Список позначень символів у XML та HTML

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
HTML

Задане кодування символів може бути неспроможним виразити усі символи із множини символів певного документу. Для таких кодувань, або для випадків, коли апаратне та програмне забезпечення не дозволяють вводити напряму деякі символи документу, у мові SGML передбачені спеціальні позначення символів (англ. character reference). Позначення символів становлять незалежний від кодування механізм вводу будь-якого символу із множини символів документу.

Позначення символів у HTML можуть мати дві форми:

  • чисельні позначення символів (десяткові чи шістнадцяткові — у формах � та � відповідно);
  • сутнісні позначення символів (англ. character entity reference) (у формі &назва;).

Символьні сутності XML[ред. | ред. код]

Специфікація XML не використовує терміни «символьні сутності» чи «сутнісні позначення символів». Натомість у ній визначено п'ять «передбачених сутностей» (англ. predefined entities), що позначають спеціальні символи, та вимагає щоб усі XML-процесори узгоджувалися з ними.

Символ Призначення Сутнісне
позначення
Десяткове
позначення
Шістнадцяткове
позначення
" машинні подвійні лапки " " "
& амперсанд & & &
' апостроф ' ' '
< знак менше &lt; &#60; &#x3C;
> знак більше &gt; &#62; &#x3E;

Позначення для символів ISO 8859-1[ред. | ред. код]

У наведених далі таблицях чисельне позначення символів вказано лише у десятковій формі.

