Список населених пунктів повіту Муреш

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нижче наведено список населених пунктів повіту Муреш, Румунія.

Назва Румунська назва Тип Належить до
(комуна, місто)
Абуд Abud село Гіндарі
Абуш Abuș село Міка
Авремешть Avrămești село Лудуш
Агріштеу Agrișteu село Белеушері
Адемуш Adămuș село Адемуш
Адріан Adrian село Гургіу
Адріану-Маре Adrianu Mare село Гелешть
Адріану-Мік Adrianu Mic село Гелешть
Акецарі Acățari село Акецарі
Албешть Albești село Албешть
Алуніш Aluniș село Алуніш
Ангофа Angofa село Сігішоара
Андреняса Andreneasa село Рестоліца
Апаліна Apalina село Регін
Аполд Apold село Аполд
Аркіта Archita село Винеторі
Аршица Arșița село Ходак
Аурел-Влайку Aurel Vlaicu село Сігішоара
Ацинтіш Ațintiș село Ацинтіш
Балда Balda село Сермашу
Банд Band село Банд
Батош Batoș село Батош
Бахня Bahnea село Бахня
Бегачу Băgaciu село Бегачу
Бедень Bedeni село Гелешть
Безід Bezid село Синджорджу-де-Педуре
Безіду-Ноу Bezidu Nou село Синджорджу-де-Педуре
Бейка-де-Жос Beica de Jos село Бейка-де-Жос
Бейка-де-Сус Beica de Sus село Бейка-де-Жос
Бейца Băița село Лунка
Бела Băla село Бела
Белеушері Bălăușeri село Белеушері
Бербоші Bărboși село Зау-де-Кимпіє
Бергія Berghia село Пенет
Бердешть Bărdești село Синтана-де-Муреш
Берень Bereni село Берень
Бернадя Bernadea село Бахня
Беу Beu село М'єркуря-Ніражулуй
Бира Bâra село Берень
Бирза Bârza село Синджер
Бирлібаш Bârlibaș село Синпетру-де-Кимпіє
Бирлібешоая Bârlibășoaia село Албешть
Бікашу Bicașu село Ходак
Бікіш Bichiș село Бікіш
Бістра-Мурешулуй Bistra Mureșului село Деда
Блідіряса Blidireasa село Ібенешть
Бобохалма Bobohalma село Тирневені
Богата Bogata село Богата
Бозед Bozed село Чеуашу-де-Кимпіє
Бозень Bozeni село Корунка
Болінтінень Bolintineni село Песерень
Бологая Bologaia село Погечауа
Бордошіу Bordoșiu село Финтинеле
Борд Bord село Кучердя
Борзія Borzia село Рестоліца
Ботез Botez село Ацинтіш
Ботей Botei село Зау-де-Кимпіє
Боторка Botorca село Тирневені
Бою Boiu село Албешть
Бредецелу Brădețelu село Ібенешть
Бринковенешть Brâncovenești село Бринковенешть
Бряза Breaza село Бряза
Будіу-Мік Budiu Mic село Кречунешть
Бужор Bujor село Міхешу-де-Кимпіє
Бужор-Ходає Bujor-Hodaie село Зау-де-Кимпіє
Ваду Vadu село Вергата
Вайдакута Vaidacuta село Суплак
Вайдею Vaideiu село Огра
Валя-Албештіулуй Valea Albeștiului село Албешть
Валя-Глодулуй Valea Glodului село Валя-Ларге
Валя-Деїй Valea Dăii село Албешть
Валя-Ізвоарелор Valea Izvoarelor село Синпаул
Валя-Ікландулуй Valea Iclandului село Іклензел
Валя-Ларге Valea Largă село Валя-Ларге
Валя-Маре Valea Mare село Банд
Валя Valea село Вергата
Валя-Педурій Valea Pădurii село Валя-Ларге
Валя-Рече Valea Rece село Банд
Валя-Сасулуй Valea Sasului село Козма
Валя-Синмертінулуй Valea Sânmărtinului село Ричу
