Семенко Лариса Іванівна

From Вікіпедія
Jump to navigation Jump to search
Семенко Лариса Іванівна
Народилася 2 червня 1960(1960-06-02) (59 років)
Жабокричка, Чечельницький район, Вінницька область, Українська РСР, СРСР
Alma mater Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Заклад Вінницький краєзнавчий музей

Семенко Лариса Іванівна (2 червня 1960 р., с. Жабокричка, Чечельницький район, Вінницька область) – історик, музеєзнавець, краєзнавець.

Життєпис[edit | edit source]

З 1967 р. по 1977 р. навчалася у Жабокрицькій восьмирічній школі та Бондурівській середній школі, яку закінчила на відмінно і вступила до Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка на історичний факультет.

У 1982 р. закінчила повний курс названого вузу і була направлена на роботу до Погребищенського медичного училища (Вінницька обл.), в якому працювала на посаді викладача суспільних наук.

З 1985 р. по 1987 р. – учитель історії ЗОШ № 8 м. Бровари Київської області.

З вересня 1987 р. працює у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї, спочатку на посаді наукового співробітника, потім – завідуючою сектором, а з січня 2002 р. – завідуюча науково-дослідницьким відділом новітньої історії[1].

Наукова діяльність[edit | edit source]

Автор наукових концепцій ряду стаціонарних і пересувних виставок, зібрала та описала понад 1000 експонатів, є постійною учасницею виїздів автомузею та масово-просвітницьких акцій, систематично виступає у місцевих та всеукраїнських ЗМІ, бере участь у конференціях та «круглих столах»[2].

У жовтні 2007 р. взяла участь у створенні документального кінофільму Першого Національного телеканалу про голод і репресії на Поділлі, у 2009 – про історію хорової капели «Думка». Досліджує історію Поділля доби Української революції 1917–1920-х рр., період голодомору, репресій, історію української культури 1920–1930-х рр., історію Вінницького обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Миколи Садовського[3], діяльність Подільських філій Музичного товариства ім. М. Д. Леонтовича, створення капели «Думка» (20–30-ті рр. ХХ ст.), життєвий і творчий шлях Гната Васильовича Яструбецького, адміністратора капели «Думка», товариша композитора М. Д. Леонтовича [4]. Автор понад 50 наукових статей та 3-х книг[5][6].

Бібліографія[edit | edit source]

