Системологія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Системоло́гія - (від грец. σύστημα — ціле, системне як неподільне, складне як складене з частин; ло́гос (грецька λόγος — «слово», «думка», «змістовність», «поняття», - як наука), - наукові знання і науково-практична діяльність людини, вивчення та використання системності, сістемогенеза об'єктів, процесів і явищ в науці, техніці, природі, суспільстві, в діяльності людини та психології особистості. Завершуючий этап формування науки про системи після періоду концептуального системного підходу, коли системою ми називаемо лише продукт системогенезу, а модельні відображення та примітиви, локуси і фрагменти, автомати та агрегати зараховуемо як псевдосистеми.

Походить назва та основа поняття системології від явища системності основних категорій світобудови на мікро та макроріввнях, як творення систем через процес системогенезу в природі та оптимального алгоритму за подобою системно-організаційної діяльності з участю людини.


Історія[ред.ред. код]

Зростаючи з концептуального системного підходу, системологія стае зрілою наукою після закріплення природноі системності в явищі системогенезу, як періоду життя, існування системи, отримавши алгоритм системогенезув роботах послідовника П.К. Анохіна, біофізика Ворони Ю.С. (1982), розвинувшого теорію первинного системогенезу, що дало пояснення реплікаціі первинного системогенезу та формотворення щих організмів та людини до вищих функцій - психофізики свідомості, що склало основи біофізики складних систем.

Системологія надає основи методології природничих наук та науково-практичної сфери діяльності людини за формалізації основ наукової світоглядності, опису та знань явищ і механізмів будови системності світу, знання та методологію науково-практичної області діяльності пов'язаної з системною діяльністю, методологією досліджень, опрацюванням, формуванням знань про Природу системності Всесвіту та їх застосуванням у вивчені, проектуванні, створенні, управлінні системами та явищами системогенезу в науково-практичній діяльності людини.

Саме біонічний шлях вивчення системності, системогенезу (Анохін П.К.) і систем в природі, ситемогененезу складних систем (біологічні об'єкти) на основі біофізики складних систем задекларована в 60-70-х роках 20-го століття покладено в основу основоположної науки про системність світу. Системологія, через основи матеріальної світобудови є базовою природничою наукою для фізики, хімії, біології, астрономії та інших, які є скадовими природознавства, бо системологія є матеріалізацією філософії, методології, основою усіх цих наук. Так на основах системології в дослідженях первинного системогенезу складних (багатоклітинних) організмів було відкрито прогнозщовану системологією нову форму матеріі і нова фундаментальна синергічна взаємодія. що підтверджує багатовимірність світобудови. Саме багатовимірність всесвіту та будови живих обїектів пояснюють складність явища життя, пояснюючи його існування та відтворення і еволюцію видів.

Основу системології складають система знань про системність світу алгоритм системогенезу, він же, — алгоритм системно-організаційної діяльності, та системність (цілісність функціональної неподільності, чи зв'язку) категорій матеріального світу: матерії, інформації в просторі і часі. Багатовимірність через явище синергічної фундаментальної взаемодіі та різних форм матеріі спрогнозованих системологією та відкритих синергологією при вивченні первинного системогенезу вищих тварин та людини дають завершену картину системності в світобудові, визначивши завершення епохи синтетичного концептуального системного підходу (донаукового холізму) з початком світоглядної і методологічноі наукової системологіі, де нові форми матеріі та фундаментальні взаємодіі знайшли пояснення і як складові вписані в формулу світобудови.