Валя-Синпетрулуй Valea Sânpetrului село Гребенішу-де-Кимпіє
Валя-Синпетрулуй Valea Sânpetrului село Погечауа
Валя-Сяке Valea Seacă село Ричу
Валя-Улієшулуй Valea Ulieșului село Ричу
Валя-Унгурулуй Valea Ungurului село Козма
Валя-Урієшулуй Valea Urieșului село Валя-Ларге
Валя-Фрецієй Valea Frăției село Валя-Ларге
Валя-Шапартокулуй Valea Șapartocului село Албешть
Валя-Шурій Valea Șurii село Валя-Ларге
Ведаш Vădaș село Няуа
Веленій-де-Муреш Vălenii de Mureș село Бринковенешть
Веленій Vălenii село Акецарі
Велень Văleni село Погечауа
Велішоара Vălișoara село Синджер
Велурень Vălureni село Крістешть
Венкі Venchi село Сігішоара
Вергата Vărgata село Вергата
Ветава Vătava село Ветава
Веца Veța село М'єркуря-Ніражулуй
Вецка Vețca село Вецка
Винеторі Vânători село Винеторі
Відрасеу Vidrasău село Унгень
Віїлор Viilor село Сігішоара
Віїшоара Viișoara село Віїшоара
Віфороаса Viforoasa село Финтинеле
Вішинелу Vișinelu село Сермашу
Войводень Voivodeni село Войводень
Войнічень Voiniceni село Чеуашу-де-Кимпіє
Вулкан Vulcan село Аполд
Гаура-Синджерулуй Gaura Sângerului село Зау-де-Кимпіє
Геєшть Găiești село Акецарі
Гежа Gheja село Лудуш
Гелеоая Gălăoaia село Рестоліца
Гелецень Gălățeni село Песерень
Гелешть Gălești село Гелешть
Генешть Gănești село Генешть
Георге-Дожа Gheorghe Doja село Георге-Дожа
Гимбуц Gâmbuț село Бікіш
Гідаштеу Ghidașteu село Іклензел
Гіндарі Ghindari село Гіндарі
Гінешть Ghinești село Няуа
Глежеріє Glăjărie село Гургіу
Глодень Glodeni село Глодень
Гоган Gogan село Бахня
Горень Goreni село Батош
Горнешть Gornești село Горнешть
Гребенішу-де-Кимпіє Grebenișu de Câmpie село Гребенішу-де-Кимпіє
Гредінь Grădini село Валя-Ларге
Гриушорул Grâușorul село Вергата
Гріндень Grindeni село Кецань
Гроапа-Редеїй Groapa Rădăii село Міхешу-де-Кимпіє
Груйшор Gruișor село Акецарі
Гургіу Gurghiu село Гургіу
Далу Dalu село Синджер
Данеш Daneș село Данеш
Дая Daia село Аполд
Дая Daia село Бахня
Деда Deda село Деда
Дедрад Dedrad село Батош
Делень Deleni село Бегачу
Делень Deleni село Ідечу-де-Жос
Делень Deleni село Погечауа
Демієнь Dămieni село Ереміту
Детешень Dătășeni село Куч
Джулуш Giuluș село Огра
Джурджиш Giurgiș село Кецань
Димбеу Dâmbău село Адемуш
Димбу Dâmbu село Синпетру-де-Кимпіє
Ділеу-Векі Dileu Vechi село Огра
Ділеу-Ноу Dileu Nou село Синпаул
Добра Dobra село Папіу-Іларіан
Дрекуля-Бандулуй Drăculea Bandului село Банд
Дрождій Drojdii село Берень
Дубіштя-де-Педуре Dubiștea de Pădure село Ходак
Дулча Dulcea село Ібенешть
Думбрава Dumbrava село Ветава
Думбревіоара Dumbrăvioara село Ерней
Думітрень Dumitreni село Белеушері
Думітрешть Dumitrești село М'єркуря-Ніражулуй
Дупе-Дял După Deal село Іклензел
Дупе-Дял După Deal село Куч
Дяг Deag село Єрнут
Дяж Deaj село Міка
Еремієнь Eremieni село Берень
Ереміту Eremitu село Ереміту
Ерней Ernei село Ерней
Ерча Ercea село Бела
Єрнут Iernut місто