Символ Призначення Сутнісне
позначення
Десяткове
позначення
  нерозривний пробіл &nbsp; &#160;
¡ перевернутий знак оклику &iexcl; &#161;
¢ знак «цент» &cent; &#162;
£ знак «фунт стерлінгів» &pound; &#163;
¤ знак «валюта» &curren; &#164;
¥ знак «єна» &yen; &#165;
¦ розірвана вертикальна риска &brvbar; &#166;
§ знак параграфа &sect; &#167;
¨ дві крапки — умлаут &uml; &#168;
© знак охорони авторського права &copy; &#169;
ª жіночий порядковий індикатор &ordf; &#170;
« напрямлені вліво подвійні кутові лапки &laquo; &#171;
» напрямлені вправо подвійні кутові лапки &raquo; &#187;
¬ знак «заперечення» &not; &#172;
­ «м'який» перенос (місце можливого переносу) &shy; &#173;
® знак «зарєстрований товарний знак»
не плутати з ™ — «торгова марка»
&reg; &#174;
¯ макрон &macr; &#175;
° знак градуса &deg; &#176;
± плюс-мінус &plusmn; &#177;
² верхній індекс «2» &sup2; &#178;
³ верхній індекс «3» &sup3; &#179;
´ акут &acute; &#180;
µ знак «мікро» &micro; &#181;
знак абзацу (параграф) &para; &#182;
· середня точка &middot; &#183;
¸ седиль &cedil; &#184;
¹ верхній індекс «1» &sup1; &#185;
º чоловічий порядковий індикатор &ordm; &#186;
¼ простий дріб «одна чверть» &frac14; &#188;
½ простий дріб «одна друга» &frac12; &#189;
простий дріб «одна третя» &#8531;
¾ простий дріб «три чверті» &frac34; &#190;
¿ перевернутий знак питання &iquest; &#191;
À латинська велика A з гравісом &Agrave; &#192;
Á латинська велика A з акутом &Aacute; &#193;
 латинська велика A з циркумфлексом &Acirc; &#194;
à латинська велика A з тильдою &Atilde; &#195;
Ä латинська велика A з тремою &Auml; &#196;
Å латинська велика A з кільцем зверху &Aring; &#197;
Æ латинська велика лігатура AE &AElig; &#198;
Ç латинська велика C з седилею &Ccedil; &#199;
È латинська велика E з гравісом &Egrave; &#200;
É латинська велика E з акутом &Eacute; &#201;
Ê латинська велика E з циркумфлексом &Ecirc; &#202;
Ë латинська велика E з тремою &Euml; &#203;
Ì латинська велика I з гравісом &Igrave; &#204;
Í латинська велика I з акутом &Iacute; &#205;
Î латинська велика I з циркумфлексом &Icirc; &#206;
Ï латинська велика I з тремою &Iuml; &#207;
Ð латинська велика літера «eth» &ETH; &#208;
Ñ латинська велика N з тильдою &Ntilde; &#209;
Ò латинська велика O з гравісом &Ograve; &#210;
Ó латинська велика O з акутом &Oacute; &#211;
Ô латинська велика O з циркумфлексом &Ocirc; &#212;
Õ латинська велика O з тильдою &Otilde; &#213;
Ö латинська велика O з тремою &Ouml; &#214;
× знак множення &times; &#215;
Ø латинська велика O діагонально перекреслена &Oslash; &#216;
Ù латинська велика U з гравісом &Ugrave; &#217;
Ú латинська велика U з акутом &Uacute; &#218;
Û латинська велика U з циркумфлексом &Ucirc; &#219;
Ü латинська велика U з тремою &Uuml; &#220;
Ý латинська велика Y з акутом &Yacute; &#221;
Þ латинська велика літера Торн (THORN) &THORN; &#222;
ß латинська літера есцет &szlig; &#223;
à латинська "a" з гравісом &agrave; &#224;
á латинська "a" з акутом &aacute; &#225;
â латинська "a" з циркумфлексом &acirc; &#226;
ã латинська "a" з тильдою &atilde; &#227;
ä латинська "a" з тремою &auml; &#228;
å латинська "a" з кружком зверху &aring; &#229;
æ латинська "ae" &aelig; &#230;
ç латинська "c" седилья &ccedil; &#231;
è латинська "e" з гравісом &egrave; &#232;
é латинська "e" з акутом &eacute; &#233;
ê латинська "e" з циркумфлексом &ecirc; &#234;
ë латинська "e" з тремою &euml; &#235;
ì латинська "i" з гравісом &igrave; &#236;
í латинська "i" з акутом &iacute; &#237;
î латинська "i" з циркумфлексом &icirc; &#238;
ï латинська "i" з тремою &iuml; &#239;
ð латинська "eth" &eth; &#240;
ñ латинська "n" з тильдою &ntilde; &#241;
ò латинська "o" з гравісом &ograve; &#242;
ó латинська "o" з акутом &oacute; &#243;
ô латинська "o" з циркумфлексом &ocirc; &#244;
õ латинська "o" з тильдою &otilde; &#245;
ö латинська "o" з тремою &ouml; &#246;
÷ знак ділення &divide; &#247;
ø латинська "o" діагонально перекреслена &oslash; &#248;
ù латинська "u" з гравісом &ugrave; &#249;
ú латинська "u" з акутом &uacute; &#250;
û латинська "u" з циркумфлексом &ucirc; &#251;
ü латинська "u" з тремою &uuml; &#252;
ý латинська "y" з акутом &yacute; &#253;
þ латинська літера «торн» (thorn) &thorn; &#254;
ÿ латинська "y" з тремою &yuml; &#255;

Позначення математичних символів та грецьких літер[ред. | ред. код]