 • «Їх поєднала пісня Леонтовича...» : (нариси з історії муз. життя в Україні 1910–1930-х років) / Л. І. Семенко. – Вінниця : Едельвейс і К, 2007. – 272 с.
 • Вінниця у 1917 році. Революція у провінційному місті / О. В. Логінов, Л. І. Семенко ; Вінниц. обл. краєзнав. музей, Краєзнав. т-во «Поділля». – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2009. – 272 с. : іл.
 • Вінницький театр у свічаді історії (1910-1944) : [монографія] / Лариса Семенко, Олександр Логінов ; Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Київ : Центр ДЗК, 2019. – 535 с. : іл., фот.
 • Матеріали родини Кульматицьких // Місто. – 2005. – 9 березня.
 • Життєвий та творчий шлях першого дослідника творчості композитора Леонтовича Яструбецького Г. В. // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка та психологія. – Вінниця, 2005. Вип. 15. – С. 80–83.
 • З історії новонадходжень музею. Комплекси матеріалів В. Р. Мілятицького та Г. В. Яструбецького // Музеї Вінниччини: зміст і форма діяльності : (наук.-метод. зб.) / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця, 2005. – С. 7–14.
 • Дослідження періоду голодомору та політичних репресій на Поділлі в першій половині ХХ століття // Музеї Вінниччини: зміст і форма діяльності : (наук.-метод. зб.) / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця, 2005. – С. 29–31.
 • Діяльність Комітету по вшануванню пам’яті Миколи Леонтовича на Поділлі // Зб. наук. пр. «ХХ Вінницька обласна краєзнавча конференція» / Вінниц. держ. пед. ун-т. – Вінниця, 2005. – С. 144–149.
 • Давидовський і Вінниччина // Культура і життя. – 2006. – 8 березня.
 • Життєвий та творчий шлях першого дослідника творчості композитора Леонтовича Яструбецького Г. В. // Культура і життя. – 2006. – 27 вересня.
 • Хористи: невідомі сторінки творчого шляху Першої мандрівної капели «Дніпросоюзу» // День. – 2006. – 26 травня.
 • Музика віри : до 140-річчя з дня народж. Г. М. Давидовського // Вінниц. край. – 2006.– № 1. – С. 115–122.
 • Імені Миколи Леонтовича : [про Муз. т-во ім. М. Д. Леонтовича] // Вінниц. край. – 2006. – № 3. – С. 101–108.
 • Роздуми щодо наукової концепції реекспозиції стаціонарної виставки «Вінниччина в добу національно-визвольних змагань 1917-1920 років» / Л. І. Семенко, О. В. Логінов // Музейний вісн. Вінниччини / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця, 2005. – № 1. – С. 105–111.
 • «Він жив у звуках...» : [про Г. Давидовського] // Музика. – 2006. – № 3.– С. 27–30.
 • Забуте ім’я – Полікарп Бігдаш-Богдашев // Музика. – 2006. – № 6. – С. 27–30.
 • Діяльність Комітету по вшануванню пам’яті Миколи Леонтовича на Поділлі // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Історичні науки. – 2005. – Вип. 15. – С. 423–432.
 • П. М. Бігдаш-Богдашев: український період творчості // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту. Серія : Історія. – Вінниця, 2006. – Вип. 11. – С. 91–96.
 • Творча і хормейстерська спадщина Григорія Давидовського : (до 140-річчя від дня народж.) // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 1, Теорія і методика мистецької освіти. – Київ, 2006. – № 3. – С. 115–121.
 • Життєвий та творчий шлях першого дослідника творчості Миколи Леонтовича Гната Яструбецького // Нар. творчість та етнографія. – 2006. – № 5. – С. 79–84.
 • Краєзнавча діяльність Музичного товариства імені Леонтовича на Поділлі у 1920-х рр. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 30–46.
 • Диригент С. Ю. Папа-Афанасопуло // Матеріали ХХІ Вінниц. обл. наук. іст.-краєзнав. конф. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – С. 174–179.
 • Ціна свободи : [про В. І. Гроха, в’язня концтабору «Бухенвальд»] // Вінниц. край. – 2007. – № 4. – С. 91–94.
 • Мала енциклопедія Вінниччини: вони жили і працювали у нашому краї // Вінниц. край. – 2007. – № 4. – С. 79–84.
 • Гастрольна діяльність капели «Думка» на Поділлі у 1920-30-х роках // Матеріали ХІІ Поділ. іст.-краєзнав. конф. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Т. 2. – С. 201–208.
 • Театральне життя у Вінниці під час окупації 1941-1944 років // Подільська старовина : наук. зб. до 90-річчя музею. / Вінниц. обл. краєзнав. музей ; відп. ред. К. І. Висоцька. – Вінниця, 2008. – Вип. 4. – С. 341–349.
 • Основні принципи створення пересувних виставок доби сучасності (на прикладі виставки «Історичний портрет Вінниччини (до 75-річчя Вінницької області)» / Л. І. Семенко, О. В. Логінов // Музейний вісн. Вінниччини / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця, 2008. – Вип. 3. – С. 38–54.
 • З практики пошуково-збирацької роботи музею (комплекс А. Є. та О. О. Веселовських) // Музейний вісн. Вінниччини / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця, 2008. – Вип. 3. – С. 104–106.
 • «В моїй долі журба і радість обнялись!...» : до 100-річчя вінничанина М. З. Жука // День. – 2008. – 20 серпня.
