Список математичних категорій

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Наведений нижче список містить категорії на тему Математика. Кількість категорій в списку: 503.

 Зміст:   А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 


Список[ред.ред. код]

E[ред.ред. код]

E (число)

N[ред.ред. код]

NP-повні задачі

А[ред.ред. код]

Актуарна математика — Алгебра — Актуарії — Абстрактна алгебра — Алгебра логіки — Алгебраїчна теорія графів — Алгебристи — Алгебрична геометрія — Аналітична геометрія — Арифметика — Аналіз Фур’є — Аналітична теорія чисел — Асимптотичний аналіз — Американське математичне товариство — Алгоритми — Алгебраїчна теорія чисел — Арифметичні функції — Алгебрична топологія — Австрійські математики — Алгебричні многовиди — Абсолютна геометрія — Афінна геометрія — Алгоритми обчислення опуклої оболонки — Алгоритми на графах — Арифметичні операції — Австралійські математики — Арабські математики — Аксіоми теорії множин — Абстрактні типи даних — Атрактори — Алгоритми керування пам'яттю — Алгоритми пошуку — Алгоритми сортування — Алгоритми стиснення без втрат — Алгоритми стиснення з використанням словника — Алгоритми та методи оптимізації — Алгоритми комп'ютерної графіки — Аналіз даних — Аналіз часових рядів — Алгоритми теорії чисел — Алгебричні криві — Алгебри Лі — Арифметика із плаваючою комою — Англійські математики — Арістотель — Аксіома вибору — Аналіз алгоритмів

Б[ред.ред. код]

Булева алгебра — Безрозмірні параметри — Бельгійські математики — Бінарні операції — Болгарські математики — Бразильські математики — Британські математики — Баєсові мережі — Баєсова статистика — Бінарні відношення — Безперервні вейвлети — Бінарні послідовності — Багатогранники

В[ред.ред. код]

Варіаційне числення — Векторне числення — Випадковість — Визначники — Вірменські математики — Вектори — Вейвлети — Великі числа — Випускники механіко-математичного факультету КНУ — Властивості операцій — Властивості груп — Види графів — Випадкові процеси — Виділення ознак (комп'ютерний зір)

Г[ред.ред. код]

Геометрія — Геометри — Геометричні перетворення — Геометрія в комп'ютерному зорі — Гауссів внесок у математику — Гармонічний аналіз — Границі — Геометрична топологія — Гіперкомплексні числа — Групи Лі — Геометрія Лобачевського — Геометричні алгоритми — Графи (теорія графів) — Грецькі математики — Генератори псевдовипадкових чисел — Геометричні фігури — Графи, що мають власну назву — Геометричні тіла — Геометрія трикутника — Геш-функції

Д[ред.ред. код]

Дискретна математика — Діаграми — Дискретна геометрія — Диференціальна геометрія — Диференціальне числення — Диференціальні рівняння — Діофантові рівняння — Дерева (топологія) — Диференціальна геометрія кривих — Диференціальна геометрія поверхонь — Диференціальні форми — Дроби — Давньогрецькі математики — Данські математики — Динамічні системи — Дерева (теорія графів) — Ділення — Двійкова арифметика — Дослідження операцій

Е[ред.ред. код]

Елементарна математика — Елементарна алгебра — Евклідова геометрія — Евклідові симетрії — Ентропія й інформація — Елементарні функції — Еволюційні обчислення — Евклід — Ердеш Пал

Ж[ред.ред. код]

Жінки-математики

З[ред.ред. код]

Загальна топологія — Зв'язність (математика) — Зв'язність графа — Золотий перетин — Звичайні диференціальні рівняння — Зображення:Українські математики

І[ред.ред. код]

Історія математики — Інтеграли — Інтегральне числення — Ірландські математики — Інваріанти графа — Ізраїльські математики — Індійські математики — Іранські математики — Італійські математики — Ірраціональні числа — Ітераційні методи — Інтерполяція — Імовірнісні структури даних — Ідеали — Імовірнісні класи складності

Й[ред.ред. код]

Ймовірнісні парадокси — Ймовірність — Ймовірнісні розподіли

К[ред.ред. код]