Теорія систем, як базовий напрямок системології налічує тисячоліття пошуку, але набуває активного розвитку в останні століття. Розробники поділяються на загальносистемних та прикладників, зробивши свій вклад розробкою напрямку чи складової в системології. Найбільш значущі роботи узагальнюючого плану зроблено в останньому періоді виходячи з прототипу системи:

 • Богданов А.А, — досліджуючи природні та соціальні системи і саму організацію науки, як творчий вид діяльності;
 • Анохін П. К., — досліджуючи формування природних систем у вищій нервовій діяльності сформував прототип та ввів важливе базисне поняття системогенезу;

Роботи базатьох авторів дотичні до історії формування системології, але складають пошуковий характер як за поняттями, так і відносне наближення підходів:

 • Л. Барталанфи - системное мировоззрение;
 • О. Лангре - система и целое;
 • У. Росс Эшби - сложные системы, большие системы;
 • М. Аккоф - системний підхід;
 • И. Клір - системна методологія, перекладачі видавництва,
на російській видае під назвою "Системологія" ; 
 • Г. Хакен - синергетика;
 • М. Месарович - системна ідеологія, загальна теорія систем;
 • Н. Бусленко - моделювання систем;
 • М. Месарович, М. Бусленко - теорія складних систем;
 • И. Пригожин - теорія самоорганізації;
 • А.И.Уйомов, Ю.А.Урманцев – загальна теорія систем;
 • А.О. Рум'янцев, А.А. Гагаєв – субстратний підхід;
 • А.Н. Малюта - інвариантне моделювання.

Системологія, термін як поняття вперше зустрічається в роботах філософа І. Б. Новікова (1965).

В. Дружинін, Д. Комов, видають брошюру з вступом В. Глушкова (1976) під назвою "Проблеми системології. Проблеми теорії складних систем. / В.В.Дружинин, Д.С.Конторов // М.: Советское радио. 1976г. Саме перекладачі цього видавництва видають переклад книги Кліра, застосувавши саме термін "системологія", в додаток до авторського, "системна методологія" - "Автоматизация решения системных задач", в рамках математичного моделювання та системного підходу, як концептуального підходу та етапу в формуванні системології. Основна причина недоліку системного підходу полягала в відсутності загальних принципів стемност світу та единоі теоріі систем. Методологія експертних систем залишаеться тим же системним підходом по подобі, коли об'екту приписують невластиві системні функціі не розділяючи в класифікаціі системи, псевдосистеми та несистеми типу локус, фрагмент, деталь, агрегат, пристрій, механізм, машина, рефлексивний автомат, тощо.

Ю. Ворона надає повноту формулювання алгоритму системогенезу та квартету категорій в роботах 1980-1983р. - через дослідження первинного системогенезу на пресоматичному та соматичному рівні, дослідження психофізики свідомості стверджуючи успішність творчої діяльності особистості в вирішенні складних проблем пізнання, коли було досягнуто вивчення первинного системогенезу людини і тварин, що лежать в основі якісного формування складних систем через синергізм та синкретизм різних рівнів організації матерії електроиагнітного походження та новому в науці пізнання фундаментальному прояві синергії, спрогнозованої в формалізації системології багатомірності матеріального світу.

Основи субстрату системності світу (всесвіту) виписані Вороною Ю.С. в порядку формалізованного відображення системогенеза в Природі вказує на їх натурну універсальність, реалізовану у розвитку науково-практичних робіт у вивченні первинного системогенезу людини і тварин. Це базові категорії системності і природній алгоритм системогенезу.

Базові категориі ситемології - системна організація категорій світобудови, - велике об'єднання:

Основа субстрату - системна організація категорій світобудови, - велике об'еднання:

        S = F [ M v I v R v T ]  де:

