Текст]: навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. — К. : ЦУЛ, 2010. — 672 с.
 • Гронтковська, Г. Е. Макроекономіка. Практикум [Текст]: навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. — К. : ЦУЛ, 2011. — 402 с.
 • Державне регулювання економіки [Текст]: навч. посіб. / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко [та ін.]. — [2-ге вид., доопрац. і доповн. ]. — К. : КНЕУ, 2004. — 440 с.
 • Длугопольський, О. В. Теорія економіки державного сектора [Текст]: навч. посіб. / О. В. Длугопольський. — К. : Професіонал, 2007. — 592 с.
 • Лучко, М. Р. Контроль у державному секторі економіки [Текст]: навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак ; відп. за вип. М. Р. Лучко. — Тернопіль: ТНЕУ, 2015. — 286 с.
 • Макогон, Ю. В. Национализация и приватизация предприятий (Опыт Франции для Украины) [Текст]: монография / Ю. В. Макогон, В. И. Ляшенко. — [2-е изд., испр. и дополн.]. — Донецьк: Ин-т экономики пром-сти, 2009. — 492 с.
 • Малий, І. Й. Економіка державного сектора [Текст]: навч. посіб. / І. Й. Малий, М. К. Галабурда. — К. : КНЕУ, 2007. — 280 с.
 • Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін [Текст]: монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. Л. Желюк [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. — Тернопіль: Економічна думка, 2009. — 528 с.
 • Сухарев, О. С. Структурный анализ экономики [Текст] / О. С. Сухарев. — М. : Финансы и статистика, 2012. — 216 с.
 • Экономическая политика государства [Текст]: учеб. пособ. / Ю. Н. Мосейкин, И. И. Маловичко, Е. А. Мукайдех, Н. А. Школяр. — М. : РУДН, 2006. — 146 с.

Посилання[ред. | ред. код]