Симпліційний комплекс

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Симпліційний 3-комплекс.
Приклад множини симплексів, що не є симпліційним комплексом.

Симпліці́йний комплекс — спеціальний топологічний простір, утворений «склеюванням» точок, відрізків, трикутників, тетраедрів і симплексів вищих порядків. Широко використовується в алгебраїчній топології для обчислень, зокрема гомологічних груп.

Означення[ред. | ред. код]

Нехай — вершини симплекса у векторному просторі Позначимо — симплекс, що є опуклою комбінацією цих точок (натягнутий на точки ). Також позначимо — відкритий симплекс з даними вершинами, тобто множина точок барицентричні координати яких більші нуля, тобто де і також

Для позначення відкритого і відповідного замкнутого симплексів також використовуються позначення (s) і [s]. Замкнутою (відкритою) гранню симплекса називається замкнутий (відкритий) симплекс натягнутий на деяку підмножину точок

Симпліційним комплексом називається скінченна множина K відкритих симплексів, що задовольняє умови:

 1. Якщо то всі відкриті грані замкнутого симплекса [s] теж належать K.
 2. Якщо і також то

Еквівалентно можна визначити симпліційний комплекс, як скінченну множину K+ замкнутих симплексів, що задовольняє умови:

 1. Якщо то всі замкнуті грані [s] теж належать K+.
 2. Якщо то є гранню обох симплексів

Множина точок, що належать симплексам із множини K позначається [K] або |K|. Такі множини називаються поліедрами.

Підкомплексом симпліційного комплексу K називається симпліційний комплекс L, такий що з випливає

Розмірністю симпліційного комплексу називається найбільша з розмірностей симплексів, що входять до цього комплексу.

Підрозбиття симліційного комплексу[ред. | ред. код]

Нехай K — симпліційний комплекс. Підрозбиттям цього симпліційного комплексу називається комплекс K', що задовольняє умови:

 1. тобто множини точок обох поліедрів рівні.
 2. Якщо то

Барицентричне підрозбиття[ред. | ред. код]

Нехай — деякий відкритий симплекс, що належить комплексу K. Барицентричним підрозбиттям цього симплекса називається симпліційний комплекс симплекси якого мають вигляд де  — барицентр симплекса утвореного точками а — усі можливі перестановки точок Розбивши таким чином усі симплекси комплексу K одержуємо барицентричне підрозбиття усього комплексу K. Дане підрозбиття позначається K(1). Індуктивно можна визначити підрозбиття K(n) для будь-якого цілого числа n.

Значення барицентричного підрозбиття полягає в тому, що воно в деякому сенсі, стає щоразу «дрібнішим». А саме якщо позначити:

де:

де метрика в даному випадку породжена евклідовою нормою, то виконується властивість:

де m — розмірність комплексу K.

Зокрема:

Барицентричне підрозбиття пари симпліційних просторів[ред. | ред. код]

Якщо K є симпліційним комплексом і L — його підкомплексом, то існує узагальнення барицентричного підрозбиття яке, умовно кажучи, розбиває лише ті симплекси, які не належать L. А саме кожен відкритий симплекс у K можна записати (після, можливо, перенумерації вершин) як де є симплексом, що належить L, і жодна грань вищої розмірності, що містить , не належить L. Як крайні випадки жодна вершина може не належати L або весь цей симплекс може належати L.

Для вказаного вище запису усі симплекси із вершинами де  — барицентр симплекса утвореного точками а — усі можливі перестановки точок є симплексами комплексу (K, L)' .

Загалом усі симплекси (K, L)' одержуються поділом усіх симплексів через записи їх у виді де перші кілька вершин є вершинами максимальної грані симплекса, що належить L (один симплекс може мати кілька граней, що є для нього максимальними серед тих, що належать L).

Симпліційні відображення[ред. | ред. код]

Нехай K і L — два комплекси і v — відображення вершин комплексу K у вершини комплексу L. Це відображення v називається допустимим, якщо з того, що — вершини деякого симплекса комплексу K, випливає, що є вершинами деякого симплекса комплексу L; серед вершин деякі можуть повторюватися. Кожне таке відображення визначає деяке відображення , лінійне на кожному симплексі з K, тобто якщо і:

тоді

Відображення є неперервним. Його називають симпліційним відображенням поліедра |К| в |L|, оскільки воно узгоджується з розбиттям поліедрів |К| і |L| на симплекси і афінною структурою цих симплексів.

Симпліційне наближення[ред. | ред. код]

Нехай K — симпліційний комплекс і v — деяка його вершина. Тоді зіркою у вершині v називається множина:

Нехай K, L — симпліційні комплекси, — неперервне відображення між відповідними поліедрами. Тоді симпліційне відображення називається сипліційним наближенням f, якщо

Властивості[ред. | ред. код]

 • є відкритою множиною у |K| і v є єдиною вершиною комплексу K, що належить
 • Нехай є симпліційним наближенням і Тоді і належать одному замкнутому симплексу в L.
 • Нехай — симпліційне відображення і його симпліційне наближення. Тоді

Теорема про симпліційне наближення[ред. | ред. код]

Нехай — неперервне відображення. Тоді для довільного існують підрозбиття Kn для K і Lm для L, що існує симпліційне наближення відображення f, для якого:

де

Пов'язані визначення[ред. | ред. код]

 • n-вимірним кістяком комплексу називають підкомплекс, утворений усіма його симплексами розмірності не більше n.
 • Розмірність симпліційного комплексу визначають як найбільшу розмірність його симплексів.

Нехай K — симпліційний комплекс, і S — деякий набір симплексів у K.

 • Замикання (позначають ) — найменший підкомплекс у , який містить кожен симплекс із . Замикання можна отримати додаванням до усіх граней усех симплексів із .
 • Зірка від (позначають ) — об'єднання зірок усіх симплексів у . Для одного симплекса зірка  — це набір симплексів, які мають своєю гранню. (Зірка , як правило, не є симпліційним комплексом).
 • Лінк (позначають ) можна визначити як

  Це — підкомплекс, утворений усіма симплексами, що входять у симплекси вищої розмірності разом зі симплексом із але які не мають граней із .

Див. також[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

 • Вик Дж. У. Теория гомологий. Введение в алгебраическую топологию. — М.: МЦНМО, 2005
 • Дольд А. Лекции по алгебраической топологии. — М.: Мир, 1976
 • Зейферт Г., Трельфалль В. Топология. — Ижевск: РХД, 2001
 • Понтрягин Л. С., Основы комбинаторной топологии, М. — Л., 1986,
 • П. Хилтон, С. Уайли Теория гомологий. Введение в алгебраическую топологию. – М.: Мир, 1966. – 452 с.
 • Isadore Singer and John A. Thorpe, Lecture Notes on Elementary Geometry and Topology, Springer-Verlag (1967) ISBN 0-387-90202-3

Посилання[ред. | ред. код]