Список консулів Римської імперії

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Список містить імена і дати повноважень консулів Римської імперії. Все частіше застосовувалася практика призначення консулів-суфектів. Спочатку їх не вважали справжніми консулами, але згодом статус суфектів став дорівнюватися статусу звичайних консулів.

Хоча в часи імперії консули втратили значну частину владних повноважень, вони вважались першими державними посадовцями. Тому часто консульські посади обіймали саме імператори. Ця традиція зберігалася до VII століття. У часи занепаду імперії відомостей про імена деяких давньоримських консулів немає.

Рік Перший консул Другий консул
27 Гай Юлій Цезар Октавіан Август (всьоме)
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Марк Віпсаній Агріппа (втретє)
Marcus Vipsanius Agrippa
26 Гай Юлій Цезар Октавіан Август (увосьме)
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Тіт Статілій Тавр (вдруге)
Titus Statilius Taurus
25 Гай Юлій Цезар Октавіан Август (вдев'яте)
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Марк Юній Сілан
Marcus Iunius Silanus
24 Гай Юлій Цезар Октавіан Август (вдесяте)
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Гай Норбан Флак
Gaius Norbanus Flaccus
23 Гай Юлій Цезар Октавіан Август (водинадцяте)
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Авл Теренцій Варрон Мурена
Aulus Terentius Varro Murena
суфекти Луцій Сесцій Альбаніан Квіринал
Lucius Sestius Albanianus Quirinalis
Гней Кальпурній Пізон
Gnaeus Calpurnius Piso
22 Марк Клавдій Марцелл Езернін
Marcus Claudius Marcellus Aeserninus
Луцій Аррунцій
Lucius Arruntius
21 Марк Лоллій
Marcus Lollius
Квінт Емілій Лепід
Quintus Aemilius Lepidus
20 Марк Аппулей
Marcus Appuleius
Публій Сілій Нерва
Publius Silius Nerva
19 Гай Сентій Сатурнін
Gaius Sentius Saturninus
Квінт Лукрецій Веспілон
Quintus Lucretius Vespillo
суфект Марк Вініцій
Marcus Vinicius
18 Публій Корнелій Лентул Марцеллін
Publius Cornelius Lentulus Marcellinus
Гней Корнелій Лентул
Gnaeus Cornelius Lentulus
17 Гай Фурній
Gaius Furnius
Гай Юній Сілан
Gaius Iunius Silanus
16 Луцій Доміцій Агенобарб
Lucius Domitius Ahenobarbus
Публій Корнелій Сципіон
Publius Cornelius Scipio
суфект Луцій Тарій Руф
Lucius Tarius Rufus
15 Марк Лівій Друз Лібон
Marcus Livius Drusus Libo
Луцій Кальпурній Пізон
Lucius Calpurnius Piso
14 Марк Ліциній Красс Фругі
Marcus Licinius Crassus Frugi
Гней Корнелій Лентул Авгур
Gnaeus Cornelius Lentulus Augur
13 Тіберій Клавдій Нерон
Tiberius Claudius Nero
Публій Квінтілій Вар
Publius Quinctilius Varus
12 Марк Валерій Мессала Барбат Аппіан
Marcus Valerius Messalla Barbatus Appianus
Публій Сульпіцій Квіріній
Publius Sulpicius Quirinius
суфекти Гай Валгій Руф
Gaius Valgius Rufus
Луцій Волузій Сатурнін
Lucius Volusius Saturninus
суфект Гай Каніній Ребіл
Gaius Caninius Rebilus
11 Квінт Елій Туберон
Quintus Aelius Tubero
Павло Фабій Максим
Paullus Fabius Maximus
10 Африкан Фабій Максим
Africanus Fabius Maximus
Юл Антоній
Iullus Antonius
9 Нерон Клавдій Друз
Nero Claudius Drusus
Тіт Квінкцій Криспін Сульпіціан
Titus Quinctius Crispinus Sulpicianus
8 Гай Марцій Цензорін
Gaius Marcius Censorinus
Гай Азіній Галл
Gaius Asinius Gallus
7 Тіберій Клавдій Нерон (вдруге)
Tiberius Claudius Nero
Гней Кальпурній Пізон
Gnaeus Calpurnius Piso
6 Децим Лелій Бальб
Decimus Laelius Balbus
Гай Антістій Вет
Gaius Antistius Vetus
5 Гай Юлій Цезар Октавіан Август (вдванадцяте)
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Луцій Корнелій Сулла
Lucius Cornelius Sulla
суфекти Луцій Вініцій
Lucius Vinicius
Квінт Гатерій
Quintus Haterius
суфект Гай Сульпіцій Гальба
Gaius Sulpicius Galba
4 Гай Кальвізій Сабін
Gaius Calvisius Sabinus
Луцій Пассієн Руф
Lucius Passienus Rufus
суфекти Гай Целій
Gaius Caelius
Гай Сульпіцій
Gaius Sulpicius
3 Луцій Корнелій Лентул
Lucius Cornelius Lentulus
Марк Валерій Мессала Мессалін
Marcus Valerius Messalla Messallinus
2 Гай Юлій Цезар Октавіан Август (в 13-й раз)
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Марк Плавцій Сільван
Marcus Plautius Silvanus
суфекти Гай Фуфій Гемін
Gaius Fufius Geminus
Луцій Каніній Галл
Lucius Caninius Gallus
суфект Квінт Фабрицій
Quintus Fabricius
1 Косс Корнелій Лентул
Cossus Cornelius Lentulus
Луцій Кальпурній Пізон
Lucius Calpurnius Piso
суфекти Авл Плавцій
Aulus Plautius
Авл Цецина Север
Aulus Caecina Severus
Рік Перший консул Другий консул
1 Гай Юлій Цезар Віпсаніан
Gaius Iulius Caesar Vipsanian
Луцій Емілій Лепід Павло
Lucius Aemilius Lepidus Paullus
суфект Марк Геренній Піцен
Marcus Herennius Picens
2 Публій Вініцій
Publius Vinicius
Публій Алфен Вар
Publius Alfenus Varus
суфекти Публій Корнелій Лентул Сципіон
Publius Cornelius Lentulus Scipio
Тіт Квінкцій Криспін Валеріан
Titus Quinctius Crispinus Valerianus
3 Луцій Елій Ламія
Lucius Aelius Lamia
Марк Сервілій
Marcus Servilius
суфекти Публій Сілій
Publius Silius
Луцій Волусій Сатурнін
Lucius Volusius Saturninus
4 Секст Елій Кат
Sextus Aelius Catus
Гай Сентій Сатурнін
Gaius Sentius Saturninus
суфекти Гай Клодій Ліцин
Gaius Clodius Licinus
Гней Сентій Сатурнін
Gnaeus Sentius Saturninus
5 Луцій Валерій Мессала Волез
Lucius Valerius Messalla Volesus
Гней Корнелій Цінна Магн
Gnaeus Cornelius Cinna Magnus
суфекти Гай Вібій Постум
Gaius Vibius Postumus
Гай Атей Капітон
Gaius Ateius Capito
6 Марк Емілій Лепід
Marcus Aemilius Lepidus
Луцій Аррунцій
Lucius Arruntius
суфект Луцій Ноній Аспренат
Lucius Nonius Asprenas
7 Квінт Цецилій Метелл Критський Сілан
Quintus Caecilius Metellus Creticus Silanus
Авл Ліциній Нерва Сіліан
Aulus Licinius Nerva Silianus
суфект Луцилій Лонг
Lucilius Longus
8 Марк Фурій Камілл
Marcus Furius Camillus
Секст Ноній Квінтіліан
Sextus Nonius Quinctilianus
суфекти Луцій Апроній
Lucius Apronius
Авл Вібій Габіт
Aulus Vibius Habitus
9 Гай Поппей Сабін
Gaius Poppaeus Sabinus
Квінт Сульпіцій Камерін
Quintus Sulpicius Camerinus
суфекти Квінт Поппей Секунд
Quintus Poppaeus Secundus
Марк Папій Мутіл
Marcus Papius Mutilus
10 Публій Корнелій Долабелла
Гай Юній Сілан
Gaius Iunius Silanus
суфекти Сервій Корнелій Лентул Малугінен
Servius Cornelius Lentulus Maluginensis
Квінт Юній Блез
Quintus Iunius Blaesus
11 Маній Емілій Лепід
Manius Aemilius Lepidus
Тіт Статілій Тавр
Titus Statilius Taurus
суфект Луцій Кассій Лонгін
Lucius Cassius Longinus
12 Германік Юлій Цезар
Germanicus Iulius Caesar
Гай Фонтей Капітон
Gaius Fonteius Capito
суфект Гай Віселій Варрон
Gaius Visellius Varro
13 Гай Сілій Авл Цецина Ларг
Gaius Silius Aulus Caecina Largus
Луцій Мунацій Планк
Lucius Munatius Plancus
14 Секст Помпей
Sextus Pompeius
Секст Аппулей
Sextus Appuleius
15 Тіберій Друз Клавдій Юлій Цезар Нерон
Tiberius Drusus Clavdius Iulius Caesar Nero
Гай Норбан Флак
Gaius Norbanus Flaccus
суфект Марк Юній Сілан
Marcus Iunius Silanus
16 Сізенна Статілій Тавр
Sisenna Statilius Taurus
Луцій Скрибоній Лібон
Lucius Scribonius Libo
суфекти Публій Помпоній Грецин
Publius Pomponius Graecinus
Гай Вібій Руф
Gaius Vibius Rufus
17 Луцій Помпоній Флак
Lucius Pomponius Flaccus
Гай Целій Руф
Gaius Caelius Rufus
суфекти Гай Вібій Марс
Gaius Vibius Marsus
Луцій Волузей Прокул
Lucius Voluseius Proculus
18 Тіберій Цезар Август (втретє)
Tiberius Caesar Augustus
Германік Юлій Цезар (вдруге)
Germanicus Iulius Caesar
суфекти Марк Лівіней Регул
Marsus Livineius Regulus
Луцій Сей Туберон
Lucius Seius Tubero
суфекти Гай Рубелій Бланд
Gaius Rubellius Blandus
Марк Віпстан Галл
Marcus Vipstanus Gallus
19 Марк Юній Сілан Торкват
Marcus Iunius Silanus Torquatus
Луцій Норбан Бальб
Lucius Norbanus Balbus
суфект Публій Петроній
Publius Petronius
20 Марк Валерій Мессала Мессалін Барбат
Marcus Valerius Messalla Messallinus
Марк Аврелій Котта Максим Мессалін
Marcus Aurelius Cotta Maximus Messalinus
21 Тіберій Цезар Август (вчетверте)
Tiberius Caesar Augustus
Тіберій Друз Клавдій Юлій Цезар Нерон (вдруге)
Tiberius Drusus Clavdius Iulius Caesar Nero
суфекти Марк Емілій Скавр
Marcus Aemilius Scaurus
Гней Тремеллій
Gnaeus Tremellius
22 Децим Гатерій Агріппа
Decimus Haterius Agrippa
Гай Сульпіцій Гальба
Gaius Sulpicius Galba
суфекти Марк Кокцей Нерва
Marcus Aemilius Scaurus
Гай Вібій Руфін
Gnaeus Tremellius
23 Гай Азіній Полліон
Gaius Asinius Pollio
Гай Антістій Вет
Gaius Antistius Vetus
суфект Гай Стертіній Максим
Gaius Stertinius Maximus
24 Сервій Корнелій Цетег
Servius Cornelius Cethegus
Луцій Віселій Варрон
Lucius Visellius Varro
суфекти Гай Кальпурній Авіола
Gaius Calpurnius Aviola
Публій Корнелій Лентул Сципіон
Publius Cornelius Lentulus Scipio
25 Косс Корнелій Лентул
Cossus Cornelius Lentulus
Марк Азіній Агріппа
Marcus Asinius Agrippa
суфект Гай Петроній
Gaius Petronius
26 Гней Корнелій Лентул Гетулік
Gnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicus
Гай Кальвізій Сабін
Gaius Calvisius Sabinus
суфекти Луцій Юній Сілан
Lucius Iunius Silanus
Гай Веллей Тутор
Gaius Vellaeus Tutor
27 Луцій Кальпурній Пізон
Lucius Calpurnius Piso
Марк Ліциній Красс Фругі
Marcus Licinius Crassus Frugi
суфекти Публій Корнелій Лентул
Publius Cornelius Lentulus
Гай Саллюстій Крисп Пассієн
Gaius Sallustius Crispus Passienus
28 Гай Аппій Юній Сілан
Gaius Appius Iunius Silanus
Публій Сілій Нерва (консул 28 року)
Publius Silius Nerva
суфекти Луцій Антістій Вет
Lucius Antistius Vetus
Квінт Юній Блез
Quintus Iunius Blaesus
29 Квінт Фуфій Гемін
Quintus Fufius Geminus
Луцій Рубеллій Гемін
Lucius Rubellius Geminus
суфекти Авл Плавцій
Aulus Plautius
Луцій Ноній Аспренат
Lucius Nonius Asprenas
30 Марк Вініцій
Marcus Vinicius
Луцій Кассій Лонгін
Lucius Cassius Longinus
суфекти Луцій Невій Сурдін
Lucius Naevius Surdinus
Гай Кассій Лонгін
Gaius Cassius Longinus
31 Тіберій Цезар Август (вп'яте)
Tiberius Caesar Augustus
Луцій Елій Сеян
Lucius Aelius Seianus
суфекти Фавст Корнелій Сулла Лукулл
Faustus Cornelius Sulla Lucullus
Секст Тедій Валерій Катулл
Sextus Tedius Valerius Catullus
суфекти Публій Меммій Регул
Publius Memmius Regulus
Луцій Фульциній Тріон
Lucius Fulcinius Trio
32 Гней Доміцій Агенобарб
Gnaeus Domitius Ahenobarbus
Луцій Аррунцій Камілл Скрибоніан
Lucius Arruntius Camillus Scribonianus
суфект Авл Вітеллій
Aulus Vitellius
33 Луцій Лівій Оцелла Сульпіцій Гальба
Lucius Livius Ocella Sulpicius Galba
Луцій Корнелій Сулла Фелікс
Lucius Cornelius Sulla Felix
суфекти Луцій Сальвій Отон
Lucius Salvius Otho
Гай Октавій Ленат
Gaius Octavius Laenas
34 Павло Фабій Персік
Paullus Fabius Persicus
Луцій Вітеллій
Lucius Vitellius
суфекти Квінт Марцій Барея Соран
Quintus Marcius Barea Soranus
Тіт Рустій Нуммій Галл
Titus Rustius Nummius Gallus
35 Гай Цестій Галл
Gaius Cestius Gallus
Марк Сервілій Ноніан
Marcus Servilius Nonianus
суфекти Децим Валерій Азіатік
Decimus Valerius Asiaticus
Авл Габіній Секунд
Aulus Gabinius Secundus
36 Секст Папіній Алленій
Sextus Papinius Allenius
Квінт Плавцій
Quintus Plautius
суфекти Гай Веттій Руф
Gaius Vettius Rufus
Марк Порцій Катон
Marcus Porcius Cato
37 Гней Ацерроній Прокул
Gnaeus Acerronius Proculus
Гай Петроній Понтій Нігрін
Gaius Petronius Pontius Nigrinus
суфекти Гай Цезар Август Германік
Gaius Caesar Augustus Germanicus
Тіберій Клавдій Нерон Германік
Tiberius Claudius Nero Germanicus
суфекти Авл Цецина Пет
Aulus Caecina Paetus
Гай Каніній Ребіл
Gaius Caninius Rebilus
38 Марк Аквіла Юліан
Marcus Aquila Iulianus
Публій Ноній Аспренат
Publius Nonius Asprenas
суфекти Сервій Азіній Целер
Servius Asinius Celer
Секст Ноній Квінтіліан
Sextus Nonius Quintilianus
39 Гай Цезар Август Германік (вдруге)
Gaius Caesar Augustus Germanicus
Луцій Апроній Цезіан
Lucius Apronius Caesianus
суфект Квінт Санквіній Максим (вдруге)
Quintus Sanquinius Maximus
суфекти Гней Доміцій Корбулон
Gnaeus Domitius Corbulo
Гай Уммідій Дурмій Квадрат
Gaius Ummidius Durmius Quadratus
суфекти Гней Доміцій Афр
Gnaeus Domitius Afer
Авл Дідій Галл
Aulus Didius Gallus
40 Гай Цезар Август Германік (втретє, без колеги)
Gaius Caesar Augustus Germanicus
суфекти Гай Леканій Басс
Gaius Laecanius Bassus
Квінт Теренцій Куллеон
Quintus Terentius Culleo
суфект Марк Кокцей Нерва
Marcus Cocceius Nerva
41 Гай Цезар Август Германік (вчетверте)
Gaius Caesar Augustus Germanicus
Гней Сентій Сатурнін
Gnaeus Sentius Saturninus
суфект Квінт Помпоній Секунд
Quintus Pomponius Secundus
суфекти Квінт Фуцій Лузій Сатурнін
Quintus Futius Lusius Saturninus
Марк Сей Варан
Marcus Seius Varanus
42 Тіберій Клавдій Цезар Август Германік (вдруге)
Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus
Гай Цецина Ларг
Gaius Caecina Largus
суфект Гай Цестій Галл
Gaius Cestius Gallus
суфект Корнелій Луп
Cornelius Lupus
43 Тіберій Клавдій Цезар Август Германік (втретє)
Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus
Луцій Вітеллій (вдруге)
Lucius Vitellius
суфекти Секст Палпеллій Гістр
Sextus Palpellius Hister
Луцій Педаній Секунд
Lucius Pedanius Secundus
суфекти Авл Габіній Секунд
Aulus Gabinius Secundus
Публій Суіллій Руф
Publius Suillius Rufus
суфекти Квінт Курцій Руф
Quintus Curtius Rufus
Спурій Оппій
Spurius Oppius
44 Гай Саллюстій Крисп Пассієн (вдруге)
Gaius Sallustius Crispus Passienus
Тіт Статилій Тавр
Titus Statilius Taurus
суфект Публій Кальвисий Сабін Попмоний Секунд
Publius Calvisius Sabinus Pomponius Secundus
45 Марк Вініцій (вдруге)
Marcus Vinicius
Тіт Статілій Тавр Корвін
Titus Statilius Taurus Corvinus
суфект Тиберій Плавцій Сільван Еліан
Tiberius Plautius Silvanus Aelianus
суфекти Марк Клувій Руф
Marcus Cluvius Rufus
Публій Осторій Скапула
Publius Ostorius Scapula
суфекти Марк Антоній Руф
Marcus Antonius Rufus
Марк Помпей Сільван Стаберій Флавіан
Marcus Pompeius Silvanus Staberius Flavianus
46 Децим Валерій Азіатік (вдруге)
Decimus Valerius Asiaticus
Марк Юній Сілан
Marcus Iunius Silanus
суфект Камерін Антістій Вет
Camerinus Antistius Vetus
суфект Квінт Сульпіцій Камерін Петік
Quintus Sulpicius Camerinus
суфект Децим Лелій Бальб
Decimus Laelius Balbus
суфект Гай Теренцій Туллій Гемін