S – системність світобудови; F – функціональний зв'язок через дію сил; M – Матерія; v – знак детерміністсьноі спряженості, пов'язаності основ, субстату, знак великого об'еднання: I - Інформація; R - Простір; T – Час. Саме системність основ субстрату в будові всесвіту даэ основу,грунтовність назви - системологія. Різновиди субстратного прояву матеріі шляхом системогенезу створюють об'ект-системи. Серед об'ект-систем присутні ресурси, фрагменти, локуси массивів ресурсів, різновиди структур які в системному підході виписувалися псевдосистемами. Алгоритм системогенезу Ю.Ворона виписуе по аналітиці системогенезу природних явищ у вигляді послідовності этапів алгоритму в часі і просторі через взаемодію матеріальних об'ектів: > Проблема > Задача > Модель > Забезпечення > Управління > Виконання > Споживання >. В діяльності людини цей алгоритм дае оптимізацію дій і називаеться алгоритмом системно-організаційноі діяльності - СОД. Стара школа системного підходу називае будинок із цегли чи велосипед системами, за старою традиціею донаукового періоду формування системологіі. Але механістичне застосування поняття визначае наявний системогенез. Без велосипедиста велосипед не е системою, бо механізм е допоміжним пристроем раціонального використання транспортування грузів та переміщення велосипедиста. Навіть елегтрична тяга чи двигун на пальному не змінюе ситуацію. Тож истемогенез і е той важливий критерій поділу на систепи псевдосистеми та несистеми. Людина в своій діяльності створюе додаткові складні пристроі, що не е автономними системами, а допоміжними автоматами, машинними коплексами. Застосування алгоритму СОД апробованао і адаптовано для всіх рівнів професійноі та управлінськоі діяльності у форматі школи проективного управління. Системологія та синергологія складае основу формування та розвитку науково-прикладних напрямків: біофізика складних систем в біологіі, проективне управління в державному управлінні, економіці, усіх форм виробничоі діяльності та господарювання, менеджменту всіх рівнів, професійноі діяльності та взаемодіі за усіма профілями.

S = F [M v I v R v T] , де:[ред.ред. код]

S - системність світобудови через детермінізм категорій-основ в просторі та часі ;

F - функціональний детерміністський зв'язок, як основа саморуху матерії;

v - знак великого об'єднання (підкреслена), як нероздільність, цілісність, подільна лише в моделях опису:

M - матерія у всіх проявах та фундаментальних взаємодіях, так і з новим видом - синергією;

I - інформація (ін-форма), сукупність характеристик, властивостей матерії та структур в просторі і часі;

R - простір, континуальна протяжність (некінченність)та відносна мірність;

T - час, континуальна протяжність (некінченність)та відносна мірність.

Алгоритм системогенезу - СОД - алгоритм системно-організаційної діяльності в короткій формі запису чи природній саморух матерії та інформації в просторі і часі, це послідовність функцій одного циклу СОД:

> Проблема > Задача > Модель > Забезпечення > Управління > Виконання > Споживання >[ред.ред. код]

Далі можливий наступний цикл, чи аналіз попереднього за результатом. Кожен етап може бути детально розглянутий за повним циклом СОД саме данного процесу. Спрамованість в часі дае можливість лише повторного циклу чи наступного етапу алгоритму.

Детально алгоритм системогенезу - СОД, формалізовано з описом дії в Природі чи діяльності людини:

1. Проблема (П) - об'єкт (процес, явище) діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого небудь). У природі - потенціал і свобода дії сил саморуху матерії. Усвідомлення і формулювання проблеми - Ідея. Найзгубніше для ідеї - її підміна! Ідеї - формують організаційну діяльність людини.

2. Задача (Зд) - крайові (граничні) умови задачі - критерії її вирішення. В Природі самоорганізація - критерії та умови саморуху матерії за механізмами її взаємодії в просторі і часі як данності. Оптимально визначені умови задачі - критерії її вирішення!

3. Модель (М) - версія або варіант оптимального вирішення Проблеми. У природі - реалізованість саморуху матерії. Закони Природи - принцип функціонального детермінізму та системності світобудови. Закони не мають винятків!

4. Забезпечення (З) - інформаційне, методичне, програмне, процесорне чи кадрове, ресурсне (енергія, матерія, простір і час, функціоналізм механізмів взаємодії) і інше. В Природі - повнота і самодостатність кількісного та якісного прояву системності світу. Точка опори для системності Світу!

5. Управління (У) - виконавче, тактичне, координаційне, адміністративне. В Природі - гармонічна узгодженість, баланс функцій та ресурсів! Мета управління - не проблема, проблема - не мета! Підміна ідеї цілями ціннісної орієнтації вибору суб'єкта управління породжують нові великі проблеми.