Класична геометрія — Комбінаторика — Книги з математики — Класична логіка — Коливання — Комплексний аналіз — Квантовий комп'ютер — Комутативна алгебра — Комбінаторні алгоритми — Клітинні автомати — Комп'ютерна арифметика — Канадські математики — Китайські математики — Кібернетики — Криптографи — Комплексні числа — Критерії подібності — Криптографічні алгоритми — Комп'ютерна хімія — Класи складності — Квадратичний лишок — Класи простих чисел — Кватерніони — Комбінаторна теорія груп — Криві — Кістякове дерево — Кластеризація — Конічні перетини — Кола — Комп'ютерний зір — Картини Леонардо да Вінчі — Криптографічні геш-функції

Л[ред.ред. код]

Леми — Лінійна алгебра — Лауреати Філдсівської премії — Логічні елементи — Логічні операції — Львівська математична школа — Логіки — Лоренцеві многовиди — Леонардо да Вінчі — Логіки за країною — Логарифми — Льюїс Керрол — Логіки США

М[ред.ред. код]

Математика за країною — Математики — Математична лінгвістика — Математична література — Математична логіка — Математична фізика — Математичне програмне забезпечення — Математичний аналіз — Математичні аксіоми — Математичні задачі — Математичні об'єкти — Математичні основи комп'ютерної графіки — Математичні сайти — Математичні списки — Математичні товариства — Математична нотація — Математичні парадокси — Математична термінологія — Математика в Австрії — Математика у Бельгії — Математика в Ірландії — Математика у Польщі — Математика у Росії — Математика в Україні — Многочлени — Метрична геометрія — Математики 20-го століття — Математики XIX століття — Математики XX століття — Математики XXI століття — Математики за країною — Математики за фахом — Математичні журнали — Математичні аналітики — Математичні константи — Математичні структури — Математичне моделювання — Машинне навчання — Механічні головоломки — Математичні теореми — Математичні тотожності — Математична статистика — Модульна арифметика — Математики Російської імперії — Механіко-математичний факультет Київського національного університету — Морфізми — Методи розв'язку СЛАР — Многовиди — Математики Японії — Математики США — Математики в теорії множин — Математичні відношення — Множини — Методи оптимізації — Математичні моделі — Мультиплікативні функції — Миколай Коперник — Мережевий потік — Методи статистики — Математична біологія — Многокутники — Марковські процеси

Н[ред.ред. код]

Незавершені статті з математики — Нагороди з математики — Незавершені статті про математиків — Незавершені статті про число — Незавершені статті з геометрії — Незавершені статті з інформатики — Незавершені статті з логіки — Незавершені статті із статистики — Незавершені статті з теорії множин — Норми (математика) — Нерівності — Некооперативні ігри — Нідерландські математики — Німецькі математики — Норвезькі математики — Нуль — Незавершені статті про алгоритми — Непараметрична статистика — Нерозв'язані проблеми інформатики — Науковці механіко-математичного факультету КНУ — Нерозв'язні задачі давнини — Натуральні числа

О[ред.ред. код]

Обчислювальна геометрія — Опукла геометрія — Обчислювальні задачі — Обробка сигналів — Обчислювальна математика — Обчислювальні науки — Обчислювальна теорія чисел — Ортогональні поліноми — Об'єкти теорії графів — Обчислювальні задачі в теорії графів — Операції на графах — Описова теорія множин — Ознаки збіжності — Оцінювання сигналів — Обчислювальна біологія — Обчислювальна хімія — Області застосування статистики — Обертання в тривимірному просторі — Обробка зображень — Оптимізації компілятора — Об'єкти, названі на честь Миколая Коперника — Обертання — Орієнтовані графи

П[ред.ред. код]

Портал:Математика — Прикладна математика — Перестановка — Простір — Програми математичного моделювання — Програмне забезпечення для статистичного аналізу — Перетворення Фур'є — Псевдовипадковість — Прості числа — Польські математики — Поверхні — Проективна геометрія — Парування — Позиційні системи числення — Південноафриканські математики — Правила виведення — Пі — Паралельні алгоритми — Планування експерименту — Прикладна ймовірність — Планіметрія — Потенціал — Показникові функції — Пошук — Правильні багатогранники — Правильні багатокутники

Р[ред.ред. код]