Gaius Terentius Tullius Geminus
47 Тіберій Клавдій Цезар Август Германік (вчетверте)
Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus
Луцій Вітеллій (втретє)
Lucius Vitellius
суфекти Гай Калпетан Ранцій Седат
Gaius Calpetanus Rantius Sedatius
Марк Гордеоній Флак
Marcus Hordeonius Flaccus
суфекти Гней Гозідій Гета
Gnaeus Hosidius Geta
Тіт Флавій Сабін
Titus Flavius Sabinus
суфект Луцій Вагеллій
Lucius Vagellius
суфект Гай Воласенна Север
Gaius Volasenna Severus
48 Авл Вітеллій
Aulus Vitellius
Луцій Віпстан Публікола
Lucius Vipstanus Publicola
суфекти Луцій Вітеллій
Lucius Vitellius
Мессала Віпстан Галл
Messalla Vipstanus Gallus
49 Гай Помпей Лонг Галл
Gaius Pompeius Longus Gallus
Квінт Вераній
Quintus Veranius
суфекти Луцій Маммій Полліон
Lucius Mammius Pollio
Квінт Аллій Максим
Quintus Allius Maximus
50 Гай Антістій Вет
Gaius Antistius Vetus
Марк Суіллій Неруллін
Marcus Suillius Nerullinus
51 Тіберій Клавдій Цезар Август Германік (вп'яте)
Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus
Сервій Корнелій Сципіон Сальвідієн Орфіт
Servius Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus
суфект Луцій Кальвенцій Вет Гай Карміній
Lucius Calventius Vetus Gaius Carminius
суфект Тіт Флавій Веспасіан
Titus Flavius Vespasianus
52 Фавст Корнелій Сулла Фелікс
Faustus Cornelius Sulla Felix
Луцій Салвій Отон Тіціан
Lucius Salvius Otho Titianus
суфект Квінт Марцій Барея Соран
Quintus Marcius Barea Soranus
суфект Тіт Флавій Сабін
Titus Flavius Sabinus
суфект Луцій Сальвідієн Руф Сальвіан
Lucius Salvidienus Rufus Salvianus
53 Децим Юній Сілан Торкват
Decimus Iunius Silanus Torquatus
Квінт Гатерій Антонін
Quintus Haterius Antoninus
суфекти Луцій Тампій Флавіан
Lucius Tampius Flavianus
Публій Фабій Фірман
Publius Fabius Firmanus
суфекти Квінт Цецина Прім
Quintus Caecina Primus
Публій Требоній
Publius Trebonius
суфект Публій Кальвізій Рузон
Publius Calvisius Ruso
54 Маній Ацилій Авіола
Manius Acilius Aviola
Марк Азіній Марцелл
Marcus Asinius Marcellus
55 Нерон Клавдій Цезар Август Германік
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
Луцій Антістій Вет
Lucius Antistius Vetus
суфект Нумерій Цестій
Numerius Cestius
суфекти Луцій Анней Сенека
Lucius Annaeus Seneca
Публій Корнелій Долабелла
Publius Cornelius Dolabella
суфект Марк Требеллій Максим
Marcus Trebellius Maximus
суфект Публій Пальфурій
Publius Palfurius
суфекти Гней Корнелій Лентул Гетулік
Gnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicus
Тіт Курцілій Манція
Titus Curtilius Mancia
56 Квінт Волузій Сатурнін
Quintus Volusius Saturninus
Публій Корнелій Сципіон
Publius Cornelius Scipio
суфекти Луцій Юній Галліон Аннеан
Lucius Iunius Gallio Annaeanus
Тіт Куцій Цилт
Titus Cutius Ciltus
суфекти Ім’я консула невідоме Ім’я консула невідоме
суфекти Луцій Дувій Авіт
Lucius Duvius Avitus
Публій Клодій Фразея Пет
Publius Clodius Thrasea Paetus
57 Нерон Клавдій Цезар Август Германік (вдруге)
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
Луцій Кальпурній Пізон
Lucius Calpurnius Piso
суфект Луцій Цезій Марціал
Lucius Caesius Martialis
58 Нерон Клавдій Цезар Август Германік (втретє)
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
Марк Валерій Мессала Корвін
Marcus Valerius Messalla Corvinus
суфект Гай Фонтей Агріппа
Gaius Fonteius Agrippa
суфекти Авл Петроній Луркон
Aulus Petronius Lurco
Авл Паконій Сабін
Aulus Paconius Sabinus
59 Гай Віпстан Апроніан
Gaius Vipstanus Apronianus
Гай Фонтей Капітон
Gaius Fonteius Capito
суфекти Тіт Секстій Африкан
Titus Sextius Africanus
Марк Осторій Скапула
Marcus Ostorius Scapula
60 Нерон Клавдій Цезар Август Германік (вчетверте)
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
Косс Корнелій Лентул
Cossus Cornelius Lentulus
суфекти Гай Веллей Патеркул
Gaius Velleius Paterculus
Марк Манілій Вопіск
Marcus Manilius Vopiscus
61 Публій Петроній Турпіліан
Publius Petronius Turpilianus
Луцій Юній Цезеній Пет
Lucius Iunius Caesennius Paetus
суфекти Гней Педаній Фуск Салінатор
Gnaeus Pedanius Fuscus Salinator
Луцій Веллей Патеркул
Lucius Velleius Paterculus
суфект Луцій Юній Квінт Вібій Крисп
Marcus Herennius Picens
62 Публій Марій
Publius Marius
Луцій Азіній Галл
Lucius Asinius Gallus
суфекти Публій Петроній Нігер
Publius Petronius Niger
Квінт Манлій Анхарій Тарквитій Сатурнін
Quintus Manlius Ancharius Tarquitius Saturninus
суфекти Квінт Юній Марулл
Quintus Iunius Marullus
Ім’я консула невідоме
суфект Тіт Клодій Епрій Марцелл
Titus Clodius Eprius Marcellus
63 Гай Меммій Регул
Gaius Memmius Regulus
Луцій Вергиній Руф
Lucius Verginius Rufus
64 Гай Леканій Басс
Gaius Laecanius Bassus
Марк Ліциній Красс Фругі
Marcus Licinius Crassus Frugi
суфекти Гай Ліциній Муціан
Gaius Licinius Mucianus
Квінт Фабій Барбар Антоній Макр
Quintus Fabius Barbarus Antonius Macer
суфекти Ім’я консула невідоме Ім’я консула невідоме
65 Авл Ліциній Нерва Сіліан
Aulus Licinius Nerva Silianus
Марк Юлій Вестін Аттік
Marcus Iulius Vestinus Atticus
суфект Публій Пасідієн Фірм
Publius Pasidienus Firmus
суфекти Гай Помпоній Пій
Gaius Pomponius Pius
Гай Аніцій Церіал
Gaius Anicius Cerialis
суфекти Марк Апоній Сатурнин
Marcus Aponius Saturninus
Ім’я консула невідоме
66 Гай Лукцій Телезін
Gaius Luccius Telesinus
Гай Светоній Паулін
Gaius Suetonius Paulinus
суфекти Марк Анній Афрін
Marcus Annius Afrinus
Гай Пакцій Африкан
Gaius Paccius Africanus
суфекти Марк Аррунтій Аквіла
Marcus Arruntius Aquila
Марк Веттій Болан
Marcus Vettius Bolanus
67 Луцій Юлій Руф
Lucius Iulius Rufus
Гай Фонтей Капітон
Fonteius Capito
суфекти Луцій Аврелій Пріск
Lucius Aurelius Priscus
Аппій Анній Галл
Appius Annius Gallus
68 Тіберій Катій Асконій Сілій Италік
Tiberius Catius Asconius Silius Italicus
Публій Галерій Трахал
Publius Galerius Trachalus
суфект Нерон Клавдій Цезар Август Германік (вп'яте, без колеги)
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
суфекти Ім’я консула невідоме Ім’я консула невідоме
суфекти Гай Беллік Наталіс
Gaius Bellicus Natalis
Публій Корнелій Сципіон Азіатік
Publius Cornelius Scipio Asiaticus
предназначен Цингоній Варрон
Cingonius Varro
69 Сервій Гальба Цезар Август (вдруге)
Servius Galba Imp. Caesar Augustus
Тіт Віній
Titus Vinius
суфекти Марк Салвій Отон
Marcus Salvius Otho
Луцій Салвій Отон Тіціан (вдруге)
Lucius Salvius Otho Titianus
суфекти Луцій Вергиній Руф (вдруге)
Lucius Verginius Rufus
Луцій Помпей Вопіск
Lucius Pompeius Vopiscus
суфекти Тіт Флавій Сабін
Titus Flavius Sabinus
Гней Арулен Целій Сабін
Gnaeus Arulenus Caelius Sabinus
суфекти Авл Марій Цельс
Aulus Marius Celsus
Гней Аррій Антонін
Gnaeus Arrius Antoninus
суфекти Фабій Валент
Fabius Valens
Авл Цецина Алієн
Aulus Caecina Alienus
суфект Розій Регул
Rosius Regulus
суфекти Гай Квінтій Аттік
Gaius Quintius Atticus
Гней Цецилій Сімплекс
Gnaeus Caecilius Simplex
70 Цезар Веспасіан Август (вдруге)
Imp. Caesar Vespasianus Augustus
Тіт Цезар Веспасіан
Titus Caesar Vespasianus
суфекти Гай Ліциній Муціан (вдруге)
Gaius Licinius Mucianus
суфекти Марк Ульпій Траян
Marcus Ulpius Traianus
Квінт Петіллій Церіал
Quintus Petillius Cerialis
суфекти Луцій Анній Басс
Lucius Annius Bassus
Гай Леканій Басс Цецина Пет
Gaius Laecanius Bassus Caecina Paetus
суфект Луцій Ноній Кальпурній Аспренат
Lucius Nonius Calpurnius Asprenas
71 Цезар Веспасіан Август (втретє)
Imp. Caesar Vespasianus Augustus
Марк Кокцей Нерва
Marcus Cocceius Nerva
суфекти Цезар Доміціан
Caesar Domitianus
Гней Педій Каск
Gnaeus Pedius Cascus
суфект Гней Пінарій Корнелій Клемент
Gnaeus Pinarius Cornelius Clemens
Гай Кальпетан Рантій Квіринал Валерій Фест
Gaius Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus
суфекти Луцій Флавій Фімбрія
Lucius Flavius Fimbria
Гай Атілій Барбар
Gaius Atilius Barbarus
суфекти Квінт Юлій Корд
Quintus Iulius Cordus
Гней Помпей Колега
Gnaeus Pompeius Collega
72 Цезар Веспасіан Август (вчетверте)
Imp. Caesar Vespasianus Augustus
Тіт Цезар Веспасіан (вдруге)
Titus Caesar Vespasianus
суфекти Гай Ліциній Муціан (втретє)
Gaius Licinius Mucianus
Тіт Флавій Сабін (вдруге)
Titus Flavius Sabinus
73 Цезар Доміціан (вдруге)
Caesar Domitianus
Луцій Валерій Катулл Мессалін
Lucius Valerius Catullus Messallinus
суфекти Секст Юлій Фронтін
Sextus Iulius Frontinus
Марк Аррецін Клемент
Marcus Arrecinus Clemens
74 Цезар Веспасіан Август (вп'яте)
Imp. Caesar Vespasianus Augustus
Тіт Цезар Веспасіан (втретє)
Titus Caesar Vespasianus
суфекти Тиберій Плавцій Сільван Еліан (вдруге)
Tiberius Plautius Silvanus Aelianus
Луцій Юній Квінт Вібій Крисп(вдруге)
Lucius Iunius Quintus Vibius Crispus
суфекти Квінт Петіллій Церіал (вдруге)
Quintus Petilius Cerialis
Тіт Клодій Епрій Марцелл (вдруге)
Titus Clodius Eprius Marcellus
75 Цезар Веспасіан Август (вшосте)
Imp. Caesar Vespasianus Augustus
Тіт Цезар Веспасіан (вчетверте)
Titus Caesar Vespasianus
суфекти Цезар Доміціан (втретє)
Caesar Domitianus
Луцій Пасідієн Фірм
Lucius Pasidienus Firmus
суфекти Гай Помпоній
Gaius Pomponius
Луцій Манлій Патруін
Lucius Manlius Patruinus
76 Цезар Веспасіан Август (всьоме)
Imp. Caesar Vespasianus Augustus
Тіт Цезар Веспасіан (вп'яте)
Titus Caesar Vespasianus
суфект Цезар Доміціан (вчетверте)
Caesar Domitianus
суфекти Марк Помпей Сільван Стаберій Флавіан (вдруге)
Marcus Pompeius Silvanus Staberius Flavianus
Луцій Тампій Флавіан
Lucius Tampius Flavianus
суфекти Галеон Теттієн Петроніан
Galeo Tettienus Petronianus
Марк Фульвій Гілон
Marcus Fulvius Gillo
77 Цезар Веспасіан Август (увосьме)
Imp. Caesar Vespasianus Augustus
Тіт Цезар Веспасіан (вшосте)
Titus Caesar Vespasianus
суфекти Цезар Доміціан (вп'яте)
Caesar Domitianus
Гней Юлій Агрікола
Gnaeus Iulius Agricola
суфекти Луцій Помпей Вопіск Гай Аррунцій Кателлій Целер
Lucius Pompeius Vopiscus Gaius Arruntius Catellius Celer
Марк Аррунцій Аквіла
Marcus Arruntius Aquila
78 Децим Юній Новій Пріск
Decimus Iunius Novius Priscus
Луцій Цейоній Коммод
Lucius Ceionius Commodus
суфекти Секст Вітуласій Непот
Sextus Vitulasius Nepos
Квінт Арцикулей Пет
Quintus Articuleius Paetus
суфект Луцій Фунісулан Веттоніан
Lucius Funisulanus Vettonianus
79 Цезар Веспасіан Август (вдев'яте)
Imp. Caesar Vespasianus Augustus
Тіт Цезар Веспасіан (всьоме)
Titus Caesar Vespasianus
суфект Цезар Доміціан (вшосте)
Caesar Domitianus
суфекти Луций Юний Цезений Пет
Lucius Iunius Caesennius Paetus
Публій Кальвізій Рузон
Publius Calvisius Ruso
суфекти Тіт Рубрій Елій Непот
Titus Rubrius Aelius Nepos
Марк Аррій Флак
Marcus Arrius Flaccus
80 Тіт Цезар Веспасіан Август (увосьме)
Imp. Titus Caesar Vespasianus Augustus
Цезар Доміціан (всьоме)
Caesar Domitianus
суфекти Авл Дідій Галл Фабрицій Вейєнтон
Aulus Didius Gallus Fabricius Veiento
Луцій Елій Ламія Плавцій Еліан
Lucius Aelius Lamia Plautius Aelianus
суфект Квінт Аврелій Пактумей Фронтон
Quintus Aurelius Pactumeius Fronto
суфект Гай Марцелл Октавій Публій Клувій Руф
Gaius Marius Marcellus Octavius Publius Cluvius Rufus
суфекти Луцій Вібій Сабін
Lucius Vibius Sabinus
Квінт Помпей Тріон
Quintus Pompeius Trio
суфекти Луцій Ацилій Страбон
Lucius Acilius Strabo
Секст Нераній Капітон
Sextus Neranius Capito
суфекти Марк Тіттій Фругі
Marcus Tittius Frugi
Тіт Вініцій Юліан
Titus Vinicius Iulianus
81 Луцій Флавій Сільва Ноній Басс
Lucius Flavius Silva Nonius Bassus
Луцій Азіній Полліон Веррукоз
Lucius Asinius Pollio Verrucosus
суфекти Марк Росцій Целій
Marcus Roscius Coelius
Гай Юлій Ювенал
Gaius Iulius Iuvenalis
суфекти Тіт Юній Монтан
Titus Iunius Montanus
Луцій Юлій Веттій Павел
Lucius Iulius Vettius Paullus
суфекти Тіт Теттієн Серен
Titus Tettienus Serenus
Гай Сцедій Натта Пінаріан
Gaius Scoedius Natta Pinarianus
суфекти Марк Петроній Умбрін
Marcus Petronius Umbrinus
Гай Карміній Лузітанік
Gaius Carminius Lusitanicus
суфекти Тіт Турпілій Декстер
Titus Turpilius Dexter
Марк Мецій Руф
Marcus Maecius Rufus
82 Цезар Доміціан Август (увосьме)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Тіт Флавій Сабін
Titus Flavius Sabinus
суфекти Сервій Корнелій Сципіон Сальвідієн Орфіт
Servius Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus
Сервей Іноцент
Servaeus Innocens
суфекти Марк Ларцій Магн Помпей Сілон
Marcus Larcius Magnus Pompeius Silo
Луцій Салвій Отон Кокцеян
Lucius Salvius Otho Cocceianus
суфект Тит Аврелій Квієт
Titus Aurelius Quietus
суфекти Маній Ацилій Авіола
Manius Acilius Aviola
Гай Аріній Меттій Модест
Gaius Arinius Mettius Modestus
суфекти Публій Валерій Патруін
Publius Valerius Patruinus
Луцій Антоній Сатурнін
Lucius Antonius Saturninus
83 Цезар Доміціан Август (вдев'яте)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Квінт Петіллій Церіал (у 3-е)
Quintus Petillius Cerialis
суфекти Авл Дідій Галл Фабрицій Вейєнтон (вдруге)
Aulus Didius Gallus Fabricius Veiento
Луцій Юній Квінт Вібій Крисп (у 3-е)
Lucius Iunius Quintus Vibius Crispus
суфекти Гай Фісій Сабін
Gaius Fisius Sabinus
Марк Анній Мессала
Marcus Annius Messala
суфекти Луцій Теттій Юліан
Lucius Tettius Iulianus
Теренцій Страбон Еруцій Гомулл
Terentius Strabo Erucius Homullus
суфекти Марк Корнелій Нігрін Куріацій Матерн
Marcus Cornelius Nigrinus Curiatius Maternus
Марк Аррецін Клемент
Marcus Arrecinus Clemens
84 Цезар Доміціан Август (вдесяте)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Гай Оппій Сабін
Gaius Oppius Sabinus
суфект Луцій Юлій Урс
Lucius Iulius Ursus
суфекти Гай Туллій Капітон Помпоніан Плотій Фірм
Gaius Tullius Capito Pomponianus Plotius Firmus
Гай Корнелій Галлікан
Gaius Cornelius Gallicanus
суфекти Публій Кальвізій Рузон Юлій Фронтін
Publius Calvisius Ruso Iulius Frontinus
Галл
Gallus
85 Цезар Доміціан Август (водинадцяте)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Тіт Аврелій Фульв
Titus Aurelius Fulvus
суфекти Гай Юлій Кордін Гай Рутілій Галлік
Gaius Iulius Cordinus Gaius Rutilius Gallicus
Луцій Валерій Катулл Мессалін (вдруге)
Lucius Valerius Catullus Messallinus
суфекти Квінт Гавій Аттік
Quintus Gavius Atticus
Луцій Елій Окулат
Lucius Aelius Oculatus