6. Виконання (В) - процес виробництва продукту для задоволення споживання. В Природі - дозволяюче Проблему направлений рух матерії, виконавчих сил та процесів. Проявленість системності Світу - рух матерії!

7. Споживання (С) - процес руху і використання продукту СОД користувачем. В Природі Споживання проявляється функцією переходу об'єктів в новий стан, що приводить до стабілізації (вирішення Проблеми) або породжує новий процес СОД новими проблемами. Неадекватність продукту чи побічні продукти - нові проблеми які поки домінують у виробництві людини.

Формування методологіі системологіі[ред.ред. код]

Концептуально ця неперервність та взаємопов'язаність відображена ще М. В. Михайлом Ломоносовим, як закон збереження та руху матерії.

Попередники пов'язували системологію переважно з систематикою та математичним моделюванням, що не давало основних концептуальних визначень навіть поняття системи. Термін вперше застосовано російським філософом І. Б. Новіковим. Історія досліджень інтенсивного пошуку відображено в роботах А. А. Богданова (тектології), Людвига фон Берталанфі, В. М. Глушкова, Б. Ш. Флейшмана; Норберта Вінера; Едварда Лоренца; Джорджа Кліра, І.Пригожина, Ю.Урманцева та інших дослідників теорії систем. По цей час фахівці старої школи системного підходу не роблять різниці між системним підходом і системологією, зловживаючи довірою та некомпетентністю студентства та інших: "особливе значенння мають работи по теорії систем чи системології (частіще називаємої “системним підходом”, кототрий, власне, і виник в зв`язку з потребами рішення задач подібної міри складності)." Автор А. Е. Кононюк в своему викладі "Системології" (стор.245) підсвідомо відмічае, що новою назвою користуеться у викладі старої школи "підходу" через запит прикладного застосування. "Паутина життя. Нове наукове розуміння життя" Фритьоф Капра розважливо відмічає, що холізм, чи за нашим застосуванням, системний підхід, далекий від повноти опису чи анарізу складних систем. Тож він виводить "екологічність системних досліджень", що в нас і є поняттям науки про системність світу і відповідна наукова методолоія - системологія. Саме штучне ускладнення примітивізму і спекуляціі системним підходом старої школи заважають переходу в системологію, через фальшування і нечутливість до відмінності системологіі. А суть полягає в імітаційнфй моделі систем в системному підході (холізмі) і реальній функціональній структурі системогенезу в сиситемології.

Найбільше вплинув на формування сучасного стану системології П. К. Анохін, запровадивши теорію функціональних систем та поняття системогенезу. Основна, змістовна концепція системології в її методологічному викладі наведена Ю.Вороною, пов'язуючи визначення системи з функціональною складовою визначеною П. К. Анохіним — системогенезом,- надаючи їй вичерпної функціональної визначенності.

Системогенез є процесом формування, розвитку та функціонування систем шляхом системоутворюючих механізмів взаємодіючих явищ. Саме ця взаємопов'язаність системоутворюючих явищь з самим існуванням систем є тією складовою конструктивізму та універсальності базових положень системології, надаючи їм методологічної значущості в багатьох сферах науково-практичної діяльності: досліджені систем та об'єктів до них прирівнених, в системному проектуванні, управлінні системами/проектами, оцінці систем/проектів, освіті, методології наук тощо. Саме системогенез поділяє об`єкти на об`єкти-системи і уявні чи модельні псевдосистеми в системному підході.