Символ Призначення Сутнісне
позначення
Десяткове
позначення
Латинські
ƒ латинська f з хвостиком &fnof; &#402;
Грецькі
Α грецька велика альфа &Alpha; &#913;
Β грецька велика бета &Beta; &#914;
Γ грецька велика гамма &Gamma; &#915;
Δ грецька велика дельта &Delta; &#916;
Ε грецька велика епсилон &Epsilon; &#917;
Ζ грецька велика дзета &Zeta; &#918;
Η грецька велика ета &Eta; &#919;
Θ грецька велика тета &Theta; &#920;
Ι грецька велика йота &Iota; &#921;
Κ грецька велика каппа &Kappa; &#922;
Λ грецька велика лямбда &Lambda; &#923;
Μ грецька велика мю &Mu; &#924;
Ν грецька велика ню &Nu; &#925;
Ξ грецька велика ксі &Xi; &#926;
Ο грецька велика омікрон &Omicron; &#927;
Π грецька велика пі &Pi; &#928;
Ρ грецька велика ро &Rho; &#929;
Σ грецька велика сигма &Sigma; &#931;
Τ грецька велика тау &Tau; &#932;
Υ грецька велика Іпсілон &Upsilon; &#933;
Φ грецька велика фі &Phi; &#934;
Χ грецька велика хі &Chi; &#935;
Ψ грецька велика псі &Psi; &#936;
Ω грецька велика омега &Omega; &#937;
α грецька мала альфа &alpha; &#945;
β грецька мала бета &beta; &#946;
γ грецька мала гамма &gamma; &#947;
δ грецька мала дельта &delta; &#948;
ε грецька мала епсилон &epsilon; &#949;
ζ грецька мала дзета &zeta; &#950;
η грецька мала ета &eta; &#951;
θ грецька мала тета &theta; &#952;
ι грецька мала Йота (літера) &iota; &#953;
κ грецька мала каппа &kappa; &#954;
λ грецька мала лямбда &lambda; &#955;
μ грецька мала мю &mu; &#956;
ν грецька мала ню &nu; &#957;
ξ грецька мала ксі &xi; &#958;
ο грецька мала омікрон &omicron; &#959;
π грецька мала пі &pi; &#960;
ρ грецька мала ро &rho; &#961;
ς грецька конечная сигма &sigmaf; &#962;
σ грецька мала сигма &sigma; &#963;
τ грецька мала тау &tau; &#964;
υ грецька мала іпсілон &upsilon; &#965;
φ грецька мала фі &phi; &#966;
χ грецька мала хі &chi; &#967;
ψ грецька мала псі &psi; &#968;
ω грецька мала омега &omega; &#969;
ϑ грецька символьна тета &thetasy; &#977;
ϒ грецький іпсілон з хвостиком &upsih; &#978;
ϖ грецький символ пі &piv; &#982;
Основна пунктуація
маркер списку &bull; &#8226;
горизонтальні три крапки &hellip; &#8230;
штрих &prime; &#8242;
подвійний штрих &Prime; &#8243;
верхня риска &oline; &#8254;
похила риска &frasl; &#8260;
Літероподібні символи
рукописна велика P (p Веєрштраса) &weierp; &#8472;
чорна велика I (уявна частина) &image; &#8465;
чорна велика R (дійсна частина) &real; &#8476;
торгова марка &trade; &#8482;
літера Алеф (кардинальне число) &alefsym; &#8501;
Стрілка
вліво &larr; &#8592;
вверх &uarr; &#8593;
вправо &rarr; &#8594;
вниз &darr; &#8595;
влево &#9668;
вверх &#9650;
вправо &#9658;
вниз &#9660;
влево-вправо &harr; &#8596;
вниз з кутом вправо / повернення каретки &crarr; &#8629;
подвійна стрілка вліво &lArr; &#8656;
подвійна вверх &uArr; &#8657;
подвійна вправо &rArr; &#8658;
подвійна вниз &dArr; &#8659;
подвійна влево-вправо &hArr; &#8660;
Математичні операції
для всіх &forall; &#8704;
частковий диференціал &part; &#8706;
існує &exist; &#8707;
пуста множина / діаметр &empty; &#8709;
оператор набла (зворотна різниця) &nabla; &#8711;
елемент з &isin; &#8712;
не є елементом &notin; &#8713;
містить у собі елемент &ni; &#8715;
n-арний добуток &prod; &#8719;
n-арна сума &sum; &#8721;
мінус &minus; &#8722;
оператор зірочка &lowast; &#8727;
корінь &radic; &#8730;
пропорційно до &prop; &#8733;
нескінченність &infin; &#8734;
кут &ang; &#8736;
логічне та &and; &#8743;
логічне або &or; &#8744;
перетин &cap; &#8745;
об'єднання &cup; &#8746;
інтеграл &int; &#8747;
випливає &there4; &#8756;
оператор тильда / подібно &sim; &#8764;
наближено дорівнює &cong; &#8773;
наближено (асимптотично) дорівнює &asymp; &#8776;
не дорівнює &ne; &#8800;
ідентично &equiv; &#8801;
менше чи дорівнює &le; &#8804;
більше чи дорівнює &ge; &#8805;
підмножина &sub; &#8834;
включає в себе &sup; &#8835;
не є підмножиною &nsub; &#8836;
підмножина чи еквівалентно &sube; &#8838;
включає в себе чи еквівалентно &supe; &#8839;
пряма сума (плюс у кружечку) &oplus; &#8853;
векторний добуток (знак множення в кружечку) &otimes; &#8855;
перпендикуляр &perp; &#8869;
оператор крапка &sdot; &#8901;
ліва дужка округлення вверх &lceil; &#8968;
права дужка округлення вверх &rceil; &#8969;
ліва дужка округлення вниз &lfloor; &#8970;
права книжка округлення вниз &rfloor; &#8971;
кутова дужка вліво (бра) &lang; &#9001;
кутова дужка вправо (кет) &rang; &#9002;
Геометричні фігури
ромб &loz; &#9674;
Інші символи
піка &spades; &#9824;
трефа &clubs; &#9827;
чирва &hearts; &#9829;
бубна &diams; &#9830;