Рекреаційна математика — Рівняння — Рекурсія — Рівняння математичної фізики — Ряди та послідовності — Розшарування — Регулярні графи — Ріманова геометрія — Розфарбування графів — Російські математики — Радянські математики — Рекурентні співвідношення — Розподілені обчислювальні задачі — Рядкові алгоритми — Регресійний аналіз — Рівняння в частинних похідних — Рухи простору — Розширення й узагальнення графів — Російські статистики — Ризик — Рівності

С[ред.ред. код]

Симетрія — Системи координат — Системи числення — Списки математиків — Солітони — Спінори — Системи комп'ютерної алгебри — Статистика — Симплектична геометрія — Сферична геометрія — Суперсиметрія — Сферична тригонометрія — Спеціальні функції — Середні величини — Сербські математики — Статистики — Системи формальної логіки — Списки:Статистика — Статистичні дані — Статистичні організації — Стохастичні диференціальні рівняння — Скінченні поля — Скінченні групи — Скінченні кільця — Сфери — Структури на многовидах — Стереометрія — Статистики США — Сплайни — Спіралі — Системний підхід

Т[ред.ред. код]

Теореми — Теорія ймовірностей та математична статистика — Теорія порядку — Теорія чисел — Топологія — Теореми геометрії — Тригонометрія — Теорія автоматів — Теорія графів — Теорія дискретних функціональних систем — Теорія ігор — Теорія інформації — Теорія множин — Теорія рекурсії — Теорія типів — Теорія струн — Теореми в математичному аналізі — Теорія динамічних систем — Теорія збурень — Теорія катастроф — Теорія міри — Теорія оптимізації — Теоретична інформатика — Теорія алгоритмів — Теорія ймовірностей — Теорія ґраток — Теореми в теорії чисел — Топологічні простори — Технічний аналіз — Теорія груп — Теорія категорій — Теорія кілець — Теорія модулів — Теорія полів — Теорія представлень — Тензорне числення — Теорія матриць — Теорія інваріантів — Теорія сингулярностей — Теорія Морса — Теорія Рамсея — Теорія решіт — Теорія мереж — Теорія коливань — Теорія потенціалу — Теорія керування — Теорія хаосу — Теорія операторів — Типи функцій — Теорія оцінювання — Теорія компіляторів — Теорія складності обчислень — Теорія біфуркацій — Теорія ймовірнісної складності — Теорія випадкових процесів — Теорія масового обслуговування — Теорія надійності — Теореми про прості числа — Тести простоти — Теорія розмірності — Топології на підмножинах дійсної площини — Топології на підмножинах дійсної прямої — Топологічні простори з довільним носієм — Теорія нескінченних груп — Теорії двоїстості — Теорія Галуа — Тензори в ЗТВ — Типи матриць — Технологія поверхні — Трансцендентні числа — Типи статистичних даних — Трансцендентні криві — Трикутники

У[ред.ред. код]

Українські математики — Установи Відділення математики НАН України — Універсальна алгебра — Угорські математики — Узбецькі математики — Увипадковлені алгоритми — Українські механіки — Українські кібернетики — Українські статистики

Ф[ред.ред. код]

Філософія математики — Фінансова математика — Фрактали — Формальні мови — Формальні системи — Формальні теорії арифметики — Функціональний аналіз — Функції та відображення — Фігурні числа — Фінансові коефіцієнти — Фундаментальний аналіз — Фінські математики — Французькі математики — Формальні методи — Фінансовий аналіз — Формальна логіка — Фрески Леонардо да Вінчі — Формалізація даних

Х[ред.ред. код]

Хаотичні відображення — Хорватські математики — Характеристики векторного поля — Хешування

Ц[ред.ред. код]

Цифрова обробка сигналів — Цілі числа — Цілочисельні послідовності

Ч[ред.ред. код]

Члени Американського математичного товариства — Чисельні методи — Числення — Числа — Числова лінійна алгебра — Чеські математики — Числення висловлень — Числові послідовності — Чисельне інтегрування — Числення багатьох змінних — Числа з власними іменами — Чотирикутники — Чудові точки трикутника

Ш[ред.ред. код]

Шарування — Шведські математики — Швейцарські математики — Шотландські математики

Дивіться також[ред.ред. код]