суфекти Публій Геренній Полліон
Publius Herennius Pollio
Марк Анній Геренній Полліон
Marcus Annius Herennius Pollio
суфекти Децим Абурій Басс
Decimus Aburius Bassus
Квінт Юлій Бальб
Quintus Iulius Balbus
86 Цезар Доміціан Август (вдванадцяте)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Сервій Корнелій Долабелла Петроніан
Servius Cornelius Dolabella Petronianus
суфект Гай Сецій Кампан
Gaius Secius Campanus
суфекти Ім’я консула невідоме Квінт Вібій Секунд
Quintus Vibius Secundus
суфекти Секст Октавій Фронтон
Sextus Octavius Fronto
Тіберій Юлій Кандид Марій Цельс
Tiberius Iulius Candidus Marius Celsus
суфекти Авл Буцій Лаппій Максим
Aulus Bucius Lappius Maximus
Луцій Яволен Пріск
Lucius Iavolenus Priscus
87 Цезар Доміціан Август (втринадцяте)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Луцій Волузій Сатурнін
Lucius Volusius Saturninus
суфекти Гай Кальпурній Пізон Красс Фругі Ліциніан
Gaius Calpurnius Piso Crassus Frugi Licinianus
Гай Гельвідій Приск
Gaius Helvidius Priscus
суфекти Гай Белліцій Наталіс Тебаніан
Gaius Bellicius Natalis Tebanianus
Гай Дуценій Прокул
Gaius Ducenius Proculus
суфекти Гай Цильній Прокул
Gaius Cilnius Proculus
Луцій Нерацій Пріск
Lucius Neratius Priscus
88 Цезар Доміціан Август (вчотирнадцяте)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Луцій Мініцій Руф
Lucius Minicius Rufus
суфект Децим Плотій Грип
Decimus Plotius Grypus
суфекти Квінт Нінній Наста
Quintus Ninnius Hasta
Луцій Скрибоній Лібон Рупілій Фругі Бон
Lucius Scribonius Libo Rupilius Frugi Bonus
суфекти Маній Отацилій Катул
Manius Otacilius Catulus
Секст Юлій Спарс
Sextus Iulius Sparsus
89 Тіт Аврелій Фульв
Titus Aurelius Fulvus
Марк Азіній Атрацін
Marcus Asinius Atratinus
суфекти Публій Саллюстій Блез
Publius Sallustius Blaesus
Марк Педуцей Сеніан
Marcus Peducaeus Saenianus
суфекти Авл Віцирій Прокул
Aulus Vicirius Proculus
Маній Лаберій Максим
Manius Laberius Maximus
90 Цезар Доміціан Август (вп'ятнадцяте)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Марк Кокцей Нерва (вдруге)
Marcus Cocceius Nerva
суфект Луцій Корнелій Пузіон Анній Мессала
Lucius Cornelius Pusio Annius Messala
суфекти Луцій Антістій Рустік
Lucius Antistius Rusticus
Луцій Юлій Урс Сервіан
Lucius Iulius Ursus Servianus
суфекти Квінт Акцей Руф
Quintus Accaeus Rufus
Гай Каристаній Фронтон
Gaius Caristanius Fronto
суфекти Публій Бебій Італік
Publius Baebius Italicus
Гай Аквілій Прокул
Gaius Aquilius Proculus
суфекти Луцій Пуллаен Полліон
Lucius Albius Pullaienus Pollio
Гней Емілій Цикатрікула Помпей Лонгін
Gnaeus Pinarius Aemilius Cicatricula Pompeius Longinus
суфекти Марк Туллій Церіал
Marcus Tullius Cerialis
Гней Помпей Катуллін
Gnaeus Pompeius Catullinus
91 Маній Ацилій Глабріон
Manius Acilius Glabrio
Марк Ульпій Нерва Траян
Marcus Ulpius Nerva Traianus
суфекти Гней Мініцій Фавстін
Gnaeus Minicius Faustinus
Публій Валерій Марин
Publius Valerius Marinus
суфекти Квінт Валерій Вегет
Quintus Valerius Vegetus
Публій Метілій Сабін Непот
Publius Metilius Sabinus Nepos
92 Цезар Доміціан Август (вшістнадцяте)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Квінт Волузій Сатурнін
Quintus Volusius Saturninus
суфект Луцій Венулей Монтан Апроніан
Lucius Venuleius Montanus Apronianus
суфекти Луцій Стерциній Авіт
Lucius Stertinius Avitus
Тіберій Юлій Цельс
Tiberius Iulius Celsus
суфекти Гай Юлій Сілан
Gaius Iulius Silanus
Квінт Юній Арулен Рустік
Quintus Iunius Arulenus Rusticus
93 Секст Помпей Коллега
Sextus Pompeius Collega
Квінт Педуцей Присцін
Quintus Peducaeus Priscinus
суфекти Тіт Авідій Квієт
Titus Avidius Quietus
Секст Лузіан Прокул
Sextus Lusianus Proculus
суфекти Гай Корнелій Рар Секстій
Gaius Cornelius Rarus
Тукций Церіал
Tuccius Cerialis
94 Луцій Ноній Кальпурній Торкват Аспренат
Lucius Nonius Calpurnius Torquatus Asprenas
Тит Секстій Магій Латеран
Titus Sextius Magius Lateranus
суфекти Марк Лоллій Пауллін Децим Валерій Азіатік Сатурнін
Decimus Valerius Asiaticus Saturninus
Гай Анцій Авл Юлій Квадрат
Gaius Antius Aulus Iulius Quadratus
суфекти Луцій Сілій Деціан
Lucius Silius Decianus
Тіт Помпоній Басс
Titus Pomponius Bassus
95 Цезар Доміціан Август (всімнадцяте)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Тіт Флавій Клемент
Titus Flavius Clemens
суфект Луцій Нерацій Марцелл
Lucius Neratius Marcellus
суфекти Авл Буцій Лаппій Максим (вдруге)
Aulus Bucius Lappius Maximus
Публій Дуценій Вер
Publius Ducenius Verus
суфекти Квінт Помпоній Руф
Quintus Pomponius Rufus
Луцій Бебій Тулл
Lucius Baebius Tullus
96 Гай Манлій Валент
Gaius Manlius Valens
Гай Антістій Вет
Gaius Antistius Vetus
суфекти Квінт Фабій Постумін
Quintus Fabius Postuminus
Тіт Пріферній Пет
Titus Prifernius Paetus
суфекти Тіберій Катій Цезій Фронтон
Tiberius Catius Caesius Fronto
Марк Кальпурній
Marcus Calpurnius
97 Нерва Цезар Август (втретє)
Imp. Nerva Caesar Augustus
Луцій Вергиній Руф (втретє)
Lucius Verginius Rufus
суфекти Гней Аррій Антонін (вдруге)
Gnaeus Arrius Antoninus
Луцій Кальпурній Пізон
Lucius Calpurnius Piso
суфекти Марк Анній Вер
Marcus Annius Verus
Луцій Нерацій Пріск
Lucius Neratius Priscus
суфекти Луцій Доміцій Аполлінаріс
Lucius Domitius Apollinaris
Секст Герменцидій Капман
Sextus Hermentidius Campanus
суфекти Квінт Глітій Ацилій Агрікола
Quintus Glitius Atilius Agricola
Луцій Помпоній Матерн
Lucius Pomponius Maternus
суфекти Публій Корнелій Тацит
Publius Cornelius Tacitus
Луцій Ліциній Сура (у 1-е)
Lucius Licinius Sura
98 Нерва Цезар Август (втретє)
Imp. Nerva Caesar Augustus
Цезар Нерва Траян (вдруге)
Imp. Caesar Nerva Traianus
суфект Гней Доміцій Тулл (вдруге)
Gnaeus Domitius Tullus
суфект Секст Юлій Фронтин (вдруге)
Sextus Iulius Frontinus
суфект Луцій Юлій Урс (вдруге)
Lucius Iulius Ursus
суфект Тіт Вестріцій Спуріна (вдруге)
Titus Vestricius Spurinna
суфект Гай Помпоній Пій
Gaius Pomponius Pius
суфекти Авл Віцирій Марціал
Aulus Vicirius Martialis
Луцій Мецій Постум
Lucius Maecius Postumus
суфекти Гай Помпоній Руф Ацилій
Gaius Pomponius Rufus Acilius
Гней Помпей Ферокс Ліциніан
Gnaeus Pompeius Ferox Licinianus
суфекти Квінт Фульвій Гіллон Біттій Прокул
Quintus Fulvius Gillo Bittius Proculus
Публій Юлій Луп
Publius Iulius Lupus
99 Авл Корнелій Пальма Фронтоніан
Aulus Cornelius Palma Frontonianus
Квінт Сосій Сенеціон
Quintus Sosius Senecio
суфекти Сульпіцій Лукрецій Барба
Sulpicius Lucretius Barba
Сенеціон Меммій Афр
Senecio Memmius Afer
суфекти Квінт Фабій Барбар Валерій Магн Юліан
Quintus Fabius Barbarus Valerius Magnus Iulianus
Авл Цецилій Фавстин
Aulus Caecilius Faustinus
суфекти Квінт Фульвій Гіллон Біттій Прокул
Quintus Fulvius Gillo Bittius Proculus
Марк Осторій Скапула
Marcus Ostorius Scapula
суфекти Тіберій Юлій Ферокс
Tiberius Iulius Ferox
Ім’я консула невідоме
100 Цезар Нерва Траян Август (втретє)
Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus
Секст Юлій Фронтин (втретє)
Sextus Iulius Frontinus
суфект Луцій Юлій Урс (втретє)
Lucius Iulius Ursus
суфекти Марк Марцій Макр
Marcus Marcius Macer
Гай Цильній Прокул
Gaius Cilnius Proculus
суфекти Луцій Геренній Сатурнін
Lucius Herennius Saturninus
Тіт Помпоній Маміліан
Titus Pomponius Mamilianus
суфекти Квінт Акуцій Нерва
Quintus Acutius Nerva
Луцій Фабій Туск
Lucius Fabius Tuscus
суфекти Гай Юлій Корнут Тертулл
Gaius Iulius Cornutus Tertullus
Гай Пліній Цецилій Секунд
Gaius Plinius Caecilius Secundus
суфекти Луцій Росцій Еліан Мецій Целер
Lucius Roscius Aelianus Maecius Celer
Тіберій Клавдій Сацердос Юліан
Tiberius Claudius Sacerdos Iulianus
Рік Перший консул Другий консул
101 Цезар Нерва Траян Август (вчетверте)
Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus
Квінт Арцикулей Пет
Quintus Articuleius Paetus
суфект Секст Аттій Субуран Еміліан
Sextus Attius Suburanus Aemilianus
суфекти Гай Брокх Квінт Сервей Інноцент
Gaius Sertorius Brocchus Quintus Servaeus Innocens
Марк Мецій Целер
Marcus Maecius Celer
суфекти Прокул
Proculus
Ім’я консула невідоме
102 Луцій Юлій Урс Сервіан (вдруге)
Lucius Iulius Ursus Servianus
Луцій Ліциній Сура (вдруге)
Lucius Licinius Sura
суфект Луцій Фабій Юст
Lucius Fabius Iustus
суфекти Ім’я консула невідоме Луцій Публілій Цельс
Lucius Publilius Celsus
суфекти Луцій Антоній Альб
Lucius Antonius Albus
Марк Юній Гомулл
Marcus Iunius Homullus
103 Цезар Нерва Траян Август (вп'яте)
Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus
Маній Лаберій Максим (вдруге)
Manius Laberius Maximus
суфект Квінт Глітій Ацилій Агрікола (вдруге)
Quintus Glitius Atilius Agricola
суфекти Публій Метілій Непот
Publius Metilius Nepos
Квінт Бебій Макр
Quintus Baebius Macer
суфекти Марк Флавій Апер
Marcus Flavius Aper
Гай Требоній Прокул Меттій Модест
Gaius Trebonius Proculus Mettius Modestus
суфекти Анній Мела
(A?)nnius Mela
Публій Кальпурній Макр Кавлий Руф
Publius Calpurnius Macer Caulius Rufus
104 Секст Аттій Субуран Еміліан (у 2-е)
Sextus Attius Suburanus Aemilianus
Марк Азіній Марцелл
Marcus Asinius Marcellus
105 Тіберій Кандідій Марій Цельс (вдруге)
Tiberius Iulius Candidus Marius Celsus
Гай Анцій Авл Юлій Квадрат (вдруге)
Gaius Antius Aulus Iulius Quadratus
суфекти Гай Юлій Квадрат Басс
Gaius Iulius Quadratus Bassus
Гней Афраній Декстер
Gnaeus Afranius Dexter
суфект Квінт Целій Гонорат
Quintus Caelius Honoratus
суфекти Марк Віторій Марцелл
Marcus Vitorius Marcellus
Гай Цецилій Страбон
Gaius Caecilius Strabo
106 Луцій Цейоній Коммод
Lucius Ceionius Commodus
Секст Веттулен Цивіка Церіал
Sextus Vettulenus Civica Cerialis
суфекти Луцій Мініцій Натал
Lucius Minicius Natalis
Квінт Ліциній Сільван Граніан Квадроній Прокул
Quintus Licinius Silvanus Granianus Quadronius Proculus
107 Луцій Ліциній Сура (втретє)
Lucius Licinius Sura
Квінт Сосій Сенеціон (вдруге)
Quintus Sosius Senecio
суфект Луцій Ацилій Руф
Lucius Acilius Rufus
суфекти Гай Мінуцій Фундан
Gaius Minucius Fundanus
Гай Веттенній Север
Gaius Vettennius Severus
суфекти Гай Юлій Лонгін
Gaius Iulius Longinus
Гай Валерій Пауллін
Gaius Valerius Paullinus
108 Аппій Анній Требоній Галл
Appius Annius Trebonius Gallus
Марк Атілій Метілій Брадуа
Marcus Atilius Metilius Bradua
суфекти Публій Елій Адріан
Publius Aelius Hadrianus
Марк Требацій Пріск
Marcus Trebatius Priscus
суфекти Лустрік Бруттіан
Lustricus Bruttianus
Квінт Помпей Фалькон
Quintus Pompeius Falco
109 Авл Корнелій Пальма Фронтоніан (вдруге)
Aulus Cornelius Palma Frontonianus
Публій Кальвізій Тулл Рузон
Publius Calvisius Tullus Ruso
суфект Луцій Анній Ларг
Lucius Annius Largus
суфекти Гней Антоній Фуск
Gnaeus Antonius Fuscus
Гай Антіох Епіфан Філопапп
Gaius Iulius Antiochus Epiphanes Philopappus
суфекти Гай Абурній Валент
Gaius Aburnius Valens
Гай Юлій Прокул
Gaius Iulius Proculus
110 Марк Педуцей Присцін
Marcus Peducaeus Priscinus
Сервій Корнелій Сципіон Сальвідієн Орфіт
Servius Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus
суфекти Гай Авідій Нігін
Gaius Avidius Niginus
Тіберій Юлій Аквіла Полемен
Tiberius Iulius Aquila Polemaeanus
суфекти Луцій Катілій Север Юліан Клавдій Регин
Lucius Catilius Severus Iulianus Claudius Reginus
Гай Еруціан Сілон
Gaius Erucianus Silo
суфекти Авл Ларцій Пріск
Aulus Larcius Priscus
Секст Марцій Гонорат
Sextus Marcius Honoratus
111 Гай Кальпурній Пізон
Gaius Calpurnius Piso
Марк Веттій Болан
Marcus Vettius Bolanus
суфекти Тіт Авідій Квиет
Titus Avidius Quietus
Луцій Егій Марулл
Lucius Eggius Marullus
суфекти Луцій Октавій Красс
Lucius Octavius Crassus
Публій Целій Аполлінар
Publius Coelius Apollinaris
112 Цезар Нерва Траян Август (вшосте)
Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus
Тит Секстій Корнелій Африкан
Titus Sextius Cornelius Africanus
суфект Марк Ліциній Рузон
Marcus Licinius Ruso
суфекти Гней Пінарій Корнелій Север
Gnaeus Pinarius Cornelius Severus
Луцій Нуммій Нігер Квінт Валерій Вегет
Lucius Mummius Niger Quintus Valerius Vegetus
суфекти Публій Стерциній Кварт
Publius Stertinius Quartus
Тіт Юлій Максим Манліан Врокх Сервіліан
Titus Iulius Maximus Manlianus Brocchus Servilianus
суфекти Гай Клавдій Север
Gaius Claudius Severus
Тіт Сеттидій Фірм
Titus Settidius Firmus
113 Луцій Публілій Цельс (вдруге)
Lucius Publilius Celsus
Гай Клодій Криспін
Gaius Clodius Crispinus
суфект Сервій Корнелій Долабелла Мециліан Помпей Марцелл
Servius Cornelius Dolabella Metilianus Pompeius Marcellus
суфекти Луцій Стерциній Норік
Lucius Stertinius Noricus
Луцій Фадій Руфін
Lucius Fadius Rufinus
суфекти Гней Корнелій Урбік
Gnaeus Cornelius Urbicus
Тіт Семпроній Руф
Titus Sempronius Rufus
114 Квінт Нінній Наста
Quintus Ninnius Hasta
Публій Манілій Вопіск Віцинілліан
Publius Manilius Vopiscus Vicinillianus
суфекти Гай Клодій Нумм
Gaius Clodius Nummus
Луцій Цезенній Сосп
Lucius Caesennius Sospes
суфекти Луцій Гедій Руф Лолліан Авіцій
Lucius Hedius Rufus Lollianus Avitius
Луцій Мессій Рустік
Lucius Messius Rusticus
115 Луцій Віпстан Мессалла
Lucius Vipstanus Messalla
Марк Педон Вергіліан
Marcus Pedo Vergilianus
суфекти Луцій Юлій Фругі
Lucius Iulius Frugi
Публій Ювентій Цельс Тіт Ауфідій Геній Северіан
Publius Iuventius Celsus Titus Aufidius Hoenius Severianus
суфекти Марк Помпей Макрін Неот Феофан
Marcus Pompeius Macrinus Neos Theophanes
Тіт Вібій Вар
Titus Vibius Varus
116 Луцій Фунданій Ламія Еліан
Lucius Fundanius Lamia Aelianus
Секст Карміній Вет
Sextus Carminius Vetus
суфекти Тіберій Юлій Секунд
Tiberius Iulius Secundus
Марк Еганцій Марцеллін
Marcus Egantius Marcellinus
суфекти Децим Теренцій Генціан
Decimus Terentius Gentianus
Луцій Коссоній Галл
Lucius Cossonius Gallus
суфекти Луцій Статій Аквилия
Lucius Statius Aquilia
Гай Олександр Береніціан
Gaius Iulius Alexander Berenicianus
117 Квінт Аквілій Нігер
Quintus Aquilius Niger
Марк Ребіл Апроніан
Marcus Rebilus Apronianus
суфекти Гней Мініцій Фавстін
Gnaeus Minicius Faustinus
Секст Еруцій Клар (у 1-е)
Sextus Erucius Clarus
суфект Лусій Квієт
Lusius Quietus
118 Цезар Траян Адріан Август (вдруге)
Imp. Caesar Traianus Hadrianus Augustus
Гней Фуск Салінатор
