Семенко Лариса Іванівна

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Файл:Семенко Лариса Іванівна.jpg
Семенко Лариса Іванівна

Семенко Лариса Іванівна (2 червня 1960 р., с. Жабокричка, Чечельницький район, Вінницька область) – історик, музеєзнавець, краєзнавець.

Життєпис[ред. | ред. код]

З 1967 р. по 1977 р. навчалася у Жабокрицькій восьмирічній школі та Бондурівській середній школі, яку закінчила на відмінно і вступила до Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка на історичний факультет.

У 1982 р. закінчила повний курс названого вузу і була направлена на роботу до Погребищенського медичного училища (Вінницька обл.), в якому працювала на посаді викладача суспільних наук.

З 1985 р. по 1987 р. – учитель історії ЗОШ № 8 м. Бровари Київської області.

З вересня 1987 р. працює у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї, спочатку на посаді наукового співробітника, потім – завідуючою сектором, а з січня 2002 р. – завідуюча науково-дослідницьким відділом новітньої історії[1].

Наукова діяльність[ред. | ред. код]

Автор наукових концепцій ряду стаціонарних і пересувних виставок, зібрала та описала понад 1000 експонатів, є постійною учасницею виїздів автомузею та масово-просвітницьких акцій, систематично виступає у місцевих та всеукраїнських ЗМІ, бере участь у конференціях та «круглих столах»[2].

У жовтні 2007 р. взяла участь у створенні документального кінофільму Першого Національного телеканалу про голод і репресії на Поділлі, у 2009 – про історію хорової капели «Думка». Досліджує історію Поділля доби Української революції 1917–1920-х рр., період голодомору, репресій, історію української культури 1920–1930-х рр., діяльність Подільських філій Музичного товариства ім. М. Д. Леонтовича, створення капели «Думка» (20–30-ті рр. ХХ ст.), життєвий і творчий шлях Гната Васильовича Яструбецького, адміністратора капели «Думка», товариша композитора М. Д. Леонтовича [3]. Автор понад 50 наукових статей та 2-х книг[4].

Бібліографія[ред. | ред. код]

«Їх поєднала пісня Леонтовича...» : (нариси з історії муз. життя в Україні 1910–1930-х років) / Л. І. Семенко. – Вінниця : Едельвейс і К, 2007. – 272 с.

Вінниця у 1917 році. Революція у провінційному місті / О. В. Логінов, Л. І. Семенко ; Вінниц. обл. краєзнав. музей, Краєзнав. т-во «Поділля». – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2009. – 272 с. : іл.

***

Матеріали родини Кульматицьких // Місто. – 2005. – 9 березня.

Життєвий та творчий шлях першого дослідника творчості композитора Леонтовича Яструбецького Г. В. // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка та психологія. – Вінниця, 2005.  Вип. 15. – С. 80–83.

З історії новонадходжень музею. Комплекси матеріалів В. Р. Мілятицького та Г. В. Яструбецького // Музеї Вінниччини: зміст і форма діяльності : (наук.-метод. зб.) / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця, 2005. – С. 7–14.

Дослідження періоду голодомору та політичних репресій на Поділлі в першій половині ХХ століття // Музеї Вінниччини: зміст і форма діяльності : (наук.-метод. зб.) / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця, 2005. – С. 29–31.

Діяльність Комітету по вшануванню пам’яті Миколи Леонтовича на Поділлі // Зб. наук. пр. «ХХ Вінницька обласна краєзнавча конференція» / Вінниц. держ. пед. ун-т. – Вінниця, 2005. – С. 144–149.

Давидовський і Вінниччина // Культура і життя. – 2006. – 8 березня.

Життєвий та творчий шлях першого дослідника творчості композитора Леонтовича Яструбецького Г. В. // Культура і життя. – 2006. – 27 вересня.

Хористи: невідомі сторінки творчого шляху Першої мандрівної капели «Дніпросоюзу» // День. – 2006. – 26 травня.