Єрнуцень Iernuțeni село Регін
Жабеніца Jabenița село Соловестру
Жакоду Jacodu село Вецка
Жаку Jacu село Албешть
Загер Zagăr село Загер
Зау-де-Кимпіє Zau de Câmpie село Зау-де-Кимпіє
Зеподя Zăpodea село Синджер
Зімць Zimți село Ібенешть
Ібенешть Ibănești село Ібенешть
Ібенешть-Педуре Ibănești-Pădure село Ібенешть
Івенешть Ivănești село Лівезень
Ідечу-де-Жос Ideciu de Jos село Ідечу-де-Жос
Ідечу-де-Сус Ideciu de Sus село Ідечу-де-Жос
Ідічел-Педуре Idicel-Pădure село Бринковенешть
Ідічел Idicel село Бринковенешть
Ідічу Idiciu село Бахня
Ідріфая Idrifaia село Суплак
Ікланд Icland село Ерней
Ікланду-Маре Iclandu Mare село Іклензел
Іклензел Iclănzel село Іклензел
Ілієнь Ilieni село Георге-Дожа
Ілієші Ilieși село Совата
Іліоара Ilioara село Горнешть
Ісла Isla село Ходоша
Іход Ihod село Ходоша
Іштан-Теу Iștan-Tău село Банд
Іштіхаза Iștihaza село Ацинтіш
Йод Iod село Рестоліца
Кашва Cașva село Гургіу
Кекучу Căcuciu село Бейка-де-Жос
Келіменешть Călimănești село Финтинеле
Келугерень Călugăreni село Ереміту
Келушері Călușeri село Ерней
Кенду Chendu село Белеушері
Кепець Căpeți село Совата
Кепилна-де-Сус Căpâlna de Sus село Міка
Кепушу-де-Кимпіє Căpușu de Câmpie село Іклензел
Кецань Chețani село Кецань
Кечулата Căciulata село Ричу
Кимпеніца Câmpenița село Чеуашу-де-Кимпіє
Кимпу-Четецій Câmpu Cetății село Ереміту
Кинду Cându село Берень
Кібед Chibed село Кібед
Кінарі Chinari село Синтана-де-Муреш
Кінчуш Chinciuș село Адемуш
Кірілеу Chirileu село Синпаул
Кіселіца Chisălița село Іклензел
Кіхеру-де-Жос Chiheru de Jos село Кіхеру-де-Жос
Кіхеру-де-Сус Chiheru de Sus село Кіхеру-де-Жос
Клоаштерф Cloașterf село Саскіз
Коаста-Гріндулуй Coasta Grindului село Кецань
Коаста-Маре Coasta Mare село Ричу
Козма Cozma село Козма
Коморі Comori село Гургіу
Корбешть Corbești село Акецарі
Кордош Cordoș село Кецань
Корнешть Cornești село Адемуш
Корнешть Cornești село Кречунешть
Корой Coroi село Коройсинмертін
Коройсинмертін Coroisânmărtin село Коройсинмертін
Корунка Corunca село Корунка
Которінау Cotorinau село Ричу
Котуш Cotuș село Синджорджу-де-Муреш
Креєшть Crăiești село Адемуш
Креєшть Crăiești село Креєшть
Кречунешть Crăciunești село Кречунешть
Крістешть Cristești село Крістешть
Кріш Criș село Данеш
Куєшд Cuieșd село Пенет
Кулпіу Culpiu село Чеуашу-де-Кимпіє
Кунд Cund село Бахня
Куреце Curețe село Ричу
Куртень Curteni село Синтана-де-Муреш
Кучердя Cucerdea село Кучердя
Куч Cuci село Куч
Куштелнік Cuștelnic село Тирневені
Ларга Larga село Гургіу
Ларга Larga село Сермашу
Ласлеу-Маре Laslău Mare село Суплак
Ласлеу-Мік Laslău Mic село Суплак
Лекінца Lechința село Єрнут
Лекінчоара Lechincioara село Шинкай
Леніш Leniș село Ричу
Леордень Leordeni село Георге-Дожа
Леорінца Leorința село Гребенішу-де-Кимпіє
Леорінца-Шеулія Leorința-Șăulia село Шеулія
Лепіндя Lepindea село Бахня