Gnaeus Pedanius Fuscus Salinator
суфект Белліцій Тебаніан
Bellicius Tebanianus
суфекти Гай Бруттій Презент Луцій Фульвій Рустік
<Gaius Bruttius Praesens Lucius Fulvius Rusticus/small>
Гай Уммідій Квадрат Серторій Север
Gaius Ummidius Quadratus Sertorius Severus
суфекти Луцій Помпоній Басс
Lucius Pomponius Bassus
Тіт Сабіній Барбар
Titus Sabinius Barbarus
119 Цезар Траян Адріан Август (втретє)
Imp. Caesar Traianus Hadrianus Augustus
Публій Дазумій Рустік
Publius Dasumius Rusticus
суфект Авл Платорій Непот Апоній Італік Манілліан
Aulus Platorius Nepos Aponius Italicus Manilianus
суфекти Марк Пакцій Сільван Квінт Коредій Галл Гаргілій Антікв
Marcus Paccius Silvanus Quintus Goredius Gallus Gargilius Antiquus
Квінт Вібій Галл
Quintus Vibius Gallus
суфекти Гай Геренній Капелла
Gaius Herennius Capella
Луцій Целій Руф
Lucius Coelius Rufus
120 Луцій Катілій Север Юліан Клавдій Регін (вдруге)
Lucius Catilius Severus Iulianus Claudius Reginus
Тіт Аврелій Фульв Бойоній Аррій Антонін
Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus
суфекти Гай Квінкцій Церт Публіцій Марцелл
Gaius Quinctius Certus Publicius Marcellus
Луцій Рутілій Пропінкв
Lucius Rutilius Propinquus
суфекти Гай Карміній Галл
Gaius Carminius Gallus
Гай Ацилій Серран
Gaius Atilius Serranus
121 Марк Анній Вер (вдруге)
Marcus Annius Verus
Гней Аррій Авгур
Gnaeus Arrius Augur
суфекти Марк Геренній Фавст
Marcus Herennius Faustus
Квінт Помпоній Руф Марцелл
Quintus Pomponius Rufus Marcellus
суфекти Тіт Помпоній Антісціан Фунізулан Веттоніан
Titus Pomponius Antistianus Funisulanus Vettonianus
Луцій Помпоній Сільван
Lucius Pomponius Silvanus
суфекти Марк Статорій Секунд
Marcus Statorius Secundus
Луцій Семпроній Мерула Авспікат
Lucius Sempronius Merula Auspicatus
122 Маній Ацилій Авіола
Manius Acilius Aviola
Луцій Кореллій Нерацій Панса
Lucius Corellius Neratius Pansa
суфекти Тіберій Юлій Кандід Капітон
Tiberius Iulius Candidus Capito
Луцій Вітразій Фламінін
Lucius Vitrasius Flamininus
суфекти Гай Требій Максим
Gaius Trebius Maximus
Тіт Калестрій Тірон Орбій Сперат
Titus Calestrius Tiro Orbius Speratus
123 Квінт Арцикулей Петін
Quintus Articuleius Paetinus
Луцій Венулей Апроніан Октавій Пріск
Lucius Venuleius Apronianus Octavius Priscus
суфекти Тіт Руфін Мініцій Опіміан
Titus Salvius Rufinus Minicius Opimianus
Гней Сенцій Абурніан
Gnaeus Sentius Aburnianus
124 Маній Ацилій Глабріон
Manius Acilius Glabrio
Гай Белліцій Флак Торкват Тебаніан
Gaius Bellicius Flaccus Torquatus Tebanianus
суфекти Авл Ларцій Македон
Aulus Larcius Macedo
Публій Дуценій Верр
Publius Ducenius Verres
суфекти Гай Юлій Галл
Gaius Iulius Gallus
Гай Валерій Север
Gaius Valerius Severus
125 Марк Лоллій Пауллін Децим Валерій Азіатік Сатурнін (вдруге)
Marcus Lollius Paullinus Decimus Valerius Asiaticus Saturninus
Луцій Епідій Тіцій Аквіліан
Lucius Epidius Titius Aquilinus
суфекти Марк Акценна Вер
Marcus Accenna Verus
Публій Луцій Косконіан
Publius Lucius Cosconianus
126 Марк Анній Вер (втретє)
Marcus Annius Verus
Гай Егій Амбібул
Gaius Eggius Ambibulus
суфект Марк Валерій Пропінкв
Marcus Valerius Propinquus
суфекти Луцій Куспій Камерін
Lucius Cuspius Camerinus
Гай Сеній Север
Gaius Saenius Severus
127 Тіт Атілій Руф Тіціан
Titus Atilius Rufus Titianus
Марк Гавій Сквілла Галлікан
Marcus Gavius Squilla Gallicanus
суфекти Публій Туллій Варрон
Publius Tullius Varro
Децим Юній Пет
Decimus Iunius Paetus
суфекти Квінт Тіней Руф
Quintus Tineius Rufus
Марк Ліциній Целер Непот
Marcus Licinius Celer Nepos
суфекти Луцій Емілій Юнк
Lucius Aemilius Iuncus
Гней Фавстін Сескт Юлій Север
Gnaeus Minicius Faustinus Sextus Iulius Severus
128 Луцій Ноній Кальпурній Торкват Аспренат (вдруге)
Lucius Nonius Calpurnius Torquatus Asprenas
Марк Анній Лібон
Marcus Annius Libo
суфект Луцій Цезенніан Антонін
Lucius Caesennius Antoninus
суфекти Марк Юній Меттій Руф
Marcus Iunius Mettius Rufus
Квінт Помпоній Матерн
Quintus Pomponius Maternus
суфекти Луцій Валерій Флак
Lucius Valerius Flaccus
Марк Юній Гомулл
Marcus Iunius Homullus
суфекти Авл Егрілій Пларіан
Aulus Egrilius Plarianus
Квінт Сард Луцій Варій Амбібул
Quintus Planius Sardus Lucius Varius Ambibulus
129 Публій Ювентій Цельс Тіт Ауфідій Геній Северіан (вдруге)
Publius Iuventius Celsus Titus Aufidius Hoenius Severianus
Луцій Нерацій Марцелл (вдруге)
Lucius Neratius Marcellus
суфект Квінт Юлій Бальб
Quintus Iulius Balbus
суфекти Тіберій Юлій Юліан
Tiberius Iulius Iulianus
Каст
Castus
130 Квінт Фабій Катуллін
Quintus Fabius Catullinus
Марк Флавій Апер
Marcus Flavius Aper
суфекти Кассій Агріппа
Cassius Agrippa
Квартін
Quartinus
131 Сергій Октавій Ленат Понтіан
Sergius Octavius Laenas Pontianus
Марк Антоній Руфін
Marcus Antonius Rufinus
суфекти Луцій Фабій Галл
Lucius Fabius Gallus
Квінт Фабій Юліан
Quintus Fabius Iulianus
132 Гай Юній Серий Авгурін
Gaius Iunius Serius Augurinus
Гай Требій Сергіан
Gaius Trebius Sergianus
суфект Луцій Антоній Альб
Lucius Antonius Albus
суфекти Публій Суфенат Вер
Publius Sufenas Verus
Тіберій Клавдій Аттік Герод
Tiberius Claudius Atticus Herodes
133 Марк Антоній Гибер
Marcus Antonius Hiberus
Публій Муммій Сізенна
Publius Mummius Sisenna
суфекти Квінт Флавій Тертулл
Quintus Flavius Tertullus
Квінт Юній Рустік
Quintus Iunius Rusticus
134 Луцій Юлій Урс Сервіан (втретє)
Lucius Iulius Ursus Servianus
Тіт Вібій Вар
Titus Vibius Varus
суфект Тіт Гатерій Непот Ацінат Проб Публіцій Матеніан
Titus Haterius Nepos Atinas Probus Publicius Matenianus
суфекти Публій Ліциній Панса
Publius Licinius Pansa
Луцій Аттій Макрон
Lucius Attius Macro
135 Тіт Туцилій Луперк Понтіан
Titus Tutilius Lupercus Pontianus
Публій Кальпурній Ациліан
Publius Calpurnius Atilianus
суфекти Марк Мессій Рустік Емілій Пап
Marcus Messius Rusticus Aemilius Papus
Луцій Оптат Лігаріан
Lucius Burbuleius Optatus Ligarianus
суфекти Квінт Лоллій Урбік
Quintus Lollius Urbicus
Ім’я консула невідоме
суфекти Публій Рутілій Фабіан
Publius Rutilius Fabianus
Гней Еліан Емілій Тусцілл
Gnaeus Papirius Aelianus Aemilius Tuscillus
136 Луцій Цейоній Коммод
Lucius Ceionius Commodus
Секст Веттулен Цивіка Помпеян
Sextus Vettulenus Civica Pompeianus
137 Луцій Елій Цезар (вдруге)
Lucius Aelius Caesar
Публій Целій Бальбін Вібуллій Пій
Publius Coelius Balbinus Vibullius Pius
138 Кан Юній Нігер
Kanus Iunius Niger
Гай Помпоній Камерін
Gaius Pomponius Camerinus
суфекти Марк Віндій Вер
Marcus Vindius Verus
Публій Пактумей Клемент
Publius Pactumeius Clemens
суфекти Публій Кассій Секунд
Publius Cassius Secundus
Публій Дельфій Перегрін Марк Ноній Муціан
Publius Delphius Peregrinus Marcus Nonius Mucianus
139 Цезар Тіт Елій Адріан Антонін Август Пій (вдруге)
Imp. Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius
Гай Бруттій Презент Луцій Фульвій Рустік (вдруге)
<Gaius Bruttius Praesens Lucius Fulvius Rusticus/small>
суфекти Луцій Мініцій Натал Квадроній Вер
Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus
Луцій Клавдій Прокул Корнеліан
Lucius Claudius Proculus Cornelianus
суфекти Тіт Цезерній Квінкціан
Titus Caesernius Quinctianus
Гай Юлій Скапула
Gaius Iulius Scapula
суфекти Марк Цекцій Юстін
Marcus Ceccius Iustinus
Гай Юлій Басс
Gaius Iulius Bassus
140 Цезар Тіт Елій Адріан Антонін Август Пій (втретє)
Imp. Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius
Марк Аврелій Цезар
Marcus Aurelius Caesar
суфекти Юлій Крассіп
Iulius Crassipes
Ім’я консула невідоме
суфекти Марк Барбій Еміліан
Marcus Barbius Aemilianus
Тіт Флавій Юліан
Titus Flavius Iulianus
141 Тит Геній Север
Titus Hoenius Severus
Марк Педуцей Стлога Присцін
Marcus Peducaeus Stloga Priscinus
суфекти Луцій Анній Фабіан
Lucius Annius Fabianus
Тіт Цезерній Стаціан Меммій Макрін
<smallTitus Caesernius Statianus Memmius Macrinus
142 Луцій Куспій Пактумей Руфін
Lucius Cuspius Pactumeius Rufinus
Луцій Статій Квадрат
Lucius Statius Quadratus
суфекти Публій Раній Каст
Publius Ranius Castus
Ім’я консула невідоме
суфекти Marcus Cornelius Fronto
Marcus Cornelius Fronto
Луцій Лаберій Пріск
Lucius Laberius Priscus
суфекти Луцій Тусідій Кампестер
Lucius Tusidius Campester
Квінт Корнелій Сенеціон Анніан
Quintus Cornelius Senecio Annianus
суфекти Сульпіцій Юліан
Sulpicius Iulianus
Ім’я консула невідоме
143 Гай Белліцій Торкват
Gaius Bellicius Torquatus
Луцій Вібуллій Гіппарх Тіберій Клавдій Аттік Герод
Lucius Vibullius Hipparchus Tiberius Claudius Atticus Herodes
суфекти Квінт Юній Калам
Quintus Iunius Calamus
Марк Валерій Юніан
Marcus Valerius Iunianus
144 Луцій Гедій Руф Лолліан Авіт
Lucius Hedius Rufus Lollianus Avitus
Тіт Стацилій Максим
Titus Statilius Maximus
суфекти Квінт Мусцій Пріск
Quintus Mustius Priscus
Марк Понтій Леліан Ларцій Сабін
Marcus Pontius Laelianus Larcius Sabinus
суфекти Луцій Венулей Апроніан (у 1-е)
Lucius Venuleius Apronianus
Квінт Лаберій Ліциніан
Quintus Laberius Licinianus
суфекти Марк Кальпурній Лонг
Marcus Calpurnius Longus
Децим Велій Фід
Decimus Velius Fidus
145 Цезар Тіт Елій Адріан Антонін Август Пій (вчетверте)
Imp. Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius
Марк Аврелій Цезар (вдруге)
Marcus Aurelius Caesar
суфекти Луцій Публікола Пріск
Lucius Publicola Priscus
Луцій Плавцій Елій Ламія Сільван
Lucius Plautius Aelius Lamia Silvanus
суфекти Гней Аррій Корнелій Прокул
Gnaeus Arrius Cornelius Proculus
Децим Юній Пет
Decimus Iunius Paetus
суфекти Луцій Петроній Сабін
Lucius Petronius Sabinus
Гай Вікрій Руф
Gaius Vicrius Rufus
суфекти Гай Фадій Руф
Gaius Fadius Rufus
Публій Вікрій
Publius Vicrius
146 Секст Еруцій Клар (вдруге)
Sextus Erucius Clarus
Гней Клавдій Север Арабіан
Gnaeus Claudius Severus Arabianus
суфект Квінт Модестін Секст Аттій Лабеон
Quintus Licinius Modestinus Sextus Attius Labeo
суфекти Публій Муммій Сізенна Рутіліан
Publius Mummius Sisenna Rutilianus
Тіт Пріферній Пет
Titus Prifernius Paetus
суфекти Луцій Аврелій Галл
Lucius Aurelius Gallus
Гней Луцій Тереніцій Гомулл Юніор
Gnaeus Lucius Terentius Homullus Iunior
суфекти Квінт Воконій Сакса Фід
Quintus Voconius Saxa Fidus
Гай Анніан Вер
Gaius Annianus Verus
суфекти Луцій Емілій Лонг
Lucius Aemilius Longus
Квінт Корнелій Прокул
Quintus Cornelius Proculus
147 Гай Прастіна Мессалін
Gaius Prastina Messalinus
Луцій Анній Ларг
Lucius Annius Largus
суфекти Авл Клавдій Харакс
Aulus Claudius Charax
Квінт Фуфіцій Корнут
Quintus Fuficius Cornutus
суфекти Купрессен Галл
Cupressenus Gallus
Квінт Корнелій Квадрат
Quintus Cornelius Quadratus
суфекти Секст Кокцей Северіан Гонорін
Sextus Cocceius Severianus Honorinus
Тіберій Ліциній Кассій Кассіан
Tiberius Licinius Cassius Cassianus
суфект Гай Попілій Кар Педон
Gaius Popilius Carus Pedo
148 Луцій Октавій Корнелій Публій Салвій Юліан Еміліан
Lucius Octavius Cornelius Publius Salvius Iulianus Aemilianus
Гай Белліцій Кальпурній Торкват
Gaius Bellicius Calpurnius Torquatus
суфекти Сатурій Фірм
Saturius Firmus
Гай Капітон
Gaius Salvius Capito
суфекти Луцій Целій Фест
Lucius Coelius Festus
Публій Орфідий Сенеціон
Publius Orfidius Senecio
суфекти Гай Фабій Агріппін
Gaius Fabius Agrippinus
Марк Антоній Зенон
Marcus Antonius Zeno
149 Сервій Корнелій Сципіон Сальвідієн Орфіт
Servius Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus
Квінт Помпей Сосій Пріск
Quintus Pompeius Sosius Priscus
суфекти Квінт Пассієн Ліцин
Quintus Passienus Licinus
Гай Юлій Авіт
Gaius Iulius Avitus
суфекти Тіт Флавій Лонгін Квінт Марцій Турбон
Titus Flavius Longinus Quintus Marcius Turbo
Ім’я консула невідоме
150 Марк Гавій Сквілла Галлікан
Marcus Gavius Squilla Gallicanus
Секст Карміній Вет
Sextus Carminius Vetus
суфекти Марк Кассій Аполлінар
Marcus Cassius Apollinaris
Марк Петроній Мамерцін
Marcus Petronius Mamertinus
суфект Тіт Помпоній Прокул Вітразій Полліон (у 1-е)
Titus Pomponius Proculus Vitrasius Pollio
151 Секст Квінтілій Кондіан
Sextus Quintilius Condianus
Секст Квінтілій Валерій Максим
Sextus Quintilius Valerius Maximus
суфекти Луцій Аттідій Корнеліан
Lucius Attidius Cornelianus
Марк Коміній Секунд
Marcus Cominius Secundus
суфект Публій Сей Фусціан
Publius Seius Fuscianus
152 Маній Ацилій Глабріон Гней Корнелій Север
Manius Acilius Glabrio Gnaeus Cornelius Severus
Марк Валерій Гомул
Marcus Valerius Homullus
суфекти Луцій Клавдій Модест
Lucius Claudius Modestus
Луцій Дазумій Туллій Туск
Lucius Dasumius Tullius Tuscus
суфект Публій Суфенат Вер
Publius Sufenas Verus
суфекти Гай Новій Пріск
Gaius Novius Priscus
Луцій Юлій Ромул
Lucius Iulius Romulus
суфекти Публій Клувій Максим Паулін
Publius Cluvius Maximus Paulinus
Марк Сервілій Сілан
Marcus Servilius Silanus
153 Луцій Фульвій Русцій Гай Бруттій Презент
Lucius Fulvius Rusticus Gaius Bruttius Praesens
Авл Юній Руфін
Aulus Iunius Rufinus
суфекти Секст Цецилій Максим
Sextus Caecilius Maximus
Марк Понтій Сабін
Marcus Pontius Sabinus
суфекти Публій Септимій Апер
Publius Septimius Aper
Марк Седацій Северіан
Marcus Sedatius Severianus
суфекти Квінт Петієдій Галл
Quintus Petiedius Gallus
Гай Катій Марцелл
Gaius Catius Marcellus
154 Луцій Елій Аврелій Коммод
Lucius Aelius Aurelius Commodus
Тіт Секстій Латеран
Titus Sextius Lateranus
суфекти Тіт Пріферній Пет
Titus Prifernius Paetus
Марк Ноній Макрін
Marcus Nonius Macrinus
суфекти Тіберій Клавдій Юліан
Tiberius Claudius Iulianus
Секст Кальпурній Агрікола
Sextus Calpurnius Agricola
суфекти Гай Юлій Статій Север
Gaius Iulius Statius Severus
Тіт Юній Север
Titus Iunius Severus
155 Гай Юлій Север
Gaius Iulius Severus
Марк Юній Руфін Сабініан
Marcus Iunius Rufinus Sabinianus
суфекти Гай Ауфідій Вікторін
Gaius Aufidius Victorinus
Марк Гавій
Marcus Gavius
суфекти Анцій Полліон
Antius Pollio
Мініцій Опіміан
Minicius Opimianus
суфекти Децим Рупілій Север
Decimus Rupilius Severus
Луцій Юлій Север
Lucius Iulius Severus
156 Марк Цейоній Сільван
Marcus Ceionius Silvanus
Гай Серий Авгурін
Gaius Serius Augurinus
суфекти Авл Авіллій Урінатій Квадрат
Aulus Avillius Urinatius Quadratus
Страбон Еміліан
Strabo Aemilianus
суфекти Квінт Канузій Пренесцін