 • Подільські сторінки життя диригента Олександра Кошиця // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту. Серія : Історія. – Вінниця, 2008. – Вип. 14. – С. 347–350.
 • Диригент Олександр Кошиць // Вінниц. край. – 2008. – № 4. – С. 128–134.
 • Український спів покорив світ : (до 90-річчя легендар. капели «Думка») // Культура і життя. – 2009. – 4 лютого (№ 5).
 • Перед останніми гастролями: Олександр Кошиць на Поділлі // Культура і життя. – 2009. – 11–17 вересня (№ 35/36).
 • Личные комплексы как объект исследовательской работы (на материалах Винницкого областного краеведческого музея) // Музеология – музееведение в начале ХХI века: проблемы изучения и преподавания : материалы Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 14–16 мая 2008 г. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 184–186.
 • Великий корифей на подільських сценах // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХІІ наук. іст.-краєзнав. конф. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – С. 391–398.
 • Художній керівник Вінницького театру опери та балету Сергій Каргальський // Матеріали ХІІІ Поділ. іст.-краєзнав. конф. (18–19 листоп. 2010 р.). / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 698–707.
 • Матеріали до історії музичного життя в Україні 1920-х років у колекції Вінницького обласного краєзнавчого музею // Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція : зб. наук. пр. / Нац. музей укр. нар. декоратив. мистецтва ; за ред. М. Р. Селівачова. – Київ, 2010. – С. 290–296.
 • Репресії серед членів Музичного товариства ім. М. Леонтовича // Реабілітовані історією. Вінницька область – Вінниця, 2010. – Кн. 3. – С. 54–58.
 • Мури в 1917 році / О. В. Логінов, Л. І. Семенко // Вінницькі Мури. Погляд крізь віки : матеріали міжнар. наук. конф. «Єзуїтський комплекс у Вінниці крізь призму століть», 9–10 верес. 2010 р. / Вінниц. обл. краєзнав. музей ; наук. ред. В. Колесник. – Вінниця, 2011. – С. 269–278.
 • М. З. Жук – найстаріший освітянин Вінниччини // Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення : матеріали ХХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., 20–21 жовт. 2011 р. : до 100-річчя заснування ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського / Вінниц. краєзнав. т-во «Поділля» ; відп. ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця, 2011. – С. 345–350.
 • Майстер портрета зі світовим іменем : [про відомого фотографа, уродженця Мурованокуриловец. р-ну М. Гнисюка] // Вінниц. край. – 2011. – № 3. – С. 132–137.
 • Матеріали до історії музичного життя в Україні 1920-х років у колекції Вінницького обласного краєзнавчого музею // Краєзнавство: історичний досвід та перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 13–15 жовт. 2010 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2011. – С. 18–21.
 • Диригент С. Ю. Папа-Афанасопуло // Реабілітовані історією. Вінницька область. – Вінниця, 2012. – Кн. 4. – С. 85–89.
 • Трагедія за кулісами : [про репресов. акторів, режисерів Вінниц. театру опери та балету] // Реабілітовані історією. Вінницька область. – Вінниця, 2012. – Кн. 4. – С. 90–96.
 • Зародження театру імені Івана Франка у Вінниці // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХV Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф. (11–12 жовт. 2013 р.) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – С. 365–375.
 • Театральне життя Вінниці до відкриття стаціонарного театру (1910) // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наук. конф. 24–25 верес. 2015 р. / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця, 2016. – С. 470–477.
 • Леонтович, відкритий архів : "Щедрик" Леонтовича став своєрідною візитівкою України у світі // Дзеркало тижня. – 2018. – 3–16 березня (№ 8/9).
 • Каменюк М. Ф. «Лариса Семенко оживляє «розстріляну музику»» // Вінниц. відом. – 2008. – 6 лютого.

Примітки[edit | edit source]

 1. Гальчак, Сергій (2005). Краєзнавці Вінниччини : Біографії. Бібліографія (укр.). Вінниця: Книга-Вега. с. 173. ISBN 966-621-215-3. 
 2. Науково-дослідницький відділ новітньої історії. 
 3. Книгу про історію театру імені Садовського вінницькі науковці писали дев‘ять років - 20 хвилин. vn.20minut.ua (uk). Процитовано 2019-11-19. 
 4. Козак, І. Дослідження Лариси Семенко : [про книгу нарисів з історії муз. життя в Україні 1910–1930 р.р. Лариси Семенко «Їх поєднала пісня Леонтовича... »] / І. Козак // Поділ. зоря. – 2008. – 6 берез. – С. 8.
 5. Шуткевич, Олеся. На зламі п'яти епох. День. Процитовано 29.11.2019. 
 6. Ковтонюк, І. «Вінниця в 1917 році. Революція у провінційному місті!» : [у вид-ві Вінниц. картограф. ф-ки вийшов у світ краєзн. нарис співробітників обл. краєзн. музею Олександра Логінова та Лариси Семенко] / І. Ковтонюк // Вінниц. газ. – 2010. – 16 берез. – С. 4.