Лепушна Lăpușna село Ібенешть
Лескуд Lăscud село Огра
Леурень Lăureni село М'єркуря-Ніражулуй
Лефая Lefaia село Креєшть
Лівезень Livezeni село Лівезень
Лінц Linț село Кецань
Лоджиг Logig село Лунка
Лоцу Loțu село Синджорджу-де-Педуре
Лудуш Luduș місто
Луєріу Luieriu село Сусень
Лунка-Брадулуй Lunca Bradului село Лунка-Брадулуй
Лунка Lunca село Лунка
Лунка-Мурешулуй Lunca Mureșului село Алуніш
Майорешть Maiorești село Рушій-Мунць
Малдаоч Maldaoci село Ацинтіш
Маля Malea село Зау-де-Кимпіє
Маяд Maiad село Гелешть
Мая Maia село Берень
Мегерань Măgherani село Мегерань
Мегеруш Măgheruș село Надеш
Медераш Mădăraș село Медераш
Медерешень Mădărășeni село Іклензел
Мелеєшть Mălăești село Валя-Ларге
Мерешешть Mărășești село Банд
Мерішор Merișor село Глодень
Мерішору Merișoru село Папіу-Іларіан
Меркулень Mărculeni село Берень
Метріч Mătrici село Ереміту
Мечикешешть Măcicășești село Шеулія
Мештера Meștera село Стинчень
М'єркуря-Ніражулуй Miercurea Nirajului місто
Міка Mica село Міка
Мілешел Milășel село Креєшть
Міріджоая Mirigioaia село Ходак
Мітрешть Mitrești село Вергата
Міхай-Вітязу Mihai Viteazu село Саскіз
Міхешу-де-Кимпіє Miheșu de Câmpie село Міхешу-де-Кимпіє
Моара-де-Жос Moara de Jos село Теурень
Могоая Mogoaia село Міхешу-де-Кимпіє
Мойша Moișa село Глодень
Морерень Morăreni село Рушій-Мунць
Морешть Morești село Унгень
Моруц Moruț село Сермашу
Мошунь Moșuni село М'єркуря-Ніражулуй
Мура-Маре Mura Mare село Горнешть
Мура-Міке Mura Mică село Горнешть
Мурджешть Murgești село Акецарі
Мурень Mureni село Винеторі
Мурешень Mureșeni село Тиргу-Муреш
Надеша Nadășa село Бейка-де-Жос
Надеш Nadeș село Надеш
Назна Nazna село Синкраю-де-Муреш
Нандра Nandra село Бікіш
Негреній-де-Кимпіє Negrenii de Câmpie село Банд
Німа-Мілешелулуй Nima Milășelului село Креєшть
Німа-Ричулуй Nima Râciului село Ричу
Нягра Neagra село Лунка-Брадулуй
Няуа Neaua село Няуа
Оарба-де-Муреш Oarba de Mureș село Єрнут
Обиршіє Obârșie село Ричу
Огра Ogra село Огра
Одріхей Odrihei село Коройсинмертін
Озд Ozd село Бікіш
Онука Onuca село Ферегеу
Орменіш Ormeniș село Віїшоара
Оросія Orosia село Куч
Орою Oroiu село Банд
Оршова Orșova село Гургіу
Оршова-Педуре Orșova-Pădure село Гургіу
Папіу-Іларіан Papiu Ilarian село Папіу-Іларіан
Педурень Pădureni село Горнешть
Педуря Pădurea село Шеулія
Пеїнджень Păingeni село Глодень
Пекурень Păcureni село Глодень
Пенет Pănet село Пенет
Періш Periș село Горнешть
Песерень Păsăreni село Песерень
Петеля Petelea село Петеля
Петрілака-де-Муреш Petrilaca de Mureș село Горнешть
Петрілака Petrilaca село Куч
Петя Petea село Банд
Пеулоая Păuloaia село Гургіу
Пеучишоара Păucișoara село Генешть
П'єтріш Pietriș село Деда
Пириу-Кручій Pârâu Crucii село Погечауа
Пириу-Кручій Pârâu Crucii село Ричу
Пириу-Маре Pârâu Mare село Ібенешть
Піпя Pipea село Надеш
Поарта Poarta село Ферегеу