Quintus Canusius Praenestinus
Гай Лузій Спарс
Gaius Lusius Sparsus
157 Марк Веттулен Цивіка Барбар
Marcus Vettulenus Civica Barbarus
Марк Мецилій Аквілій Регул Непот Волузій Торкват Фронтон
Marcus Metilius Aquilius Regulus Nepos Volusius Torquatus Fronto
суфекти Гай Целій Секунд
Gaius Caelius Secundus
Гай Юлій Коммод Орфіціан
Gaius Iulius Commodus Orfitianus
158 Секст Сульпіцій Тертулл
Sextus Sulpicius Tertullus
Квінт Тіней Сацерд Клемент
Quintus Tineius Sacerdos Clemens
суфекти Марк Сервілій Фабіан Максим
Marcus Servilius Fabianus Maximus
Квінт Яллій Басс
Quintus Iallius Bassus
159 Плавцій Квінтілл
Lucius Titius Plautius Quintillus
Марк Статій Пріск Ліциній Італік
Marcus Statius Priscus Licinius Italicus
суфекти Луцій Матукцій Фусцін
Lucius Matuccius Fuscinus
Марк Пісібаній Лепід
Marcus Pisibanius Lepidus
суфекти Авл Курцій Криспін Аррунціан
Aulus Curtius Crispinus Arruntianus
Ім’я консула невідоме
160 Аппій Атілій Анній Брадуа
Appius Annius Atilius Bradua
Тіт Клодій Вібій Вар
Titus Clodius Vibius Varus
суфекти Авл Платорий Непот Кальпурніан
Aulus Platorius Nepos Calpurnianus
Марк Постумій Фест
Marcus Postumius Festus
суфект Гай Семтимій Север
Gaius Septimius Severus
суфекти Ім’я консула невідоме Цезорій Павло
(?)esorius Paullus
суфекти Тіберій Оклацій Север
Tiberius Oclatius Severus
Нінній Гасціан
Ninnius Hastianus
суфекти Публій Фурій Сатурнін
Publius Furius Saturninus
Новій Сабініан
Novius Sabinianus
161 Марк Аврелій Цезар (втретє)
Marcus Aurelius Caesar
Луцій Елій Аврелій Коммод (вдруге)
Lucius Aelius Aurelius Commodus
суфекти Марк Анній Лібон
Marcus Annius Libo
Квінт Камурій Нумізій Юніор
Quintus Camurius Numisius Iunior
162 Квінт Юній Рустік (вдруге)
Quintus Iunius Rusticus
Луцій Тіцій Плавцій Аквілін
Lucius Titius Plautius Aquilinus
суфекти Марк Фонтей Фронтініан Луцій Стерциній Руф
Marcus Fonteius Frontinianus Lucius Stertinius Rufus
Марк Інстей Віфінік
Marcus Insteius Bithynicus
163 Марк Понтій Леліан
Marcus Pontius Laelianus
Авл Юній Пастор Луцій Цезенній Сосп
Aulus Iunius Pastor Lucius Caesennius Sospes
164 Марк Помпей Макрін
Marcus Pompeius Macrinus
Публій Ювентій Цельс
Publius Iuventius Celsus
суфекти Тіберій Гатерій Сатурнін
Tiberius Haterius Saturninus
Квінт Цецилій Авіт
Quintus Caecilius Avitus
165 Марк Гавій Орфіт
Marcus Gavius Orfitus
Луцій Аррій Пудент
Lucius Arrius Pudens
166 Квінт Сервілій Пудент
Quintus Servilius Pudens
Луцій Фуфідий Полліон
Lucius Fufidius Pollio
суфекти Марк Вібій Ліберал
Marcus Vibius Liberalis
Публій Марцій Вер
Publius Martius Verus
суфект Луцій Волузій Меціан
Lucius Volusius Maecianus
Марк Клавдій Фронтон
Marcus Claudius Fronto
167 Цезар Луцій Аврелій Вер Август (втретє)
Imp. Caesar Lucius Aurelius Verus Augustus
Марк Уммідій Квадрат
Marcus Ummidius Quadratus
суфекти Квінт Цецилій Денціліан
Quintus Caecilius Dentilianus
Марк Антоній Паллат
Marcus Antonius Pallas
суфекти Луцій Семпроній Гракх
Lucius Sempronius Gracchus
Гней Клавдій Север
Gnaeus Claudius Severus
суфект Квінт Антістій Адвент Постумій
Quintus Antistius Adventus Postumius
Секст Корнелій Клемент
Sextus Cornelius Clemens
168 Луцій Венулей Апроніан (вдруге)
Lucius Venuleius Apronianus
Луцій Сергій Павло
Lucius Sergius Paullus
169 Квінт Сенеціон Сосій Пріск
Quintus Pompeius Senecio Sosius Priscus
Публій Целій Апполінаріс
Publius Coelius Apollinaris
170 Гай Еруцій Клар
Gaius Erucius Clarus
Марк Гавій Корнелій Цетег
Marcus Gavius Cornelius Cethegus
суфект Тіт Геній Север
Titus Hoenius Severus
171 Тіт Статілій Север
Titus Statilius Severus
Луцій АльФідий Геренниан
Lucius Alfidius Herennianus
172 Сервій Сципіон Орфіт
Servius Calpurnius Scipio Orfitus
Секст Квінтілій Максим
Sextus Quintilius Maximus
173 Гней Клавдій Север
Gnaeus Claudius Severus
Тіберій Клавдій Помпеян
Tiberius Claudius Pompeianus
суфект Маній Ацилій Глабріон
Manius Acilius Glabrio
174 Луцій Аврелій Галл
Lucius Aurelius Gallus
Квінт Волузій Флак Корнеліан
Quintus Volusius Flaccus Cornelianus
175 Луцій Кальпурній Пізон
Lucius Calpurnius Piso
Публій Салвій Юліан
Publius Salvius Iulianus
суфекти Публій Гельвій Пертінакс
Publius Helvius Pertinax
Марк Дідій Север Юліан
Marcus Didius Severus Iulianus
суфекти Публій Корнелій Ануллін
Publius Cornelius Anullinus
Гай Веттій Сабініан Юлій Хоспет
Gaius Vettius Sabinianus Julius Hospes
176 Тіт Помпоній Прокул Вітразій Полліон (вдруге)
Titus Pomponius Proculus Vitrasius Pollio
Марк Флавій Апер (вдруге)
Marcus Flavius Aper
177 Луцій Аврелій Коммод Цезар
Lucius Aurelius Commodus Caesar
Марк Педуцей Плавцій Квінтілл
Marcus Peducaeus Plautius Quintillus
178 Сервій Корнелій Сципіон Сальвідієн Орфіт
Servius Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus
Децим Велій Руф
Decimus Velius Rufus
179 Цезар Луцій Аврелій Коммод Август (вдруге)
Imp. Caesar Lucius Aurelius Commodus Augustus
Публій Марцій Вер (вдруге)
Publius Martius Verus
суфекти Тіт Флавій Клавдіан
Titus Flavius Claudianus
Луцій Емілій Юнк
Lucius Aemilius Iuncus
суфекти Маній Ацилій Фавстін
Manius Acilius Faustinus
Луцій Юлій Прокуліан
Lucius Iulius Proculianus
180 Луцій Фульвій Русцій Гай Бруттій Презент (вдруге)
Lucius Fulvius Rusticus Gaius Bruttius Praesens
Секст Квінтілій Кондіан
Sextus Quintilius Condianus
181 Цезар Луцій Аврелій Коммод Август (втретє)
Imp. Caesar Lucius Aurelius Commodus Augustus
Луцій Антістій Бурр
Lucius Antistius Burrus
182 Марк Петроній Сура Мамерцін
Marcus Petronius Sura Mamertinus
Квінт Тіней Руф
Quintus Tineius Rufus
суфекти Авреліан
Aurelianus
Луцій Аттідій Корнеліан
Lucius Attidius Cornelianus
183 Цезар Марк Аврелій Коммод Антонін Август (вчетверте)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus
Гай Ауфідій Вікторін
Gaius Aufidius Victorinus
суфект Луцій Тутілій Понтіан Генціан
Lucius Tutilius Pontianus Gentianus
суфекти Марк Геренній Секунд
Marcus Herennius Secundus
Марк Егнацій Постум
Marcus Egnatius Postumus
суфекти Тіт Пакцумей Магн
Titus Pactumeius Magnus
Луцій Семтимій Флак
Lucius Septimius Flaccus
184 Луцій Коссоній Егій Марулл
Lucius Cossonius Eggius Marullus
Гней Папірій Еліан
Gnaeus Papirius Aelianus
суфекти Гай Октавій Віндекс
Gaius Octavius Vindex
Ім’я консула невідоме
185 Триарий Матерн Ласцивій
Triarius Maternus Lascivius
Тіберій Марк Аппій Атілій Брадуа Регілл Аттік
Tiberius Claudius Marcus Appius Atilius Bradua Regillus Atticus
суфекти Марк Умбрій Прім
Marcus Umbrius Primus
Марк Валерій Максиміан
Marcus Valerius Maximianus
186 Цезар Марк Аврелій Коммод Антонін Август (вп'яте)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus
Маній Ацилій Глабріон
Manius Acilius Glabrio
суфекти Луцій Новій Руф
Lucius Novius Rufus
Квінт Гедій Руф Лолліан Гентіан
Quintus Hedius Rufus Lollianus Gentianus
суфекти Гай Сабуцій Майор Цециліан
Gaius Sabucius Maior Caecilianus
Валерій Сенеціон
Valerius Senecio
187 Луцій Бруттій Квінцій Криспін
Lucius Bruttius Quintius Crispinus
Луцій Росцій Еліан Пакул
Lucius Roscius Aelianus Paculus
188 Сей Фусціан (вдруге)
Seius Fuscianus
Марк Сервілій Сілан (вдруге)
Marcus Servilius Silanus
189 Дідій Сілан
Dulius Silanus
Квінт Сервілій Сілан
Quintus Servilius Silanus
190 Цезар Марк Аврелій Коммод Антонін Август (вшосте)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus
Марк Петроній Сура Септиміан
Marcus Petronius Sura Septimianus
суфекти Луцій Семтимій Север
Lucius Septimius Severus
Аппулей Руфін
Apuleius Rufinus
191 Попілій Педон Апроніан
Popilius Pedo Apronianus
Марк Валерій Брадуа Маврік
Marcus Valerius Bradua Mauricus
192 Цезар Марк Аврелій Коммод Антонін Август (всьоме)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus
Публій Гельвій Пертинакс (вдруге)
Publius Helvius Pertinax
суфекти Квінт Тіней Сацердот
Quintus Tineius Sacerdos
Публій Юлій Скапула Пріск
Publius Iulius Scapula Priscus
суфекти Луцій Юлій Мессала Рутіліан
Lucius Iulius Messala Rutilianus
Гай Емілій Север Кантабріан
Gaius Aemilius Severus Cantabrinus
193 Квінт Помпей Сосій Фалькон
Quintus Pompeius Sosius Falco
Гай Юлій Еруцій Клар Вібіан
Gaius Iulius Erucius Clarus Vibianus
суфекти Луцій Фабій Килон Септимін Катіній Ациліан Лепід Фульциніан
Lucius Fabius Cilo Septiminus Catinius Acilianus Lepidus Fulcinianus
Ім’я консула невідоме
суфекти Марк Сілій Мессала
Marcus Silius Messalla
Ім’я консула невідоме
194 Цезар Луцій Семтимій Север Пертинакс Август (вдруге)
Imp. Caesar Lucius Septimius Severus Pertinax Augustus
Децим Клодій Семтимій Альбін Цезар (вдруге)
Decimus Clodius Septimius Albinus Caesar
195 Публій Юлій Скапула Тертулл Пріск
Publius Iulius Scapula Tertullus Priscus
Квінт Тіней Клемент
Quintus Tineius Clemens
суфект Тиберій Клавдій Кандід
Tiberius Claudius Candidus
196 Гай Доміцій Декстер (вдруге)
Gaius Domitius Dexter
Луцій Валерій Мессала Фрасея Пріск
Lucius Valerius Messala Thrasea Priscus
197 Тіт Секстій Магій Латеран
Titus Sextius Magius Lateranus
Луцій Куспій Руфін
Lucius/Gaius Cuspius Rufinus
198 Публій Марцій Сергій Сатурнін
Publius Martius Sergius Saturninus
Луцій Аврелій Галл
Lucius Aurelius Gallus
суфект Гай Юлій Авіт Алексіан
Gaius Julius Avitus Alexianus
Гай Цезоній Макр Руфініан
Gaius Caesonius Macer Rufinianus
суфект Квінт Аніцій Фауст
Quintus Anicius Faustus
199 Публій Корнелій Ануллін (вдруге)
Publius Cornelius Anullinus
Марк Ауфідій Фронтон
Marcus Aufidius Fronto
суфект Луцій Марій Максим Перпетв Авреліан (у 1-е)
Lucius Marius Maximus Perpetuus Aurelianus
200 Тіберій Клавдій Север Прокул
Tiberius Claudius Severus Proculus
Гай Ауфідій Вікторін
Gaius Aufidius Victorinus
суфект Гай Юлій Авіт Алексіан
Gaius Julius Avitus Alexianus
Гай Юлій Аспер
Gaius Iulius Asper
Рік Перший консул Другий консул
201 Луцій Анній Фабіан
Lucius Annius Fabianus
Марк Ноній Аррій Муціан
Marcus Nonius Arrius Mucianus
202 Цезар Луцій Семтимій Север Пертинакс Август (втретє)
Imp. Caesar Lucius Septimius Severus Pertinax Augustus
Цезар Марк Аврелій Антонін Август
Imp. Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus
суфекти Тіт Мурреній Север
Titus Murrenius Severus
Гай Кассій Регаліан
Gaius Cassius Regallianus
203 Гай Фульвій Плавціан
Gaius Fulvius Plautianus
Публій Семтимій Гета (вдруге)
Publius Septimius Geta
204 Луцій Фабій Кілон Септимін Катіній Ацилиан Лепід Фульциніан (вдруге)
Lucius Fabius Cilo Septiminus Catinius Acilianus Lepidus Fulcinianus
Анній Флавій Лібон
Marcus Annius Flavius Libo
205 Цезар Марк Аврелій Антонін Август (вдруге)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus
Публій Семтимій Гета Цезар
Publius Septimius Geta Caesar
206 Марк Нуммій Умбрій Прім Сенеціон Альбін
Marcus Nummius Umbrius Primus Senecio Albinus
Фульвій Гавій Нумісій Петроній Еміліан
Lucius Fulvius Gavius Numisius Petronius Aemilianus
суфекти Публій Туллій Марс
Publius Tullius Marsus
Марк Целій Фаустін
Marcus Caelius Faustinus
207 Луцій Анній Максим
Lucius Annius Maximus
Гай Семтимій Север Апр
Gaius Septimius Severus Aper
208 Цезар Марк Аврелій Антонін Август (втретє)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus
Публій Семтимій Гета Цезар (вдруге)
Publius Septimius Geta Caesar
209 Луцій Аврелій Коммод Помпеян
Lucius Aurellius Commodus Pompeianus
Квінт Гедій Лолліан Плавцій Авіт
Quintus Hedius Lollianus Plautius Avitus
210 Маній Ацилій Фаустін
Manius Acilius Faustinus
Авл Триарій Руфін
Aulus Triarius Rufinus
211 Гедій Лолліан Терентій Гентіан
Hedius Lollianus Terentius Gentianus
Помпоній Басс
Pomponius Bassus
212 Гай Юлій Аспер (вдруге)
Gaius Iulius Asper
Гай Юлій Камілл Аспер
Gaius Iulius Camilius Asper
213 Цезар Марк Аврелій Антонін Август (вчетверте)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus
Децим Целій Кальвин Бальбін (вдруге)
Decimus Caelius Calvinus Balbinus
214 Луцій Валерій Мессала Аполлінарій
Lucius Valerius Messalla Apollinaris
Гай Октавій Аппій Светрій Сабін
Gaius Octavius Appius Suetrius Sabinus
суфект Еміліан
Aemilianus
215 Квінт Мецій Лет (вдруге)
Quintus Maecius Laetus
Марк Мунацій Сулла Церіалій
Marcus Munatius Sulla Cerialis
216 Публій Катій Сабін (вдруге)
Publius Catius Sabinus
Публій Корнелій Ануллін
Publius Cornelius Anullinus
217 Гай Бруттій Пресент
Gaius Bruttius Praesens
Тіт Мессій Екстрикат (вдруге)
Titus Messius Extricatus
218 Цезар Марк Опеллій Север Макрін Август
Imp. Caesar Marcus Opellius Severus Macrinus Augustus
Марк Оклатіній Адвент (вдруге)
Marcus Oclatinius Adventus
суфект Цезар Марк Аврелій Антонін Август
Imp. Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus
219 Цезар Марк Аврелій Антонін Август (вдруге)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus
Квінт Тіней Сакердот (вдруге)
Quintus Tineius Sacerdos
220 Цезар Марк Аврелій Антонін Август (втретє)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus
Публій Валерій Комазон Евтихіан (вдруге)
Publius Valerius Comazon Eutychianus
суфект Гай Азіній Лепід
Gaius Asinius Lepidus
221 Гай Веттій Грат Сабініан
Gaius Vettius Gratus Sabinianus
Марк Флавій Вітеллій Селевк
Marcus Flavius Vitellius Seleucus
222 Цезар Марк Аврелій Антонін Август (вчетверте)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus
Марк Аврелій Север Олександр Цезар
Marcus Aurelius Severus Alexander Caesar
223 Луцій Марій Максим Перпетв Авреліан (вдруге)
Lucius Marius Maximus Perpetuus Aurelianus
Луцій Росцій Еліан Пакул Салвій Юліан
Lucius Roscius Aelianus Paculus Salvius Iulianus
224 Аппій Клавдій Юліан (вдруге)
Appius Claudius Iulianus
Гай Бруттій Криспін
Gaius Bruttius Crispinus
225 Тіберій Манілій Фуск (вдруге)
Tiberius Manilius Fuscus
Сервій Кальпурній Доміцій Декстер
Servius Calpurnius Domitius Dexter
226 Марк Аврелій Север Олександр Цезар (вдруге)
Marcus Aurelius Severus Alexander Caesar
Гай Ауфідій Марцелл (вдруге)
Gaius Aufidius Marcellus
227 Марк Нуммій Сенеціон Альбін
Marcus Nummius Senecio Albinus
Марк Лелій Фульвій Максим Еміліан
Marcus Laelius Fulvius Maximus Aemilianus
228 Квінт Айаций Модест Кресцентіан (вдруге)
Quintus Aiacius Modestus Crescentianus
Марк Помпоній Мецій Проб
