Сфера законодавчо регульованої метрології

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Сфера законодавчо регульованої метрології — види діяльності, щодо яких з метою забезпечення єдності та простежуваності вимірювань здійснюється державне регулювання стосовно вимірювань, одиниць вимірювання та засобів вимірювальної техніки. Відповідні види діяльності визначаються законодавчо.

Види діяльністі, віднесені до сфери законодавчо регульованої метрології[ред. | ред. код]

За станом на листопад 2016 року Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність»[1] до сфери законодавчо регульованої метрології віднесені такі види діяльності.

1) забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

2) контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;

3) контроль стану навколишнього природного середовища;

4) контроль безпеки умов праці;

5) контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;

6) топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою;

7) торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);

8) обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;

9) роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;

10) роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;

11) роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;

12) роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;

13) реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів.

Державне регулювання стосовно вимірювань[ред. | ред. код]

Для результатів вимірювань в законодавчо регульованій сфері мають бути відомі характеристики похибки або невизначеність вимірювань. Ці характеристики похибок або невизначеності вимірювань можуть вказуватися в методиках вимірювань або (якщо в методиці не вказані) оцінюватися лабораторією, яка проводить вимірювання.

Вимірювальні лабораторії в сфері законодавчо регульованої метрології можуть використовувати методики вимірювань на свій власний вибір – як стандартизовані, так і нестандартизовані, тому числі розроблені (за потреби) самостійно. Однак деякі методики є обов’язковими до застосування, а саме ті, що визначаються в нормативно-правових актах або в нормативних документах, на які є відповідні посилання в нормативно-правових актах.

До 01.01.2016 року вимірювальні лабораторії, які здійснювали вимірювання в сфері, повинні були проходити процедуру атестації. Зі вказаної дати атестація лабораторій скасована. Втім деякі лабораторії мають бути уповноважені органами виконавчої влади чи іншими державними органами на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології, якщо це визначено законом. Так, наприклад, відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»[2] лабораторії, що проводять дослідження (випробування) об’єктів санітарних заходів для цілей державного контролю, повинні бути уповноважені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

Державне регулювання стосовно одиниць вимірювань[ред. | ред. код]

В Україні застосовуються одиниці вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), прийнятої Генеральною конференцією з мір та ваг і рекомендованої Міжнародною організацією законодавчої метрології. Разом з тим, допускається в сфері законодавчо регульованої метрології застосування одиниць вимірювань, що не входять до SI, але дозволені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності. Визначення основних одиниць SI, назви та визначення похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначення та правила написання встановлюються нормативно правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Зважаючи на те, що частина підприємств і організацій поставляють продукцію та надають послуги на експорт, в тому числі в країни, які застосовують інші одиниці вимірювань, характеристики і параметри експортних товарів та послуг, що виробляються та надаються для іноземних замовників, можуть бути подані в одиницях вимірювань, встановлених такими замовниками.

Державне регулювання стосовно засобів вимірювальної техніки[ред. | ред. код]

Засоби вимірювальної техніки , що призначені для застосування в сфері законодавчо регульованої метрології, дозволяється застосовувати, випускати з виробництва, ремонту та в продаж і видавати напрокат лише за умови їх відповідності закону та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки.

Перевірка відповідності засобів вимірювальної техніки, які випускаються з виробництва і застосовуватимуться в сфері, здійснюється шляхом обов’язкової оцінки відповідності (якщо на такі засоби поширюється дія технічних регламентів). Під час експлуатації таких засобів та після ремонту перевірка їх відповідності проводиться, як правило, шляхом повірки.

У сфері законодавчо регульованої метрології мають застосовуються винятково засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам щодо точності, регламентованим для таких засобів, у встановлених умовах їх експлуатації.

В законодавчо регульовані сфері засоби вимірювальної техніки підлягають також метрологічному нагляду.


Література.[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

  1. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" — Верховна Рада України; Закон від 05.06.2014 № 1314-VII
  2. Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" — Верховна Рада України; Закон від 23.12.1997 № 771/97-ВР