Погечауа Pogăceaua село Погечауа
Подурі Poduri село Валя-Ларге
Поєніца Poienița село Лівезень
Порумбак Porumbac село Єрнут
Порумбень Porumbeni село Чеуашу-де-Кимпіє
Пріпоаре Pripoare село Синджер
Пуста Pusta село Шинкай
Ракамец Racameț село Єрнут
Ранта Ranta село Богата
Регін Reghin муніципій
Резоаре Răzoare село Міхешу-де-Кимпіє
Реметя Remetea село Тиргу-Муреш
Рестоліца Răstolița село Рестоліца
Реча Recea село Унгень
Рипа-де-Жос Râpa de Jos село Ветава
Ричу Râciu село Ричу
Рігмань Rigmani село Няуа
Рора Rora село Сігішоара
Ротень Roteni село Акецарі
Роуа Roua село Финтинеле
Рошіорі Roșiori село Лудуш
Рушій-Мунць Rușii-Munți село Рушій-Мунць
Саскіз Saschiz село Саскіз
Сату-Ноу Satu Nou село Георге-Дожа
Сату-Ноу Satu Nou село Синпетру-де-Кимпіє
Себед Săbed село Чеуашу-де-Кимпіє
Себеш Sebeș село Рушій-Мунць
Секалу-де-Педуре Săcalu de Pădure село Бринковенешть
Секедат Săcădat село Совата
Секерень Săcăreni село Ерней
Селард Sălard село Лунка-Брадулуй
Селашурі Sălașuri село Вецка
Селеуш Seleuș село Данеш
Селеуш Seleuș село Загер
Селкуд Sălcud село Єрнут
Сенереуш Senereuș село Белеушері
Серецень Sărățeni село Серецень
Сермашу Sărmașu місто
Сермешел-Гаре Sărmășel-Gară село Сермашу
Сермешел Sărmășel село Сермашу
Сеука Seuca село Генешть
Симбріаш Sâmbriaș село Ходоша
Синвесій Sânvăsii село Гелешть
Синджер Sânger село Синджер
Синджеру-де-Педуре Sângeru de Pădure село Ерней
Синджорджу-де-Кимпіє Sângeorgiu de Câmpie село Синпетру-де-Кимпіє
Синджорджу-де-Муреш Sângeorgiu de Mureș село Синджорджу-де-Муреш
Синджорджу-де-Педуре Sângeorgiu de Pădure місто
Синіакоб Sâniacob село Ацинтіш
Синішор Sânișor село Лівезень
Синкраю-де-Муреш Sâncraiu de Mureș село Синкраю-де-Муреш
Синмергіта Sânmărghita село Синпаул
Синмертіну-де-Кимпіє Sânmărtinu de Câmpie село Ричу
Синміхай-де-Педуре Sânmihai de Pădure село Бейка-де-Жос
Синпаул Sânpaul село Синпаул
Синпетру-де-Кимпіє Sânpetru de Câmpie село Синпетру-де-Кимпіє
Синсіміон Sânsimion село Няуа
Синтана-де-Муреш Sântana de Mureș село Синтана-де-Муреш
Синтіоана-де-Муреш Sântioana de Mureș село Пенет
Синтіоана Sântioana село Віїшоара
Синту Sântu село Лунка
Сігішоара Sighișoara муніципій
Січеле Sicele село Погечауа
Скурта Scurta село Погечауа
Совата Sovata місто
Соколу-де-Кимпіє Socolu de Câmpie село Козма
Соловестру Solovăstru село Соловестру
Солокма Solocma село Гіндарі
Стежереній Stejărenii село Данеш
Стежеріш Stejeriș село Акецарі
Стинчень Stânceni село Стинчень
Суб-Педуре Sub Pădure село Генешть
Сувейка Suveica село Акецарі
Суплак Suplac село Суплак
Сусень Suseni село Сусень
Сфинту-Георге Sfântu Gheorghe село Єрнут
Теблешень Tăblășeni село Іклензел
Теляк Teleac село Горнешть
Теу Tău село Зау-де-Кимпіє
Теурень Tăureni село Теурень
Тимпа Tâmpa село М'єркуря-Ніражулуй
Тиргу-Муреш Târgu Mureș муніципій
Тирневені Târnăveni муніципій