Marcus Pomponius Maecius Probus
229 Марк Аврелій Север Олександр Цезар (втретє)
Marcus Aurelius Severus Alexander Caesar
Луцій Кассій Діон Кокцейян (вдруге)
Lucius Cassius Dio Cocceianus
230 Луцій Вірій Агрікола
Lucius Virius Agricola
Секст Катій Клементін ПрісцІліан
Sextus Catius Clementinus Priscillianus
суфект Луцій Егнацій Віктор Лолліан
Lucius Egnatius Victor Lollianus
231 Луцій Тіберій Клавдій Помпеян
Lucius Tiberius Claudius Pompeianus
Тіт Флавій Саллюстій Пелігніан
Titus Flavius Sallustius Paelignianus
232 Луцій Вірій Луп Юліан
Lucius Virius Lupus Iulianus
Луцій Марій Максим
Lucius Marius Maximus
233 Луцій Валерій Клавдій Ацилій Прісциліан Максим
Lucius Valerius Claudius Acilius Priscilianus Maximus
Гней Корнелій Патерн
Gnaeus Cornelius Paternus
234 Марк Клодій Пупієн Максим (вдруге)
Marcus Clodius Pupienus Maximus
Марк Мунацій Сулла Урбан
AMarcus Munatius Sulla Urbanus
235 Гней Клавдій Север
Gnaeus Claudius Severus
Луцій Тіберій Клавдій Аврелій Квінтіан
Lucius Tiberius Claudius Aurelius Quintianus
суфект Гай Катій Сабін
Gaius Catius Sabinus
236 Цезар Гай Юлій Вер Максимін Август
Imp. Caesar Gaius Iulius Verus Maximinus Augustus
Марк Пупієн Африкан
Marcus Pupienus Africanus
237 Луцій Марій Перпетв
Lucius Marius Perpetuus
Луцій Муммій Фелікс Корнеліан
Lucius Mummius Felix Cornelianus
238 Фульвій Пій
Fulvius Pius
Понтій Прокул Понтіан
Pontius Proculus Pontianus
239 Цезар Марк Антоній Гордіан Август
Imp. Caesar Marcus Antonius Gordianus Augustus
Маній Ацилій Авіола
Manius Acilius Aviola
240 Гай Октавій Аппій Светрий Сабін
Gaius Octavius Appius Suetrius Sabinus
Рагоній Венуст
Ragonius Venustus
241 Цезар Марк Антоній Гордіан Август (вдруге)
Imp. Caesar Marcus Antonius Gordianus Augustus
Клодій Помпеян
Clodius Pompeianus
суфект Луцій Катій Сабін
Lucius Catius Sabinus
242 Гай Веттій Грат Аттік Сабініан
Gaius Vettius Gratus Atticus Sabinianus
Гай Азіній Лепід Претекстат
Gaius Asinius Lepidus Praetextatus
243 Луцій Анній Арріан
Lucius Annius Arrianus
Гай Цервоній Пап
Gaius Cervonius Papus
244 Тіберій Полленій Арменій Перегрін
Tiberius Pollenius Armenius Peregrinus
Фульвій Еміліан
Fulvius Aemilianus
245 Цезар Марк Юлій Філіп Август
Imp. Caesar Marcus Iulius Philippus Augustus
Гай Месій Тітіан
Gaius Maesius Titianus
246 Гай Бруттій Пресент
Gaius Bruttius Praesens
Гай Аллій Альбін
Gaius Allius Albinus
247 Цезар Марк Юлій Філіп Август (вдруге)
Imp. Caesar Marcus Iulius Philippus Augustus
Марк Юлій Север Філіп Цезар
Marcus Iulius Severus Philippus Caesar
248 Цезар Марк Юлій Філіп Август (втретє)
Imp. Caesar Marcus Iulius Philippus Augustus
Цезар Марк Юлій Север Філіп Август (вдруге)
Imp. Caesar Marcus Iulius Severus Philippus Augustus
249 Луцій Фульвій Гавій Нумізій Еміліан (вдруге)
Lucius Fulvius Gavius Numisius Aemilianus
Луцій Невій Аквілін
Lucius Naevius Aquilinus
250 Цезар Гай Мессій Квінт Траян Децій Август (вдруге)
Imp. Caesar Gaius Messius Quintus Traianus Decius Augustus
Веттій Грат
Vettius Gratus
251 Цезар Гай Мессій Квінт Траян Децій Август (втретє)
Imp. Caesar Gaius Messius Quintus Traianus Decius Augustus
Квінт Геренній Етруск Мессій Децій Цезар
Gaiso
252 Цезар Гай Вібій Требоніан Галл Август (вдруге)
Imp. Caesar Gaius Vibius Trebonianus Gallus Augustus
Цезар Гай Вібій Афіній Галл Вельдумніан Волузіан Август
Imp. Caesar Gaius Vibius Afinius Gallus Veldumnianus Volusianus Augustus
253 Цезар Гай Вібій Афіній Галл Вельдумніан Волузіан Август (вдруге)
Imp. Caesar Gaius Vibius Afinius Gallus Veldumnianus Volusianus Augustus
Луцій Валерій Клавдій Поблікола Бальбін Максим
Lucius Valerius Poplicola Balbinus Maximus
254 Цезар Публій Ліциній Валеріан Август (вдруге)
Imp. Caesar Publius Licinius Valerianus Augustus
Цезар Публій Ліциній Егнацій Галліен Август
Imp. Caesar Publius Licinius Gallienus Augustus
255 Цезар Публій Ліциній Валеріан Август (втретє)
Imp. Caesar Publius Licinius Valerianus Augustus
Цезар Публій Ліциній Егнацій Галліен Август (вдруге)
Imp. Caesar Publius Licinius Gallienus Augustus
256 Луцій Валерій Клавдій Ацилій ПрісцІліан Максим (вдруге)
Lucius Valerius Claudius Acilius Priscilianus Maximus
Марк Ацилій Глабріон
Marcus Acilius Glabrio
257 Цезар Публій Ліциній Валеріан Август (вчетверте)
Imp. Caesar Publius Licinius Valerianus Augustus
Цезар Публій Ліциній Егнацій Галліен Август (втретє)
Imp. Caesar Publius Licinius Gallienus Augustus
258 Марк Нуммій Туск
Marcus Nummius Tuscus
Муммій Басс
Mummius Bassus
259 Еміліан
Aemilianus
Басс
Bassus
260 Публій Корнелій Секуларій (вдруге)
Publius Cornelius Saecularis
Гай Юній Донат (вдруге)
Gaius Iunius Donatus
‘‘Галлія’’ Цезар Марк Кассіаній Латіній Постум Август
Imp. Caesar Marcus Cassianius Latinius Postumus Augustus
Гоноратіан (?)
Honoratianus
261 Цезар Публій Ліциній Егнацій Галліен Август (вчетверте)
Imp. Caesar Publius Licinius Gallienus Augustus
Луцій Петроній Тавр Волузіан
Lucius Petronius Taurus Volusianus
Галлія Цезар Марк Кассіаній Латіній Постум Август (вдруге)
Imp. Caesar Marcus Cassianius Latinius Postumus Augustus
Схід Цезар Фульвій Макріан Август (вдруге)
Imp. Caesar Fulvius Macrianus Augustus
Цезар Фульвій Квіет Август(вдруге)
Imp. Caesar Fulvius Quietus Augustus
262 Цезар Публій Ліциній Егнацій Галліен Август (вп'яте)
Imp. Caesar Publius Licinius Gallienus Augustus
Муммій Фаустіан
Mummius Faustianus
‘‘Галлія’’ Цезар Марк Кассіаній Латіній Постум Август (втретє)
Imp. Caesar Marcus Cassianius Latinius Postumus Augustus
263 Нуммій Цейоній Альбін (вдруге)
Nummius Ceionius Albinus
Декстер
Dexter
264 Цезар Публій Ліциній Егнацій Галліен Август (вшосте)
Imp. Caesar Publius Licinius Gallienus Augustus
Сатурнін
Saturninus
265 Ліциній Валеріан (вдруге)
Licinius Valerianus
Луцілл
Lucillus
266 Цезар Публій Ліциній Егнацій Галліен Август (вшосте)
Imp. Caesar Publius Licinius Gallienus Augustus
Сабініл
Sabinillus
267 Патерн
Paternus
Аркесілай
Arcesilaus
Галлія Цезар Марк Кассіаній Латіній Постум Август (вчетверте)
Imp. Caesar Marcus Cassianius Latinius Postumus Augustus
Марк Піавоній Вікторін
Marcus Piavonius Victorinus
268 Патерн
Paternus
Марініан
Marinianus
269 Цезар Марк Аврелій Валерій Клавдій Август
Imp. Caesar Marcus Aurelius Claudius Augustus
Патерн
Paternus
‘‘Галлія’’ Цезар Марк Кассіаній Латіній Постум Август (вп'яте)
Imp. Caesar Marcus Cassianius Latinius Postumus Augustus
270 Флавій Антіохіан (вдруге)
Flavius Antiochianus
Вірій Орфіт
Virius Orfitus
271 Цезар Луцій Доміцій Авреліан Август
Imp. Caesar Lucius Domitius Aurelianus Augustus
Помпоній Басс (вдруге)
Pomponius Bassus
272 Тіт Флавій Постумій Квіет
Titus Flavius Postumius Quietus
Юній Вельдумніан
Iunius Veldumnianus
Галлія Цезар Гай Пій Езувій Тетрик Август
Imp. Caesar Gaius Pius Esuvius Tetricus Augustus
273 Авл Цецина Тацит.</ref>
Aulus Cecina Tacitus
Юлій Плацидіан
Iulius Placidianus
Галлія Цезар Гай Пій Езувій Тетрик Август (вдруге)
Imp. Caesar Gaius Pius Esuvius Tetricus Augustus
274 Цезар Луцій Доміцій Авреліан Август (вдруге)
Imp. Caesar Lucius Domitius Aurelianus Augustus
Капітолін
Capitolinus
Галлія Цезар Гай Пій Езувій Тетрик Август (втретє)
Imp. Caesar Gaius Pius Esuvius Tetricus Augustus
Гай Пій Езувій Тетрик Цезар
Gaius Pius Esuvius Tetricus Caesar
275 Цезар Луцій Доміцій Авреліан Август (втретє)
Imp. Caesar Lucius Domitius Aurelianus Augustus
Марцеллін
Marcellinus
276 Цезар Марк Клавдій Тацит Август (вдруге)
Imp. Caesar Marcus Claudius Tacitus Augustus
Еміліан (вдруге)
Aemilianus
277 Цезар Марк Аврелій Проб Август
Imp. Caesar Marcus Aurelius Probus Augustus
Паулін
Paulinus
278 Цезар Марк Аврелій Проб Август (вдруге)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Probus Augustus
Вірій Луп (вдруге)
Virius Lupus
279 Цезар Марк Аврелій Проб Август (втретє)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Probus Augustus
Ноній Патерн (вдруге)
Quintus Clodius Hermogenianus Olybrius
280 Мессала
Messalla
Грат
Gratus
281 Цезар Марк Аврелій Проб Август (вчетверте)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Probus Augustus
Гай Юній Тіберіан
Gaius Iunius Tiberianus
282 Цезар Марк Аврелій Проб Август (вп'яте)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Probus Augustus
Вікторін
Victorinus
283 Цезар Марк Аврелій Кар Август (вдруге)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Carus Augustus
Цезар Марк Аврелій Карін Август
Imp. Caesar Marcus Aurelius Carinus Augustus
284
Захід
Цезар Марк Аврелій Карін Август (вдруге)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Carinus Augustus
Цезар Марк Аврелій Нумеріан Август
Imp. Caesar Marcus Aurelius Numerianus Augustus
суфекти Цезар Гай Аврелій Валерій Діоклетіан Август
Imp. Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
Луцій Цезоній Овіній Манлій Руфініан Басс
Lucius Caesonius Ovinius Manlius Rufinianus Bassus
285 Цезар Марк Аврелій Карін Август (втретє)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Carinus Augustus
Тіт Клавдій Марк Аврелій Аристобул
Titus Claudius Aurelius Aristobulus
суфект Цезар Гай Аврелій Валерій Діоклетіан Август (вдруге)
Imp. Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
Луцій Публілій Петроній Волузіан
Lucius Publilius Petronius Volusianus
286 Марк Юній Максим (вдруге)
Marcus Iunius Maximus
Веттій Аквілін
Vettius Aquilinus
287 Цезар Гай Аврелій Валерій Діоклетіан Август (втретє)
Imp. Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
Цезар Марк Аврелій Валерій Максиміан Август
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus
Британія Цезар Марк Врелий Караузій Август
Imp. Caesar Marcus Aurelius Maus(aeus?) Carausius Augustus
288 Цезар Марк Аврелій Валерій Максиміан Август (вдруге)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus
Помпоній Январіан
Pomponius Ianuarianus
Британія Цезар Марк Врелий Караузій Август (вдруге)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Maus(aeus?) Carausius Augustus
289 Луцій Рагоній Квінтиан
Lucius Ragonius Quintianus
Марк Магрій Басс
Marcus Magrius Bassus
Марк Умбрій Прім
Marcus Umbrius Primus
Тіт Флавій Коеліан
Titus Flavius Coelianus
289 Цейоній Прокул
Ceionius Proculus
Гельвій Клемент
Helvius Clemens
289 Флавій Децим
Flavius Decimus
Аніній Максим
(A?)ninius Maximus
Британія Цезар Марк Аврелій Караузій Август (втретє)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Maus(aeus?) Carausius Augustus
290 Цезар Гай Аврелій Валерій Діоклетіан Август (вчетверте)
Imp. Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
Цезар Марк Аврелій Валерій Максиміан Август (втретє)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus
Британія Цезар Марк Аврелій Караузій Август (вчетверте)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Maus(aeus?) Carausius Augustus
291 Гай Юній Тіберіан (вдруге)
Gaius Iunius Tiberianus
Кассій Діон
Cassius Dio
292 Афраній Ганнібаліан
Afranius Hannibalianus
Юлій Асклепіодот
Iulius Asclepiodotus
293 Цезар Гай Аврелій Валерій Діоклетіан Август (вп'яте)
Imp. Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
Цезар Марк Аврелій Валерій Максиміан Август (вчетверте)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus
294 Гай Флавій Валерій Констанцій Цезар
Flavius Valerius Constantius Caesar
Гай Галерій Валерій Максиміан Цезар
Gaius Galerius Valerius Maximianus Caesar
295 Нуммій Туск
Nummius Tuscus
Гай Анній Ануллін
Gaius Annius Anullinus
296 Цезар Гай Аврелій Валерій Діоклетіан Август (вшосте)
Imp. Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
Флавій Валерій Констанцій Цезар (вдруге)
Flavius Valerius Constantius Caesar
297 Цезар Марк Аврелій Валерій Максиміан Август (вп'яте)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus
Гай Галерій Валерій Максиміан Цезар (вдруге)
Gaius Galerius Valerius Maximianus Caesar
298 Марк Юній Цезоній Нікомах Аніцій Фауст Паулін (вдруге)
Marcus Iunius Caesonius Nicomachus Anicius Faustus Paulinus
Вірій Галл
Virius Gallus
299 Цезар Гай Аврелій Валерій Діоклетіан Август (всьоме)
Imp. Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
Цезар Марк Аврелій Валерій Максиміан Август (вшосте)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus
300 Флавій Валерій Констанцій Цезар (втретє)
Flavius Valerius Constantius Caesar
Гай Галерій Валерій Максиміан Цезар (втретє)
Gaius Galerius Valerius Maximianus Caesar
Рік Перший консул Другий консул
301 Тіт Флавій Постумій Тітіан (вдруге)
Titus Flavius Postumius Titianus
Вірій Непоціан
Virius Nepotianus
302 Гай Флавій Валерій Констанцій Цезар (вчетверте)
Flavius Valerius Constantius Caesar
Гай Галерій Валерій Максиміан Цезар (вчетверте)
Gaius Galerius Valerius Maximianus Caesar
303 Цезар Гай Аврелій Валерій Діоклетіан Август (увосьме)
Imp. Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
Цезар Марк Аврелій Валерій Максиміан Август (всьоме)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus
304 Цезар Гай Аврелій Валерій Діоклетіан Август (вдев'яте)
Imp. Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
Цезар Марк Аврелій Валерій Максиміан Август (увосьме)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus
305 Гай Флавій Валерій Констанцій Цезар (вп'яте)
Flavius Valerius Constantius Caesar
Гай Галерій Валерій Максиміан Цезар (вп'яте)
Gaius Galerius Valerius Maximianus Caesar
306 Флавій Валерій Констанцій Август (вшосте)
Imp. Caesar Flavius Valerius Constantius Augustus
Гай Галерій Валерій Максиміан Август (вшосте)
Imp. Caesar Gaius Galerius Valerius Maximianus Augustus
307 Цезар Гай Галерій Валерій Максиміан Август (всьоме)
Imp. Caesar Gaius Galerius Valerius Maximianus Augustus
Валерій Галерій Максимін Цезар
Galerius Valerius Maximinus Caesar
Цезар Гай Галерій Валерій Максиміан Август (всьоме)
Imp. Caesar Gaius Galerius Valerius Maximianus Augustus
Флавій Валерій Костянтин Цезар
Flavius Valerius Constantinus Caesar
Цезар Марк Аврелій Валерій Максиміан Август (вдев'яте)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus
Флавій Валерій Костянтин Цезар
Flavius Valerius Constantinus Caesar
