Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Станда́рти ви́щої освіти ви́щих навча́льних за́кладів - офіційно встановлені суспільством-державою вимоги до функціонування вищих навчальних закладів.


Параметри стандартів[ред.ред. код]

  • перелік спеціалізацій за спеціальностями;

Вищі навчальні заклади визначають спеціалізації за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, спеціаліста та магістра. Назви спеціалізацій за спеціальностями відображають відмінності у засобах, умовах та продуктах діяльності в межах спеціальності.

  • варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників вищих навчальних закладів;
  • варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки;
  • варіативні частини засобів діагностики якості вищої освіти;

Варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників вищих навчальних закладів, освітньо-професійних програм підготовки та засобів діагностики якості вищої освіти забезпечують підготовку фахівців за спеціалізаціями за спеціальностями з урахуванням особливостей суспільного поділу праці в Україні та мобільності системи освіти щодо задоволення вимог ринку праці.

Зміст стандартів[ред.ред. код]

Зміст варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників вищих навчальних закладів, освітньо-професійних програм підготовки, засобів діагностики якості вищої освіти, навчальних планів, програм навчальних дисциплін визначається вищим навчальним закладом у межах структури та форми, встановлених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

  • навчальні плани;

Навчальні плани визначають графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.

  • програми навчальних дисциплін.

Програми навчальних дисциплін визначають їх інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання.

Навчальні плани та програми навчальних дисциплін розробляються вищим навчальним закладом відповідно до освітньо-професійних програм підготовки і затверджуються керівником вищого навчального закладу.

Див. також[ред.ред. код]

Література[ред.ред. код]

  • Закон України «Про вищу освіту»
  • Найдьонов О. Концептуальні основи вищої освіти в інформаційному суспільстві / О. Найдьонов // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". - 2014. - Вип. 16. - С. 74-78. [1]