Западні школи (англомовне середовище) де переважає прагматичний підхід з обліком та систематикою напрацьованого, науки про системи вважають міждисціплінарним підходом відомим як системний підхід чи холізм, як методичним засобом чи напрямком, сферою інтересів та діяльністю лише пов'язаною з загальним поняттям систем. Капро в книзі "Паутина життя" педантично виклалае огляд застосовуючи терміни холізм, що в нашій літературі е системний підхід, та екологічнну методу, що з шестидесятих для нас е системологіею. Це е методологічною перевагою розуміння проблемності і суті наукового розуміння напрямку. Критерії класифікації систем при цьому невизначені, зате систематика систем по напрямкам застосування складена в один масив та - науки про системи. Наука системологія поглинає всі напрямки саме загальними критеріями незалехно від сфери застосування, бо має критерії системності, системогенезу і всі інші критерії є дійсними тільки для класифікацій за напрямками чи призначенням. Тож системологія є наукою що позбавлена вузькопрофільних дисціплінарних ознак і стала не міждисціплінарною а загальною основною наукою, що має свій предмет - явища і механізми, а також загальні закони і критерії класифікації систем за загальними принципами саме системології. Саме тому системологія є наукою нарівно як фізика, хімія, астрономія та т.п. Подібно як фізика присутня в матеріалознавстві, технікі, технологіях, так і системологія розглядає та дозволяє контролювати і управляти процесами і явищами системноорганізаційної діяльності і системогенезу в багатьох наукових та прикладних напрямках. Саме перенесення акценту на системність присутню в усіх об'єктах і відмінність в класифікації систем і псевдосистем ставить системологію в рад заганьнонаукових базових напрямків природознавства.

Біофізика складних систем стала тим напрямком де попит на методологію досліджень складних систем та механізми системогенезу натурних обєктів стали грунтовним підтвердженням системологіі як науки, надаючи взірцеві приклади основ системологіі через відкриття синергічноі фундаментальної взаємодії відкритого виду матеріі - синЕріі, так прозваноі через синергізм в явищах системогенезу тварин та людини і в космогоніі. Найбільший вклад в формування основ системологіі доклав послідовник дослідження первинного системогенезу біофізик Ворона Ю.С., через відкриття явищ соматичного (1982) та пресоматичного (1988) первинного системогенезу. соматичний первинний системогенез у вигляді теоріі системи інформаційного функціонального обміну - СІФО, адаптовано для інформотерапіі як фізичний чинник фізіологічних явищь системогенезу для практики лікувального процесу методами рефлексотерапіі, що пояснюе полистимульні явища впливу і полімодальних реакцій СІФО (1982).

Складні системи для біофізики, це пов'язані синергопроцесор первинного системогенезу з співпроцесором соматогенезу та спряжених інтегрованих рефлексивних автоматів життєзабезпечення. Первинний системогенез на синергосубстраті проявляється фундаментальною взаємодією, що для системології є підтвердженням багатомірного матеріального світу, що стверджує складність та складенність субпідрядних процессорних функцій організмів людини і тварин. Це стверджується основою розуміння психофізики свідомості як взаємодія синергопроцесора та нейропроцесора соматичного рівня, що дає сенсорний досвід головному синергопроцесору з соматичного рівня взаємодії з внутрішнім середовищем, та зовнішнім середовищем взаємодій соматогенезу організму. Цей рівень природньої організації (еволюція та індивідуальний розвиток) поєднує системологію і синергологію через предметний напрямок - біофізику складних систем. Шляхом іерархічного полісубстратного системогенезу формуються вищі тварини і людина, а через синергічну фундаментальну взаемодію формуеться полісубстратна основа психофізики свідомості.

Алгоритм системогенезу дає оптимальні методи дослідження, аудиту, проектування та управління складними системами, місто, держава, цивілізація, що перевершує універсальністю методологію системного підходу, чіткими визначеннями алгоритму, структури та послідовності процесів явища системогенезу через уніфікований природою механізм архітектури явища системогенезу складних систем. Единий алгоритм системогенезу та системність основ матеріального світу є основою школи проективного управління Ю. Ворони. Саме практичний характер системології і синергології стверджує важливість цих синергічних по природі та методологічній пов'язаності цих наук.


Джерела[ред.ред. код]

1. Дружинин В.В., Конторов Д.С., Проблеми системології. Проблеми теорії складних систем., М.: Советское радио. 1976г.

Дивитися також[ред.ред. код]

Біофізика складних систем

Психофізика свідомості

Полімодальна органолептика

Первинний системогенез

Полісубстратний системогенез

Іерархічний системогенез


Наука Це незавершена стаття з науки.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.