Цезар Флавій Валерій Север Август
Imp. Caesar Flavius Valerius Severus Augustus
Валерій Галерій Максимін Цезар
Galerius Valerius Maximinus Caesar
308 Гай Аврелій Галерій Діоклетіан Август (вдесяте)
Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
Цезар Гай Галерій Валерій Максиміан Август (всьоме)
Imp. Caesar Gaius Galerius Valerius Maximianus Augustus
Цезар Марк Аврелій Валерій Максенцій Август
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maxentius Augustus
Валерій Ромул
Valerius Romulus
309
Захід
Подовження консулату Діоклетіана (вдесяте) та Максиміана (всьоме) Августів
Post consulatum Diocletiani X et Maximiani Augusti VII
Рим Цезар Марк Аврелій Валерій Максенцій Август (вдруге)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maxentius Augustus
Валерій Ромул (вдруге)
Valerius Romulus
Цезар Валерій Ліциніан Ліциній Август
Imp. Caesar Gaius Valerius Licinianus Licinius Augustus
Флавій Валерій Костянтин Цезар
Flavius Valerius Constantinus Caesar
310
Захід
Подовження консулату Діоклетіана (вдесяте) та Максиміана (всьоме) Августів
II post consulatum Diocletiani X et Maximiani Augusti VII
Рим[1] Цезар Марк Аврелій Валерій Максенцій Август (втретє)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maxentius Augustus
Схід Татій Андронік
Tatius Andronicus
Помпей Проб
Pompeius Probus
Цезар Гай Галерій Валерій Максиміан Август (увосьме)
Imp. Caesar Gaius Galerius Valerius Maximianus Augustus
Цезар Валерій Галерій Максимін Август (вдруге)
Imp. Caesar Galerius Valerius Maximinus Augustus
Італія й Африка Гай Цейоній Руфій Волузіан
Gaius Ceionius Rufius Volusianus
Арадій Руфін
Aradius Rufinus
Цезар Флавій Валерій Костянтин Август (вдруге)
Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus
Цезар Валерій Ліциніан Ліциній Август (вдруге)
Imp. Caesar Gaius Valerius Licinianus Licinius Augustus
Цезар Марк Аврелій Валерій Максенцій Август (вчетверте)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maxentius Augustus
Валерій Галерій Максимін Цезар (втретє)
Galerius Valerius Maximinus Caesar
Цезар Флавій Валерій Костянтин Август (втретє)
Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus
Цезар Флавій Валерій Костянтин Август (втретє)
Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus
Цезар Валерій Ліциніан Ліциній Август (втретє)
Imp. Caesar Gaius Valerius Licinianus Licinius Augustus
314 Гай Цейоній Руфій Волузіан (вдруге)
Gaius Ceionius Rufius Volusianus
Петроній Анніан
Petronius Annianus
315 Цезар Флавій Валерій Костянтин Август (вчетверте)
Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus
Цезар Валерій Ліциніан Ліциній Август (вчетверте)
Imp. Caesar Gaius Valerius Licinianus Licinius Augustus
316 Антоній Цецина Сабін
Antonius Caecina Sabinus
Гай Веттій Коссіній Руфін
Vettius Rufinus
317 Овіній Галлікан
Ovinius Gallicanus
Цезоній Басс
Caesonius Bassus
318 Цезар Валерій Ліциніан Ліциній Август (вп'яте)
Imp. Caesar Gaius Valerius Licinianus Licinius Augustus
Флавій Юлій Крисп Цезар
Flavius Iulius Crispus Caesars
319 Цезар Флавій Валерій Костянтин Август (вп'яте)
Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus
Валерій Ліциніан Ліциній Цезар
Valerius Licinianus Licinius Caesar
320 Цезар Флавій Валерій Костянтин Август (вшосте)
Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus
Флавій Клавдій Костянтин Цезар
Flavius Claudius Constantinus Caesar
321
‘‘Захід’’
Флавій Юлій Крисп Цезар (вдруге)
Flavius Iulius Crispus Caesars
Флавій Клавдій Костянтин Цезар (вдруге)
Flavius Claudius Constantinus Caesar
‘‘Схід’’ Цезар Валерій Ліциніан Ліциній Август (вшосте)
Imp. Caesar Gaius Valerius Licinianus Licinius Augustus
Валерій Ліциніан Ліциній Цезар (вдруге)
Valerius Licinianus Licinius Caesar
322
‘‘Захід’’
Петроній Пробіан
Petronius Probianus
Амній Аніцій Юліан
Amnius Anicius Iulianus
Подовження консулату Ліцинія Августа (вшосте) та Ліцинія Цезаря (вдруге)
Post consulatum Licinii Augusti VI et Licinii Caesaris II
323
Захід
Ацилій Север
Acilius Severus
Веттій Руфін
Vettius Rufinus
Схід Ліциній Август (вшосте) та Ліциній Цезар (вдруге)
II post consulatum Licinii Augusti VI et Licinii Caesaris II
324
Захід
Флавій Юлій Крисп Цезар (втретє)
Flavius Iulius Crispus Caesars
Флавій Клавдій Костянтин Цезар (втретє)
Flavius Claudius Constantinus Caesar
Флавій Юлій Крисп Цезар (втретє)
Flavius Iulius Crispus Caesars
Флавій Клавдій Костянтин Цезар (втретє)
Flavius Claudius Constantinus Caesar
325 Валерій Прокул
Valerius Proculus
Секст Аніцій Фауст Паулін
Sextus Anicius Faustus Paulinus
суфект Юлій Юліан
Ionius Iulianus
326 Цезар Флавій Валерій Костянтин Август (всьоме)<
Флавій Юлій Констанцій Цезар
Flavius Iulius Constantius Caesar
327 Флавій Констанцій
Flavius Constantius
Валерій Максим
Valerius Maximus
Флавій Январін
Flavius Ianuarinus
Веттій Юст
Vettius Iustus
329 Цезар Флавій Валерій Костянтин Август (увосьме)
Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus
Флавій Клавдій Костянтин Цезар (вчетверте)
Flavius Claudius Constantinus Caesar
330 Флавій Галлікан
Flavius Gallicanus
Аврелій Валерій Тулліан Сіммах
Aurelius Valerius Tullianus Symmachus
331 Юній Анній Басс
Iunius Annius Bassus
Флавій Аблабій
Flavius Ablabius
332 Луцій Папій Пакаціан
Lucius Papius Pacatianus
Мецилій Гіларіан
Mecilius Hilarianus
333 Флавій Юлій Далмацій
Flavius Iulius Dalmatius
Доміцій Зенофіл
Domitius Zenophilus
334 Флавій Оптат
Flavius Optatus
Амній Маній Цезоній Нікомах Аніцій Паулін Гонорій
Amnius Manius Caesonius Nicomachus Anicius Paulinus
335 Флавій Юлій Констанцій
Flavius Iulius Constantius
Цейоній Руфій Альбін
Caeionius Rufius Albinus
336 Вірій Непоціан
Virius Nepotianus
Теттій Факунд
Tettius Facundus
337 Флавій Феліціан
Flavius Felicianus
Фабій Тіціан
Fabius Titianus
338 Флавій Урс
Flavius Ursus
Флавій Полемій
Flavius Polemius
339 Цезар Флавій Юлій Констанцій Август (вдруге)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus
Цезар Флавій Юлій Констант Август
Imp. Caesar Flavius Iulius Constans Augustus
340 Семтимій Ациндін
Septimius Acindynus
Луцій Арадій Валерій Прокул
Lucius Aradius Valerius Proculus
341 Флавій Антоній Марцеллін
Flavius Antonius Marcellinus
Петроній Пробін
Petronius Probinus
342 Цезар Флавій Юлій Констанцій Август (втретє)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus
Цезар Флавій Юлій Констант Август (вдруге)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constans Augustus
343 Марк Мецій Муммій Фурій Бабурій Цециліан Плацід
Marcus Maecius Memmius Furius Baburius Caecilianus Placidus
Флавій Ромул
Flavius Romulus
344
‘‘Захід’’
Флавій Доміцій Леонтій
Flavius Domitius Leontius
Флавій Боноз
Flavius Bonosus
Флавій Юлій Саллюстій
Flavius Iulius Sallustius
Схід Флавій Доміцій Леонтій
Flavius Domitius Leontius
Флавій Юлій Саллюстій
Flavius Iulius Sallustius
345 Флавій Амантій
Flavius Amantius
Марк Нуммій Альбін Тритуррій
Marcus Nummius Albinus Triturrius
346 Захід Подолження консулату Амантія та Альбіна
Post consulatum Amanti et Albini
Схід Цезар Флавій Юлій Констанцій Август (вчетверте)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus
Цезар Флавій Юлій Констант Август (втретє)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constans Augustus
347 Вулкацій Руфін
Vulcacius Rufinus
Флавій Евсевій
Flavius Eusebius
348 Флавій Філіп
Flavius Philippus
Флавій Салія
Flavius Salia
349 Ульпій Ліменій
Ulpius Limenius
Аконій Катуллін Філоматій
Aconius Catullinus Philomathius
350 Флавій Сергій
Flavius Sergius
Флавій Нігрініан
Flavius Nigrinianus
351
Захід
Цезар Флавій Магн Магненцій Август
Imp. Caesar Magnus Magnentius Augustus
Гаізон
Gaiso
Схід Подолження консулату Сергія та Нігрініана
Post consulatum Sergii et Nigriniani
352
Захід
Магн Децензій Цезар
Magnus Decentius Caesar
Павло
Paulus
Схід Цезар Флавій Юлій Констанцій Август (вп'яте)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus
Флавій Клавдій Констанцій Цезар
Flavius Claudius Constantius Caesar
Цезар Флавій Юлій Констанцій Август (вшосте)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus
Флавій Клавдій Констанцій Цезар (вдруге)
Flavius Claudius Constantius Caesar
354 Цезар Флавій Юлій Констанцій Август (всьоме)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus
Флавій Клавдій Констанцій Цезар (втретє)
Flavius Claudius Constantius Caesar
355 Флавій Арбіціон
Fllavius Arbitio
Квінт Флавій Месий Егнацій Лолліан
Quintus Flavius Maesius Egnatius Lollianus
356 Цезар Флавій Юлій Констанцій Август (увосьме)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus
Флавій Клавдій Юліан Цезар
Flavius Claudius Iulianus Caesar
357 Цезар Флавій Юлій Констанцій Август (вдев'яте)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus
Флавій Клавдій Юліан Цезар (вдруге)
Flavius Claudius Iulianus Caesar
358 Цензорій Даціан
Censorius Datianus
Нерацій Цереал
Naeratius Cerealis
359 Флавій Євсебій
Flavius Eusebius
Флавій Гіпатій
Flavius Hypatius
360 Цезар Флавій Юлій Констанцій Август (вдесяте)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus
Флавій Клавдій Юліан Цезар (втретє)
Flavius Claudius Iulianus Caesar
361 Флавій Тавр
Flavius Taurus
Флавій Флоренцій
Flavius Florentius
362 Клавдій Мамерцін
Claudius Mamertinus
Флавій Невітта
Flavius Nevitta
363 Цезар Флавій Клавдій Юліан Август (вчетверте)
Imp. Caesar Flavius Claudius Iulianus Augustus
Флавій Саллюстій
Flavius Sallustius
364 Цезар Флавій Іовіан Август
Imp. Caesar Flavius Iovianus Augustus
Флавій Варрониан
Flavius Varronianus
365 Цезар Флавій Валентиніан Август
Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus
Цезар Флавій Валент Август
Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
366 Флавій Граціан
Flavius Gratianus
Дагалайф
Dagalaifus
367 Флавій Лупіцін
Flavius Lupicinus
Флавій Іовін
Flavius Iovinus
368 Цезар Флавій Валентиніан Август (вдруге)
Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus
Цезар Флавій Валент Август (вдруге)
Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
369 Флавій Валентиніан Галат
Flavius Valentinianus Galates
Флавій Віктор
Flavius Victor
370 Цезар Флавій Валентиніан Август (втретє)
Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus
Цезар Флавій Валент Август (втретє)
Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
371 Цезар Флавій Граціан Август (вдруге)
Imp. Caesar Flavius Gratianus Augustus
Секст Клавдій Петроній Проб
Sextus Claudius Petronius Probus
372 Доміцій Модест
Domitius Modestus
Флавій Арінфей
Flavius Arintheus
373 Цезар Флавій Валентиніан Август (вчетверте)
Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus
Цезар Флавій Валент Август (вчетверте)
Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
374 Цезар Флавій Граціан Август (втретє)
Imp. Caesar Flavius Gratianus Augustus
Флавій Еквіцій
Flavius Equitius
375 Цезар Флавій Граціан Август (втретє)
Imp. Caesar Flavius Gratianus Augustus
Флавій Еквіцій
Flavius Equitius
376 Цезар Флавій Валент Август (вп'яте)
Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
Цезар Флавій Валентиніан Молодший Август
Imp. Caesar Valentinianus Iunior Augustus
377 Цезар Флавій Граціан Август (вчетверте)
Imp. Caesar Flavius Gratianus Augustus
Флавій Меробавд
Flavius Merobaudes
378 Цезар Флавій Валент Август (вшосте)
Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
Цезар Флавій Валентиніан Молодший Август (вдруге)
Imp. Caesar Valentinianus Iunior Augustus
379 Децим Магн Авзоній
Decimius Magnus Ausonius
Квінт Клодій Гермогеніан Олібрій
Quintus Clodius Hermogenianus Olybrius
380 Цезар Флавій Граціан Август (вп'яте)
Imp. Caesar Flavius Gratianus Augustus
Цезар Флавій Феодосій Август
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
381 Флавій Сіагрій
Flavius Syagrius
Флавій Евхерій
Flavius Eucherius
382 Флавій Клавдій Антоній
Flavius Claudius Antonius
Флавій Афраній Сіагрій
Flavius Afranius Syagrius
383 Цезар Флавій Феодосій Август
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Флавій Меробавд (вдруге)
Flavius Merobaudes
або Флавій Меробавд (вдруге)
Flavius Merobaudes
Флавій Сатурнін
Flavius Saturninus
384 Цезар Флавій Магн Максим Август
Imp. Caesar Magnus Maximus Augustus
Рим та Схід Флавій Рікомер
Flavius Ricomer
Флавій Клеарх
Flavius Clearchus
385 Цезар Флавій Аркадій Август
Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus
Флавій Бавтон
Flavius Bauto
386 Флавій Гонорій
Flavius Honorius
Флавій Еводій
Flavius Euodius
387 Цезар Флавій Валентиніан Молодший Август (втретє)
Imp. Caesar Valentinianus Iunior Augustus
Флавій Євтропій
Flavius Eutropius
388
Захід
Цезар Флавій Магн Максим Август
Imp. Caesar Magnus Maximus Augustus
Схід Цезар Флавій Феодосій Август (вдруге)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Матерн Кінегій
Maternus Cynegius
389 Флавій Тімасій
Flavius Timasius
Флавій Промот
Flavius Promotus
390 Цезар Флавій Валентиніан Молодший Август (втретє)
Imp. Caesar Valentinianus Iunior Augustus
Флавій Неотерій
Flavius Neoterius
391[2] Флавій Евтолмій Татіан
Flavius Eutolmius Tatianus
Квінт Аврелій Сіммах
Quintus Aurelius Symmachus
392 Цезар Флавій Аркадій Август (вдруге)
Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus
Флавій Руфін
Flavius Rufinus
393
Захід
Цезар Флавій Феодосій Август (втретє)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Цезар Флавій Евгеній Август
Imp. Caesar Flavius Eugenius Augustus
Схід Цезар Флавій Феодосій Август (втретє)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Флавій Абунданцій
Flavius Abundantius
394
Захід
Вірій Нікомах Флавіан
Virius Nicomachus Flavianus
Схід Цезар Флавій Аркадій Август (втретє)
Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus
Цезар Флавій Гонорій Август (вдруге)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
395 Флавій Аніцій Гермогеніан Олібрій
Flavius Anicius Hermogenianus Olybrius
Флавій Аніцій Пробін
Flavius Anicius Probinus
У 395 Ріку імперія остаточно поділена , один консул призначається на Сході (С), один — на Заході (З).