Музика віри : до 140-річчя з дня народж. Г. М. Давидовського // Вінниц. край. – 2006.– № 1. – С. 115–122.

Імені Миколи Леонтовича : [про Муз. т-во ім. М. Д. Леонтовича] // Вінниц. край. – 2006. – № 3. – С. 101–108.

Роздуми щодо наукової концепції реекспозиції стаціонарної виставки «Вінниччина в добу національно-визвольних змагань 1917-1920 років» / Л. І. Семенко, О. В. Логінов // Музейний вісн. Вінниччини / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця, 2005. – № 1. – С. 105–111.

«Він жив у звуках...» : [про Г. Давидовського] // Музика. – 2006. – № 3.– С. 27–30.

Забуте ім’я – Полікарп Бігдаш-Богдашев // Музика. – 2006. – № 6. – С. 27–30.

Діяльність Комітету по вшануванню пам’яті Миколи Леонтовича на Поділлі // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Історичні науки. – 2005. – Вип. 15. – С. 423–432.

П. М. Бігдаш-Богдашев: український період творчості // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту. Серія : Історія. – Вінниця, 2006. – Вип. 11. – С. 91–96.

Творча і хормейстерська спадщина Григорія Давидовського : (до 140-річчя від дня народж.) // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 1, Теорія і методика мистецької освіти. – Київ, 2006. – № 3. – С. 115–121.

Життєвий та творчий шлях першого дослідника творчості Миколи Леонтовича Гната Яструбецького // Нар. творчість та етнографія. – 2006. – № 5. – С. 79–84.

Краєзнавча діяльність Музичного товариства імені Леонтовича на Поділлі у 1920-х рр. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 30–46.

Диригент С. Ю. Папа-Афанасопуло // Матеріали ХХІ Вінниц. обл. наук. іст.-краєзнав. конф. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – С. 174–179.

Ціна свободи : [про В. І. Гроха, в’язня концтабору «Бухенвальд»] // Вінниц. край. – 2007. – № 4. – С. 91–94.

Мала енциклопедія Вінниччини: вони жили і працювали у нашому краї // Вінниц. край. – 2007. – № 4. – С. 79–84.

Гастрольна діяльність капели «Думка» на Поділлі у 1920-30-х роках // Матеріали ХІІ Поділ. іст.-краєзнав. конф. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Т. 2. – С. 201–208.

Театральне життя у Вінниці під час окупації 1941-1944 років // Подільська старовина : наук. зб. до 90-річчя музею. / Вінниц. обл. краєзнав. музей ; відп. ред. К. І. Висоцька. – Вінниця, 2008. – Вип. 4. – С. 341–349.

Основні принципи створення пересувних виставок доби сучасності (на прикладі виставки «Історичний портрет Вінниччини (до 75-річчя Вінницької області)» / Л. І. Семенко, О. В. Логінов // Музейний вісн. Вінниччини / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця, 2008. – Вип. 3. – С. 38–54.

З практики пошуково-збирацької роботи музею (комплекс А. Є. та О. О. Веселовських) // Музейний вісн. Вінниччини / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця, 2008. – Вип. 3. – С. 104–106.

«В моїй долі журба і радість обнялись!...» : до 100-річчя вінничанина М. З. Жука // День. – 2008. – 20 серпня.

Подільські сторінки життя диригента Олександра Кошиця // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту. Серія : Історія. – Вінниця, 2008. – Вип. 14. – С. 347–350.

Диригент Олександр Кошиць // Вінниц. край. – 2008. – № 4. – С. 128–134.

Український спів покорив світ : (до 90-річчя легендар. капели «Думка») // Культура і життя. – 2009. – 4 лютого (№ 5).

Перед останніми гастролями: Олександр Кошиць на Поділлі // Культура і життя. – 2009. – 11–17 вересня (№ 35/36).

Личные комплексы как объект исследовательской работы (на материалах Винницкого областного краеведческого музея) // Музеология – музееведение в начале ХХI века: проблемы изучения и преподавания : материалы Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 14–16 мая 2008 г. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 184–186.