Позначення для символів розмітки та інтернаціоналізації[ред. | ред. код]

Символ Призначення Сутнісне
позначення
Десяткове
позначення
C0 Controls and Basic Latin
' одинарні машинні лапки &#39;
" подвійні машинні лапки &quot; &#34;
& амперсанд &amp; &#38;
< менше &lt; &#60;
> більше &gt; &#62;
Latin Extended-A
Œ латинська велика лігатура OE &OElig; &#338;
œ латинська лігатура oe &oelig; &#339;
Š латинська велика S з птичкою &Scaron; &#352;
š латинська s з птичкою &scaron; &#353;
Ÿ латинська велика Y з двокрапкою &Yuml; &#376;
Модифікатори літер
ˆ перевернута птичка (капелюшок) &circ; &#710;
˜ мала тильда &tilde; &#732;
Загальна пунктуація
пробіл довжини N &ensp; &#8194;
пробіл довжини M &emsp; &#8195;
вузький пробіл &thinsp; &#8201;
zero width non-joiner &zwnj; &#8204;
zero width joiner &zwj; &#8205;
left-to-right mark &lrm; &#8206;
right-to-left mark &rlm; &#8207;
нерозривний дефіс / non-breaking hyphen   &#8209;
коротке тире &ndash; &#8211;
довге тире &mdash; &#8212;
одинарні ліві лапки &lsquo; &#8216;
одинарні праві лапки &rsquo; &#8217;
одинарні low-9/нижні лапки &sbquo; &#8218;
подвійні верхні зовнішні лапки &ldquo; &#8220;
подвійні верхні внутрішні лапки &rdquo; &#8221;
подвійні low-9/нижні лапки &bdquo; &#8222;
Типографський хрестикхрест/dagger &dagger; &#8224;
подвійний dagger &Dagger; &#8225;
проміле &permil; &#8240;
одинарна кутова ліва дужка &lsaquo; &#8249;
одинарна кутова права дужка &rsaquo; &#8250;
знак євро &euro; &#8364;
символ номера &#8470;
 ́ знак наголосу (ставлять безпосередньо після букви, що наголошується) &#769;

Див. також[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]