Перший конул Другий консул
396 Цезар Флавій Аркадій Август (вчетверте) (‘‘С’’)
Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus
Цезар Флавій Гонорій Август (в 3-й раз) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
397 Флавій Цезарій (‘‘С’’)
Flavius Caesarius
Ноній Аттік (З)
Nonius Atticus
398 Цезар Флавій Гонорій Август (вчетверте) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Флавій Евтіхіан (‘‘С’’)
Fllavius Eutychianus
399Захід Флавій Маллій Феодор
Flavius Mallius Theodorus
Схід Євтропій (‘‘С’’)
Eutropius
Флавій Маллій Феодор (З)
Flavius Mallius Theodorus
400‘‘Захід’’ Флавій Стіліхон (З)
Flavius Stilicho
‘‘Схід’’ Флавій Стіліхон
Flavius Stilicho
Флавій Авреліан (‘‘С’’)
Flavius Aurelianus
Рік Перший консул Другий консул
401 Флавій Вінцентій (З)
Flavius Vincentius
Флавій Фравітта (‘‘С’’)
Flavius Fravitta
402 Цезар Флавій Аркадій Август (в 5-й раз) (‘‘С’’)
Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus
Цезар Флавій Гонорій Август (в 5-й раз) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
403 Цезар Флавій Феодосій Август (В)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Флавій Руморід (З)
Flavius Rumoridus
404
‘‘Захід’’
Цезар Флавій Гонорій Август (вшосте) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
‘‘Схід’’ Цезар Флавій Гонорій Август (вшосте) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Аристенет (‘‘С’’)
Aristaenetus
405 Флавій Стіліхон (вдруге) (З)
Flavius Stilicho
Флавій Анфемій (‘‘С’’)
Flavius Anthemius
406 Цезар Флавій Аркадій Август (вшосте) (‘‘С’’)
Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus
Флавій Аніцій Петроній Проб (З)
Flavius Anicius Petronius Probus
407 Цезар Флавій Гонорій Август (всьоме) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Цезар Флавій Феодосій Август (вдруге) (В)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
408 Аніцій Авхеній Басс (З)
Anicius Auchenius Bassus
Флавій Філіп (‘‘С’’)
Flavius Philippus
409 Цезар Флавій Гонорій Август (увосьме) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Цезар Флавій Феодосій Август (в 3-й раз) (В)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Галлія Цезар Флавій Гонорій Август (увосьме)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Цезар Флавій Клавдій Костянтин Август
Imp. Caesar Flavius Claudius Constantinus Augustus
410‘‘Захід’’ Подовження консулату Гонорія (увосьме) та Феодосія Августів
Post consulatum Honorii VIII et Theodosii III Augustii
Варан (‘‘С’’)
Varanes
Рим Тертулл
Tertullus
‘‘Схід’’ Варан (‘‘С’’)
Varanes
411
‘‘Захід’’
Подовження консулату Варана
post consulatum Varanae
Цезар Флавій Феодосій Август (вчетверте) (В)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
‘‘Схід’’ Цезар Флавій Гонорій Август (вдев'яте)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Цезар Флавій Феодосій Август (вчетверте) (В)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
412 ‘‘Захід’’ Цезар Флавій Гонорій Август (вдев'яте)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Цезар Флавій Феодосій Август (в 5-й раз) (В)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
‘‘Схід’’ Цезар Флавій Феодосій Август (в 5-й раз) (В)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
413
‘‘Захід’’
Геракліан
Heraclianus
‘‘Схід’’ Флавій Луцій
Flavius Lucius
414 Флавій Констанцій (З)
Flavius Constantius
Флавій Констант(‘‘С’’)
Flavius Constans
415 Цезар Флавій Гонорій Август (вдесяте) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Цезар Флавій Феодосій Август (вшосте) (В)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
416 Цезар Феодосій Август (всьоме) (В)
Imp. CaesarFlavius Theodosius Augustus
Флавій Юній Кварт Палладій (З)
Flavius Iunius Quartus Palladius
417 Цезар Флавій Гонорій Август (водинадцяте) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Флавій Констанцій (вдруге) (З)
Flavius Constantius
418 Цезар Флавій Гонорій Август (вдванадцяте) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Цезар Феодосій Август (увосьме) (В)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
419 Флавій Монаксій (‘‘С’’)
Flavius Monaxius
Флавій Плінта (В)
Flavius Plinta
420 Цезар Феодосій Август (вдев'яте) (В)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Флавій Констанцій (втретє) (З)
Flavius Constantius
421 ‘‘Захід’’ Флавій Юлій Агрікола (З)
Flavius Julius Agricola
Флавій Евстафій (‘‘С’’)
Flavius Eustathius
‘‘Схід’’ Флавій Евстафій (‘‘С’’)
Flavius Eustathius
Флавій Юлій Агрікола (З)
Flavius Julius Agricola
422 Цезар Флавій Гонорій Август (в 13-й раз) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Цезар Феодосій Август (вдесяте) (В)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
423
‘‘Захід’’
Флавій Авіт Мариніан (З)
Flavius Avitus Marinianus
Флавій Асклепіодот (‘‘С’’)
Flavius Asclepiodotus
‘‘Схід’’ Флавій Асклепіодот (‘‘С’’)
Flavius Asclepiodotus
Флавій Авіт Мариніан (З)
Flavius Avitus Marinianus
424‘‘Захід’’ Флавій Кастін (З)
Flavius Castinus
‘‘Схід’’ Флавій Віктор (‘‘С’’)
Flavius Victor
425
‘‘Захід’’
Цезар Іоанн Август (З)
Imp. Caesar Iohannes Augustus
Цезар Феодосій Август (водинадцяте) (В)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Плацидій Валентиніан Цезар
Placidus Valentinianus Caesar
426 Цезар Феодосій Август (вдванадцяте) (В)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Цезар Плацидій Валентиніан Август (вдруге) (З)
Imp. Caesar Placidus Valentinianus Augustus
427 Флавій Гіерій
Flavius Hierius
Флавій Ардавур
Flavius Ardaburius
428 Флавій Фелікс
Flavius Felix
Флавій Тавр
Flavius Taurus
429 Флавій Флоренцій
Flavius Florentius
Флавій Діонісій
Flavius Dionysius
430 Цезар Феодосій Август (в 13-й раз) (В)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Цезар Плацидій Валентиніан Август (в 3-й раз) (З)
Imp. Caesar Placidus Valentinianus Augustus
431 Флавій Аніцій Авхеній Басс
Flavius Anicius Auchenius Bassus
Флавій Антіох
Flavius Antiochus
432 Флавій Аецій
Flavius Aetius
Флавій Валерій
Flavius Valerius
433 Цезар Феодосій Август (в 14-й раз) (В)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Флавій Петроній Максим
Flavius Petronius Maximus
434 Флавій Ардабур Аспар
Flavius Ardaburius Asparus
Флавій Ареобінд
Flavius Areobindus
435 Цезар Феодосій Август (в 15-й раз) (В)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Цезар Плацидій Валентиніан Август (вчетверте) (З)
Imp. Caesar Placidus Valentinianus Augustus
436 Флавій Анфемій Ісідор
Flavius Anthemius Isidorus
Флавій Сенатор
Flavius Senator
437 Флавій Аецій (вдруге)
Flavius Aetius
Флавій Сігісвульт
Flavius Sigisvultus
438 Цезар Феодосій Август (в 16-й раз) (В)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Аніцій Ацилій Глабріон Фавст
Anicius Acilius Glabrio Faustus
439 Цезар Феодосій Август (в 17-й раз) (В)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Флавій Фест
Flavius Festus
440 Цезар Плацидій Валентиніан Август (в 5-й раз) (З)
Imp. Caesar Placidus Valentinianus Augustus
Флавій Анатолій
Flavius Anatolius
441 Флавій Тавр Селевк Кір (без колеги)
Flavius Taurus Seleucus Cyrus
442 Флавій Діоскор
Flavius Dioscorus
Флавій Евдоксій
Flavius Eudoxius
443 Флавій Петроній Максим (вдруге)
Flavius Petronius Maximus
Флавій Патерій
Flavius Paterius
444 Цезар Феодосій Август (в 18-й раз) (В)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Флавій Цецина Децій Агінатій Альбін
Flavius Caecina Decius Aginatius Albinus
445 Цезар Плацидій Валентиніан Август (вшосте) (З)
Imp. Caesar Placidus Valentinianus Augustus
Флавій Ном
Flavius Nomus
446 Флавій Аецій (втретє)
Flavius Aetius
Квінт Аврелій Сіммах
Quintus Aurelius Symmachus
447 Флавій Калепій
Flavius Calepius
Флавій Ардабурій Юніор
Flavius Ardaburius Iunior
448 Флавій Руфій Претекстат Постуміан
Flavius Rufius Praetextatus Postumianus
Флавій Зенон
Flavius Zeno
449 Флавій Астирій
Flavius Astyrius
Флавій Флоренцій Роман Протоген
Flavius Flor(entius?) Romanus Protogenes
450 Цезар Плацидій Валентиніан Август (всьоме) (З)
Imp. Caesar Placidus Valentinianus Augustus
Геннадій Авіен
Gennadius Avienus
451 Цезар Маркіан Август
Imp. Caesar Marcianus Augustus
Валерій Фальтоній Адельфій
Valerius Faltonius Adelfius
452 Флавій Басс Геркулан
Flavius Bassus Herculanus
Флавій Спорацій
Flavius Sporacius
453 Флавій Руфій Опіліон
Flavius (Rufius?) Opilio
Флавій Іоанн Вінкомал
Flavius Iohannes Vincomalus
454 Флавій Аецій
Flavius Aetius
Флавій Студій
Flavius Studius
455 Цезар Плацидій Валентиніан Август (увосьме) (З)
Imp. Caesar Placidus Valentinianus Augustus
Флавій Прокопій Анфемій
Flavius Procopius Anthemius
456 Цезар Епархій Авіт Август
Imp. Caesar Eparchius Avitus Augustus
Флавій Іоанн
Flavius Iohannes
Флавій Варан
Flavius Varanes
457 Флавій Костянтин
Flavius Constantinus
Флавій Руф
Flavius Rufus
458 Цезар Юлій Майоріан Август
Imp. Caesar Iulius Maiorianus Augustus
Цезар Лев Август
Imp. Caesar Leo Augustus
459 Флавій Ріцімер
Flavius Ricimerus
Флавій Юлій Патрицій
Flavius Iulius Patricius
460 Флавій Магн
Flavius Magnus
Флавій Аполлоній
Flavius Apollonius
461 Флавій Северін
Flavius Severinus
Флавій Дагалайф
Flavius Dagalaifus
462 Цезар Лібій Север Август
Imp. Caesar Libius Severus Augustus
Цезар Лев Август (вдруге)
Imp. Caesar Leo Augustus
463 Флавій Цецина Децій Василь
Flavius Caecina Decius Basilius
Флавій Вівіан
Flavius Vivianus
464 Флавій Рустіцій
Flavius Rusticius
Флавій Аніцій Олібрій
Flavius Anicius Olybrius
465 Флавій Герменерік
Flavius Hermenericus
Флавій Василіск
Flavius Basiliscus
466 Цезар Лев Август (втретє)
Imp. Caesar Leo Augustus
Татіан Галліен
Tatianus (Gallien)
467 Флавій Пузей
Flavius Pusaeus
Флавій Іоанн
Flavius Iohannes
468 Цезар Прокопій Анфемій Август (вдруге, без колеги)
Imp. Caesar Procopius Anthemius Augustus
469 Флавій Маркіан
Flavius Marcianus
Флавій Зенон
Flavius Zeno
470 Флавій Мессій Феб Север
Flavius Messius Phoebus Severus
Флавій Іордан
Flavius Iordanes
471 Цезар Лев Август (вчетверте)
Imp. Caesar Leo Augustus
Целій Аконій Пробіан
Caelius Aconius Probianus
472 Флавій Руфій Постумій Фест
Flavius Rufius Postumius Festus
Флавій Маркіан
Flavius Marcianus
473 Цезар Лев Август (в 5-й раз, без колеги)
Imp. Caesar Leo Augustus
474 Цезар Лев Юніор Август (без колеги)
Imp. Caesar Leo Iunior Augustus
475 Цезар Зенон Август (вдруге)
Imp. Caesar Zeno Augustus
align="center" Лев Юніор Август
Post consulatum Leonis Iunioris Augusti
476 Цезар Василіск Август (вдруге)
Imp. Caesar Basiliscus Augustus
Армат
Flavius Armatus
477 Подовження консулату Василіска (вдруге) та Армата
Post consulatum Basilisci Augusti II et Armati
478 Іл (без колеги)
Illus
479 Цезар Зенон Август (втретє, без колеги)
Imp. Caesar Zeno Augustus
480 Флавій Цецина Децій Максим Василь Юніор (без колеги)
Flavius Caecina Decius Maximus Basilius Iunior
481 Руфій Ахілій Мецій Плацид (без колеги)
Rufius Achilius Maecius Placidus
482 Северін Юніор
Severinus Iunior
Флавій Аппалій Іл Трокунд
Flavius Appalius Illus Trocundes
483 Аніцій Ацилій Агінанцій Фавст Юніор
Anicius Acilius Aginantius Faustus Iunior
Подовження консулату Трокунда
Post consulatum Trocundis
484 Децій Марій Венанцій Василь
Decius Marius Venantius Basilius
Флавій Теодоріх
Flavius Theodericus
485 Квінт Аврелій Меммій Сіммах Юніор
Quintus Aurelius Memmius Symmachus Iunior
Подовження консулату Теодоріха
Post consulatum Theoderici
486 Цецина Маворцій Василь Децій
Caecina Mavortius Basilius Decius Iunior
Флавій Лонгін
Flavius Longinus
487 Манлій Боецій
Manlius Boethius
Подовження консулату Лонгіна
Post consulatum Longini
488 Клавдій Юлій Еклезій Дінамій
Claudius Iulius Ecclesius Dynamius
Руфій Ахілій Сівідій
Rufius Achilius Sividius
489 Петроній Пробін
Petronius Probinus
Флавій Евсебій
Flavius Eusebius
490 Флавій Аніцій Проб Фавст Юніор
Flavius Anicius Probus Faustus Iunior
Флавій Лонгін (вдруге)
Flavius Longinus
491 Флавій Олібрій Юніор (без колеги)
Flavius Olybrius Iunior
492 Цезар Анастасій Август
Imp. Caesar Anastasius Augustus
Флавій Руф
Flavius Rufus
493 Флавій Фавст Альбін Юніор
Flavius (Faustus?) Albinus Iunior
Флавій Евсебій (вдруге)
Flavius Eusebius
494 Флавій Турцій Руфій Апроніан Астерій
Flavius Turcius Rufius Apronianus Asterius
Флавій Президій
Flavius Praesidius
495 Флавій Віатор (без колеги)
Flavius Viator
496 Флавій Павло
Flavius Paulus
Подовження консулату Віатора
Post consulatum Viatoris
497 Цезар Анастасій Август (вдруге)
Imp. Caesar Anastasius Augustus
Подовження консулату Віатора
II post consulatum Viatoris
498 Флавій Павлін
Flavius Paulinus
Іоанн Скіфа
Iohannes Scytha
499 Флавій Іоанн
Flavius Iohannes qui et Gibbus
Подовження консулату Павліна
Post consulatum Paulini
500 Флавій Патрицій
Flavius Patricius
Флавій Іпатій
Flavius Hypatius
Рік Перший консул Другий консул
501 Флавій Авіен Юніор
Flavius Avienus Iunior
Флавій Помпей
Flavius Pompeius
502 Руфій Фавст Авіен Юніор
Rufius Magnus Faustus Avienus Iunior
Флавій Проб
Flavius Probus
503 Флавій Волузіан
Flavius Volusianus
Флавій Дексикрат
Flavius Dexicrates
504 Флавій Руфій Петроній Нікомах Цетег (без колеги)
Flavius Rufius Petronius Nicomachus Cethegus
505 Флавій Феодор
Flavius Theodorus
Флавій Сабініан
Flavius Sabinianus
506 Флавій Еннодій Мессала
Flavius Ennodius Messala
Флавій Ареобинд Дагалайф
Flavius Areobindus Dagalaifus Areobindus
507 Цезар Анастасій Август (втретє)
Imp. Caesar Anastasius Augustus
Венантій Юніор
Venantius Iunior
508 Базилий Венантій Юніор
Basilius Venantius Iunior
Флавій Целер
Flavius Celer
509 Флавій Інпортун Юніор (без колеги)
Flavius Inportunus Iunior
510 Аніцій Манлій Северін Боецій Юніор (без колеги)
Anicius Manlius Severinus Boethius Iunior
511 Флавій Аркадій Плацид Магн Фелікс
Flavius Arcadius Placidus Magnus Felix
Флавій Секундін
Flavius Secundinus
512 Флавій Павло
Flavius Paulus
Флавій Мосхіан
Flavius Moschianus
513 Флавій Проб
Flavius Probus
Флавій Тавр Клементін Армоній Клементін
Flavius Taurus Clementinus Armonius Clementinus
514 Флавій Магн Аврелій Кассіодор Сенатор (без колеги)
Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator
515 Флавій Флоренцій
Flavius Florentius
Флавій Прокопій Анфемій
Flavius Procopius Anthemius
516 Флавій Петро (без колеги)
Flavius Petrus
517 Флавій Агапіт
Flavius Agapitus
Флавій Анастасій Павел Проб Сабіниан Помпей Анастасій
Flavius Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius Anastasius
518 Флавій Анастасій Павел Проб Мосхіан Проб Магн
Flavius Anastasius Paulus Probus Moschianus Probus Magnus
Подовження консулату Агапіта
Post consulatum Agapiti
519 Цезар Юстін Август
Imp. Caesar Iustinus Augustus
Флавій Евтарік Циліка
Flavius Eutharicus Cillica
520 Флавій Рустіцій
Flavius Rusticius
Флавій Віталіан
Flavius Vitalianus
521 Флавій Петро Саббатій Юстиніан
Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus
Флавій Валерій
Flavius Valerius
522 Флавій Сіммах
Flavius Symmachus
Флавій Боецій
Flavius Boethius
523 Флавій Аніцій Максим (без колеги)
Flavius Anicius Maximus
524 Цезар Юстін Август (вдруге)
Imp. Caesar Iustinus Augustus
Флавій Венантій Опіліон
Flavius Venantius Opilio
525 Флавій Проб Юніор
Flavius Probus Iunior
Флавій Феодор Філоксен Сотеріх Філоксен
Flavius Theodorus Philoxenus Soterichus Philoxenus
526 Флавій Аніцій Олібрій Юніор (без колеги)
Flavius Anicius Olybrius Iunior
527 Веттій Агорій Василь Маворцій (без колеги)
Vettius Agorius Basilius Mavortius
528 Цезар Юстиніан Август (вдруге)
Imp. Caesar Iustinianus Augustus
Подовження консулату Веттія Маворція
Post consulatum Mavortii
529 Флавій Децій Юніор
Flavius Decius Iunior
Подовження консулату Веттія Маворція
II post consulatum Mavortii
530 Флавій Лампадій
Flavius Lampadius
Флавій Руфій Геннадій Проб Орест
Flavius Rufius Gennadius Probus Orestes
531 Флавій Лампадій
Flavius Lampadius
Флавій Руфій Геннадій Проб Орест
Flavius Rufius Gennadius Probus Orestes
532 Флавій Лампадій
Flavius Lampadius
Флавій Руфій Геннадій Проб Орест
Flavius Rufius Gennadius Probus Orestes
533 Цезар Юстиніан Август (втретє)
Imp. Caesar Iustinianus Augustus
Флавій Руфій Геннадій Проб Орест
Flavius Rufius Gennadius Probus Orestes
534 Цезар Юстиніан Август (вчетверте)
Imp. Caesar Iustinianus Augustus
Флавій Децій Павлін Юніор
Flavius Decius Paulinus Iunior
535 Флавій Велісарій
Flavius Belisarius
Подовження консулату Флавія Павліна
Post consulatum Paulini
536 Флавій Велісарій
Flavius Belisarius
Подовження консулату Флавія Павліна
Post consulatum Paulini
537 Флавій Велісарій
Flavius Belisarius
Подовження консулату Флавія Павліна
Post consulatum Paulini
538 Флавій Іоанн Оріентал
Flavius Iohannes Orientalis
Подолження консулату Павліна
IV post consulatum Paulini
539 Флавій Стратегій Апіон
Flavius Strategius Apio Strategius Apio
Подовження консулату Іоанна Оріеталя
Post consulatum Iohannis
Подовження консулату Павліна
V post consulatum Paulini
540 Флавій Маріан Петро Феодор Валентин Рустіцій Вораід Герман Юстін
Flavius Mar(ianus?) Petrus Theodorus Valentinus Rusticius Boraides Germanus Iustinus
Подовження консулату Іоанна Оріеталя
II post consulatum Iohannis
Подовження консулату Павліна
VI post consulatum Paulini
541 Флавій Аніцій Фауст Альбін Василь Юніор
Flavius Anicius Faustus Albinus Basilius Iunior
Подовження консулату Флавій Маріан Петро Феодор Валентин Рустіцій Вораід Герман Юстіна
Post consulatum Iustini
Подовження консулату Павлина
VII post consulatum Paulini
542565 Подовження консулату Аніція Василя
Post consulatum Basilii
566 Цезар Юстін Август
Imp. Caesar Iustinus Augustus
567 Подовження консулату Юстіна Августа
Post consulatum Iustini Augusti
568 Цезар Юстін Август (вдруге)
Imp. Caesar Iustinus Augustus
569578 Подовження консулату Юстіна Августа
II post consulatum Iustini Augusti
579 Цезар Тіберій Костянтин Август
Imp. Caesar Tiberius Constantinus Augustus
580582 Подовження консулату Тіберія Костянтина Августа
Post consulatum Tiberii Constantini Augusti
583 Цезар Маврикій Тіберій Август
Imp. Caesar Mauricius Tiberius Augustus
584602 Подовження консулату Маврикія Тіберія Августа
Post consulatum Mauricii Tiberii Augusti
Рік Перший консул Другий консул
603 Цезар Флавій Фока Август
Imp. Caesar Flavius Focas Augustus
604610 Подовження консулату Фоки Августа
Post consulatum Focae Augusti
611 Цезар Флавій Іраклій Август
Imp. Caesar Flavius Heraclius Augustus
612638 Подовження консулату Іраклія Августа
Post consulatum Heraclii Augusti
639 Цезар Флавій Іраклій Август (вдруге)
Imp. Caesar Flavius Heraclius Augustus
640641 Подовження консулату Іраклія Августа
II post consulatum Heraclii Augusti
642 Цезар Флавій Констант Август
Imp. Caesar Flavius Constantinus Augustus
643668 Подовження консулату Константа Августа
Post consulatum Constantini Augusti
686 Цезар Флавій Юстиніан Август[3]
Imp. Caesar Flavius Justinianus Augustus
687695 Подовження консулату Юстиніана Августа
Post consulatum Justiniani Augusti

Див. також

[ред. | ред. код]

Джерела

[ред. | ред. код]
  • Degrassi, Attilio. I fasti consolari dell’impero romano dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo. Roma, 1952.
  • Martindale J.R. The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume III. AD 527—641. Cambridge University Press: Cambridge, 1992.
  • Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. Little, Brown & Company, 2005 [1867].

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. Максенцій оголосив себя консулом без колеги. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 154.
  2. Последний Рік с обоими консулами-язычниками.
  3. Bede: Book V