Великий корифей на подільських сценах // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХІІ наук. іст.-краєзнав. конф. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – С. 391–398.

Художній керівник Вінницького театру опери та балету Сергій Каргальський // Матеріали ХІІІ Поділ. іст.-краєзнав. конф. (18–19 листоп. 2010 р.). / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 698–707.

Матеріали до історії музичного життя в Україні 1920-х років у колекції Вінницького обласного краєзнавчого музею // Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція : зб. наук. пр. / Нац. музей укр. нар. декоратив. мистецтва ; за ред. М. Р. Селівачова. – Київ, 2010. – С. 290–296.

Репресії серед членів Музичного товариства ім. М. Леонтовича // Реабілітовані історією. Вінницька область – Вінниця, 2010. – Кн. 3. – С. 54–58.

Мури в 1917 році / О. В. Логінов, Л. І. Семенко // Вінницькі Мури. Погляд крізь віки : матеріали міжнар. наук. конф. «Єзуїтський комплекс у Вінниці крізь призму століть», 9–10 верес. 2010 р. / Вінниц. обл. краєзнав. музей ; наук. ред. В. Колесник. – Вінниця, 2011. – С. 269–278.

М. З. Жук – найстаріший освітянин Вінниччини // Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення : матеріали ХХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., 20–21 жовт. 2011 р. : до 100-річчя заснування ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського / Вінниц. краєзнав. т-во «Поділля» ; відп. ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця, 2011. – С. 345–350.

Майстер портрета зі світовим іменем : [про відомого фотографа, уродженця Мурованокуриловец. р-ну М. Гнисюка] // Вінниц. край. – 2011. – № 3. – С. 132–137.

Матеріали до історії музичного життя в Україні 1920-х років у колекції Вінницького обласного краєзнавчого музею // Краєзнавство: історичний досвід та перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 13–15 жовт. 2010 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2011. – С. 18–21.

Диригент С. Ю. Папа-Афанасопуло // Реабілітовані історією. Вінницька область. – Вінниця, 2012. – Кн. 4. – С. 85–89.

Трагедія за кулісами : [про репресов. акторів, режисерів Вінниц. театру опери та балету] // Реабілітовані історією. Вінницька область. – Вінниця, 2012. – Кн. 4. – С. 90–96.

Зародження театру імені Івана Франка у Вінниці // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХV Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф. (11–12 жовт. 2013 р.) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – С. 365–375.

Театральне життя Вінниці до відкриття стаціонарного театру (1910) // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наук. конф. 24–25 верес. 2015 р. / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця, 2016. – С. 470–477.

Леонтович, відкритий архів : "Щедрик" Леонтовича став своєрідною візитівкою України у світі // Дзеркало тижня. – 2018. – 3–16 березня (№ 8/9).

***

Каменюк М. Ф. «Лариса Семенко оживляє «розстріляну музику»» // Вінниц. відом. – 2008. – 6 лютого.

Примітки[ред. | ред. код]

  1. Гальчак, Сергій (2005). Краєзнавці Вінниччини : Біографії. Бібліографія (укр.). Вінниця: Книга-Вега. с. 173. ISBN 966-621-215-3. 
  2. Науково-дослідницький відділ новітньої історії. 
  3. Козак, І. Дослідження Лариси Семенко : [про книгу нарисів з історії муз. життя в Україні 1910–1930 р.р. Лариси Семенко «Їх поєднала пісня Леонтовича... »] / І. Козак // Поділ. зоря. – 2008. – 6 берез. – С. 8.
  4. Ковтонюк, І. «Вінниця в 1917 році. Революція у провінційному місті!» : [у вид-ві Вінниц. картограф. ф-ки вийшов у світ краєзн. нарис співробітників обл. краєзн. музею Олександра Логінова та Лариси Семенко] / І. Ковтонюк // Вінниц. газ. – 2010. – 16 берез. – С. 4.