Тіреу Tireu село Ібенешть
Тіріміоара Tirimioara село Кречунешть
Тірімія Tirimia село Георге-Дожа
Тісієу Tisieu село Ібенешть
Тітіана Titiana село Сермашу
Тоака Toaca село Ходак
Толдал Toldal село Войводень
Тончу Tonciu село Ферегеу
Торба Torba село Мегерань
Тофалеу Tofalău село Синджорджу-де-Муреш
Трей-Сате Trei Sate село Гіндарі
Троїца Troița село Гелешть
Тушину Tușinu село Синпетру-де-Кимпіє
Уйла Uila село Батош
Улієш Ulieș село Ричу
Унгень Ungheni місто
Урісіу-де-Жос Urisiu de Jos село Кіхеру-де-Жос
Урісіу-де-Сус Urisiu de Sus село Кіхеру-де-Жос
Уріча Uricea село Ходак
Урсоая Ursoaia село Папіу-Іларіан
Феляг Feleag село Винеторі
Ферегеу Fărăgău село Ферегеу
Финаце Fânațe село Банд
Финаце Fânațe село Іклензел
Финацеле-Кепушулуй Fânațele Căpușului село Іклензел
Финацеле-Медерашулуй Fânațele Mădărașului село Банд
Финацеле-Соколулуй Fânațele Socolului село Козма
Финаце Fânațe село Теурень
Финаце Fânațe село Ферегеу
Финтина-Бабій Fântâna Babii село Погечауа
Финтинеле Fântânele село Финтинеле
Філітелнік Filitelnic село Белеушері
Філпішу-Маре Filpișu Mare село Бряза
Філпішу-Мік Filpișu Mic село Бряза
Філя Filea село Деда
Фіцкеу Fițcău село Алуніш
Фрунзень Frunzeni село Лунка
Фундетура Fundătura село Лудуш
Фундоая Fundoaia село Гургіу
Хабік Habic село Петеля
Хагеу Hagău село Ричу
Хедерень Hădăreni село Кецань
Хергелія Herghelia село Чеуашу-де-Кимпіє
Херенглаб Hărănglab село Міка
Херепя Herepea село Адемуш
Херцеу Hărțău село Пенет
Хетіур Hetiur село Сігішоара
Ходак Hodac село Ходак
Ходая Hodaia село Ферегеу
Ходоша Hodoșa село Ходоша
Цигмандру Țigmandru село Надеш
Циптелнік Țiptelnic село Банд
Цопа Țopa село Албешть
Чеє Ceie село Гіндарі
Чекелака Cecălaca село Ацинтіш
Чергід Cerghid село Унгень
Чергізел Cerghizel село Унгень
Чеуаш Ceuaș село Міка
Чеуашу-де-Кимпіє Ceuașu de Câmpie село Чеуашу-де-Кимпіє
Чибу Cibu село Финтинеле
Чинта Cinta село Кречунешть
Чипеєнь Cipăieni село Синджер
Чипеу Cipău село Єрнут
Чиретя Ciretea село Зау-де-Кимпіє
Чирхагеу Cirhagău село Міхешу-де-Кимпіє
Чоарга Cioarga село Лудуш
Чоботань Ciobotani село Стинчень
Чуля Ciulea село Погечауа
Чургеу Ciurgău село Лудуш
Шаєш Șaeș село Аполд
Шандру Șandru село Папіу-Іларіан
Шапарток Șapartoc село Албешть
Шарду-Ніражулуй Șardu Nirajului село М'єркуря-Ніражулуй
Шербень Șerbeni село Бейка-де-Жос
Шеуліца Șăulița село Міхешу-де-Кимпіє
Шеулія-де-Муреш Șeulia de Mureș село Кучердя
Шеулія Șăulia село Шеулія
Шеуша Șăușa село Унгень
Шиля-Ніражулуй Șilea Nirajului село Мегерань
Шинкай Șincai село Шинкай
Шинкай-Финаце Șincai-Fânațe село Шинкай
Шоард Șoard село Винеторі
Шоймуш Șoimuș село Коройсинмертін
Шомоштелнік Șomoștelnic село Міка
Шоромікля Șoromiclea село Сігішоара
Штефанка Ștefanca село Міхешу-де-Кимпіє
Штефеняка Ștefăneaca село Зау-де-Кимпіє
Яра-де-Муреш Iara de Mureș село Горнешть